Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0399471 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 300.000đ MBVCB.228885543.Tet Trung Thu.CT tu Huong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0153343 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ MBVCB228358047.tiec trung thu.CT tu 0721005083036 LE THI THU HIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0465994 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ 420798.310819.203134.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0465537 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ 843711.310819.202911.Trung Thu
VNFI - 0449258 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 300.000đ 480272.310819.191523.nguyen thihue. Tiec trung thu
VNFI - 0432815 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ 461443.310819.180731.Chuc cac be TIEC TRUNG THU vui ve
VNFI - 0432730 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ 271244.310819.180718.NGUYEN THI QUYNH TRANG - TIEC TRUNG THU
VNFI - 0396345 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 300.000đ 255608.310819.161327.Tiec Trung Thu tre em vung cao
VNFI - 0366533 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ 533745.310819.144355.TIEC TRUNG THU FT19243719198710
VNFI - 0358243 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ 205465.310819.141654.Vo Thai ung ho TIEC TRUNG THU
VNFI - 0355077 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 5.000.000đ 524421.310819.140533.Ung ho quy com co thit, chuong trinh Tiec Trung Thu FT19243093327950
VNFI - 0353570 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 1.000.000đ 523223.310819.140017.Ung ho quy con co thit FT19243011063828
VNFI - 0351900 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ 248345.310819.135409.Tiec Trung Thu
VNFI - 0345071 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 1.000.000đ 199033.310819.133125.C Tra dong gop cho quy com co thit
VNFI - 0340433 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ 359149.310819.131017.Tiec Trung Thu
VNFI - 0339929 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ 212817.310819.130805.Fb Thuong Le ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNFI - 0336775 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ 208970.310819.125528.GIA BAO UNG HO TIEC TRUNG THU
VNFI - 0328266 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 100.000đ 670985.310819.122216.UNG HO MOI NGUOI TIEC TRUNG THU 2019
VNFI - 0312387 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 1.000.000đ 488813.310819.113308.Ung ho Chuong trinh Trung thu FT19243600160620
VNFI - 0311204 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 300.000đ 135675.310819.112946.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0307432 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 100.000đ 484793.310819.111952.TIEC TRUNG THU FT19243713035309
VNFI - 0275362 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 300.000đ 119184.310819.100043.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0271847 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 700.000đ 749005.310819.095202.Tiec Trung Thu
VNFI - 0255135 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 100.000đ 443019.310819.090701.Nguyen Thi Thuy Trang. TIEC TRUNG THU. Chuc cac em co mot mua trung thu vui ve va am ap FT1924371803
VNFI - 0231043 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 100.000đ 426231.310819.072750.Ung ho quy com co thit FT19243378663003
VNFI - 0230271 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ 020890.310819.072120.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0226583 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ 224923.310819.063944.Chuyen tien Vuong Ngoc Luu, Tiec Trung Thu
VNFI - 0221266 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 300.000đ 419018.310819.012818.TIEC TRUNG THU FT19243737596191
VNFI - 0216253 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ 086121.300819.231838.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Com co thit
VNFI - 0212293 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ 063848.300819.223454.dong gop tiec trung thu
VNFI - 0211684 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ 408936.300819.222845.Tiec Trung Thu FT19243085008109
VNCK - 0264112 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 300.000đ IBVCB.3108190608458001.BUI THI HOAI THU.Chuc cac con trung thu vui ve
VNCK - 0251593 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ IBVCB.3108190472635004.ung ho ung ho
VNCK - 0214717 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 1.000.000đ IBVCB.3108190385575002.NGUYEN THI PHUONG.Ung ho chuong trinh Com co thit.
VNCK - 0208938 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 100.000đ IBVCB.3108190745455001.LE THI KIM NGOC.Minh Khue- tiec trung thu
VNCK - 0195453 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 600.000đ IBVCB.3108190910622001.NGUYEN THI HONG NHUNG.NGUYEN HONG NHUNG- TIEC TRUNG THU
VNCK - 0193942 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ IBVCB.3108190011618002.LUONG TRA GIANG.TIEC TRUNG THU 2019-10 be
VNCK - 0191959 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 50.000đ IBVCB.3108190440528006.LUU MINH NGUYET NGA.Luu Minh Nguyet Nga ung ho thang 8.2019
VNCK - 0180889 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ IBVCB.3108190627340003.NDAK Ung ho CCT thang 8/2019, Trung thu
VNCK - 0171635 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ IBVCB.3008190273158001.TRAN DIEM LAN.gui cac con TIEC TRUNG THU
VNCK - 0169359 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 100.000đ IBVCB.3008190694510002.PHAN QUE ANH.Que Anh Tiec trung thu
MBVP - 0389128 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ MBVCB228860879.Ung Ho Tiec Trung Thu cho cac be .CT tu 0011001155720 VU NGOC NGA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0360237 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ MBVCB228792407.cao thanh ck tiec trung thu.CT tu 0041000205532 CAO THI THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0357308 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ MBVCB228785323.ung ho quy com co thit.CT tu 0021002002527 NGUYEN MINH PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0344233 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ MBVCB228755913.TIEC TRUNG THU.CT tu 0021000393792 DINH HUY HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0307556 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ MBVCB228680756.CHUC CAC BE TRUNG THU VUI VE.CT tu 0011003220136 CONG THI HUONG LIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0284677 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 500.000đ MBVCB.228634748.nguoi con xa xu .CT tu nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0249689 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ MBVCB.228563971.Co nhieu banh trung thu de an nua.CT tu tabo toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0248944 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 1.000.000đ MBVCB228562398.mung Trung Thu cho cac em.CT tu 0331000428742 TRAN MY PHUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0217496 TK chuyển đến 2019 31-08-2019 200.000đ MBVCB.228498000.co nhieu thit.CT tu le thanh nhan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).