Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0427051 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 500.000đ IBVCB.0303191043116002.Tran Trung Kien Ung ho
VNFI - 0427270 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 50.000đ 940152.030319.195202.Chuc cac e co nhieu bua an ngon FT19063004964660
VNFI - 0412143 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 300.000đ 286784.030319.173505.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
MBVP - 0506929 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 200.000đ MBVCB.141562907.child.CT tu tan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0406698 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 1.000.000đ IBVCB.0303190725342001.AnhQuach ung ho Quy Q1/2019
VNCK - 0406140 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 200.000đ IBVCB.0303190323434002.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNVT - 0814479 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190303215319282.VNVT20190303814479.2
VNCK - 0403785 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 1.000.000đ IBVCB.0303190661990008.Ung ho Quy com co thit Ung ho Quy com co thit Ung ho Quy com co thit
MBVP - 0465177 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 200.000đ MBVCB.141484615.Ho tro hoc sinh ngheo.CT tu Vu Thu Thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0360810 TK chuyển đến 2019 03-03-2019 500.000đ 941141.030319.101952.NTC ung ho CCT va TNVC FT19063590370401
MBVP - 0297472 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 160.000đ MBVCB.141162206.kho khan.CT tu kho khan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0301451 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 50.000đ IBVCB.0203190514839001.Thuong Ha noi Binh thuong
VNCK - 0312859 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 100.000đ IBVCB.0203191038223004.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0317663 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 100.000đ IBVCB.0203190595091001.nguyen ngoc trinh phuc yen vinh phuc ung ho quy
MBVP - 0281886 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 500.000đ MBVCB.141132059.Gui CCT chut yeu thuong!.CT tu Nguyen Thi Tuyet Nhung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0194565 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 500.000đ 756305.020319.050616.Dong gop hang thang cho quy
MBVP - 0337263 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 200.000đ MBVCB.141234343.Linh&Huong ung ho CCT t3/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0090429 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
VNCK - 0281900 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 500.000đ IBVCB.0203190553114001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0282113 TK chuyển đến 2019 02-03-2019 100.000đ IBVCB.0203190066658003.NDAK Ung ho CCT thang 2 2019
Vương Thu Hiền TK chuyển đến 2019 01-03-2019 500.000đ Ủng hộ quỹ cơm có thịt
VNCK - 0203759 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 200.000đ IBVCB.0103190393595003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0191943 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 200.000đ IBVCB.0103190339803002.Thuc Dang ung ho CCT T02/2019
VNCK - 0181687 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 50.000đ IBVCB.0103190414531001.Dinh Thi Thu Thao Da Nang Kho khan
VNCK - 0170629 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 200.000đ IBVCB.0103190805934003.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 3
VNCK - 0168053 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 100.000đ IBVCB.0103190708090002.thu nthuan chia se
VNCK - 0161088 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 300.000đ IBVCB.0103190815558006.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
VNAF - 0090075 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 500.000đ IBAFT.0210180275573002.Ung ho quy TNVC
MBVP - 0948184 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 150.000đ MBVCB.140701717.cn.CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0924106 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 250.000đ MBVCB.140647864.binh thuong.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0919387 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 1.000.000đ MBVCB.140638280.gia dinh co Mai.CT tu vu huong giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0218616 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 50.000đ MBVCB.141004183.kho khan.CT tu vi chung dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0209606 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 100.000đ MBVCB.140987159.nhan vien.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0209632 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 2.000.000đ IBVCB.0103190130843001.Ung ho
VNFI - 0020917 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 1.000.000đ 994510.010319.101436.Yeu thuong cho cac be FT19060920702560
VNFI - 0071569 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 1.000.000đ 166737.010319.134920.Ung ho Com co thit
VNFI - 0135765 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 200.000đ 932809.010319.171205.Ung ho quy tro ngheo vung cao FT19060608314876
VNFI - 0147362 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 620.000đ 968616.010319.180128.Ms. Bun FT19060398608384
VNFI - 0980405 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 2.000.000đ 921979.280219.224723.Ung ho quy tro ngheo vung cao
YV56 - 0006362 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 500.000đ /Ref:P1208139{//}/Ref:P1208139{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
ZZ61 - 0005855 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 100.000đ Sender:01310005.DD:010319.SHGD:10004099.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
ZZ61 - 0007669 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:010319.SHGD:10003761.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY
J633 - 0029441 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:010319.SHGD:10013371.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
J633 - 0014026 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 2.000.000đ Sender:01310001.DD:010319.SHGD:10004746.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O.
MBVP - 0662124 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 500.000đ MBVCB.140108936.Huu tri.CT tu Nguyen Xuan Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0126749 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 200.000đ IBVCB.2802190659162002.Ung ho chu Tuan Ung ho quy Tro ngheo vung cao
MBVP - 0900710 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 200.000đ MBVCB140593736.Thang 2 nam 2019.CT tu 0021000312406 HOANG LE HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0943777 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 2.700.000đ 665016.280219.181545.zen ung ho thang 2
VNCK - 0104407 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 100.000đ IBVCB.2802190538757009.Cao Son Nguyen quan Binh Thanh, TPHCM Sinh vien
MBVP - 0846015 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 1.000.000đ MBVCB.140475576.Quy Com Co Thit.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).