Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0083312 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ IBVCB.3008190141786004.Pham Ngoc Tung & gia dinh 2602, Toa nha B2, 854 Ta Quang Buu, P5, Q8. HCM Tre em duoi 10 tuoi
VNFI - 0012662 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 2.000.000đ 229696.300819.114416.Tiec trung thu FT19242533557125
VNFI - 0012445 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ 903848.300819.114328.TIEC TRUNG THU
MBVP - 0815086 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB.227838765.Tiec Trung thu.CT tu Hien Pham toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0010716 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ 901846.300819.113837.Chuyen tien ung ho tro ngheo vung cao tet trung thu
VNFI - 0010231 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 227838.300819.113745.Nguyen Thi Trang gui tang TIEC TRUNG THU FT19242102025482
VNFI - 0010226 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 227825.300819.113744.Gop trung thu cho be vung cao FT19242097114726
ZZ61 - 0010655 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ Sender:01310012.DD:300819.SHGD:10011126.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
ZZ61 - 0010496 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ Sender:01202001.DD:300819.SHGD:10003465.BO:NGUYEN THUY MINH.995219083038208 TIEC TRUNG T HU
VNFI - 0008852 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 226785.300819.113405.Yen anh - TIEC TRUNG THU FT19242097100231
VNFI - 0008590 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 899464.300819.113310.Ngo My Linh TIEC TRUNG THU
MBVP - 0803130 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ MBVCB227815336.Thuy NGUYEN - TIEC TRUNG THU.CT tu 0011004053969 NGUYEN THI THU THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0799461 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227808777.Nguyen Phuong Thao tiec trung thu.CT tu 0071001794076 NGUYEN PHUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0996831 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 628845.300819.110437.Fb Ha Le Tiec Trung Thu
VNFI - 0996797 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ 217559.300819.110437.Dinh Thuy Duong - Tiec trung thu FT19242353063010
VNFI - 0996409 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 964800.300819.110321.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 08 NAM 2019
VNFI - 0995296 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 216335.300819.110056.Dang Thi Huyen HN TIEC TRUNG THU FT19242711828749
VNFI - 0995103 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 093819.300819.110025.tiec trung thu
VNCK - 0073504 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ IBVCB.3008190534698001.NGUYEN QUOC DAT.trung thu
VNFI - 0993674 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ 961786.300819.105652.LUCKY LEO chung tay ho tro bua com co thit toi cac em nho vung cao
MBVP - 0794961 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 180.000đ MBVCB227799848.em Le Huyen chuyen tien thanh long-CCT.CT tu 0021000395748 LE THI HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0992214 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 213953.300819.105330.Tiec trung thu FT19242440858621
VNFI - 0992030 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 481849.300819.105303.IBFT TIEC TRUNG THU
VNCK - 0071395 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ IBVCB.3008190580240002.TRAN THI THANH TRAM.UNG HO BAN LY CHIENG KHOANG
VNFI - 0989348 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 211785.300819.104634.TIEC TRUNG THU FT19242166066913
VNFI - 0988857 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 876376.300819.104512.Thanh Quang ung ho Tiec Trung Thu
MBVP - 0790123 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB.227790819.TIEC TRUNG THU.CT tu na toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0788769 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 2.000.000đ MBVCB227788058.tiec trung thu.CT tu 0071004748837 TRUONG NGOC HAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0985819 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 090472.300819.103822.UNG HO TIEC TRUNG THU
MBVP - 0787369 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ MBVCB227785396.TIEC TRUNG THU.CT tu 0021000352060 LAM THI THU THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0787026 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ MBVCB227784745.TIEC TRUNG THU.CT tu 0011001463039 PHAM THI HUYEN TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0784431 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB.227779543.tiec trung thu.CT tu dinh thi xuan trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0784350 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227779398.tino va tivi_truong thuc nghiem TIEC TRUNG THU.CT tu 0021001678072 DANG HOANG ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0068165 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 2.000.000đ IBVCB.3008190951828004.Mai Dao uh Quy TNVC
VNCK - 0067505 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ IBVCB.3008190203214001.DAO THU NGOC.TIEC TRUNG THU
J633 - 0020116 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 50.000đ Sender:79310001.DD:300819.SHGD:10007894.BO:LE DUC NGUYEN.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0977462 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 134748.300819.101831.tiec trung thu
VNFI - 0977327 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ 888349.300819.101817.Tiec Trung Thu FT19242533234808
J633 - 0019617 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:300819.SHGD:10008556.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0008301 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:300819.SHGD:10007313.BO:NGUYEN PHI LONG.LONG UNG HO TIEC TRUNG THU
ZZ61 - 0008270 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ Sender:01202001.DD:300819.SHGD:10001845.BO:VU THI HONG NGOC.995219083052207 ME HAI BE BO NG BON UNG HO CAC CHAU
J633 - 0018504 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:300819.SHGD:10006616.BO:HO THI HOAI THUONG.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0972615 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 199478.300819.100637.Ngoc Anh ung ho TIEC TRUNG THU FT19242051499578
VNFI - 0971219 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 285526.300819.100304.TIEC TRUNG THU CHO CAC BE
VNFI - 0971171 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 100243.300819.100243.Bui Thao Linh Tiec Trung Thu
VNFI - 0970730 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 236789.300819.100121.tiec trung thu
VNFI - 0969767 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 852964.300819.095924.Que Chi, Tiec trung thu
MBVP - 0773462 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227757855.TIEC TRUNG THU.CT tu 0141000132986 TRAN TAM THUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0773358 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227757797.TIEC TRUNG THU.CT tu 0301000302867 PHAM XUAN SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0062801 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ IBVCB.3008190334008003.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO