Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
H550 - 0000080 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ LE THI BICH NGOC ung ho trung thu cho cac chau
VNCK - 0116986 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ IBVCB.3008190401921008.Be U HN UHTX thang 9/2019
ZZ61 - 0018799 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ Sender:79307005.DD:300819.SHGD:10017077.BO:LAI THI HOANG ANH.IBUH TIEC TRUNG THU
MBVP - 0912046 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ MBVCB.228023685.tet trung thu.CT tu CNV Ripe Lawn toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0097959 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 692028.300819.153317.Huynh thi giao uyen TIEC TRUNG THU
VNFI - 0093481 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 347127.300819.152420.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0087732 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 000307.300819.151207.Tet Trung Thu
VNFI - 0085060 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 064246.300819.150717.Trung thu cho be
MBVP - 0892526 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 5.000.000đ MBVCB227987820.Tiec Trung Thu.CT tu 0491001457857 NGUYEN VIET BANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0080579 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 059007.300819.145822.TIEC TRUNG THU
J633 - 0040785 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ Sender:79310001.DD:300819.SHGD:10018023.BO:NGUYEN TRAN KHANH TRINH.DO THANH TIEN CHUYEN
MBVP - 0879568 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ MBVCB227963553.TIEC TRUNG THU.CT tu 0011001715588 HO ANH SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0878850 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ MBVCB227962429.ung ho truong Ban Ly Chieng Khoang.CT tu 0341002045109 NGUYEN THI THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0071448 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 011136.300819.143925.TIEC TRUNG THU
VNCK - 0105616 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ IBVCB.3008190330333003.C. Thuy Fb Thuy Dang TIEC TRUNG THU 2019
VNFI - 0068463 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 969380.300819.143248.Ung ho tiec trung thu cho tre vung cao
MBVP - 0871156 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB.227947791.Gui yeu thuong den CCT.CT tu Nguyen Thi Tuyet Nhung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0063463 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 038860.300819.142147.Chuc cac em co mua trung thu tron ven
VNFI - 0063004 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 038375.300819.142050.Tran Phuong Chi va Tran Phuong Linh cung cac ban
VNCK - 0101163 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ IBVCB.3008190180626001.NGUYEN DO QUAN.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0056942 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 265943.300819.140706.Vu Ngan Ha ung ho TIEC TRUNG THU FT19242861101076
VNFI - 0055015 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 299229.300819.140244.Trung Hieu. Tiec Trung Thu
VNCK - 0099433 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 7.000.000đ IBVCB.3008190083692002.Pham Ngoc Long 45A, Ngo 121 Thai Ha Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0098664 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ IBVCB.3008190858000004.ung ho ung ho ung ho
VNFI - 0050056 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 260553.300819.135019.Trung thu cho tre FT19242139500303
MBVP - 0852121 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227911950.trung thu cho em.CT tu 0021000381225 VU PHAM PHUONG HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0048100 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 944649.300819.134449.Le Thi Thanh Tam. TIEC TRUNG THU cho cac be cung cao. Cam on cac ban.
VNFI - 0046722 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 257921.300819.134115.Ung ho quy FT19242151304474
ZZ61 - 0013151 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ Sender:79202002.DD:300819.SHGD:10004071.BO:LAM KIM NGOC.995219083020794 TIEC TRUNG THU
VNFI - 0045541 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 019110.300819.133734.Ung ho ctrinh Com co thit
MBVP - 0848085 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ MBVCB.227904199.ung ho tre em vung cao.CT tu Vu Duc Tam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0846743 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227901827.E Thanh Tiec Trung Thu.CT tu 0011000961468 NGUYEN TRUONG THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0845017 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227898311.Be Anna gui Tiec Trung Thu.CT tu 0071002558721 LE THI NGOC ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0039798 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 252293.300819.131929.Cam on Tiec Trung Thu FT19242049880818
VNFI - 0039619 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 4.000.000đ 012976.300819.131835.ung ho quy tre em vung cao
J633 - 0031841 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:300819.SHGD:10014873.BO:DO ANH THU.TIEC TRUNG THU
ZZ61 - 0012109 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:300819.SHGD:10013924.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
VNFI - 0035542 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 4.244.228đ 632925.300819.130404.TB.20190830.G0461924272871 Source of fund Salary
VNFI - 0033602 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ 247267.300819.125709.Ung ho Trung thu co thit FT19242118302660
MBVP - 0834046 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 105.000đ MBVCB227876998.fb Ngoc Pham mua 3kg thanh long.CT tu 0011002282717 NGUYEN XUAN PHUOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0831903 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB.227872854.com co thit.CT tu kul toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0027712 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 242298.300819.123408.Hoang Thu Trang TIEC TRUNG THU FT19242951802955
ZZ61 - 0011738 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ Sender:01202001.DD:300819.SHGD:10003797.BO:NGUYEN HOANG HIEP.995219083053899 TIEC TRUNG THU CHO CAC EM, CAM ON BAN DA TO CHUC CHUONG TRINH Y NGHIA NAY
VNFI - 0027153 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 294585.300819.123156.Tiec Trung Thu
VNFI - 0026877 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 921011.300819.123040.Tiec trung thu
MBVP - 0830182 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ MBVCB227869418.TIEC TRUNGTHUCHOBE.CT tu 0181003449306 NGUYEN THI HIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0029820 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ Sender:79305001.DD:300819.SHGD:10003840.BO:VU KIEU OANH.VU KIEU OANH GOP TIEC TRUNG THU CH O CAC BE
VNCK - 0085992 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ IBVCB.3008190699424003.TRINH TRUNG HIEU.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0017376 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 909406.300819.115737.TIEC TRUNG THU
VNCK - 0083398 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ IBVCB.3008190012786001.TRINH THI HOA.TIEC TRUNG THU