Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0789820 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ MBVCB161270913.Chi Nguyen Thanh Lich ung ho xay KTX CCT Tay Nguyen.CT tu 0611001894171 NGUYEN THI THANH LICH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0786568 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ MBVCB161264930.ung ho 115 e nho Giang Dong, Giang Thanh.CT tu 0011004053692 HOANG HONG AN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0779438 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ MBVCB161251819.Meo va em Meo ung ho.CT tu 0451000234411 TRAN THI PHUONG THANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0776148 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ MBVCB161245724.KTX.CT tu 0011004008782 MAI THI THANH HUYEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0750998 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ MBVCB161198050.KTX.CT tu 0451000477898 DOAN HUONG GIANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0744078 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ MBVCB161185149.KTX.CT tu 0011002036379 NGUYEN THI MAI TRANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0729394 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ MBVCB161154725.Ung ho KTX Tay Nguyen.CT tu 0351000445588 NGUYEN VAN BAC toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0728069 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ MBVCB161151823.HN ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao xay dung KTX Tay Nguyen.CT tu 0101000993667 NGUYEN THI HAI toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0842341 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ IBVCB.1804190565398001.Ung ho Com co thit
MBVP - 0719361 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ MBVCB161130858.Ung ho ctr dung ky tuc xa cho 115 hoc sinh Tay Nguyen.CT tu 0011003736010 LE VIET ANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0005665 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:180419.SHGD:10003636.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUU
MBVP - 0719209 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ MBVCB161130535.ung ho cac be.CT tu 0011000537563 NGUYEN THI SON TRA toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0465471 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 955034.180419.210814.Ung ho xay KTX Tay Nguyen FT19108319019270
MBVP - 0718316 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ MBVCB161128351.ung ho ctt.CT tu 0171003479589 LUONG THI BAO NGOC toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0350220 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 986137.180419.134604.Ung ho lam san truong Suoi Bau Phu Yen Son La FT19108300012525
MBVP - 0711846 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ MBVCB161115450.ung ho cct tay nguyen.CT tu 0141000866587 HOANG VAN HANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0878071 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ IBVCB.1804190277772001.Bui Hai Nguyen Anh D9-C4-Xuan Dinh, Bac Tu Liem, Ha Noi KTX
J633 - 0035394 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:180419.SHGD:10013099.BO:VO THI HONG HA.GOP QUY CHO CCT TAY NGUYEN DAK L AK
VNCK - 0868918 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 600.000đ IBVCB.1804190888820002.Be U HN UHTX thang 3-4/2019
J633 - 0028824 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 2.000.000đ Sender:01310005.DD:180419.SHGD:10011763.BO:VU THI TU ANH.KTX TAY NGUYEN.
ZZ61 - 0005827 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ Sender:01201011.DD:180419.SHGD:10002854.BO:LE THUY LINH.TANG CAC BE VUNG CAO
J633 - 0027802 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:180419.SHGD:10012014.BO:NGUYEN THI MINH PHUONG.UNG HO TRE EM TAY NGUYEN
MBVP - 0942149 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ MBVCB161549117.nguyen huu vinh ung ho KTX.CT tu 0021000718735 NGUYEN HUU VINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0019404 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:180419.SHGD:10007004.BO:NGUYEN THI PHUONG THAO.KTX
MBVP - 0738723 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ MBVCB.161174644.KTX Tay Nguyen.CT tu Uyen Tran toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0018261 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:180419.SHGD:10006917.BO:DANG VU HANH.KTX
J633 - 0013126 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:01309001.DD:180419.SHGD:10001722.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAI UNG HO COM C O THIT
J633 - 0010215 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:180419.SHGD:10003244.BO:TRAN DANH THANG.KTX
J633 - 0012410 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:180419.SHGD:10004740.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 4 NAM 2019
1X00 - 0000062 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 2.000.000đ tran anh tuan ung ho KTX TAY NGUYEN
J633 - 0010422 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:180419.SHGD:10003461.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
1891 - 0000019 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ do thi chau / ung ho xdung ky tuc xa cho cac be tay nguyen (ktx) GD TIEN MAT
0597 - 0006031 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ /Ref:P1259745{//}/Ref:P1259745{//}Chau Khoai ung ho DVC:NGUYEN THANH TU
0597 - 0008517 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ /Ref:P1260546{//}/Ref:P1260546{//}Ung ho quy xay KTX Tay Nguyen DVC:DU DINH TRUONG
ZZ61 - 0015170 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 2.000.000đ Sender:79307005.DD:180419.SHGD:10017136.BO:NGUYEN VAN VINH.IBKTX
ZZ61 - 0013948 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:180419.SHGD:10008862.BO:TRUONG THI THUY LIEN.KTX
ZZ61 - 0012506 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:01202021.DD:180419.SHGD:10003633.BO:TRAN THI CAM TU.995219041833480 KTX
ZZ61 - 0008886 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ Sender:79202002.DD:180419.SHGD:10002932.BO:TRAN MINH TUAN.995219041854440 UU TIEN UNG HO 115 E NHO
ZZ61 - 0008174 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:180419.SHGD:10004988.BO:NGUYEN MINH PHUONG.PHUONG GOP QUY
ZZ61 - 0007761 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ Sender:01202021.DD:180419.SHGD:10002418.BO:CTY CP CHUNG KHOAN FPT...68656689.._CHIHO_CT EZ TRANSFER: SOTK 058C100853 LE THI THU HONG LE THI THU HONG NOP TIEN KTX TAY NGHUYEN 058C100853 LE THI THU HONG QUY TRO NGHEO VUNG CAO 061100197657
ZZ61 - 0005714 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:180419.SHGD:10003891.BO:NGUYEN KIM THUAN.XAY DUNG KTX CHO 115 EM HS TAY NGUYEN.
ZZ61 - 0005697 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ Sender:01202021.DD:180419.SHGD:10001010.BO:NGO THI THANH THUY.995219041851928 KTX CHO 11 5 EM HOC SINH
ZZ61 - 0005096 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ Sender:01202001.DD:180419.SHGD:10000651.BO:TO VU SINH.995219041851326 KTX
ZZ61 - 0004320 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 5.000.000đ Sender:01202001.DD:180419.SHGD:10000160.BO:DUONG DINH HAI.995219041824808 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT.TN XAY KTX
ZZ61 - 0004225 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 3.000.000đ Sender:01201003.DD:180419.SHGD:10000763.BO:NGUYEN KHAC HUNG.AP UNG HO CCT TAY NGUYEN XD KT X TAY NGUYEN
ZZ45 - 0005583 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:180419.SHGD:10004263.BO:HOANG LAM HONG.UNG HO KTX
ZZ02 - 0004558 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ Sender:01202002.DD:180419.SHGD:10001313.BO:HINH CAO SON.995219041827557 UNG HO XAY KTX C HO 115 HS TAY NGUYEN
ZZ01 - 0003317 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:01202021.DD:180419.SHGD:10000471.BO:TRINH THU HANG.995219041884112 CT UNG HO XAY KT X
YT86 - 0005383 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ IBPS/SE:01201003.DD:180419.SH:10002632.BO:NGUYEN THI THUY LINH.KTX
YQ43 - 0006453 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ IBPS/SE:01202002.DD:180419.SH:10004129.BO:NGUYEN HONG HANH.995219041856074 - CHUYEN TIEN