Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0007296 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:280119.SHGD:10002761.BO:NGUYEN VAN CUONG.HO TRO TRE EM NGHEO
ZZ61 - 0007003 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:280119.SHGD:10002596.BO:CHU TRONG QUY.UNG HO CAC CHAU VUNG CAO
XC92 - 0000191 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 20.000.000đ NGUYEN XUAN PHUONG VA NGUYEN;VIET BANG UNG HO TAT NIEN CHO EM;
XC92 - 0000189 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 1.000.000đ CO HOA QUANG BINH UNG HO QUY;TRO NGHEO VUNG CAO;
XC92 - 0000187 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 728.000đ HUA THI MY NGUYEN TIEN TUAN;UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO;
XC92 - 0000185 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 11.560.000đ CT TNH MAINSTREAM RENEWABLE POWER VIET NAM UNG HO QUY CCT;
VNVT - 0738355 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 200.000đ VCBVT.84982630701.CT tu 0361000226971.NGUYEN THI HUONG THAO sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190128239394441.VNVT20190128738355.Ung ho
VNFI - 0492314 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 500.000đ 003208.280119.195019.UNG HO COM CO THIT-280119-19:49:55
VNFI - 0490530 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 5.000.000đ 998302.280119.194110.Ung ho quy com co thit FT19028610109380
VNFI - 0462479 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 1.000.000đ 895128.280119.174054.Nho cac anh chi chuyen giup 1 phan nho gop tet cho cac chau vung cao
VNFI - 0427621 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 1.000.000đ 823283.280119.155407.CHUYEN TIEN QUA TAI KHOAN FT19028540200800
VNFI - 0426831 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 200.000đ 658542.280119.155226.UHTX T1 2019
VNFI - 0413038 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 2.550.000đ 039189.280119.151946.Zen ung ho thang 1
VNFI - 0400502 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 300.000đ 207158.280119.145021.Ung ho quy
VNFI - 0368351 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 500.000đ 755754.280119.132112.Chuyen tien
VNFI - 0354566 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 300.000đ 164627.280119.122550.ung ho tnvc
VNCK - 0972543 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 2.000.000đ IBVCB.2801190727678001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0939984 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 500.000đ IBVCB.2801190171145001.TK chuyen den 2019 TK chuyen den 2019
VNCK - 0932216 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 200.000đ IBVCB.2801190500943004.Tran Thieu Nga 03, Dong Khoi, Kp8, Tan Phong, Bien Hoa, Dong Nai ung ho
VNCK - 0884510 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 200.000đ IBVCB.2801190442928001.VHG Ha noi P803 15T2 18 Tam Trinh Mot chut tam long chia se
VNCK - 0849989 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 500.000đ IBVCB.2801190277249001.chi giang Ha noi ung ho quy
VNCK - 0800794 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 400.000đ IBVCB.2801190880496001.Vu Xuan Quang To 17 - Dinh Cong - Hoang Mai - Ha noi Ky su xay dung
VNCK - 0798603 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 1.000.000đ IBVCB.2801190700556001.pham thi loan TP. HCM Tro ngheo vung cao
MBVP - 0686675 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 2.000.000đ MBVCB.129248814.quy com co thit.CT tu Hoang Chinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0585407 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 200.000đ MBVCB.129061283.ung ho cct.CT tu Tran Khanh Son toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0505404 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 50.000đ MBVCB.128926837.Ung ho quy.CT tu Nguyen Chien Thang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0367941 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 200.000đ MBVCB.128663077...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0347946 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 2.400.000đ MBVCB128619780.Bui Quyen tu Han Quoc-Gui tam long toi cac em nho.CT tu 0451001730171 THAI THI THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0074844 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 1.250.000đ Sender:01309001.DD:280119.SHGD:10013917.BO:NGUYEN THANH TRA.LANH HUONG CHUYEN TIEN VE IONA H
ZZ61 - 0025217 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:280119.SHGD:10011608.BO:DUONG THI MINH HANG.995219012810065 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
J633 - 0032216 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:280119.SHGD:10003457.BO:PHAM THI MAI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0734380 TK chuyển đến 2019 27-01-2019 2.000.000đ IBVCB.2701190932593002.Pham Duc Phong District 9 HCMC
VNFI - 0155369 TK chuyển đến 2019 27-01-2019 500.000đ 681574.270119.075457.ung ho
VNVT - 0699260 TK chuyển đến 2019 27-01-2019 50.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190127214268723.VNVT20190127699260.5
VNCK - 0710862 TK chuyển đến 2019 27-01-2019 1.000.000đ IBVCB.2701190971039002.Bui duc minh 16a nguyen binh khiem Ung ho don Tet cho cac chau
MBVP - 0220036 TK chuyển đến 2019 27-01-2019 500.000đ MBVCB.128370609.qua tet cho tre em.CT tu tran thanh van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0686736 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 500.000đ IBVCB.2601190418395002.CAO HIEN TP HO CHI MINH QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0102852 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 1.000.000đ 949042.260119.171233.Fan Inter Milan gui tang cac em
VNFI - 0069729 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 500.000đ 829914.260119.143744.Quach thu Phuong tet cho con
VNFI - 0044719 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 200.000đ 978040.260119.122528.Ung ho tre em FT19026358474876
VNCK - 0689380 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 200.000đ IBVCB.2601190231785002.Nguyen Tran Huu Ai 132-134 Dong Khoi, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM Ung Ho Cac Em Nho Vung Cao T.01/2019
VNFI - 0124459 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 500.000đ 914529.260119.193156.Gui Quy Com co thit FT19026701781023
VNCK - 0670529 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 500.000đ IBVCB.2601190539635002.To Ong HN-SG Chuong trinh Tet 2019
VNCK - 0651920 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 200.000đ IBVCB.2601190175416001.Phuong Anh Ha Noi Quy com co thit
VNCK - 0602420 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 100.000đ IBVCB.2601190241065005.NGUYEN MANH HUY Tre E Vung Cao DUA TRE TREN BAN
MBVP - 0197955 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 2.000.000đ MBVCB.128327452.abc.CT tu abc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0132020 TK chuyển đến 2019 26-01-2019 500.000đ MBVCB.128205223.ung ho quy TNVC.CT tu TUE LAM NGUYET LAM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
DD2760 - 0001231 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
ZZ61 - 0009069 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 3.000.000đ Sender:01616002.DD:250119.SHGD:10000966.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN JANU ARY
ZZ61 - 0006806 TK chuyển đến 2019 25-01-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:250119.SHGD:10006211.BO:NGO QUANG TRUNG.NHA BAP GOP QUY