Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
3906 - 0007745 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 1.000.000đ FTF_CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374.ToAcc:0611001917137
VNVT - 0915748 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 2.000.000đ VCBVT.84387250159.CT tu 0611001909885.NGUYEN PHUONG ANH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190204219804836.VNVT20190204915748.Chuyen tien com co thit
VNFI - 0943611 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 1.000.000đ 511768.040219.201651.Chuyen tien
VNFI - 0889613 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 1.000.000đ 403675.040219.102027.Chuyen tien
VNFI - 0865049 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 1.000.000đ 658945.030219.220601.Vietcombank 0611001917137 Ung ho tro vung cao
VNCK - 0064411 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 200.000đ IBVCB.0402190327933001.ung ho tet
VNCK - 0059152 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 100.000đ IBVCB.0402191025298022.Ho Thanh Lam 25/34/1 Son Ky, Tan Phu, Tp.HCM ung ho quy
VNCK - 0025989 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 2.000đ IBVCB.0402190073632001.nv s 123
MBVP - 0694252 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 300.000đ MBVCB.132731089.cac chau co hoan canh kho khan.CT tu cac chau co hoan canh kho khan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0686572 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 50.000đ MBVCB.132712002.1.CT tu 1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0674310 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 200.000đ MBVCB.132687188.HMM.CT tu HMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
3BX3 - 0005199 TK chuyển đến 2019 04-02-2019 500.000đ PT._.20190204.181526.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
PAVP - 0220717 TK chuyển đến 2019 03-02-2019 3.000.000đ VCBPAY132433731.Tony va Alice chuc mung nam moi.NGUYEN NGOC QUY CT den QUY TRO NGHEO VUNG CAO.0611001917137.
VNFI - 0792227 TK chuyển đến 2019 03-02-2019 2.000.000đ 952635.030219.104053.Gui quy FT19042440675224
VNCK - 0999931 TK chuyển đến 2019 03-02-2019 200.000đ IBVCB.0302190839552003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNFI - 0860242 TK chuyển đến 2019 03-02-2019 200.000đ 572472.030219.210729.Ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0529002 TK chuyển đến 2019 03-02-2019 500.000đ MBVCB132389278.TNVC- CCT.CT tu 1011000629679 TRAN LAM BICH TUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
D455 - 0003752 TK chuyển đến 2019 03-02-2019 500.000đ PT._.20190203.102152.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
MBVP - 0340310 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 200.000đ MBVCB.132024616.linh&huong ung ho CCT 2/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0720540 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 300.000đ 369026.020219.171857.Ung ho CCT thang 2/2019
VNFI - 0691990 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 3.000.000đ 223495.020219.143907.ung ho quy TNVC
VNFI - 0621241 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 200.000đ 719981.020219.085831.Kg chuong trinh cct
VNFI - 0612183 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 500.000đ 904151.020219.081824.Dua Craft FT19033387871763
VNFI - 0599801 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 500.000đ 500075.020219.050151.Dong gop hang thang cho quy
VNCK - 0903385 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 2.000.000đ IBVCB.0202190509138006.Huynh Duc Hong Ha 434 Le van Hien, Da nang Tien than quy com co thit
VNCK - 0882816 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 1.000.000đ IBVCB.0202190685300001.NGUYEN GIA ANH P907 - 17T4 Trung Hoa Nhan Chinh ung ho Quy
VNCK - 0862770 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 2.000.000đ IBVCB.0202190954690001.Tran Trung Kien Ung ho
VNCK - 0854419 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 500.000đ IBVCB.0202190360829019.DAM XUAN NHAT HANOI TRE EM NGHEO MIEN NUI
VNAF - 0086479 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
MBVP - 0512226 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 300.000đ MBVCB132355061.ung ho CCT.CT tu 0011000838548 NGUYEN QUYNH HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0486601 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 300.000đ MBVCB.132303505.mong chia se voi cac em.CT tu A toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0475378 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 50.862đ MBVCB.132282314.Ido Bigo live ( ID: 246692574 ).CT tu NGUYEN VAN THOAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0734352 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 10.000.000đ 967461.020219.184809.Le Minh Huong Le Minh Hien dong gop ho tro tre em ngheo FT19033810524283
MBVP - 0333293 TK chuyển đến 2019 02-02-2019 100.000đ MBVCB.131995283.ung ho.CT tu dao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0796736 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 2.300.000đ IBVCB.0102191011295001.Mam non Em be Hanh Phuc o Sai Gon ung ho cac em an Tet. Cam on BTC rat nhieu.
VNCK - 0791494 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 2.000.000đ IBVCB.0102190623708001.vu thuy han 35 ton duc thang q1 tphcm abc
VNCK - 0780373 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 100.000đ IBVCB.0102190727510003.ha ha dong, ha noi tro ngheo vung cao
VNCK - 0743674 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 300.000đ IBVCB.0102190051066009.Tran Thi Mai ung ho CCT
VNCK - 0727166 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 300.000đ IBVCB.0102190042039001.Pham Thi Minh Hue CT17 KDT Viet Hung LB HN CHuc cac con mot mua dong bot lanh
VNCK - 0721180 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 2.000.000đ IBVCB.0102190241553001.Ung ho
VNCK - 0682816 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 200.000đ IBVCB.0102190068965001.Yen 39/7 Huynh Tan Phat, KP 6, Tt Nha Be, TP HCM Tre em vung cao
VNCK - 0666927 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 2.000.000đ IBVCB.0102190668794002.Ung ho Qui com co thit
VNCK - 0661254 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ IBVCB.0102190351892002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0648516 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ IBVCB.0102190849136002.Xin giau ten Ho Chi Minh Quy tu phan bo giup minh, cam on
VNCK - 0639925 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ IBVCB.0102190370160001.Bao Quan, Bao Lam ung ho Quy
VNCK - 0631555 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ IBVCB.0102190702570001.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh
VNCK - 0621736 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 100.000đ IBVCB.0102190829537002.Nguyen Thi Thu Phuong Ha Noi Tre em ngheo
VNCK - 0596442 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ IBVCB.0102190394515001.kinh tang
VNAF - 0086127 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNAF - 0085931 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ IBAFT.0210180275573002.Ung ho quy TNVC