Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0574424 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 773719.190419.131020.ung ho ktx
MBVP - 0159548 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 5.000.000đ MBVCB161790590.Phan Tan Viet ung ho xay truong tai Ea Dah.CT tu 0011000227179 NGUYEN THI AI XUAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0571435 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 240255.190419.005444.Facebook Ngo Hai Yen- ung ho tro ngheo Tay Nguyen
VNCK - 0974116 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190829336001.KTX 115
VNCK - 0972776 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190603784001.KTX
J633 - 0026011 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:190419.SHGD:10009152.BO:DANG HUU VUONG.KTX
VNFI - 0568588 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 974074.190419.123908.Vu Manh Tat Thang ung ho quy tro ngheo vung cao.
MBVP - 0155170 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161782489.KTX.CT tu 0611001939316 PHAM THI KIM PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0566070 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 970456.190419.122552.UH xay KTX cho HS Krong Nang
VNFI - 0560109 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 962701.190419.115919.Ung ho xd KTX TN
VNCK - 0963122 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 3.000.000đ IBVCB.1904190474152001.Nhom Cham Heo Mau Lon gop xay Ky tuc xa cho 115 hs Giang Dong & Giang Thanh
VNCK - 0959100 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904191017402001.NHA ZINTIN UH KTX TAY NGUYEN
VNFI - 0534099 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 286745.190419.103840.Ng.Hai ung ho xay dung ky tuc xa Ea Dah
MBVP - 0118137 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ MBVCB161709536.gop quy t4.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0528882 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 759033.190419.101910.Xin ung ho xd KTX cho 115 em nho Krong Nang Dak Lak
MBVP - 0112009 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 5.000.000đ MBVCB161697173.tran thi minh nguyet ung ho com co thit tay nguyen.CT tu 0071001238501 TRAN THI MINH NGUYET toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0948853 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 3.000.000đ IBVCB.1904190665534005.Vu Thu Hang ung ho KTX Com co thit Tay Nguyen
VNFI - 0520860 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ 095340.190419.095340.ung ho tre ngheo vung cao
VNFI - 0520024 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 600.000đ 170630.190419.095118.VU THI HONG DIEP CHUYEN CCT TAY NGUYEN- QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0945345 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190542320001.Ung ho CCT
VNFI - 0516629 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 009219.190419.094052.IBFTA 190419000004428 Ung ho xay ktx hoc sinh Tay Nguyen
J633 - 0011414 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ Sender:79310001.DD:190419.SHGD:10003737.BO:NGUYEN THI TUYET NHUNG.KTX CHO 115 EM NHO GIANG DONG
MBVP - 0990920 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161653333.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0491000068671 DAO THI NGOC CHAM toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0990585 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ MBVCB161652980.Quynh Trang Hepura ung ho CCT Tay Nguyen.CT tu 0281000393866 LE THI QUYNH TRANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0010084 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:190419.SHGD:10002837.BO:NGUYEN THI NHU HOA.KTX
J633 - 0009973 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:190419.SHGD:10002778.BO:NGUYEN THI HA ANH.XAY KTX TAY NGUYEN
MBVP - 0989674 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161650998.Ky tuc xa.CT tu 0011001618697 LE THI THU HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0989366 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ MBVCB161650411.DT Theu ung ho xay KTX.CT tu 0021001682564 DOAN THI THEU toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZB88 - 0000019 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ NGUYEN THI HONG;KTX;
VNFI - 0503678 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 984308.190419.085358.Ung ho xay KTX Tay Nguyen FT19109482206207
J633 - 0007356 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ Sender:01309001.DD:190419.SHGD:10000503.BO:CAO THI HANH.GIA DINH HANH HIEP UNG HO XAY KTX CHO TRE EM KRONG NANG
VNFI - 0499945 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 206765.190419.083822.ung ho xd ktx cho 115 hoc sinh Tay Nguyen
VNFI - 0499624 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 876257.190419.083602.KTX mong 115 em o Tay Nguyen co mai am
ZZ61 - 0004609 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ Sender:79310001.DD:190419.SHGD:10002453.BO:HUYNH MINH TRI.DONG GOP KTX CHO HOC SINH TAY NG UYEN
ZZ61 - 0003864 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ Sender:01307001.DD:190419.SHGD:10001760.BO:NGUYEN THI THANH XUAN.IBKTX
VNFI - 0495029 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 373640.190419.081329.ung ho CCT-TN
VNCK - 0931133 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190854267001.Mai Thanh Tuan Hai Hau, Nam Dinh, ung ho tro ngheo Tay Nguyen
VNFI - 0490593 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 100.000đ 947591.190419.074208.Gop chut qua cho cac ban nho vung cao FT19109211168494
VNFI - 0487263 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 201383.190419.070130.Ung ho xay ktx cho cac em
VNFI - 0487025 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 205585.190419.065748.Nguyen Yen ung ho quy
VNFI - 0486500 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 848850.190419.064905.KTX
VNFI - 0486371 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 100786.190419.064659.tham gia dung ktx cho 115 em hs tay nguyen
VNFI - 0483848 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 842555.190419.044812.Chuyen tien
VNFI - 0481154 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 400.000đ 918643.190419.002308.Ung ho com co thit Tay Nguyen FT19109537324559
VNFI - 0309709 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 635850.180419.105407.Chuyen tien Com co thit Tay Nguyen
VNFI - 0306731 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 942723.180419.104502.Ung ho quy tro ngheo vung cao xay dung ktx tay nguyen FT19108005790969
VNFI - 0306379 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 590273.180419.104347.CCT Tay Nguyen (TK thuoc chi nhanh Ba dinh Ha Noi)
VNFI - 0292805 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 259131.180419.095728.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ung ho com co thit tay nguyen
VNFI - 0291560 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 996870.180419.095725.Ung ho xay dung KTX FT19108459477073
VNFI - 0290562 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 993528.180419.095349.Ung ho cac chau FT19108190739787