Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0160536 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 951422.220419.152030.Ung ho xay ki tuc Ea Dah Be Tue Minh
VNFI - 0046089 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 607206.220419.091246.Ung ho xay KTX
VNCK - 0349154 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ IBVCB.2204190330045002.Vu Thi Thanh Cuc Quy com co thit Tro ngheo vung cao
VNCK - 0346618 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190249581001.Ung ho KTX 115
VNCK - 0340281 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204191029287002.Tran Trung Kien Ung ho
VNCK - 0328793 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ IBVCB.2204190753978001.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
VNCK - 0317234 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 5.000.000đ IBVCB.2204190088566001.chi Tu q4 CCT hang thang
VNCK - 0314163 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204190565224001.Ha HN Xay KTX Ea Dah
VNCK - 0288171 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ IBVCB.2204190629838003.ung ho quy
VNCK - 0269533 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ IBVCB.2204190208651001.Nguyen Thuy Ha Tre em ngheo
VNCK - 0250893 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ IBVCB.2204190823611004.Abc Abc Abc
MBVP - 0918856 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB.163311956.xay ktx.CT tu iporipippi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0827235 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ MBVCB.163138138.KTX115.CT tu Duy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0732788 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 100.000đ MBVCB.162966351.ngheo.CT tu tai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0689831 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ MBVCB.162882214.KTX115.CT tu TuyetP toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0647208 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ MBVCB.162780714.ca nhan.CT tu Thu Hoai ung ho xay KTX o Daklak toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0043890 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01352002.DD:220419.SHGD:10001008.BO:TRAN THI HAI THANH.TRAN THI HAI THANH UNG HO XA Y KYTUC XA CHO CAC EM HOC SINH EADAHNHAN TAI VCB CN BA DINH, HA NOI
J633 - 0015283 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:220419.SHGD:10003276.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO THANG 3
J633 - 0011696 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:220419.SHGD:10005746.BO:TRAN THI DINH.CCT T4.19
0597 - 0006315 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ /Ref:P1262607{//}/Ref:P1262607{//}Nhung uh xay KTX Daklak DVC:NGUYEN THI TUYET NHUNG
VNCK - 0151176 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ IBVCB.2004190507111002.Pham Dinh Long Hung Yen Tot
MBVP - 0506399 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ MBVCB.162480216.Ung ho KTX Tay Nguyen.CT tu 115 Hoc sinh Tay Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0974979 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 170626.210419.170626.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0585135 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 2.000.000đ MBVCB.162652073.KTX Tay Nguyen.CT tu Miu Miu gop tien xay KTX tay nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0944241 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 5.000.000đ 499245.210419.133442.Ung ho xay KTX
VNCK - 0177576 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ IBVCB.2104190834672001.Dang Phan Que Ngoc-Cinna Dang Sai Gon Com co thit Tay Nguyen
VNCK - 0172152 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 50.000đ IBVCB.2104190419929002.manh hao a92 kdc kim son phuong tan phong q7 ko
VNCK - 0171471 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2104190507925002.KTX
MBAF - 0015000 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0509094 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 100.000đ MBVCB.162485682.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0891392 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ 402672.200419.232153.Ung ho xay ky tuc xa
MBVP - 0629598 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ MBVCB162742932.ung ho com thit Tay Nguyen.CT tu 0491000134535 NGUYEN THANH VINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0628550 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ MBVCB162740667.Le Duc Manh - KTX115.CT tu 0641000026665 LE DUC MANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0206165 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ IBVCB.2104190100704001.Ung ho xay dung ky tuc xa cho hs Tay Nguyen
MBVP - 0627088 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 7.000.000đ MBVCB162737375.Gia dinh Ong Nguyen Duc Be ung ho 7tr xay ky tuc xa cho tre em Tay Nguyen - KTX.CT tu 0011002175554 NGUYEN DUC HUNG LINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0995779 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 300.000đ 497662.210419.073440.ung ho cay dung ktx tay nguyen
VNCK - 0204017 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ IBVCB.2104190115732001.KTX
MBVP - 0621707 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 300.000đ MBVCB162725748.#UH xay Ktx cho tre em Tay Nguyen.CT tu 0611001929883 DAO THI THUY toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0977129 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 928030.210419.171940.Ban Zin va Tom ung ho xay ktx 115 FT19112011532870
VNFI - 0976644 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 926449.210419.171634.Ung ho xay ktx hoc sinh Tay Nguyen FT19112204015745
MBVP - 0601719 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 2.000.000đ MBVCB162684775.Dong gop cho du an KTX 115.CT tu 0011000513262 NGUYEN TUE KHANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0974704 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.200.000đ 920450.210419.170517.Ung ho CCT Tay Nguyen FT19112977729057
VNFI - 0968598 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ 529530.210419.162724.Ung ho CCT Tay Nguyen
VNFI - 0965499 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ 991093.210419.160907.Ung ho quy com co thit Tay Nguyen FT19112179586995
VNCK - 0187761 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 100.000đ IBVCB.2104190816782001.Nguyen Van Trung - Ung ho KTX
MBVP - 0581990 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ MBVCB162645930.uh CCT.CT tu 0011004335095 TRAN NGOC ANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0955150 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 2.000.000đ 886392.210419.150219.Ung ho KTX115
VNFI - 0950154 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 10.000.000đ 506202.210419.142304.QUY CHU DONG LO VIEC THIEN
VNFI - 0947062 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 300.000đ 059597.210419.135909.ung ho to am KTX 115
VNFI - 0942621 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 100.000đ 194818.210419.132004.Ung ho hsTN