Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0556484 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 500.000đ MBVCB.141660398.nguoi con xa xu.CT tu nguyen xuan Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0013388 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:040319.SHGD:10009306.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT THANG 3
ZZ61 - 0011337 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:040319.SHGD:10010482.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0010116 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 6.000.000đ Sender:79201001.DD:040319.SHGD:10004220.BO:HOANG MANH DAT.UNG HO CAC EM HOC SINH VUNG CAO
ZZ61 - 0004189 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 200.000đ Sender:79307001.DD:040319.SHGD:10002186.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0006964 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 500.000đ Sender:79604002.DD:040319.SHGD:10003997.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
YT86 - 0005982 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 200.000đ IBPS/SE:79310001.DD:040319.SH:10019030.BO:PHAM THI TRAM.THANH TOAN DIEN TU
VNFI - 0629752 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 300.000đ 314200.040319.185038.Chuyen tien
VNFI - 0583887 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 200.000đ 311086.040319.155237.VU THUY QUYNH CHUYEN KHOAN
VNFI - 0545557 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 500.000đ 204378.040319.140536.FB Chi Nguyen chuyen
VNFI - 0446858 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 500.000đ 909407.040319.010737.Abbey - Ung ho quy com co thit FT19063420308093
VNCK - 0537913 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 300.000đ IBVCB.0403191045177001.Com co thit
VNCK - 0518145 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 1.000.000đ IBVCB.0403190571520003.Le Ngoc Tran TPHCM ung ho quy
VNCK - 0517211 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 300.000đ IBVCB.0403190702864001.Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Ha Noi UH CCT 2 thang
VNCK - 0508966 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 200.000đ IBVCB.0403190624836001.ung ho ung ho
VNCK - 0483155 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 300.000đ IBVCB.0403190307381003.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
VNCK - 0482210 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 1.000.000đ IBVCB.0403190134373004.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
VNCK - 0440262 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 500.000đ IBVCB.0303190826865001.cac em co len
MBVP - 0681490 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 200.000đ MBVCB.141889061.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0640871 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 65.000đ MBVCB.141818115.cua it long nhieu.CT tu hieu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0568060 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 1.000.000đ MBVCB.141682855.ung ho Quy Tro ngheo vung cao t3.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0022933 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 1.000.000đ Sender:01202001.DD:040319.SHGD:10007036.BO:DUONG DINH HAI.995219030420069 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
25J0 - 0001193 TK chuyển đến 2019 04-03-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0546926 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 200.000đ MBVCB.141641330.Doc than.CT tu Le Ngan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0434356 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 300.000đ 962399.030319.205820.Ung ho bua com cho cac be FT19063107643757
VNCK - 0427051 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 500.000đ IBVCB.0303191043116002.Tran Trung Kien Ung ho
VNFI - 0427270 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 50.000đ 940152.030319.195202.Chuc cac e co nhieu bua an ngon FT19063004964660
VNFI - 0412143 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 300.000đ 286784.030319.173505.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
MBVP - 0506929 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 200.000đ MBVCB.141562907.child.CT tu tan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0406698 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 1.000.000đ IBVCB.0303190725342001.AnhQuach ung ho Quy Q1/2019
VNCK - 0406140 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 200.000đ IBVCB.0303190323434002.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNVT - 0814479 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190303215319282.VNVT20190303814479.2
VNCK - 0403785 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 1.000.000đ IBVCB.0303190661990008.Ung ho Quy com co thit Ung ho Quy com co thit Ung ho Quy com co thit
MBVP - 0465177 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 200.000đ MBVCB.141484615.Ho tro hoc sinh ngheo.CT tu Vu Thu Thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0360810 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 500.000đ 941141.030319.101952.NTC ung ho CCT va TNVC FT19063590370401
MBVP - 0297472 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 160.000đ MBVCB.141162206.kho khan.CT tu kho khan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0301451 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 50.000đ IBVCB.0203190514839001.Thuong Ha noi Binh thuong
VNCK - 0312859 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 100.000đ IBVCB.0203191038223004.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0317663 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 100.000đ IBVCB.0203190595091001.nguyen ngoc trinh phuc yen vinh phuc ung ho quy
MBVP - 0281886 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 500.000đ MBVCB.141132059.Gui CCT chut yeu thuong!.CT tu Nguyen Thi Tuyet Nhung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0194565 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 500.000đ 756305.020319.050616.Dong gop hang thang cho quy
MBVP - 0337263 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 200.000đ MBVCB.141234343.Linh&Huong ung ho CCT t3/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0090429 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
VNCK - 0281900 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 500.000đ IBVCB.0203190553114001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0282113 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 100.000đ IBVCB.0203190066658003.NDAK Ung ho CCT thang 2 2019
Vương Thu Hiền TK chuyển đến 2019 01-03-2019 500.000đ Ủng hộ quỹ cơm có thịt
VNCK - 0203759 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 200.000đ IBVCB.0103190393595003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0191943 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 200.000đ IBVCB.0103190339803002.Thuc Dang ung ho CCT T02/2019
VNCK - 0181687 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 50.000đ IBVCB.0103190414531001.Dinh Thi Thu Thao Da Nang Kho khan
VNCK - 0170629 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 200.000đ IBVCB.0103190805934003.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 3