Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0613332 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 538425.190419.151515.NGUYEN THANH HUYEN CHUYEN KHOAN UH QUY KTX CHO 115 EM
VNCK - 0994186 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190724905002.Ung ho xay truong Tay Nguyen
MBVP - 0194262 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 50.000đ MBVCB161855864.ung ho Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0451000405613 TRUONG DAC HUY toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ01 - 0006064 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ Sender:79202002.DD:190419.SHGD:10004900.BO:BUI THI THU HANG.995219041933721 KTX 115 TAI EA DAH
J633 - 0034328 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:190419.SHGD:10010863.BO:NGUYEN THI MINH.KTX
VNFI - 0600479 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 013903.190419.144207.dung bds ung ho
VNFI - 0600483 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 245719.190419.144214.Ung ho xdung ktx hsinh Tay Nguyen
VNFI - 0599396 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 988092.190419.143919.Gau-Sau gui KTX 115 FT19109593285478
J633 - 0033552 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:190419.SHGD:10010632.BO:NGUYEN MINH THU.KTX 115
VNCK - 0989979 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190185974002.Ung ho KTX 115 CCT Tay Nguyen
MBVP - 0186261 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB161840498.xay ky tuc xa Ea Dah cho tro ngheo vung cao.CT tu 0431000213937 PHAM THI THANH BINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0184536 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 100.000đ MBVCB161837291.KTX 115.CT tu 0341000668505 NGUYEN CHI VAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0010427 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ Sender:01202021.DD:190419.SHGD:10004428.BO:TRAN QUANG TRIET.995219041955791 UNG HO COM C O THIT TAY NGUYEN
MBVP - 0182418 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB161833282.KTX115.CT tu 0071005351689 NGUYEN XUAN THUY toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0591173 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 962163.190419.141424.Chau Ha Phuong ung ho xay KTX Tay Nguyen FT19109039680825
VNCK - 0985535 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190969156002.Ung ho xay KTX cho cac em
VNFI - 0589096 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 219680.190419.140749.Ha Trong Hung ung ho CCT Tay Nguyen
VNCK - 0984259 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190110268003.ung ho KTX 115
VNFI - 0588232 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 140442.190419.140442.Ung ho KTX 115
VNFI - 0588069 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 985239.190419.140044.Vietcombank 0611001976574 ung ho ktx
VNCK - 0983567 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190198776001.Ung ho CCT TN xay KTX115 tai Ea Dah
1666 - 0006047 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBPS/SE:01201004.DD:190419.SH:10005049.BO:NGUYEN HONG THANH.NGUYEN HONG THANH UNG HO KTX
VNFI - 0583609 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 002573.190419.134812.Ung ho xay dung ki tuc xa cho hoc sinh Tay Nguyen
VNCK - 0981352 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190264510001.KTX ung ho 115 em hoc sinh Tay nguyen
VNFI - 0582985 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 564364.190419.134716.chau Huong ung ho KTX 115
VNFI - 0582326 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 107832.190419.134446.Ung ho xay ky tuc xa
VNFI - 0581666 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 533719.190419.134050.UNG HO DU AN XAY NHA VUNG CAO CHO HOC TRO NGHEO
VNFI - 0581545 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ 609786.190419.134156.ung ho xay KTX cho cac con Tay Nguyen
VNCK - 0979939 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190054938001.Chuyen tien ung ho Quy Com co thit
VNFI - 0580607 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 924046.190419.133422.Vietcombank 0611001976574 ung ho xay ktx
VNCK - 0979445 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190316350001.Ung ho CCT
VNFI - 0580245 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 195915.190419.133330.Vietcombank 0611001976574 Ung ho Quy tro ngheo vung cao KTX
J633 - 0027316 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:190419.SHGD:10010319.BO:BUI DANH HUONG.UNG HO XAY KTX 115
MBVP - 0166359 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161803316.KTX 115.CT tu 0351000627603 VU TRONG QUAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0978047 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190814094001.Ung ho xay KTX cho 115 em be Tay Nguyen
MBVP - 0164623 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161800133.ung ho ktx115.CT tu 0011000830586 PHAM BA SON toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0575778 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 532911.190419.131541.TRAN THI THANH THAO CHUYEN KHOAN UNG HO KTX
ZZ61 - 0009013 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:79307005.DD:190419.SHGD:10013938.BO:NGUYEN THI THU NGUYET.IBKTX 115
VNFI - 0575012 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 982183.190419.131319.Nguyen Thanh Nhan ung ho KTX vung cao
VNFI - 0574801 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 981870.190419.131210.Chuyen tien ung ho cct
VNFI - 0574424 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 773719.190419.131020.ung ho ktx
MBVP - 0159548 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 5.000.000đ MBVCB161790590.Phan Tan Viet ung ho xay truong tai Ea Dah.CT tu 0011000227179 NGUYEN THI AI XUAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0571435 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 240255.190419.005444.Facebook Ngo Hai Yen- ung ho tro ngheo Tay Nguyen
VNCK - 0974116 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190829336001.KTX 115
VNCK - 0972776 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190603784001.KTX
J633 - 0026011 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:190419.SHGD:10009152.BO:DANG HUU VUONG.KTX
VNFI - 0568588 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 974074.190419.123908.Vu Manh Tat Thang ung ho quy tro ngheo vung cao.
MBVP - 0155170 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161782489.KTX.CT tu 0611001939316 PHAM THI KIM PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0566070 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 970456.190419.122552.UH xay KTX cho HS Krong Nang
VNFI - 0560109 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 962701.190419.115919.Ung ho xd KTX TN