Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0311961 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 100.000đ IBVCB.2703190883867001.NGUYEN QUANG HUY so 504 B13 Dong Xa Mai Dich Cau Giay Ha Noi tre em ngheo hieu hoc
VNFI - 0045418 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 1.000.000đ 388139.270319.204705.Dong gop quy t3
VNCK - 0283050 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 500.000đ IBVCB.2703190093283002.Anh Thu Phu Thuan-Q7 Tro ngheo vung cao
VNCK - 0281533 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 1.000.000đ IBVCB.2703190780721001.ung ho quy
VNFI - 0916848 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 200.000đ 924739.270319.113008.Minh Quan 32 Ha Hoi ung ho FT19086191062096
N634 - 0000048 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 4.625.000đ HUA THI MY, MYHANH LUONG VA OLE(SKOVMAND) INTETELLIGENT INSECT CONTROL, FRANCE UNG HO CCT GD TIEN MAT
VNFI - 0897557 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 500.000đ 102204.270319.102204.Chau Robert gui1 chut qua cho quy CCT
VNCK - 0218113 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 3.500.000đ IBVCB.2703190679592002.Pham Ngoc Long 45A, ngo 121 Thai Ha, Trung Liet, Dong Da, Ha noi Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0311493 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 1.000.000đ MBVCB.151617400.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0009366 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:270319.SHGD:10003296.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
MBVP - 0304275 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 500.000đ MBVCB.151603005.la lanh dum la rach.CT tu Thai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0211568 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 500.000đ IBVCB.2703190113430002.Be Phuc Q Tan Phu TP HCM Quy com co thit
MBVP - 0297419 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 2.000.000đ MBVCB.151589481.kinh doanh .CT tu Vu Dinh Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0012095 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:260319.SHGD:10004104.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO QUY
VNFI - 0655598 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 300.000đ 907674.260319.082548.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 032019
J633 - 0038557 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:260319.SHGD:10015198.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN NHO
ZZ61 - 0007032 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 200.000đ Sender:01321001.DD:260319.SHGD:10001062.BO:NGUYEN VAN KHUE.UNG HO CCT
VNFI - 0724712 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 2.500.000đ 223198.260319.125622.Zen ung ho thang 3
MBVP - 0177247 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 300.000đ MBVCB.151349074.Kha.CT tu Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0155982 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 200.000đ IBVCB.2603190260495003.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0094425 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 4.000đ IBVCB.2603190205677001.rex s
ZZ61 - 0004112 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:260319.SHGD:10001858.BO:NGUYEN VAN CUONG.HO TRO TRE EM KHO KHAN
VNCK - 0125808 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 200.000đ IBVCB.2603191040118002.Ung ho bua com co thit 03.19 fb Kidkiss Tran
ZZ61 - 0005198 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:260319.SHGD:10000978.BO:LUONG QUOC TE.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO X IN GIAU TEN
VNCK - 0086355 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 300.000đ IBVCB.2603190430047002.cac ban In Soc Gau gui cac ban vung cao
VNCK - 0060580 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ IBVCB.2503190088649001.Chuc Quy giup do duoc nhieu chau be
VNCK - 0086410 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 200.000đ IBVCB.2603190668479002.Nhung Ha Noi ung ho
VNFI - 0785499 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 9.000.000đ 323299.260319.161853.Dang Thai Giang - Ung ho quy tro ngheo
MBVP - 0125578 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ MBVCB.151254364.cac chau hoc sinh vung cao.CT tu Nguyen Linh Dan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
DD4400 - 0204943 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 30.316đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
MBVP - 0664412 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ MBVCB.150567980.bt.CT tu thang 3 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0627458 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ 115767.250319.210641.Tong Hoang Viet, truong cap 1 Thang Long.
VNCK - 0048758 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ IBVCB.2503190849777004.Abc Abc Abc
25I7 - 0008455 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 100.000đ PT._.20190325.192445.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNFI - 0605036 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 54.700.000đ 933897.250319.185614.Giai Cup CCT mua xuan Lan 3 - 2019 ung ho FT19084660168523
MBVP - 0891565 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 100.000đ MBVCB.150990210.cac chau .CT tu Kul toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0039873 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ IBVCB.2503190742947002.Nguyen Tran Huu Ai 132-134 Dong Khoi, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM Ung ho cac em vung cao T3.2019
VNCK - 0023418 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ IBVCB.2503190961800001.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
0595 - 0009067 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ /Ref:P3279084702Y19{//}/Ref:P3279084702Y19{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
MBVP - 0807307 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 500.000đ MBVCB.150836718.For highland kids.CT tu Cao Duy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0994023 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 500.000đ IBVCB.2503190123276005.Duong Thi Thu Q9, TPHCM ung ho cac em thang 4
ZZ61 - 0018728 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 500.000đ Sender:01307001.DD:250319.SHGD:10010545.BO:NGUYEN HONG THANG.IBNGUYEN HONG THANG CHUYEN KH OAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0748416 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ MBVCB.150733515.Ung ho cac du an cho tre vung cao .CT tu Nguyen Van Trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0436279 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ 983060.250319.092018.Trugn gui tang cac em vung cao FT19084139547483
VNCK - 0943694 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 1.000.000đ IBVCB.2503190367725001.Trinh Lieu Sweden ung ho tu thien
VNCK - 0943369 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 500.000đ IBVCB.2503190141057002.Tran Thi Ngoc Hanh Vi tre em vung cao
ZZ61 - 0005198 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:250319.SHGD:10007380.BO:TRAN THI DINH.CCT T3.2019
MBVP - 0679820 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ MBVCB.150602286...CT tu Tran Hai Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
DD2760 - 0001339 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
VNFI - 0403117 TK chuyển đến 2019 24-03-2019 300.000đ 038736.240319.211234.Banh bao Ha Duong Ha Long ung ho cac be vung cao