Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
2259 - 0000046 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 28.200.000đ dang kim thoa cct sec(tu)chuyen tien ung ho dot 16 GD TIEN MAT
VNFI - 0998885 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 300.000đ 768342.220319.103322.TA THI VAN CHI
ZZ61 - 0004173 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 1.000.000đ Sender:01311013.DD:220319.SHGD:10000310.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CP XAY DUNGJ TECH HO TRO QUI TRO NGHEO VUNG CAO
C263 - 0006588 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 300.000đ /Ref:P3059080304Y19{//}/Ref:P3059080304Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
J633 - 0030070 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 200.000đ Sender:01663001.DD:210319.SHGD:10000513.BO:TRUONG NGOC HUY.UNG HO COM CO THIT
MBAF - 0013898 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0109110 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 500.000đ MBVCB.149478739.hxjjxjjx.CT tu bahsh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0781892 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 150.000đ MBVCB.149053056.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0604793 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 300.000đ IBVCB.2103190928161001.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
VNFI - 0813668 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 500.000đ 828191.210319.114858.Ung ho quy T3 19 FT19080940790050
VNFI - 0866824 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 20.000đ 177699.210319.152953.Bank Transfer
VNFI - 0870727 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 200.000đ 732216.210319.154246.Yen chuyen
VNFI - 0910702 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 50.000đ 910687.210319.180926.Ung ho Com co thit FT19080350806144
XC92 - 0000116 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 10.000.000đ COM CO THIT;sec ayve ung ho quy com co thit;
VNCK - 0469795 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 1.000đ IBVCB.2003190356708005.n n n
MBVP - 0629546 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 500.000đ MBVCB.148735314.pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0397457 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 300.000đ IBVCB.1903190165169001.HO LANG Q.12, TP.HCM UNG HO QUY CCT
VNCK - 0411588 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 200.000đ IBVCB.2003190974909001.CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT 29 pho Mai Dich Ung ho dinh ky
VNCK - 0413826 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 200.000đ IBVCB.2003190650571001.Q Q9 ung ho
MBVP - 0606761 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 200.000đ MBVCB.148691049.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0479472 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 500.000đ IBVCB.2003190913633001.chia se
VNCK - 0489720 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 300.000đ IBVCB.2003190535805001.tran kim anh ung ho quy ung ho quy
ZZ45 - 0007372 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 4.000.000đ Sender:79310001.DD:200319.SHGD:10009311.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T3.2019
J633 - 0029874 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:200319.SHGD:10012841.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 3 2019
VNFI - 0507899 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 1.000.000đ 067625.190319.191448.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Chia se yeu thuong
VNCK - 0358124 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 200.000đ IBVCB.1903190251710003.Nam Phong Tp Ho Chi Minh Nam Phong ung ho cac ban
J633 - 0038069 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 2.000.000đ Sender:01202002.DD:190319.SHGD:10006120.BO:NGUYEN VAN KHOI.CONG DONG FANS JAY CHOU/ CHAU K IET LUAN TAI VN UNG HO QUY COM CO THIT GIUP DO TRE EM VUNG CAO
VNFI - 0408517 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 1.000.000đ 960249.190319.125303.Trang nguyen gui Quy TNVC FT19078824870902
VNFI - 0377756 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 800.000đ 281926.190319.103941.Ung ho quy
J633 - 0011657 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:190319.SHGD:10000452.BO:NGUYEN MANH HUNG.(CKRMNO: 110219031987788)MONTH LY DONATION (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
MBVP - 0335016 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 500.000đ MBVCB148166553.ung ho .CT tu 0021000381225 VU PHAM PHUONG HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0285532 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 200.000đ IBVCB.1903190259509007.NGUYEN THUY VAN TP. HCM CHIA SE
VNCK - 0278289 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 200.000đ IBVCB.1903190584953008.NTMK ung ho quy CCT
VNCK - 0151448 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 200.000đ IBVCB.1803190921080001.X UNG HO CCT
J633 - 0009212 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 400.000đ Sender:01309001.DD:180319.SHGD:10000395.BO:CAO TIEN CUONG.CK
ZZ61 - 0012197 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 2.000.000đ Sender:79310001.DD:180319.SHGD:10010148.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANG UHTX T2,T3. UNG HO CAC CHA U, UNG HO QUY
VNCK - 0175584 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 500.000đ IBVCB.1803190171727002.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0196866 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 5.000.000đ IBVCB.1803190719167001.Tu thien quy 1/2019.
ZZ61 - 0008940 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 2.400.000đ Sender:79303001.DD:180319.SHGD:10001975.BO:TRAN KIM THINH.GUI CAC EM VUNG CAO
VNFI - 0257408 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 200.000đ 003520.180319.162457.Minhtamnguyen ung ho cac chau tro ngheo vung cao
Anonymous TK chuyển đến 2019 17-03-2019 500.000đ
VNFI - 0017285 TK chuyển đến 2019 17-03-2019 300.000đ 982534.170319.101147.Ung ho quy
VNFI - 0064862 TK chuyển đến 2019 17-03-2019 3.000.000đ 272975.170319.164924.NHTMCP CONG THUONG VIET NAM - CHI NHANH BAC HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0908431 TK chuyển đến 2019 17-03-2019 200.000đ MBVCB.147544045.ung ho cac em.CT tu yen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0130522 TK chuyển đến 2019 17-03-2019 1.000đ IBVCB.1703190875920001.AW AS AS
VNCK - 0975469 TK chuyển đến 2019 16-03-2019 1.000.000đ IBVCB.1503190796986001.Cao Minh Phuong UHTX- T3.2019
MBVP - 0775497 TK chuyển đến 2019 16-03-2019 300.000đ MBVCB.147274255.Can bo.CT tu Nguyen Bich Thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0689041 TK chuyển đến 2019 16-03-2019 5.000.000đ MBVCB.147117077.sinh vien.CT tu vu thi phuong nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0966978 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 500.000đ IBVCB.1503190581889002.Dang Thuanh 37 ton Duc thang, q1 Xin Chia se Cuong cac em
VNFI - 0804154 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 400.000đ 617507.150319.183404.Kg chuong trinh cct