Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0013598 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 1.000.000đ Sender:01311003.DD:160519.SHGD:10003401.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CP XAY DUNGJ TECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0751422 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 1.000.000đ MBVCB173450885.dong gop.CT tu 0021000767371 NGUYEN BAO TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
0597 - 0006074 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 1.000.000đ /Ref:P1286801{//}/Ref:P1286801{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo DVC:THAN THI LAN
J633 - 0007341 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:150519.SHGD:10001431.BO:NGUYEN THI THANH QUY.UNG HO COM CO THIT.QUY NGU YEN.
MBVP - 0621245 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 200.000đ MBVCB.173213090.ung ho.CT tu ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0985497 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ 962167.150519.124741.Nuoc sach cho vung cao FT19135870917502
MBVP - 0771437 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ MBVCB.173490342.Trung luu.CT tu Mr. Luc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0009775 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 200.000đ IBVCB.1505190563638001.Them thit cho bat com Them thit cho bat com Them thit cho bat com
VNCK - 0894592 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 10.000đ IBVCB.1505190478820001.sterve 23 55
VNCK - 0898463 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 1.000.000đ IBVCB.1505190615106001.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho thuong xuyen thang 01 & 02/2019
VNFI - 0908419 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 300.000đ 784100.150519.083056.Ung ho quy
VNFI - 0128006 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 300.000đ 953360.150519.205013.Nguyen Thi Bich Thanh NTBT Ung ho quy tro ngheo vung cao 05.2019 FT19135930949012
VNCK - 0997443 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 1.000.000đ IBVCB.1505190884318001.Cao Minh Phuong UHTX- T5.2019
VNCK - 0976878 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 100.000đ IBVCB.1505190084273001.HaiDH UH CCT UH CCT
VNCK - 0958753 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ IBVCB.1505190318919001.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNCK - 0899397 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 400.000đ IBVCB.1505190603906003.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan/Pham Quoc Bao Hai Phong Ung ho cac ban
VNCK - 0008129 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ IBVCB.1505190912592001.Chau nghiem hien kinh tang
XC92 - 0000114 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ NGUYEN THI HIEN GV MAM NON;chu van an 17 thuy khue th-hn ung ho ktx tay nguyen;
VNCK - 0881933 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ IBVCB.1405190469332001.Chung tay xay dung KTX
VNFI - 0015210 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 200.000đ 962044.150519.143459.Khanh An - Khanh Linh ung ho xay ktx tay nguyen FT19135260149606
VNFI - 0898238 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 200.000đ 271412.150519.072723.Ung ho quy Co Com co Thit
XC92 - 0000112 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ TA THI HUYEN GIAO VIEN MN CHU;van an 17 thuy khue ung ho xd ktx tay nguyen;
VNFI - 0722764 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 1.000.000đ 049012.140519.113930.Chuyen tien Nuoc sach cho tre vung cao
YM25 - 0021136 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 800.000đ //SAL140519YM25004//VNN TT NB 23.3-31.3.2019
25J4 - 0074174 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0419732 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 200.000đ MBVCB.172823264.tre em ngheo.CT tu pham tan dai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0506234 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 500.000đ MBVCB172982414.gop quy T5.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0527003 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 500.000đ MBVCB.173024267.xay ky tuc xa Tay Nguyen.CT tu tbl toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0634419 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 300.000đ 887470.130519.221941.Vietcombank 0611001917137 NGUYEN THI MINH TAM ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0644528 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 100.000đ 922085.140519.053956.kieb FT19134089939039
VNFI - 0703889 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 5.200.000đ 025846.140519.104258.Gia dinh pt Nguyen Thu Huong ung ho KTX TAY NGUYEN
XC92 - 0000087 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 6.000.000đ TAP THE LOP 8A3;truong thcs cat linh dong da ung ho xd ktx tay nguyen;
XC92 - 0000089 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 6.100.000đ NHOM TAC GIA GAN NHU LA NHA;ung ho xay dung ktx tay nguyen;
VNCK - 0863676 TK chuyển đến 2019 14-05-2019 1.000.000đ IBVCB.1405190102849002.KTX
MBVP - 0268586 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ MBVCB.172537072.nuoc sach cho tre vung cao.CT tu Hien Pham toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Y531 - 0000114 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ NGUYEN THI LAN HUONG // UNG HO QUY TRE EM VUNG CAO VIET NAM GD TIEN MAT
VNCK - 0699531 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ IBVCB.1305190323160003.Anh Phan vung Tau Ung ho
VNCK - 0689200 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 400.000đ IBVCB.1305190712328001.Hoa Quy com co thit
VNCK - 0675588 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 100.000đ IBVCB.1305190850114003.NO NO Xin duoc cung dong gop phan nho voi Quy
VNCK - 0651501 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 300.000đ IBVCB.1305190740947004.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
J633 - 0024703 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:130519.SHGD:10000622.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0023453 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:130519.SHGD:10008877.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO T4
ZZ61 - 0007478 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:130519.SHGD:10004132.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
MBVP - 0918979 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 100.000đ MBVCB.172070571.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0629577 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 500.000đ IBVCB.1305190630173001.Dong Hoang TpHCM Ung ho com co thit thang 4/2019
VNCK - 0629400 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 250.000đ IBVCB.1305190018545001.
VNFI - 0430718 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 1.000.000đ 505390.130519.102518.ung ho
ZZ61 - 0010494 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:130519.SHGD:10005661.BO:TRAN THI LAN ANH.XAY KTX CHO HS TAY NGUYEN
VNCK - 0638033 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 200.000đ IBVCB.1305190979845002.KTX
VNFI - 0381729 TK chuyển đến 2019 13-05-2019 5.000.000đ 596219.130519.071553.Chuyen tien gop xay truong Tay Nguyen