Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0775504 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 200.000đ IBVCB.1403190826356003.Gia dinh my keo Ung ho COM CO THIT
XC92 - 0000028 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 2.212.000đ hoa hong va chiet khau tu buu dien nop ung ho hs vung cao;
VNCK - 0747180 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 3.000.000đ IBVCB.1403190141242001.Do Hai Vu ung ho Com Co Thit
MBVP - 0219703 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 300.000đ MBVCB.146189526.sinh vien.CT tu Cao Son Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0728590 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 88.888đ IBVCB.1403190858937001.Nguyen Hong Hai T6 K10 HHai Halong QNinh Goodluck to all of u
Le Thu Thuy TK chuyển đến 2019 13-03-2019 100.000đ
VNFI - 0322343 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 31.000.000đ 316680.130319.140426.COM CO THIT NAGOYA UNG HO XAY TRUONG-130319-14:04:12
VNCK - 0671562 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ IBVCB.1303190241222002.Phuong Anh Ha noi Tro ngheo
VNCK - 0683623 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 10.000.000đ IBVCB.1303190837242002.Moclan Nguyen UH
VNCK - 0711580 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 200.000đ IBVCB.1303190708673002.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0716187 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 1.500.000đ IBVCB.1303191010461001.Vu Thi Khanh ung ho
VNFI - 0236303 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 300.000đ 931603.130319.070608.Ung ho quy FT19072389607989
ZZ61 - 0006108 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 1.520.000đ Sender:79307005.DD:130319.SHGD:10005271.BO:DO THI DAM.IBSAO BIEN CHUYEN CHI HANH LG T2
ZZ61 - 0004491 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:130319.SHGD:10000454.BO:DO DAN HOAI.UNG HO COM CO THIT DO DAN HOAI
VNCK - 0624527 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 100.000đ IBVCB.1303190008683001.thu nthuan chia se
MBVP - 0950574 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 50.000đ MBVCB.145854441.bt.CT tu vinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0873725 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ MBVCB.145707756.Bat ky hoan canh nao.CT tu Kieu Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0867425 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 500.000đ MBVCB.145692870.nguoi di lam.CT tu Livioon Viet Nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0108556 TK chuyển đến 2019 13-03-2019 200.000đ MBVCB145957705.Hai Mien BL gui ho tro chuong trinh Com co thit.CT tu 0321000935333 QUACH THANH HAI VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0507064 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 400.000đ IBVCB.1203190133287001.Hoa Quy com co thit
VNCK - 0550782 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 500.000đ IBVCB.1203190567670002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0563464 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 1.000.000đ IBVCB.1203190135794001.Ung ho quy
VNCK - 0569838 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 1.000.000đ IBVCB.1203190081144002.NTMN Hanoi Ung ho quy 1 2019
VNFI - 0028556 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 200.000đ 272029.120319.070711.Chuyen tien
VNFI - 0130407 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 2.000.000đ 938512.120319.145507.Ung ho quy tre em vung cao
ZZ61 - 0014184 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:120319.SHGD:10014219.BO:DO THI HOAI.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0486956 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 220.000đ IBVCB.1203190298055001.Nguyen Xuan Truong 62 Nguyen Chi Thanh Ung ho hoat dong cua quy
J633 - 0009654 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 300.000đ Sender:01310012.DD:120319.SHGD:10002680.BO:NGUYEN THI HUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0016517 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:120319.SHGD:10006300.BO:PHAM THI HIEP.UNG HO COM CO THIT THANG 3 NAM 20 19
MBVP - 0732931 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 130.000đ MBVCB.145445151.bt.CT tu vinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0821648 TK chuyển đến 2019 12-03-2019 1.000.000đ MBVCB.145605097.mong cac chau du com an du ao mac.CT tu Bui Luong Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0029594 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 100.000đ Sender:01310012.DD:110319.SHGD:10009818.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO THANG 2
ZZ61 - 0005547 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 100.000đ Sender:01352002.DD:110319.SHGD:10000277.BO:NGUYEN TRONG LAM.UNG HO TRE EM
ZZ61 - 0005542 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ Sender:01310005.DD:110319.SHGD:10002543.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0003325 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ Sender:01307001.DD:110319.SHGD:10000633.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0003443 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 1.000.000đ Sender:01202001.DD:110319.SHGD:10000257.BO:NGUYEN THI THU HOA.995219031100593 CT T03.19
ZC65 - 0006042 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 1.000.000đ IBPS/SE:01314001.DD:110319.SH:10000450.BO:NGUYEN ANH TUNG.CHAU NGUYENBINH_CHAU UNG HO CAC BAN.
YT86 - 0005368 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 500.000đ IBPS/SE:79310001.DD:110319.SH:10011793.BO:NGUYEN BINH TRANG.TIEN CHO CAC CHAU
VNCK - 0312448 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 50.000đ IBVCB.1103190793980002.VTT ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0579792 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ MBVCB.145066825.Ko ro.CT tu nguyen hai nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0546754 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 200.000đ MBVCB145005220.Pham Huong Thao gui Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0021000247048 PHAM HUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0370698 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 1.000.000đ MBVCB.144694971.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0332902 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 500.000đ MBVCB144617574.DONG HA ANH ung ho quy CCT.CT tu 0301000316668 DONG HA ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0006869 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:110319.SHGD:10000570.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN NHO
J633 - 0028252 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:110319.SHGD:10004292.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0018321 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ Sender:01310001.DD:110319.SHGD:10021486.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
J633 - 0047578 TK chuyển đến 2019 11-03-2019 300.000đ Sender:01310005.DD:110319.SHGD:10018575.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
MBVP - 0309744 TK chuyển đến 2019 10-03-2019 500.000đ MBVCB144572038.gop quy T3.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0277528 TK chuyển đến 2019 10-03-2019 300.000đ MBVCB.144508783.ung ho tre em vung cao.CT tu Huynh Trung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0276797 TK chuyển đến 2019 10-03-2019 2.410.000đ IBVCB.1003190210819001.Le Vu Ha chuyen tien cho com co thit