Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
I785 - 0000083 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 2.000.000đ CTY TNHH UNITED ASIA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO-CT COM CO THIT 2019
ZZ61 - 0012195 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:310119.SHGD:10013153.BO:VU HONG THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0010504 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 300.000đ Sender:79307005.DD:310119.SHGD:10010604.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XC92 - 0000058 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 1.000.000đ ANH THANH QUANG NINH UNG HO;qtnvc;
VNFI - 0107275 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ 978323.310119.102004.Em Ti chuc cac anh chi an Tet vui ve
MBVP - 0617937 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ MBVCB.130769286.Tre em vung cao.CT tu Le Thuy Trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0596505 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 200.000đ MBVCB.130730352.xxx.CT tu khanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0519402 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 200.000đ IBVCB.3101190608980002.ung ho cac be vung cao
ZZ61 - 0025232 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 5.000.000đ Sender:01310001.DD:310119.SHGD:10026471.BO:NGUYEN THI PHUONG THAO.GIA DINH THAO BO NHO QUY CHUYEN GIUP
ZZ61 - 0025041 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 1.500.000đ Sender:79317002.DD:310119.SHGD:10001665.BO:LE THI TAM.GIUP DO NHUNG TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0007779 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 1.000.000đ Sender:79201001.DD:310119.SHGD:10001391.BO:LE THI NHUNG.LE NHUNG TRUONG THCS THANH XUAN UN G HO.
ZZ61 - 0009330 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 300.000đ Sender:01360002.DD:310119.SHGD:10000365.BO:LE ANH THU.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
YS45 - 0000102 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 1.000.000đ NGUYEN QUOC ANH;UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT; GD TIEN MAT
VNCK - 0410617 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 1.000.000đ IBVCB.3101190396630001.DU DINH AN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
MBVP - 0490042 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 1.000.000đ MBVCB.130527125.Bich Phuong ung ho Com Co Thit.CT tu Vo Pham Bich Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0184736 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 600.000đ 044647.310119.140344.Chung tay mua tet cho cac em vung cao
MBVP - 0711290 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ MBVCB130934271.Tet 2017.CT tu 0011000854061 NGUYEN THU GIANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0569194 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ MBVCB.130680728.Truong MN xa Pa Thom, huyen Dien Bien, tinh DB.CT tu Nguyen Minh Hong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0210241 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 300.000đ 081881.310119.150446.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 01 NAM 2019
MBVP - 0796380 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 200.000đ MBVCB.131101538.BT.CT tu HH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0486482 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 20.000đ IBVCB.3101190301691002.VAN THI THANH HUONG DOI 1, BOI KHE, LIEN KHE, KHOAI CHAU, HUNG YEN TRE EM NGHEO VUNG CAO
0584 - 0006238 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 12.000.000đ IBPS/SE:01310005.DD:310119.SH:10013064.BO:TRAN ANH HIEN.TRAN ANH HIEN DONG GOP QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0026326 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 2.000.000đ Sender:01202001.DD:310119.SHGD:10015027.BO:DO MAI LINH.995219013168480 NHA GAU UNG HO CA C CHAU
ZZ61 - 0029967 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:310119.SHGD:10030883.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0024969 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 100.000đ Sender:01310001.DD:310119.SHGD:10026251.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
XC92 - 0000056 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 200.000đ vo minh hai ban nhac cct ung ho quy tnvc;
VNCK - 0508123 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 4.500.000đ IBVCB.3101190503675019.NGUYEN THU THAO So 1 Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi Ung ho com co thit 0304 2018 012019
MBVP - 0804837 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 2.000.000đ MBVCB131120200.BINA ung ho quy.CT tu 0461000509483 LE VU LAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0451956 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 500.000đ MBVCB130453382.ha nguyen ck ung ho cho cac em.CT tu 0721000556157 NGUYEN THI THU HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0030597 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 50.000đ 972265.300119.210518.Chuc cac e co nhieu bua an ngon FT19030041625059
VNFI - 0026369 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 1.000.000đ 884948.300119.204156.Chip Bon Vic ung ho cac ban vung cao FT19030602653960
VNFI - 0026043 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 400.000đ 959708.300119.204000.Minh Son, Minh Vu tang cac ban vung cao FT19030490009400
VNFI - 0019670 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 500.000đ 256478.300119.200539.Minh Minh ck ung ho cct
MBVP - 0426639 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 5.000.000đ MBVCB130406592.Fbook Duy Nguyen 0908428550.CT tu 0071000937353 NGUYEN QUOC DUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0322726 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 500.000đ IBVCB.3001190929804003.PHAN NGUYEN ANH THU UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0306341 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 100.000đ IBVCB.3001190174138006.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0305332 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 500.000đ IBVCB.3001190165938007.duong gia cat tuong thanh pho ho chi minh ung ho quy com co thit
VNCK - 0301416 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 1.000.000đ IBVCB.3001190175352004.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
MBVP - 0377987 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 500.000đ MBVCB.130317877.Ky Su.CT tu Nguyen Bao Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0377568 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 200.000đ MBVCB.130317813.kho khan.CT tu Anh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0294274 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 500.000đ IBVCB.3001190405234001.Dinh Thanh Hien Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNFI - 0966160 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 2.000.000đ 682107.300119.163954.Dong gop chut qua tet cho cac con
ZZ45 - 0025835 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:300119.SHGD:10026852.BO:LE THI NHU HOA.DONG GOP CHO CHUONG TRINH TAT NI EN NAM 2019.
MBVP - 0355027 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 2.400.000đ MBVCB.130275761.quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
KB94 - 0000249 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 2.000.000đ DIEM TRANG NGUYEN GD TIEN MAT
MBVP - 0302198 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 2.000.000đ MBVCB130183996.Ta T. Minh,Nguyen B. Thuan,Nguyen M. Luong ung ho cac chau vung cao.CT tu 0011001053691 TA THU MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0264071 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 5.000.000đ IBVCB.3001190959335002.Da Vang + Dong Hoang TpHCM Ung ho Com co thit Tet 2019
VNCK - 0260462 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 500.000đ IBVCB.3001190980531005.Pham Thuy Linh 30/874 Minh Khai Ho tro thuoc chua benh cho tre em ngheo
MBVP - 0273381 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 100.000đ MBVCB.130135151.Com co thit.CT tu Phan Van Luong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0243295 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 5.300.000đ MBVCB130081978.thay co huyen tuan giao dien bien ung ho quy com co thit.CT tu 0541000300391 PHAM THI THU HIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.