Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0892874 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ 959070.030919.102141.Em Nguyen Thuy Nhung ung ho 20 suat TIEC TRUNG THU FT19246688770531
VNFI - 0887644 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ 954933.030919.101123.Ngoc Anh Tran ung ho quy FT19246034099590
VNFI - 0886543 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ 593999.030919.100918.THK ung ho CCT
VNFI - 0884367 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ 081488.030919.100437.can bo PGD PhongChau BIDV ung ho ban ly chieng khoang
VNFI - 0883981 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ 593197.030919.100404.BINH_CHAU UNG HO CAC BAN
VNFI - 0865252 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 300.000đ 237789.030919.092600.Ung ho CCT thang 9/2019
VNFI - 0822908 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 100.000đ 905768.030919.002630.Hoang Nhung ung ho TIEC TRUNG THU FT19246597065715
VNFI - 0821838 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 100.000đ 935382.020919.235519.Bui Thi Be xin ung ho Quy a
VNFI - 0819127 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ 901628.020919.230523.TIEC TRUNG THU FT19246060083009
VNFI - 0138333 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 5.000.000đ 161340.030919.195519.Jeon Jungkook - TIEC TRUNG THU FT19246907652704
VNFI - 0135958 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ 351719.030919.194630.Le Hong Diep_Tiec Trung Thu
VNFI - 0128711 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 300.000đ 469245.030919.192136.Chu the DongA Bank chuyen tien
VNFI - 0096569 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ 674112.030919.174210.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0094445 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ 125576.030919.174105.Ung ho ct Qua Trung thu cho tre 2019 FT19246988685268
VNFI - 0057278 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ 517195.030919.161804.Bo shika - tiec trung thu
VNFI - 0035776 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ 241574.030919.153716.UNG HO CAC EM
VNFI - 0012891 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ 753511.030919.145608.PHAM VAN ANH CHUYEN KHOAN QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0535968 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ IBVCB.0309190360584001.tiktok sg ungho
VNCK - 0528856 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 5.000.000đ IBVCB.0309190639594001.TIEC TRUNG THU Chau Gia Huy va Tri Duc, Ha dong, ha noi Tiec trung thu
VNCK - 0514571 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ IBVCB.0309190600300001.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0501026 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ IBVCB.0309190678850004.Ung ho chu Tuan Ung ho quy tro ngheo vung cao
Thanh-Binh Nguyen TK chuyển đến 2019 02-09-2019 150.000đ Tiec trung thu
VNCK - 0351093 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 100.000đ IBVCB.0109190191509002.DANG DINH TUAN.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0350553 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 1.500.000đ IBVCB.0109190147337001.HUYNH MINH LOC.Ung ho quy
VNFI - 0807944 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 300.000đ 915392.020919.211209.Vietcombank 0611001917137 Ung ho trung thu cho cac chau TNVC
VNFI - 0788327 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 200.000đ 871799.020919.190831.Nguyen Thu Hong Ngoc ung ho Tiec trung thu FT19246600943555
MBVP - 0661526 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 300.000đ MBVCB229518745.e Hoan ung ho Tiec trung thu cho cac be.CT tu 0531002376754 NGUYEN THI THU HOAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0386255 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 400.000đ IBVCB.0209190250021003.NONG THANH THAO.Chuc cac em trung thu vui ve
MBVP - 0645620 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 300.000đ MBVCB229483005.Binh Nguyen thanh toan tien cha ca tam.CT tu 0021001612340 NGUYEN THI THANH BINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0736184 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 1.000.000đ 209410.020919.141240.Hoang Nga ung ho CCT
VNFI - 0715664 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 100.000đ 609897.020919.114906.HueBUI. TIEC TRUNG THU
VNFI - 0692975 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 200.000đ 201654.020919.093702.Ung ho CCT
VNAF - 0116190 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
VNFI - 0672787 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 200.000đ 772820.020919.031141.Ung ho FT19246874186355
VNFI - 0670306 TK chuyển đến 2019 02-09-2019 500.000đ 498378.020919.004443.HOANG MINH TAM-TIEC TRUNG THU-CHUC CAC CON MUA TRUNG THU NO BUNG VA AM AP-020919-00:44:42
MBVP - 0406369 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 300.000đ MBVCB.228900436.ung ho tre em ngheo.CT tu huynh trung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0654812 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 100.000đ 223405.010919.211208.Tiec trung thu
VNFI - 0652065 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 200.000đ 754240.010919.205202.Ung ho CCT FT19246059587118
VNFI - 0617940 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 600.000đ 728080.010919.173732.Lan chuyen tien 2kg cha ca FT19246707396588
VNFI - 0516850 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 500.000đ 579584.010919.091014.Tiec Trung Thu
VNFI - 0512438 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 300.000đ 215459.010919.084541.Vo Thai CK 1kg CHA CA TAM
VNFI - 0502942 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 100.000đ 006100.010919.072445.190901000001922 Ung ho Tiec trung thu cho be ZP5DJUD5D7FK
VNFI - 0493028 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 200.000đ 805916.010919.000137.Vu Thi Hang gop chut to chuc TIEC TRUNG THU cho cac be
VNFI - 0482757 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 500.000đ 290253.310819.220458.ung ho 10 suat trung thu
VNCK - 0330221 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 200.000đ IBVCB.0109190258323002.Nguyen Tran Huu Ai 132-134 Dong Khoi, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T9.2019
VNCK - 0304453 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 200.000đ IBVCB.0109190032962003.Luu Tuan Minh 8/31/342 Khuong Dinh, Thanh Xuan, HN Trung thu cho cac chau
MBVP - 0532422 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 500.000đ MBVCB229206893.TIEC TRUNG THU.CT tu 0071000988549 VU PHAM QUYNH CHI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0516486 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 100.000đ MBVCB.229168764.Tiec Trung thu.CT tu Minh Tam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0479136 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 200.000đ MBVCB.229082230.linh&huong ung ho t9/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0660069 TK chuyển đến 2019 01-09-2019 500.000đ 849637.010919.215232.Nguyen Le Huong gop cho tiec trung thu 2019 FT19246056689278