Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0373721 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 250.000đ 566239.230419.133913.Ung ho xay ky tuc xa tre em Tay Nguyen
MBVP - 0146981 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 300.000đ MBVCB163559208.Ung ho CCT Tay Nguyen.CT tu 0021000622190 NGO MINH HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0415170 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.700.000đ IBVCB.2304190989218001.CO TRAN HOANG NHI GUI TANG CAC CHAU
25I3 - 0008464 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ FTF_CN:9704366800252839047.FrAcc:0011000376466.ToAcc:0611001976574
MBVP - 0130013 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 200.000đ MBVCB163528254.ung ho ktx.CT tu 0011004016560 VU HOAI NAM toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0351614 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 200.000đ 756694.230419.115146.Ung ho xay ky tuc xa cho tre em vung cao
VNFI - 0347975 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 077796.230419.113814.Chuyen tien KTX 115
ZZ61 - 0009952 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 2.000.000đ Sender:01201003.DD:230419.SHGD:10006075.BO:DO THI THU HOA.UNG HO XAY KY TUC XA
F352 - 0000044 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 100.000đ PHAM THI BICH NGOC;CHUYEN TIEN CHO TRE EM VUNG CAO;
ZZ61 - 0009366 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ Sender:79309001.DD:230419.SHGD:10001871.BO:NGUYEN DUY HUNG.NGUYEN DUY HUNG UNG HO XAY KY T UC XA O DAK LAK
VNFI - 0336808 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 200.000đ 900798.230419.110243.Ung ho CT KTX FT19113568154046
VNFI - 0333778 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 060733.230419.105320.Chuyen tien Ky tuc xa TN
MBVP - 0994937 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ MBVCB163464520.Ung ho du an KTX115.CT tu 0541000206613 NGUYEN HUY QUANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0008342 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:230419.SHGD:10002002.BO:NGUYEN THI HOANG LAN.995219042353343 CHUYEN T IEN CHO QUY TAY NGUYEN
YD17 - 0262134 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ FTF_CN:6868683909136013 .FrAcc:0011003175861.ToAcc:0611001976574
VNCK - 0380264 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2304190353373001.KTX
ZZ61 - 0007305 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 300.000đ Sender:01310001.DD:230419.SHGD:10004786.BO:NGUYEN THU HA.NGUYEN THU HA UNG HO XAY KTX
J633 - 0014257 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:230419.SHGD:10005562.BO:NGO TUAN GIANG.UNG HO XAY DUNG KTX TAY NGUYEN
VNFI - 0308084 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 100.000đ 909833.230419.093542.UH xay KTX EA Dah FT19113424080370
ZZ61 - 0006608 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ Sender:79307006.DD:230419.SHGD:10003598.BO:HOANG VAN HAI.KTX 115 TAY NGUYEN
J633 - 0009126 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:230419.SHGD:10003453.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO CHUONG TRINH KTX. C AM ON CAC ANH CHI
J633 - 0008771 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:230419.SHGD:10001534.BO:NGUYEN THI HONG HANH.FB HONG HANH NGUYEN UNG HO KTX 115
VNFI - 0296691 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 973885.230419.085704.Ung ho xay truong Ea dah Tay Nguyen FT19113037026603
J633 - 0007592 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:79204017.DD:230419.SHGD:17921655.BO:NGUYEN THI MINH.CN TPHCM, NGUYEN THI MINH CT
VNFI - 0295699 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ 535825.230419.085322.Ung ho du an KTX115
Vu Tiet TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ ung ho quy tro - will
ZZ61 - 0025687 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01202021.DD:220419.SHGD:10007829.BO:LE HUYNH PHUONG.995219042232694 UNG HO QUY, V UI LONG GIAU TEN
ZZ61 - 0024143 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:220419.SHGD:10014497.BO:VO THI THANH THUY.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
ZZ61 - 0023990 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01201004.DD:220419.SHGD:10014033.BO:DUONG THI HONG HANH.UNG HO XAY KY TUC XA
ZZ61 - 0023105 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:79201001.DD:220419.SHGD:10014086.BO:NGUYEN VAN BANG.UNG HO XAY KTX
ZZ61 - 0022697 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79333001.DD:220419.SHGD:10003306.BO:TRAN THI KIM DUNG.UNG HO XAY KTX CHO 115 BE
ZZ61 - 0019724 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01202002.DD:220419.SHGD:10004948.BO:NGUYEN THI HIEN.995219042258499 UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
ZZ61 - 0016225 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:220419.SHGD:10010455.BO:LE THI HOANG YEN.UNG HO XAY KTX115
ZZ61 - 0015092 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:220419.SHGD:10007334.BO:NGUYEN THU HOAI.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
ZZ61 - 0014987 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ Sender:01201004.DD:220419.SHGD:10005518.BO:NGUYEN THI TUYET MAI.KTX
ZZ61 - 0014440 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:220419.SHGD:10006810.BO:LA QUANG DUNG.UNG HO KTX 115
ZZ61 - 0014084 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01201003.DD:220419.SHGD:10003980.BO:TRUONG MINH HOANG.UNG HO KTX115
ZZ61 - 0013906 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01201003.DD:220419.SHGD:10005955.BO:BUI DUY ANH.UNG HO COM CO THIT XAY KTX CHO TRE EM TAY NGUYEN
ZZ61 - 0011301 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:220419.SHGD:10005052.BO:TRAN ANH TUYET.UNG HO XAY KY TUC XA CHO TRE EM NGUOI MONG O TAY NGUYEN
ZZ61 - 0011204 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:220419.SHGD:10006314.BO:LE NGOC TRA MY.IBJORDAN, MY VA ALEXIA UNG HO QU Y XAY DUNG KY TUC XA CHO 115 EM HOC SINH TAY NGUYEN
ZZ61 - 0011104 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79303001.DD:220419.SHGD:10010942.BO:PHAM VAN VIET.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0008917 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:220419.SHGD:10006363.BO:NGUYEN DANG DUONG.IBXAY DUNG KTX 115
ZZ61 - 0007554 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:220419.SHGD:10005848.BO:DAO THUY DUONG.IBGOP XAY KTX TAY NGUYEN
ZZ61 - 0006795 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ Sender:01352002.DD:220419.SHGD:10000134.BO:LE TRONG KHOI.LE TRONG KHOI UNG HO CAC CHAU T AYNGUYEN
ZZ61 - 0006649 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 2.000.000đ Sender:79307006.DD:220419.SHGD:10004231.BO:PHUNG THI NGOC CHAM.CHUYEN TIEN CHO QUY COM CO THIT TAY NGUYEN
ZQ85 - 0000026 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 3.000.000đ CHI NGUYEN THI NGOC THAO - CT TNHH TM DV OTO KIM SON UNG HO XAY KY TUC XA CHO HOC SINH EA DAH
XC92 - 0000079 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ BAC TRUONG THI;tien a1-5kdt yen hoa cau giay hn ung ho xd ktx tay nguyen;
VNFI - 0265358 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 5.000.000đ 216714.220419.215706.ung ho KTX 115
VNFI - 0261350 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 553933.220419.092857.ung ho xay ktx cho hoc sinh ngheo
VNFI - 0260494 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 2.000.000đ 944402.220419.212305.Ung ho xay KTX cho tre em Mong tai Ea Dah