Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0507899 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 1.000.000đ 067625.190319.191448.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Chia se yeu thuong
VNCK - 0358124 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 200.000đ IBVCB.1903190251710003.Nam Phong Tp Ho Chi Minh Nam Phong ung ho cac ban
J633 - 0038069 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 2.000.000đ Sender:01202002.DD:190319.SHGD:10006120.BO:NGUYEN VAN KHOI.CONG DONG FANS JAY CHOU/ CHAU K IET LUAN TAI VN UNG HO QUY COM CO THIT GIUP DO TRE EM VUNG CAO
VNFI - 0408517 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 1.000.000đ 960249.190319.125303.Trang nguyen gui Quy TNVC FT19078824870902
VNFI - 0377756 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 800.000đ 281926.190319.103941.Ung ho quy
J633 - 0011657 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:190319.SHGD:10000452.BO:NGUYEN MANH HUNG.(CKRMNO: 110219031987788)MONTH LY DONATION (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
MBVP - 0335016 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 500.000đ MBVCB148166553.ung ho .CT tu 0021000381225 VU PHAM PHUONG HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0285532 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 200.000đ IBVCB.1903190259509007.NGUYEN THUY VAN TP. HCM CHIA SE
VNCK - 0278289 TK chuyển đến 2019 19-03-2019 200.000đ IBVCB.1903190584953008.NTMK ung ho quy CCT
VNCK - 0151448 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 200.000đ IBVCB.1803190921080001.X UNG HO CCT
J633 - 0009212 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 400.000đ Sender:01309001.DD:180319.SHGD:10000395.BO:CAO TIEN CUONG.CK
ZZ61 - 0012197 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 2.000.000đ Sender:79310001.DD:180319.SHGD:10010148.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANG UHTX T2,T3. UNG HO CAC CHA U, UNG HO QUY
VNCK - 0175584 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 500.000đ IBVCB.1803190171727002.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0196866 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 5.000.000đ IBVCB.1803190719167001.Tu thien quy 1/2019.
ZZ61 - 0008940 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 2.400.000đ Sender:79303001.DD:180319.SHGD:10001975.BO:TRAN KIM THINH.GUI CAC EM VUNG CAO
VNFI - 0257408 TK chuyển đến 2019 18-03-2019 200.000đ 003520.180319.162457.Minhtamnguyen ung ho cac chau tro ngheo vung cao
Anonymous TK chuyển đến 2019 17-03-2019 500.000đ
VNFI - 0017285 TK chuyển đến 2019 17-03-2019 300.000đ 982534.170319.101147.Ung ho quy
VNFI - 0064862 TK chuyển đến 2019 17-03-2019 3.000.000đ 272975.170319.164924.NHTMCP CONG THUONG VIET NAM - CHI NHANH BAC HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0908431 TK chuyển đến 2019 17-03-2019 200.000đ MBVCB.147544045.ung ho cac em.CT tu yen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0130522 TK chuyển đến 2019 17-03-2019 1.000đ IBVCB.1703190875920001.AW AS AS
VNCK - 0975469 TK chuyển đến 2019 16-03-2019 1.000.000đ IBVCB.1503190796986001.Cao Minh Phuong UHTX- T3.2019
MBVP - 0775497 TK chuyển đến 2019 16-03-2019 300.000đ MBVCB.147274255.Can bo.CT tu Nguyen Bich Thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0689041 TK chuyển đến 2019 16-03-2019 5.000.000đ MBVCB.147117077.sinh vien.CT tu vu thi phuong nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0966978 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 500.000đ IBVCB.1503190581889002.Dang Thuanh 37 ton Duc thang, q1 Xin Chia se Cuong cac em
VNFI - 0804154 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 400.000đ 617507.150319.183404.Kg chuong trinh cct
VNFI - 0762818 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 200.000đ 930691.150319.160326.Ung ho cac chau tnvc FT19074763707928
VNFI - 0642349 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 100.000đ 920847.150319.082820.Kts Lan Anh.HN tang quy Com co thit T3.2019
VNCK - 0967925 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 500.000đ IBVCB.1503190773880002.UNG HO CAC EM HOC SINH QUY CCT
VNFI - 0829438 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 1.000.000đ 013671.150319.211014.Vo chong Dong Thao gop quy
VNCK - 0951766 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 300.000đ IBVCB.1503190758125002.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0905392 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 300.000đ IBVCB.1503190511162003.It thoi nhung deu dan! Tran trong cam on
MBVP - 0632986 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 200.000đ MBVCB.147000764.thang 3.CT tu em Ten ung ho quy com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0606474 TK chuyển đến 2019 15-03-2019 100.000đ MBVCB.146948350.com co thit tay bac .CT tu me mon gau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0836831 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 300.000đ IBVCB.1403190018875001.Nga Hanoi T3/19
VNFI - 0591950 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 500.000đ 906518.140319.182552.Be Khanh An - Khanh Linh ung ho cac ban kho khan FT19073489210388
VNCK - 0817319 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 1.100.000đ IBVCB.1403191015121002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
0597 - 0007946 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 200.000đ /Ref:P1221816{//}/Ref:P1221816{//}Chau Khoai ung ho DVC:NGUYEN THANH TU
MBVP - 0324017 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 180.000đ MBVCB.146414273.vi tuong lai Viet Nam.CT tu NGUYEN THANH BINH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0790565 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 30.000đ IBVCB.1403190993066002.Bui Van Duc B14 Kim Lien Ha Noi Ung ho Quy com co thit
VNFI - 0522334 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 500.000đ 019688.140319.141008.Chuyen tien
XC92 - 0000095 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 130.316đ SANDRA FEIST DUC;ung ho quy cct 5 euro;
XC92 - 0000093 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ THANH THI NGUYEN DUC;ung ho quy cct 20 euro;
XC92 - 0000091 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ NGAN KHONG DUC UNG HO QUY;cct 20 euro;
XC92 - 0000089 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ ROLF PFAFF DUC UNG HO;quy cct 20 euro;
XC92 - 0000087 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ ELIKE KANNENBERG DUC;ung ho quy cct 20 euro;
XC92 - 0000085 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ KAMILLA ZILONKA;duc ung ho quy cct 20 euro;
XC92 - 0000083 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 260.633đ MAX REICHERT DUC UNG HO QUY CC;t 10 euro;
XC92 - 0000081 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 651.584đ anne eichmann duc ung ho quy cct 25 euro;
XC92 - 0000079 TK chuyển đến 2019 14-03-2019 521.267đ ANGELIKA SCHEF DUC;ung ho quy cct 20 euro;