Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0950574 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 50.000đ MBVCB.145854441.bt.CT tu vinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0873725 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ MBVCB.145707756.Bat ky hoan canh nao.CT tu Kieu Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0867425 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ MBVCB.145692870.nguoi di lam.CT tu Livioon Viet Nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0108556 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 200.000đ MBVCB145957705.Hai Mien BL gui ho tro chuong trinh Com co thit.CT tu 0321000935333 QUACH THANH HAI VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0507064 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 400.000đ IBVCB.1203190133287001.Hoa Quy com co thit
VNCK - 0550782 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 500.000đ IBVCB.1203190567670002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0563464 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 1.000.000đ IBVCB.1203190135794001.Ung ho quy
VNCK - 0569838 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 1.000.000đ IBVCB.1203190081144002.NTMN Hanoi Ung ho quy 1 2019
VNFI - 0028556 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 200.000đ 272029.120319.070711.Chuyen tien
VNFI - 0130407 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 2.000.000đ 938512.120319.145507.Ung ho quy tre em vung cao
ZZ61 - 0014184 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:120319.SHGD:10014219.BO:DO THI HOAI.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0486956 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 220.000đ IBVCB.1203190298055001.Nguyen Xuan Truong 62 Nguyen Chi Thanh Ung ho hoat dong cua quy
J633 - 0009654 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 300.000đ Sender:01310012.DD:120319.SHGD:10002680.BO:NGUYEN THI HUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0016517 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:120319.SHGD:10006300.BO:PHAM THI HIEP.UNG HO COM CO THIT THANG 3 NAM 20 19
MBVP - 0732931 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 130.000đ MBVCB.145445151.bt.CT tu vinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0821648 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 1.000.000đ MBVCB.145605097.mong cac chau du com an du ao mac.CT tu Bui Luong Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0029594 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 100.000đ Sender:01310012.DD:110319.SHGD:10009818.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO THANG 2
ZZ61 - 0005547 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 100.000đ Sender:01352002.DD:110319.SHGD:10000277.BO:NGUYEN TRONG LAM.UNG HO TRE EM
ZZ61 - 0005542 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ Sender:01310005.DD:110319.SHGD:10002543.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0003325 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ Sender:01307001.DD:110319.SHGD:10000633.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0003443 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 1.000.000đ Sender:01202001.DD:110319.SHGD:10000257.BO:NGUYEN THI THU HOA.995219031100593 CT T03.19
ZC65 - 0006042 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 1.000.000đ IBPS/SE:01314001.DD:110319.SH:10000450.BO:NGUYEN ANH TUNG.CHAU NGUYENBINH_CHAU UNG HO CAC BAN.
YT86 - 0005368 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 500.000đ IBPS/SE:79310001.DD:110319.SH:10011793.BO:NGUYEN BINH TRANG.TIEN CHO CAC CHAU
VNCK - 0312448 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 50.000đ IBVCB.1103190793980002.VTT ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0579792 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ MBVCB.145066825.Ko ro.CT tu nguyen hai nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0546754 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 200.000đ MBVCB145005220.Pham Huong Thao gui Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0021000247048 PHAM HUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0370698 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 1.000.000đ MBVCB.144694971.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0332902 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 500.000đ MBVCB144617574.DONG HA ANH ung ho quy CCT.CT tu 0301000316668 DONG HA ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0006869 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:110319.SHGD:10000570.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN NHO
J633 - 0028252 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:110319.SHGD:10004292.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0018321 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ Sender:01310001.DD:110319.SHGD:10021486.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
J633 - 0047578 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ Sender:01310005.DD:110319.SHGD:10018575.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
MBVP - 0309744 TK chuyển đến 2019 10-03-2019 500.000đ MBVCB144572038.gop quy T3.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0277528 TK chuyển đến 2019 10-03-2019 300.000đ MBVCB.144508783.ung ho tre em vung cao.CT tu Huynh Trung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0276797 TK chuyển đến 2019 10-03-2019 2.410.000đ IBVCB.1003190210819001.Le Vu Ha chuyen tien cho com co thit
VNCK - 0258222 TK chuyển đến 2019 10-03-2019 10.000.000đ IBVCB.1003190356577002.Ung ho cac chau Vung cao
MBVP - 0181602 TK chuyển đến 2019 09-03-2019 100.000đ MBVCB.144310563.ung ho quy.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0934542 TK chuyển đến 2019 09-03-2019 500.000đ MBVCB144010137.Ung ho quy tre em.CT tu 0081000847855 LE MANH HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0996091 TK chuyển đến 2019 09-03-2019 500.000đ MBVCB.144133792.hy vong hom nay la ngay may man.CT tu thaop toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0597394 TK chuyển đến 2019 09-03-2019 300.000đ 218773.090319.142222.ung ho quy
VNCK - 0163075 TK chuyển đến 2019 09-03-2019 300.000đ IBVCB.0903190497463001.phuc thanh viet nam ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0163477 TK chuyển đến 2019 09-03-2019 500.000đ IBVCB.0903190725563002.phan trong nghia , phan trong tri ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0566689 TK chuyển đến 2019 09-03-2019 500.000đ 196185.090319.111855.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0124544 TK chuyển đến 2019 09-03-2019 200.000đ MBVCB.144188698.NA.CT tu Nguyen Truong Son toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0154692 TK chuyển đến 2019 09-03-2019 720.000đ IBVCB.0903190111819001.PHI THI BIEN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0992922 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 300.000đ IBVCB.0703190087008001.me ban PTM Chau va PTM Quan
VNCK - 0123231 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 200.000đ IBVCB.0803190240749002.A Hanoi Ung ho cac chau
VNCK - 0119078 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 100.000đ IBVCB.0803190507853003.Nguyet Lam Tue Lam Ha Noi Ung ho quy
VNCK - 0094793 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 500.000đ IBVCB.0803191038536001.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNCK - 0081361 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 250.000đ IBVCB.0803190705510001.