Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0891565 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 100.000đ MBVCB.150990210.cac chau .CT tu Kul toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0039873 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ IBVCB.2503190742947002.Nguyen Tran Huu Ai 132-134 Dong Khoi, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM Ung ho cac em vung cao T3.2019
VNCK - 0023418 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ IBVCB.2503190961800001.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
0595 - 0009067 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ /Ref:P3279084702Y19{//}/Ref:P3279084702Y19{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
MBVP - 0807307 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 500.000đ MBVCB.150836718.For highland kids.CT tu Cao Duy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0994023 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 500.000đ IBVCB.2503190123276005.Duong Thi Thu Q9, TPHCM ung ho cac em thang 4
ZZ61 - 0018728 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 500.000đ Sender:01307001.DD:250319.SHGD:10010545.BO:NGUYEN HONG THANG.IBNGUYEN HONG THANG CHUYEN KH OAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0748416 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ MBVCB.150733515.Ung ho cac du an cho tre vung cao .CT tu Nguyen Van Trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0436279 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ 983060.250319.092018.Trugn gui tang cac em vung cao FT19084139547483
VNCK - 0943694 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 1.000.000đ IBVCB.2503190367725001.Trinh Lieu Sweden ung ho tu thien
VNCK - 0943369 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 500.000đ IBVCB.2503190141057002.Tran Thi Ngoc Hanh Vi tre em vung cao
ZZ61 - 0005198 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:250319.SHGD:10007380.BO:TRAN THI DINH.CCT T3.2019
MBVP - 0679820 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ MBVCB.150602286...CT tu Tran Hai Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
DD2760 - 0001339 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
VNFI - 0403117 TK chuyển đến 2019 24-03-2019 300.000đ 038736.240319.211234.Banh bao Ha Duong Ha Long ung ho cac be vung cao
VNCK - 0870579 TK chuyển đến 2019 24-03-2019 2.500.000đ IBVCB.2403190118179001.Hoi nguoi Viet lam viec tai Manchester - UK Manchester, Anh quoc mua thit lon cho cac chau - tien ban lich CCT2019
VNCK - 0921115 TK chuyển đến 2019 24-03-2019 1.000.000đ IBVCB.2403190231728001.TMT Ung ho quy
MBVP - 0413119 TK chuyển đến 2019 23-03-2019 300.000đ MBVCB.150070963.ung ho cac chau ngheo.CT tu Tro Ngheo Vung Cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0211413 TK chuyển đến 2019 23-03-2019 500.000đ 620075.230319.114300.dong gop cho quy
MBVP - 0386589 TK chuyển đến 2019 23-03-2019 2.000.000đ MBVCB.150015049.hoc tro ngheo.CT tu Quy com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0298643 TK chuyển đến 2019 23-03-2019 100.000đ 933368.230319.212201.kien ung ho FT19084003130493
VNCK - 0860469 TK chuyển đến 2019 23-03-2019 100.000đ IBVCB.2303190094149002.Khong ten Hcm Giup do
MBVP - 0361562 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 200.000đ MBVCB.149963556.cac be co hoan canh kho khan.CT tu nguyen chi anh hoai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0749661 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 200.000đ IBVCB.2203190313220006.ung ho Com co thit
VNFI - 0093409 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 200.000đ 215335.220319.162640.PHAM THI NUONG
VNFI - 0065834 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 500.000đ 790449.220319.150921.ung ho
2259 - 0000046 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 28.200.000đ dang kim thoa cct sec(tu)chuyen tien ung ho dot 16 GD TIEN MAT
VNFI - 0998885 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 300.000đ 768342.220319.103322.TA THI VAN CHI
ZZ61 - 0004173 TK chuyển đến 2019 22-03-2019 1.000.000đ Sender:01311013.DD:220319.SHGD:10000310.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CP XAY DUNGJ TECH HO TRO QUI TRO NGHEO VUNG CAO
C263 - 0006588 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 300.000đ /Ref:P3059080304Y19{//}/Ref:P3059080304Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
J633 - 0030070 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 200.000đ Sender:01663001.DD:210319.SHGD:10000513.BO:TRUONG NGOC HUY.UNG HO COM CO THIT
MBAF - 0013898 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0109110 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 500.000đ MBVCB.149478739.hxjjxjjx.CT tu bahsh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0781892 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 150.000đ MBVCB.149053056.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0604793 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 300.000đ IBVCB.2103190928161001.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
VNFI - 0813668 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 500.000đ 828191.210319.114858.Ung ho quy T3 19 FT19080940790050
VNFI - 0866824 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 20.000đ 177699.210319.152953.Bank Transfer
VNFI - 0870727 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 200.000đ 732216.210319.154246.Yen chuyen
VNFI - 0910702 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 50.000đ 910687.210319.180926.Ung ho Com co thit FT19080350806144
XC92 - 0000116 TK chuyển đến 2019 21-03-2019 10.000.000đ COM CO THIT;sec ayve ung ho quy com co thit;
VNCK - 0469795 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 1.000đ IBVCB.2003190356708005.n n n
MBVP - 0629546 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 500.000đ MBVCB.148735314.pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0397457 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 300.000đ IBVCB.1903190165169001.HO LANG Q.12, TP.HCM UNG HO QUY CCT
VNCK - 0411588 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 200.000đ IBVCB.2003190974909001.CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT 29 pho Mai Dich Ung ho dinh ky
VNCK - 0413826 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 200.000đ IBVCB.2003190650571001.Q Q9 ung ho
MBVP - 0606761 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 200.000đ MBVCB.148691049.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0479472 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 500.000đ IBVCB.2003190913633001.chia se
VNCK - 0489720 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 300.000đ IBVCB.2003190535805001.tran kim anh ung ho quy ung ho quy
ZZ45 - 0007372 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 4.000.000đ Sender:79310001.DD:200319.SHGD:10009311.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T3.2019
J633 - 0029874 TK chuyển đến 2019 20-03-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:200319.SHGD:10012841.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 3 2019