Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0953913 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 500.000đ IBVCB.2702190160442001.Dong Hoang TpHCM Ung ho Com co thit 2/2019
VNCK - 0908963 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 1.000.000đ IBVCB.2702190861952001.Huong Nguyen ThapRua, Hanoi Cac em nho ngheo, hieu hoc
MBVP - 0654024 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 200.000đ MBVCB.140092217.Ung ho Com co thit T03.2019.CT tu Le Thuy Trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0557599 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 100.000đ MBVCB.139912436.giup do tre em vung sau xa.CT tu Chi Thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0006842 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:270219.SHGD:10004067.BO:NGUYEN NGOC NAM.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO, CHUONG TRINH COM CO THIT
MBVP - 0451426 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 70.863đ MBVCB.139692125.lo van xom tuan giao dien bien bi bong vi dien giat .CT tu ddp toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0227156 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 1.000.000đ MBVCB139266163.MatMo ung ho Com Co Thit.CT tu 0451000290576 PHAM HONG VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0851336 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 5.000.000đ IBVCB.2602190954150003.quyengop
VNVT - 0724976 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190226219122077.VNVT20190226724976.1
VNCK - 0832491 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 200.000đ IBVCB.2602190899292001.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNFI - 0526460 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 1.000.000đ 510132.260219.160414.Thuc pham Ecofoods 30 Nguy Nhu Kon Tum Thanh Xuan HN ung ho quy com co thit
MBVP - 0368754 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 3.000.000đ MBVCB.139534788.quy com co thit.CT tu nguyen quoc cuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0518001 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 5.000.000đ 308240.260219.153654.LE THI VAN ANH ban Ken va cac ban HCM tang qua cac ban vung cao
VNCK - 0819030 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 500.000đ IBVCB.2602190751732002.Be Phuc Quan Tan Phu TP HCM Quy com co thit
ZZ61 - 0011476 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 200.000đ Sender:01202002.DD:260219.SHGD:10003699.BO:DUONG THI MINH HANG.995219022603761 UNG HO CH UONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0808437 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 50.000đ IBVCB.2602190584368003.Luong Khanh Ly B14-Kim Lien quy com co thit
VNFI - 0479796 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 2.000.000đ 941223.260219.131334.Ung ho FT19057730863039
MBVP - 0313345 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 200.000đ MBVCB.139436120.tang cho Quy.CT tu Nguyen Thi Hong Hanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0786561 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 200.000đ IBVCB.2602190241945002.Abc Abc Abc
C263 - 0006325 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 200.000đ /Ref:P3089556165Y19{//}/Ref:P3089556165Y19{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T2/2019 DVC:DO THUY LINH SO 4, NGO 256 THUY KHUE
VNFI - 0429450 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 150.000đ 990404.260219.092439.Trung Kien ung ho FT19057233160899
VNCK - 0766533 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 10.000đ IBVCB.2602190798257002.Tran thi le phuong Ung ho quy tu thien
VNCK - 0761028 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 20.000đ IBVCB.2602190934467006.sv hn bt
VNCK - 0759102 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 300.000đ IBVCB.2602190787123002.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
ZZ61 - 0004060 TK chuyển đến 2019 26-02-2019 300.000đ Sender:01201004.DD:260219.SHGD:10001460.BO:NGUYEN VAN CUONG.TRE EM CO HOAN CANH KHO KHAN
DD2760 - 0001329 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
ZZ61 - 0012599 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 2.895.000đ Sender:79307005.DD:250219.SHGD:10009347.BO:DO THI DAM.IBSAO BIEN CHUYEN CHI HANH LG CNS T1
ZZ61 - 0008326 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 500.000đ Sender:01307001.DD:250219.SHGD:10005896.BO:BUI HUY NHAT.IBBUI HUY NHAT CHUYEN KHOAN CHO QU Y TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0005368 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 500.000đ Sender:79307001.DD:250219.SHGD:10003947.BO:NGUYEN HONG THANG.IBNGUYEN HONG THANG CHUYEN KH OAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0004552 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 2.500.000đ Sender:01311013.DD:250219.SHGD:10000305.BO:NGUYEN KHANH HUNG.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAOHUNG BXL
ZF01 - 0000114 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 200.000.000đ chuyen tien noi bo
VNFI - 0233542 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 200.000đ 968802.250219.095045.Thuong gui cac be FT19056806093072
VNFI - 0215614 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 500.000đ 271794.250219.083624.UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0740429 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 500.000đ IBVCB.2502190287312001.Vu Thi Thanh Cuc Com co thit
VNCK - 0735962 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 8.900.000đ IBVCB.2502190420326001.Kim Nguyen tai Phap ung ho CCT
VNCK - 0714016 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 2.000.000đ IBVCB.2502191044270003.Ung ho Com Co Thit Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0682919 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 200.000đ IBVCB.2502190652033002.Nhung Ha Noi ung ho
VNCK - 0676828 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 400.000đ IBVCB.2502190611555002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T1+2/2019
VNCK - 0670301 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 500.000đ IBVCB.2502190234277004.Duong Thi Thu Q9, TPHCM ung ho cac em thang 3
VNCK - 0656570 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 500.000đ IBVCB.2502190419915002.Anh do, con do, bao quan, bao lam ung ho Quy
VNCK - 0638338 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 300.000đ IBVCB.2502191001330001.nguyen hai thanh Quan 2, Tp.hcm ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0951094 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 300.000đ MBVCB.138944184.CAC da an cho tre vung cao .CT tu Nguyen Van Trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0900605 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 100.000đ MBVCB.138829152.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0036311 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:250219.SHGD:10014895.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 02/2019
J633 - 0006237 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:250219.SHGD:10000108.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY COM CO THIT
DM68 - 0000022 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 10.000.000đ GIA DINH HO BUI UNG HO CT COM CO THIT; GD TIEN MAT
DD4400 - 0275342 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 133.403đ Tra lai tien gui/Interest paid
ZZ61 - 0015214 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 300.000đ Sender:01310001.DD:250219.SHGD:10017154.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO
C263 - 0009008 TK chuyển đến 2019 25-02-2019 300.000đ /Ref:P3289056501Y19{//}/Ref:P3289056501Y19{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
VNFI - 0982333 TK chuyển đến 2019 23-02-2019 500.000đ 989370.220219.224036.Ung ho Quy P.2438, HH2B Linh Dam FT19054967703220