Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0013507 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:040619.SHGD:10015877.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
MBVP - 0777834 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 100.000đ MBVCB.182380421.ung ho quy.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0774498 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ MBVCB.182374471...CT tu TRAN LAM BICH TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0730627 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 200.000đ MBVCB.182294926.Ung ho ct com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0025561 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:040619.SHGD:10003511.BO:CAO TIEN CUONG.CK
J633 - 0025196 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 200.000đ Sender:01604001.DD:040619.SHGD:10001128.BO:NGUYEN KIM KHANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
Anonymous TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ
VNCK - 0152022 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190146660001.Tran Trung Kien Ung ho
MBVP - 0672329 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ MBVCB.182176399.ung ho cac ct tu thien .CT tu phung mai anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0664644 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 1.000.000đ MBVCB.182160809.Quy Con Co Thit.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0305058 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 300.000đ 973836.030619.153730.NTC ung ho CCT va TNVC FT19154116115362
VNCK - 0105498 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 3.000.000đ IBVCB.0306190658311004.Ung ho quy TNVC thang 6/2019.
VNCK - 0101416 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ IBVCB.0306190076041003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNFI - 0282030 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 100.000đ 900832.030619.143806.QTRANG UH QUY FT19154271067393
MBVP - 0575089 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 100.000đ MBVCB.181999828.Sinh Vien.CT tu Tao Gia Nai Ngan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0098951 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190311133002.Quyen Lam Dong ung ho chuong trinh
VNCK - 0096430 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190615063002.tiktok sg ungho
VNFI - 0268392 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ 324562.030619.135721.QUYNH ANH UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0015469 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:030619.SHGD:10021720.BO:NGUYEN THI THANH QUY.UNG HO COM CO THIT. QUY NG UYEN
VNCK - 0071574 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 300.000đ IBVCB.0306190776337001.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
ZZ61 - 0012103 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:030619.SHGD:10007362.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNFI - 0203686 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 300.000đ 938233.030619.100807.Ung ho com co thit FT19154099840239
VNCK - 0056103 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 1.000.000đ IBVCB.0306190363418001.Quynh Hoa Ung ho tre em Vung cao
ZZ61 - 0009815 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 4.000.000đ Sender:01201011.DD:030619.SHGD:10001946.BO:HOANG MANH DAT.UNG HO TRO VUNG CAO T5
ZZ61 - 0009557 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:030619.SHGD:10007757.BO:LUONG QUOC TE.UNG HO QUY COM CO THIT.
YV56 - 0006356 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ /Ref:P1302540{//}/Ref:P1302540{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
VNCK - 0050828 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190653340001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
ZZ61 - 0007292 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:030619.SHGD:10001467.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
VNFI - 0178251 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ 135083.030619.084136.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0470359 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 100.000đ MBVCB.181803024.gui thit cho cac chau.CT tu trinh bao giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0465214 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ MBVCB.181791157.ung ho CCT.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0038366 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190218100001.Ung ho T6.2019
VNCK - 0038309 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ IBVCB.0306190099812001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
VNCK - 0037611 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ IBVCB.0306190866378003.NDAK Ung ho CCT thang 5 2019, tet thieu nhi 1/6
VNCK - 0093730 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 3.000.000đ IBVCB.0306190665787002.gia dinh Kien Minh ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0250835 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ 996988.030619.124505.Quyen gop CCT FT19154094000934
VNCK - 0073539 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190275039001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0019852 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:030619.SHGD:10006547.BO:NGUYEN THI KIM HONG.EM XIN UNG HO XAY NHA CHO C AC EM TAY NGUYEN
VNFI - 0179507 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 1.000.000đ 756489.030619.084641.2M ung ho xay HTX cho tre em Tay Nguyen
VNFI - 0019133 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 200.000đ 729131.020619.083644.Kg chuong trinh cct
VNFI - 0008779 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 500.000đ 702735.020619.050308.Dong gop hang thang cho quy
3BN3 - 0153122 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137
M052 - 0626900 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 1.200.000đ FTF_CN:9704366607208583029.FrAcc:0161001605416.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0438275 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 100.000đ MBVCB.181731908.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0102569 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
VNCK - 0966651 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 500.000đ IBVCB.0206190201565003.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
MBVP - 0993554 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 200.000đ MBVCB.181005135.nvvp.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0262226 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 10.000đ MBVCB.181356781.Sinh vien.CT tu Tran Van Thai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0256884 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 100.000đ MBVCB.181345219.tuy quy thay hoan canh nao can nhat .CT tu tran quan va le anh tuan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0245835 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 200.000đ MBVCB.181321743.linh&huong ung ho CCT t6/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).