Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0005642 TK chuyển đến 2019 03-04-2019 5.000.000đ Sender:01202021.DD:030419.SHGD:10000843.BO:LY HONG HANH.995219040351825 COM CO THIT THAN G 4
T976 - 0003585 TK chuyển đến 2019 03-04-2019 200.000đ PT._.20190403.204315.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0063548 TK chuyển đến 2019 03-04-2019 200.000đ IBVCB.0304190214027003.Nguyen Thi Yen Nhi 929 Le Chi Dan, Tuong Binh Hiep, Thu Dau Mot, BD Hoc sinh ngheo vung cao
VNCK - 0093508 TK chuyển đến 2019 03-04-2019 500.000đ IBVCB.0304190824243001.Ngoc Anh 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh ung ho quy Com co thit
VNFI - 0434091 TK chuyển đến 2019 03-04-2019 300.000đ 998165.030419.203803.NTC ung ho TNVC FT19093226003954
VNCK - 0912933 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 200.000đ IBVCB.0204191005366001.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 4
VNCK - 0900565 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 200.000đ IBVCB.0204190059530001.Com co thit
VNCK - 0893747 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 500.000đ IBVCB.0204190428984001.Dong Hoang TpHCM Ung ho com co thit thang 3/2019
VNCK - 0016963 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 1.000.000đ IBVCB.0204190014558003.
VNAF - 0094229 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
MBVP - 0927886 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 100.000đ MBVCB.154648536.cong nhan vien.CT tu Hoang quynh Trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0927081 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 1.000.000đ MBVCB.154646998...CT tu Tran Lam Bich Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0793674 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 500.000đ MBVCB.154408433.xay truong.CT tu nguyen xuan chien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0970176 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 3.000.000đ IBVCB.0204190356701002.Ung ho Quy tro ngheo vung cao.
VNCK - 0970726 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 500.000đ IBVCB.0204190136057002.Quyen Lam Dong ung ho chuong trinh
VNCK - 0976126 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 500.000đ IBVCB.0204190578927002.Pham Anh Thai Tay Son, Dong Da, Ha Noi QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0985692 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 200.000đ IBVCB.0204190721407001.Chau Hung dong hanh cung CCT thang 4/2019
VNFI - 0003877 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 500.000đ 641121.020419.051503.Dong gop hang thang cho quy
VNFI - 0064697 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 500.000đ 873851.020419.110949.Ung ho quy T4 2019 FT19092954730816
VNFI - 0113391 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 5.000.000đ 221976.020419.142647.Chuyen tien vuon sau rieng quynh tang com co thitj
ZZ61 - 0016891 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 10.000.000đ Sender:79307005.DD:020419.SHGD:10018365.BO:NGO LAM THUY.IBDONG GOP QUY
MBVP - 0723082 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 500.000đ MBVCB.154282720.ABC.CT tu Bao Khanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
3BU1 - 0067687 TK chuyển đến 2019 02-04-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801274947016.FrAcc:0021001037111.ToAcc:0611001917137
Anonymous TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ
VNCK - 0881654 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ IBVCB.0104190652563001.Ung ho chu Tuan Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0959942 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ 015525.010419.184509.Ung ho ct com co thit T4/2019
ZZ61 - 0027185 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:010419.SHGD:10015025.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNFI - 0937776 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 150.000đ 947509.010419.172121.Bui Quynh Van ung ho tnvc t3/2019
MBVP - 0579273 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 100.000đ MBVCB.154014135.ung ho quy.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0833598 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 2.000.000đ IBVCB.0104190387219002.Ung ho
MBVP - 0563203 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ MBVCB.153985989.Giup do cac be.CT tu my dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0023284 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 2.500.000đ Sender:48304001.DD:010419.SHGD:10006879.BO:VU THI HOANG MINH.CHUC CAC CHAU MANH KHOE (QUY 2/2019) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
VNCK - 0821319 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ IBVCB.0104190825142005.Anh Phan vung Tau Ung ho
YA89 - 0007099 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ IBPS/SE:01201011.DD:010419.SH:10012195.BO:DAO KIM LAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0021220 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:010419.SHGD:10023891.BO:LUONG QUOC TE.DONG GOP UNG HO QUY CHO CAC EM
VNCK - 0810875 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ IBVCB.0104190839026001.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
J633 - 0053533 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 100.000đ Sender:01359001.DD:010419.SHGD:10000999.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1909198715:VAN HUY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0869626 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ 871888.010419.141943.Vietcombank 0611001917137 chuc cac nguoi dong hanh cua chuong trinh luon manh khoe de giup do cac c
VNCK - 0806228 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 470.000đ IBVCB.0104190715704004.H Quy com co thit
VNCK - 0805952 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 2.000.000đ IBVCB.0104190384628001.Quynh Hoa Ung ho tre em Vung cao
VNCK - 0797486 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ IBVCB.0104190536108003.tiktok sg ungho
VNCK - 0785623 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ IBVCB.0104190610882001.Thuc Dang ung ho CCT T03/2019
J633 - 0037565 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:010419.SHGD:10003213.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
VNFI - 0815787 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 300.000đ 312830.010419.110148.Ung ho CCT quy 2
J633 - 0033304 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:010419.SHGD:10014722.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0013507 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:010419.SHGD:10011320.BO:NHU THI THANH THAO.THANH THAO UNG HO CCT
MBVP - 0462962 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ MBVCB153797544.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0081000847855 LE MANH HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0768726 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ IBVCB.0104190037675003.xin giau ten chia se
YV56 - 0006343 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ /Ref:P1240515{//}/Ref:P1240515{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
ZZ61 - 0009673 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 2.000.000đ Sender:01202001.DD:010419.SHGD:10001587.BO:DUONG DINH HAI.995219040120356 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT