Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0265921 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 1.000.000đ MBVCB.156800913.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0278131 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 2.000.000đ MBVCB.156822265.ung ho quy CCT .CT tu Thach Ngoc Chinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0702006 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 50.000đ IBVCB.0804190124248001.Vu duc giang Hoan canh kho khan
VNCK - 0685256 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 200.000đ IBVCB.0804190492087002.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0683289 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 200.000đ IBVCB.0804190909659001.chuyen tien thang 4
VNCK - 0681292 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 200.000đ IBVCB.0804190512363001.Nga Hanoi T4/2019
VNCK - 0648103 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 300.000đ IBVCB.0804190341609001.minh khoi ung ho quy ung ho quy
VNCK - 0640004 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 500.000đ IBVCB.0804190486172002.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNCK - 0621139 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 500.000đ IBVCB.0804190160154001.Be Nhat Minh quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0602150 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 1.000.000đ IBVCB.0804190385910002.Nguyen Ngoc Thang 19 Tran Cao Van, Da nang Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0595428 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 300.000đ IBVCB.0804190129586001.LE THI NGAN Yen my, yen mo , NB Hoan canh binh thuong
VNCK - 0591094 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 500.000đ IBVCB.0804190571278001.Gop quy Com Co Thit cua bac Tuan
VNAF - 0095091 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0452481 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 100.000đ MBVCB.157130675.ung ho.CT tu Dao Hong Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0311827 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 200.000đ MBVCB.156880889.Quy tro ngheo vung cao.CT tu Diep Quoc Huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0558843 TK chuyển đến 2019 07-04-2019 500.000đ IBVCB.0704190262471001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNFI - 0059536 TK chuyển đến 2019 07-04-2019 660.000đ 948128.060419.225134.Tam long nho danh cho cac be Vung cao FT19098519725054
VNFI - 0097922 TK chuyển đến 2019 07-04-2019 1.000.000đ 970838.070419.114808.Ung ho quy com co thit FT19098811789307
MBVP - 0102648 TK chuyển đến 2019 07-04-2019 1.000.000đ MBVCB.156487045.Qui Com co thit.CT tu Gia dinh DTTBB HN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0927766 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190406211059702.VNVT20190406927766.2
VNFI - 0988734 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ 910227.060419.150444.Ha Tran ung ho com thit cho cac em hoc tro vung cao FT19096035640525
VNFI - 0970662 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ 967707.060419.132847.Ba Ha Thi Ho Hoa ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0932968 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 1.000.000đ 929939.060419.102355.Ung ho chuong trinh com co thit FT19096224734118
VNFI - 0895894 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ 137537.060419.055225.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0935667 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 100.000đ MBVCB.156347966.Annonymous.CT tu Annonymous toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0883142 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 100.000đ MBVCB.156247409.Luon hanh phuc va manh me nhe. #tabo1.CT tu #tabo1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0855359 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 600.000đ MBVCB.156196295.cct thang 2-3.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0833929 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 1.000.000đ MBVCB156155816.Dong gop cho ct Com Co Thit.CT tu 0071001951142 TRAN VINH NAM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0826653 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ MBVCB156142079.NMHA79 ung ho quy tro ngheo vung cao com co thit.CT tu 0011001336666 NGUYEN MANH HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0805126 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ MBVCB.156101337.Cam on.CT tu Thank you toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0789680 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 200.000đ MBVCB.156072134.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0787964 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ MBVCB.156068624.ung ho CCT.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0766985 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 200.000đ MBVCB.156024739.Quy hoc tro ngheo vung cao.CT tu Ong ba Phung gui tang cac chau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Thi Cam Van Chu TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ
J633 - 0039192 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:050419.SHGD:10014409.BO:PHAM THI THU HUYEN.UNG HO QUY TRO NGHEO
VNFI - 0875628 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ 936422.050419.205058.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19095227805004
VNFI - 0764540 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.000.000đ 493056.050419.134223.A Truong Xuan Nguyen ck
VNFI - 0752635 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ 236145.050419.124059.Ung ho quy - thong qua anh Doan Hieu Minh
VNFI - 0714467 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 350.000đ 999458.050419.095035.TuanXu ung ho thang 4 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNCK - 0416064 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ IBVCB.0504190987189002.Nguyen Hai ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0383473 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504191042874001.Le Thai Huong - Reading challenge - ung ho mua sach
VNCK - 0378123 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504191007640003.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0337749 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504190915283001.A B C
VNCK - 0328880 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 900.000đ IBVCB.0504190899019003.Be Nguyen Dang Thai Son dong gop
VNCK - 0307637 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ IBVCB.0504191018135002.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (ung ho dinh ky hang thang)
VNCK - 0305092 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ IBVCB.0504190279827002.Nguyen Hoang Anh Hanoi Ung ho quy
VNCK - 0303856 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504190143001001.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
VNCK - 0296745 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504190559239001.Quynh Anh Bac Tu Liem Ung ho quy
MBVP - 0752330 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ MBVCB.155993380.cac ban nho.CT tu tram anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0739871 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 100.000đ MBVCB.155968101.Ung ho Quy.CT tu VanNK toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).