Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNVT - 0670680 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 50.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190125219880830.VNVT20190125670680.t
VNFI - 0887418 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 300.000đ 231346.250119.160050.ung ho quy
VNFI - 0835121 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 500.000đ 004246.250119.131532.Vietcombank 0611001917137 Nguyen Ha Sam ?ng h? qu? TNVC T?t K? H?i
VNFI - 0824647 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 300.000đ 859067.250119.122717.Tet cho tre vung cao
VNFI - 0801398 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 5.000.000đ 535137.250119.110139.Ung ho Quy com co thit
VNFI - 0790361 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 500.000đ 986777.250119.102612.Tang cac em be vung cao. Chuc cac em manh khoe FT19025486651009
VNFI - 0787872 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 500.000đ 187613.250119.101824.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0582854 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 200.000đ IBVCB.2501190727187003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNCK - 0539989 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 200.000đ IBVCB.2501190487816001.X UNG HO CCT
VNCK - 0537357 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 300.000đ IBVCB.2501190214464002.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
VNCK - 0528490 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 1.000.000đ IBVCB.2501190735612003.Duong Thi Thu Q9, TPHCM ung ho cac em mua Tet ve
VNCK - 0485251 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 900.000đ IBVCB.2501190652495004.Be Phuc va ong ba Quan Tan Phu TP HCM Quy com co thit
VNCK - 0477907 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 100.000đ IBVCB.2501190218641001.Dung o Binh Duong ck 100k
MBVP - 0906301 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 500.000đ MBVCB.127961954.Tiec Tat Nien.CT tu Hong Thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0832932 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 1.000.000đ MBVCB.127819583.Chu De ung ho CCT - 2019.01.CT tu Chu De toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0820249 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 200.000đ MBVCB127797571.Ung ho CCT.CT tu 0451000216960 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0798641 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 90.000đ MBVCB.127759743.kho khan.CT tu vi chung dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0679197 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 200.000đ MBVCB.127548922.quy com co thit.CT tu chau Sau ung ho cac anh chi vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0026535 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:250119.SHGD:10006530.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN VUN G CAO
DD4400 - 0539929 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 143.052đ Tra lai tien gui/Interest paid
ZZ61 - 0015481 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 10.000.000đ Sender:79307006.DD:250119.SHGD:10011971.BO:CTY TNHH 1TV CONG NGHE H&T.CONG TY HO BOI H&T U NG HOÍCOM CO THITÍNAM 2019 MT
4H69 - 0010149 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 500.000đ /Ref:P3279025610Y19{//}/Ref:P3279025610Y19{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
J633 - 0031926 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 700.000đ Sender:79310001.DD:240119.SHGD:10013132.BO:VU DUC VUONG.TET CHO CAC BE VUNG CAO
ZZ61 - 0004293 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:240119.SHGD:10002468.BO:HA THI NGAN.TET CHO CON
ZZ45 - 0004296 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 4.000.000đ Sender:79310001.DD:240119.SHGD:10002575.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T1.2019
ZZ02 - 0006755 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 3.730.000đ Sender:01204009.DD:240119.SHGD:19209615.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 19012310024224 NGAY 23/01/2019 DO SAI TEN DON VI HUONG.
VNFI - 0711784 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 300.000đ 938404.240119.183015.Ung ho Quy FT19024295808882
VNFI - 0703937 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 500.000đ 915609.240119.175027.Ck ung ho FT19024932511038
VNFI - 0633336 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 500.000đ 989699.240119.135737.TET CHO CON
VNFI - 0615361 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 1.000.000đ 606167.240119.123226.Chuyen tien TET CHO CON
VNFI - 0568124 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 300.000đ 901361.240119.094013.TET CHO CON FT19024343612045
VNCK - 0380156 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 600.000đ IBVCB.2401190942834003.Be U HN UHTX thang 1/2019
VNCK - 0370562 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 1.000.000đ IBVCB.2401190038029001.www.diskdr.vn 160 Tay Son - HN Ung ho chuong trinh
VNCK - 0329233 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 1.800đ IBVCB.2401190695833001.1 1 1
VNCK - 0325963 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 5.000.000đ IBVCB.2401190025558002.Cao Minh Phuong UHTX- T1.2019
VNCK - 0312321 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 200.000đ IBVCB.2401190003402001.Nguoi dan Ha noi Quy tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0306566 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 1.000.000đ IBVCB.2401190980204007.Vu thi xuan hang Hai Phong Ung ho
VNCK - 0291022 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 500.000đ IBVCB.2401190794914001.Ban Nep-Xoi Ha noi Ban Nep-Xoi Ung ho cac ban vung cao.
V396 - 0000039 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 1.700.000đ NGUYEN THI KIM ANH CT TET CHO CON
RX43 - 0000072 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 100.000đ PHAM THI BICH NGOC;UNG HO QUY TRE EM NGHEO; GD TIEN MAT
MBVP - 0403121 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 32.000.000đ MBVCB.127047843.Tiec tat nien truong Chien Pho, Hoang Su Phi, HG.CT tu Vo Anh Triet va phu huynh hoc tro ban be toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0402028 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 100.000đ MBVCB.127045819.ung ho.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0007494 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:240119.SHGD:10007173.BO:LE QUOC TOAN.LE QUOC TOAN THANG 1 2019
H379 - 0000047 TK chuyển đến 2019 24-01-2019 5.000.000đ cty co phan tap doan mk ung ho tet cho con nam 2019
ZZ61 - 0013040 TK chuyển đến 2019 23-01-2019 100.000đ Sender:01310001.DD:230119.SHGD:10013319.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0007482 TK chuyển đến 2019 23-01-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:230119.SHGD:10007405.BO:TRINH DAI HA.XV CCT
YS31 - 0000081 TK chuyển đến 2019 23-01-2019 500.000đ NGUYEN THI CHUNG;HUONG TU UNG HO;
XN67 - 0000047 TK chuyển đến 2019 23-01-2019 1.000.000đ QUA TET GUI CAC BE VUNG CAO QUI HOC TRO NGHEO VUNG CAO
XC92 - 0000020 TK chuyển đến 2019 23-01-2019 400.000.000đ ct noi bo
VNFI - 0456273 TK chuyển đến 2019 23-01-2019 1.000.000đ 260463.230119.154408.Tet cho con