Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0020267 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ Sender:01202021.DD:160119.SHGD:10007513.BO:NGUYEN THI LAN HUONG.995219011660245 CHUYEN T IEN
ZZ61 - 0018234 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 50.000đ Sender:01360002.DD:160119.SHGD:10000919.BO:HOANG THI THANH MAI.MAI THANH HOANG UNG HO TET CHO CON
ZZ61 - 0017027 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:160119.SHGD:10011044.BO:NGUYEN NGOC LY.LY TET CHO CON
ZZ61 - 0011807 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 100.000đ Sender:01314001.DD:160119.SHGD:10000619.BO:TRAN MINH CHI.TET CHO CON
ZZ45 - 0009526 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:160119.SHGD:10014906.BO:NGUYEN HONG HOA.TET CHO CON
ZZ45 - 0009024 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:160119.SHGD:10014822.BO:NGUYEN THI KIM OANH.UNG HO TET CAC BE MIEN NUI. CAM ON
ZZ45 - 0007600 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:160119.SHGD:10010689.BO:PHAM THI THU HANG.CN DNXH VICARIS TAI HN UNG HO TET CHO CON
ZZ01 - 0004331 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 300.000đ Sender:01202001.DD:160119.SHGD:10001593.BO:DO NGOC CHAU.995219011652919 TET CHO CON
ZC65 - 0007399 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ IBPS/SE:01616002.DD:160119.SH:10001751.BO:LE DIEU HUONG.DIEU HUONG-TET CHO CON.
XC92 - 0000046 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 2.000.000đ CTCPTM VIGLACERA;
VNFI - 0240722 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 300.000đ 386173.160119.215621.Lan Huong Tran - Tet cho con
VNFI - 0237593 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 856314.160119.212641.Tet cho con FT19016964591373
VNFI - 0225833 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 300.000đ 515914.160119.200054.Tet Cho Con
VNFI - 0223956 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 450273.160119.194850.Trang - Tet cho con
VNFI - 0219047 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 106363.160119.191237.Vietcombank 0611001917137 tet cho con
VNFI - 0216232 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 954779.160119.185816.E phuong cherry tang cac be 10 suat an FT19016267437525
VNFI - 0213188 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 119835.160119.184130.Le Duy Khoa - Tet cho con
VNFI - 0210628 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 938595.160119.182357.TET CHO CON FT19016180333977
VNFI - 0190249 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 980287.160119.165337.Nguyen Hong Ha ck TET CHO CON FT19016663757288
VNFI - 0177695 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 300.000đ 944036.160119.161232.Ck Tet cho con FT19016556000582
VNFI - 0175794 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 938638.160119.160642.Goi dong gop quy tro ngheo vung cao FT19016315362976
VNFI - 0175741 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 369641.160119.160629.ung ho 10 suat an cho cac con
VNFI - 0172704 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 930040.160119.155704.Than tang 10 xuat com cho cac be FT19016644386651
VNFI - 0164429 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 511031.160119.153216.CK tu 000559470001 den 0611001917137. ND:Nguyen Hong Linh - TET CHO CON
VNFI - 0163283 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 353059.160119.152835.Chuyen tien tet cho con
VNFI - 0160477 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 074078.160119.152021.Thu Ha - TET CHO CON
VNFI - 0133420 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 100.000đ 917375.160119.135019.TET CHO CON FT19016259486407
VNFI - 0128538 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 903102.160119.132931.Hoang Tu Anh ck Tet cho con FT19016315750290
VNFI - 0123284 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 100.000đ 987476.160119.130235.Lam van huy uh ct com co thit FT19016704205820
VNFI - 0121802 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 982855.160119.125340.TET CHO CON FT19016704169522
VNFI - 0115494 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 853750.160119.121502.Vietcombank 0611001917137 TETCHOEM
VNFI - 0114713 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 961414.160119.121445.Thuy Hoang Anh TET CHO CON FT19016523778909
VNFI - 0109082 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 280301.160119.114839.Tet Cho Con
VNFI - 0104881 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 2.000.000đ 274258.160119.113035.Tet cho con
VNFI - 0104465 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 395787.160119.112931.ung ho com co thit
VNFI - 0098238 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 728707.160119.110631.TET CHO CON
VNFI - 0095153 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 269575.160119.105520.Nguyen Dang Ky gui Tet Cho Con
VNFI - 0094746 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 341845.160119.105326.Tet Cho Con
VNFI - 0093239 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 257552.160119.104849.tran mai phuong ung ho 10 suat an
VNFI - 0091271 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 988204.160119.104136.E Huong Pham ung ho TET CHO CON FT19016503002278
VNFI - 0087599 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 165029.160119.102027.DOAN LE THUY DUONG TET CHO CON
VNFI - 0085903 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 972119.160119.102232.TET CHO CON FT19016462567902
VNFI - 0085448 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 245659.160119.102100.Chuyen tien tet cho cac con. Nguyen thi lan phuong
VNFI - 0083424 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 2.500.000đ 001513.160119.101337.TET CHO CON
VNFI - 0080522 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 238182.160119.100334.Le Thi Van Chi gop TET CHO CON
VNFI - 0079598 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 100017.160119.100017.TET CHO CON
VNFI - 0074057 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 2.500.000đ 250442.160119.094200.hai anh em Pham Tri Duc vs Pham Gia Huy ung ho TET CHO CON
VNFI - 0071706 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 931670.160119.093251.Nguyen Duc Tet cho con FT19016040205707
VNFI - 0071059 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 223481.160119.092912.PThanh. tet cho con
VNFI - 0070697 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 928931.160119.092906.Nguyen Thu Ha Tet Cho Con FT19016092491041