Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0198672 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ MBVCB.230403794.Thang 9.CT tu Thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0179196 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 1.000.000đ MBVCB230362957.TIEC TRUNG THU.CT tu 0311000459999 LE QUANG DONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
S810 - 0000013 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 113.000.000đ vaters & phu huynh, ban be gui qua trung thu cho tre em toa tinh dien bien GD TIEN MAT
VNCK - 0488554 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 100.000đ IBVCB.0309190717570002.Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0473058 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ IBVCB.0309190737669002.Lamlinhbon Ecopark Ung ho quy
VNCK - 0461931 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 300.000đ IBVCB.0309190164561002.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
VNCK - 0461008 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ IBVCB.0309190406209007.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0449750 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 2.000.000đ IBVCB.0309190173267004.VU VAN DAT.Ung ho
VNCK - 0426981 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ IBVCB.0309190615920002.NGUYEN THUY LINH.TIEC TRUNG THU
PAVP - 0387556 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ VCBPAY229689314.tiec trung thu.DO THI DUC MINH CT den QUY TRO NGHEO VUNG CAO.0611001917137.
MBVP - 0992944 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ MBVCB230187492.Dao Phong ung ho Trung thu .CT tu 0541000176112 DAO THI HONG PHONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0992871 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 50.000đ MBVCB.230187207.nhan vien.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0987508 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ MBVCB.230177120.ung ho mua sach cho cac em.CT tu zero112358 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0949851 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ MBVCB.230107826.thang 92019.CT tu Em Ten ung ho CcT toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0943085 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 2.000.000đ MBVCB230095635.TIEC TRUNG THU cho cac chau .CT tu 0011000513262 NGUYEN TUE KHANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0893857 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ MBVCB230006805.ck.CT tu 0561003928619 DANG THI THU HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0876055 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ MBVCB229973840.Fb Nguyen Thanh Xuan _10 suat tiec trung thu 2019.CT tu 0011001935719 NGUYEN THI XUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0875525 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ MBVCB229972888.hai bang - hoai anh tiec trung thu.CT tu 0021000357214 NGUYEN VAN HIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0872385 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ MBVCB.229966805...CT tu TRAN LAN BICH TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0867075 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 300.000đ MBVCB.229956690.COM CO THIT.CT tu Ban anh Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0767366 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ MBVCB229761026.be Pham Nhat Nam ung ho quy t9.CT tu 0021000323348 VU MINH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0752532 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ MBVCB.229730926.tiec trung thu.CT tu Huong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0750217 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ MBVCB229726625.TIEC TRUNG THU.CT tu 0011001679338 DUONG KIM ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0738452 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ MBVCB229700923.fb rosemillion trieu ung ho Tet Trung Thu.CT tu 0011004313813 TRIEU THI HONG HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0171867 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ MBVCB230346428.me NSGS ung ho cac con.CT tu 0011000826489 LE THI VAN ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0047696 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:030919.SHGD:10023106.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN
J633 - 0043408 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:030919.SHGD:10020252.BO:NGO VAN GIANG.TIEC TRUNG THU
J633 - 0033099 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 300.000đ Sender:79310001.DD:030919.SHGD:10009811.BO:LE QUYNH TRANG.TIEC TRUNG THU
J633 - 0016627 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:030919.SHGD:10013801.BO:HOANG THI NGA.TIEC TRUNG THU
J633 - 0011993 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:030919.SHGD:10012937.BO:TRAN THANH BINH.DONG GOP NHO
J633 - 0011692 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:030919.SHGD:10008920.BO:DANG THI HIEN TRAM.CO TRAM TANG QUA TRUNG THU
0597 - 0006004 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ /Ref:P1360505{//}/Ref:P1360505{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
ZZ61 - 0012696 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 40.000.000đ Sender:01310001.DD:030919.SHGD:10017925.BO:NGUYEN THU TRANG.NGUYEN THU TRANG UNG HO XAY TH U VIEN TH QUAI TO
ZZ61 - 0012362 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 2.000.000đ Sender:01202021.DD:030919.SHGD:10002496.BO:DUONG DINH HAI.995219090330671 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
ZZ61 - 0012150 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ Sender:01201003.DD:030919.SHGD:10012111.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
ZZ61 - 0011239 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ Sender:79201001.DD:030919.SHGD:10009328.BO:NGUYEN THI HANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D AU NAM HOC
VNFI - 0878747 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 2.000.000đ 947927.030919.095342.Ung ho Quy FT19246404607021
ZZ61 - 0011214 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 3.000.000đ Sender:79201001.DD:030919.SHGD:10007544.BO:HOANG MANH DAT.MUA DO AN CHO TRE VUNG CAO
ZZ61 - 0011183 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ Sender:01313007.DD:030919.SHGD:10000449.BO:QUE THI MAI HUONG.TIEC TRUNG THU
ZZ61 - 0010750 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:030919.SHGD:10009994.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0008086 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:030919.SHGD:10009417.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T8
ZZ61 - 0007930 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:030919.SHGD:10009585.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANG UHTX T9, UNG HO QUY
ZZ61 - 0007121 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ Sender:01202002.DD:030919.SHGD:10000645.BO:TRUONG NGOC HUY.995219090360092 UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0005194 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 200.000đ Sender:01307001.DD:030919.SHGD:10005723.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0004760 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 2.500.000đ Sender:01307001.DD:030919.SHGD:10005075.BO:LE MINH THU.IBTIEC TRUNG THU LE MINH THU 090343 6069
ZZ45 - 0007819 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:030919.SHGD:10018991.BO:NGUYEN THI THANH QUY.UNG HO COM CO THIT. QUY NG UYEN
VNFI - 0993263 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ 540010.030919.142124.Em Hoa ck FT19246203467989
VNFI - 0930640 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 1.000.000đ 473718.030919.113753.DU DINH AN, Xom Don, Kim Long, Tam Duong, VP Ung ho quy
VNFI - 0903341 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ 024673.030919.104221.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0895456 TK chuyển đến 2019 03-09-2019 500.000đ 240681.030919.102735.bsi Quan- vien tim mach-bv bach mai ung ho Cct