Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0762818 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 200.000đ 930691.150319.160326.Ung ho cac chau tnvc FT19074763707928
VNFI - 0642349 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 100.000đ 920847.150319.082820.Kts Lan Anh.HN tang quy Com co thit T3.2019
VNCK - 0967925 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 500.000đ IBVCB.1503190773880002.UNG HO CAC EM HOC SINH QUY CCT
VNFI - 0829438 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 1.000.000đ 013671.150319.211014.Vo chong Dong Thao gop quy
VNCK - 0951766 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 300.000đ IBVCB.1503190758125002.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0905392 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 300.000đ IBVCB.1503190511162003.It thoi nhung deu dan! Tran trong cam on
MBVP - 0632986 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 200.000đ MBVCB.147000764.thang 3.CT tu em Ten ung ho quy com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0606474 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 100.000đ MBVCB.146948350.com co thit tay bac .CT tu me mon gau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0836831 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 300.000đ IBVCB.1403190018875001.Nga Hanoi T3/19
VNFI - 0591950 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 500.000đ 906518.140319.182552.Be Khanh An - Khanh Linh ung ho cac ban kho khan FT19073489210388
VNCK - 0817319 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 1.100.000đ IBVCB.1403191015121002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
0597 - 0007946 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 200.000đ /Ref:P1221816{//}/Ref:P1221816{//}Chau Khoai ung ho DVC:NGUYEN THANH TU
MBVP - 0324017 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 180.000đ MBVCB.146414273.vi tuong lai Viet Nam.CT tu NGUYEN THANH BINH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0790565 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 30.000đ IBVCB.1403190993066002.Bui Van Duc B14 Kim Lien Ha Noi Ung ho Quy com co thit
VNFI - 0522334 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 500.000đ 019688.140319.141008.Chuyen tien
XC92 - 0000095 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 130.316đ SANDRA FEIST DUC;ung ho quy cct 5 euro;
XC92 - 0000093 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ THANH THI NGUYEN DUC;ung ho quy cct 20 euro;
XC92 - 0000091 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ NGAN KHONG DUC UNG HO QUY;cct 20 euro;
XC92 - 0000089 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ ROLF PFAFF DUC UNG HO;quy cct 20 euro;
XC92 - 0000087 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ ELIKE KANNENBERG DUC;ung ho quy cct 20 euro;
XC92 - 0000085 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ KAMILLA ZILONKA;duc ung ho quy cct 20 euro;
XC92 - 0000083 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 260.633đ MAX REICHERT DUC UNG HO QUY CC;t 10 euro;
XC92 - 0000081 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 651.584đ anne eichmann duc ung ho quy cct 25 euro;
XC92 - 0000079 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ ANGELIKA SCHEF DUC;ung ho quy cct 20 euro;
VNCK - 0775504 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 200.000đ IBVCB.1403190826356003.Gia dinh my keo Ung ho COM CO THIT
XC92 - 0000028 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 2.212.000đ hoa hong va chiet khau tu buu dien nop ung ho hs vung cao;
VNCK - 0747180 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 3.000.000đ IBVCB.1403190141242001.Do Hai Vu ung ho Com Co Thit
MBVP - 0219703 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 300.000đ MBVCB.146189526.sinh vien.CT tu Cao Son Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0728590 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 88.888đ IBVCB.1403190858937001.Nguyen Hong Hai T6 K10 HHai Halong QNinh Goodluck to all of u
Le Thu Thuy TK chuyển đến 2019 13-03-2019 100.000đ
VNFI - 0322343 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 31.000.000đ 316680.130319.140426.COM CO THIT NAGOYA UNG HO XAY TRUONG-130319-14:04:12
VNCK - 0671562 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ IBVCB.1303190241222002.Phuong Anh Ha noi Tro ngheo
VNCK - 0683623 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 10.000.000đ IBVCB.1303190837242002.Moclan Nguyen UH
VNCK - 0711580 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 200.000đ IBVCB.1303190708673002.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0716187 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 1.500.000đ IBVCB.1303191010461001.Vu Thi Khanh ung ho
VNFI - 0236303 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 300.000đ 931603.130319.070608.Ung ho quy FT19072389607989
ZZ61 - 0006108 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 1.520.000đ Sender:79307005.DD:130319.SHGD:10005271.BO:DO THI DAM.IBSAO BIEN CHUYEN CHI HANH LG T2
ZZ61 - 0004491 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:130319.SHGD:10000454.BO:DO DAN HOAI.UNG HO COM CO THIT DO DAN HOAI
VNCK - 0624527 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 100.000đ IBVCB.1303190008683001.thu nthuan chia se
MBVP - 0950574 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 50.000đ MBVCB.145854441.bt.CT tu vinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0873725 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ MBVCB.145707756.Bat ky hoan canh nao.CT tu Kieu Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0867425 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ MBVCB.145692870.nguoi di lam.CT tu Livioon Viet Nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0108556 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 200.000đ MBVCB145957705.Hai Mien BL gui ho tro chuong trinh Com co thit.CT tu 0321000935333 QUACH THANH HAI VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0507064 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 400.000đ IBVCB.1203190133287001.Hoa Quy com co thit
VNCK - 0550782 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 500.000đ IBVCB.1203190567670002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0563464 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 1.000.000đ IBVCB.1203190135794001.Ung ho quy
VNCK - 0569838 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 1.000.000đ IBVCB.1203190081144002.NTMN Hanoi Ung ho quy 1 2019
VNFI - 0028556 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 200.000đ 272029.120319.070711.Chuyen tien
VNFI - 0130407 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 2.000.000đ 938512.120319.145507.Ung ho quy tre em vung cao
ZZ61 - 0014184 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:120319.SHGD:10014219.BO:DO THI HOAI.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO