Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0015210 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 200.000đ 962044.150519.143459.Khanh An - Khanh Linh ung ho xay ktx tay nguyen FT19135260149606
VNFI - 0898238 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 200.000đ 271412.150519.072723.Ung ho quy Co Com co Thit
XC92 - 0000112 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ TA THI HUYEN GIAO VIEN MN CHU;van an 17 thuy khue ung ho xd ktx tay nguyen;
VNFI - 0722764 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 1.000.000đ 049012.140519.113930.Chuyen tien Nuoc sach cho tre vung cao
YM25 - 0021136 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 800.000đ //SAL140519YM25004//VNN TT NB 23.3-31.3.2019
25J4 - 0074174 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0419732 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 200.000đ MBVCB.172823264.tre em ngheo.CT tu pham tan dai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0506234 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 500.000đ MBVCB172982414.gop quy T5.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0527003 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 500.000đ MBVCB.173024267.xay ky tuc xa Tay Nguyen.CT tu tbl toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0634419 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 300.000đ 887470.130519.221941.Vietcombank 0611001917137 NGUYEN THI MINH TAM ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0644528 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 100.000đ 922085.140519.053956.kieb FT19134089939039
VNFI - 0703889 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 5.200.000đ 025846.140519.104258.Gia dinh pt Nguyen Thu Huong ung ho KTX TAY NGUYEN
XC92 - 0000087 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 6.000.000đ TAP THE LOP 8A3;truong thcs cat linh dong da ung ho xd ktx tay nguyen;
XC92 - 0000089 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 6.100.000đ NHOM TAC GIA GAN NHU LA NHA;ung ho xay dung ktx tay nguyen;
VNCK - 0863676 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 1.000.000đ IBVCB.1405190102849002.KTX
MBVP - 0268586 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ MBVCB.172537072.nuoc sach cho tre vung cao.CT tu Hien Pham toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Y531 - 0000114 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ NGUYEN THI LAN HUONG // UNG HO QUY TRE EM VUNG CAO VIET NAM GD TIEN MAT
VNCK - 0699531 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ IBVCB.1305190323160003.Anh Phan vung Tau Ung ho
VNCK - 0689200 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 400.000đ IBVCB.1305190712328001.Hoa Quy com co thit
VNCK - 0675588 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 100.000đ IBVCB.1305190850114003.NO NO Xin duoc cung dong gop phan nho voi Quy
VNCK - 0651501 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 300.000đ IBVCB.1305190740947004.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
J633 - 0024703 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:130519.SHGD:10000622.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0023453 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:130519.SHGD:10008877.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO T4
ZZ61 - 0007478 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:130519.SHGD:10004132.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
MBVP - 0918979 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 100.000đ MBVCB.172070571.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0629577 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 500.000đ IBVCB.1305190630173001.Dong Hoang TpHCM Ung ho com co thit thang 4/2019
VNCK - 0629400 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 250.000đ IBVCB.1305190018545001.
VNFI - 0430718 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 1.000.000đ 505390.130519.102518.ung ho
ZZ61 - 0010494 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:130519.SHGD:10005661.BO:TRAN THI LAN ANH.XAY KTX CHO HS TAY NGUYEN
VNCK - 0638033 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ IBVCB.1305190979845002.KTX
VNFI - 0381729 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 5.000.000đ 596219.130519.071553.Chuyen tien gop xay truong Tay Nguyen
VNCK - 0577038 TK chuyển đến 2019 12-05-2019 500.000đ IBVCB.1205191000336001.Huy + Tran ung ho
MBVP - 0810706 TK chuyển đến 2019 12-05-2019 200.000đ MBVCB.171849921.Chuc Cac em hoc tap tot.CT tu NguyenViet Hieu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0235323 TK chuyển đến 2019 12-05-2019 300.000đ 006383.110519.224444.Ung ho xay KTX cho cac e hoc sinh Tay Nguyen
Tran Thanh Huong TK chuyển đến 2019 11-05-2019 100.000đ
VNVT - 0535843 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 50.000đ VCBVT.84985183683.CT tu 0011004000369.Luong Hong Hanh sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190511236171675.VNVT20190511535843.Ung ho T5 nam 2019
VNFI - 0164677 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 500.000đ 309572.110519.154711.ung ho quy com co thit
VNFI - 0117311 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 100.000đ 916845.110519.120432.kien FT19131597980160
VNFI - 0088169 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 50.000đ 916226.110519.101706.Ung ho cac chau FT19131270198020
VNFI - 0073094 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 300.000đ 965333.110519.092309.Nuoc sach cho tre vung cao FT19131086970191
MBVP - 0648331 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 500.000đ MBVCB.171525236.tre em mien nui.CT tu dang thi thanh hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0203281 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 500.000đ 354284.110519.184704.Ung ho chuong trinh Tay Nguyen
VNFI - 0092761 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 30.000.000đ 231070.110519.103225.Cong ty Dong Nam A ung ho du an KTX 115
VNFI - 0073161 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 1.000.000đ 944095.110519.092321.UNG HO XAY KTX
MBVP - 0621939 TK chuyển đến 2019 11-05-2019 2.000.000đ MBVCB171475828.Tran Ngoc Bich VTV1 ung ho Quy tro ngheo Tay Nguyen thang 5.CT tu 0021001775110 TRAN NGOC BICH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0519464 TK chuyển đến 2019 10-05-2019 200.000đ MBVCB171261358.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0451000228711 VU THI HUYEN THANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0436244 TK chuyển đến 2019 10-05-2019 300.000đ MBVCB171093962.Ung ho quy .CT tu 0071004014825 DUONG THI NGOC BICH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0930498 TK chuyển đến 2019 10-05-2019 100.000đ 203973.100519.154301.ung ho xay ktx
VNFI - 0844845 TK chuyển đến 2019 10-05-2019 5.000.000đ 398164.100519.111308.Pham Tung ung ho xay KTX
VNFI - 0835580 TK chuyển đến 2019 10-05-2019 300.000đ 231836.100519.104429.Ung ho xay ky tuc xa cho 115 em be Tay Nguyen