Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0547960 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ IBVCB.2903190076298002.Tran Trung Kien Ung ho
VNCK - 0556532 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ IBVCB.2903190666188001.Maria Teresa Nguyen Thi My Le TPHCM Ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0611538 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 100.000đ MBVCB.152189628.binh thuong.CT tu olyva toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0004410 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 300.000đ Sender:01201011.DD:280319.SHGD:10001648.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN CHUYEN TIEN UNG HO THANG 03 2019
4H69 - 0006681 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 200.000đ /Ref:P3059087725Y19{//}/Ref:P3059087725Y19{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T3/19 DVC:DO TH UY LINH SO 4, NGO 256 THUY KHUE
J633 - 0006260 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:280319.SHGD:10000323.BO:PHAM THI MAI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
MBVP - 0574976 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 200.000đ MBVCB.152123708.ung ho com co thit.CT tu Le THUY TRINH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0013889 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 200.000đ Sender:79307005.DD:280319.SHGD:10016290.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0344675 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 1.000.000đ IBVCB.2803190425884004.Dang Tran Hoang Hang Thang
VNCK - 0373607 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 100.000đ IBVCB.2803190992253001.NGUYEN MANH HUY TRE EM VUNG CAO TRE EM VUNG CAO
VNCK - 0430169 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 500.000đ IBVCB.2803191032466001.Le Ha cau giay ung ho CCT
VNFI - 0076762 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 1.000.000đ 328107.280319.084021.Be Tue Minh ung ho quy Tro Ngheo vung cao
ZZ45 - 0006886 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:280319.SHGD:10006778.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 03/2019
Thanh-Binh Nguyen TK chuyển đến 2019 27-03-2019 150.000đ Ủng hộ quỹ Trò nghèo vùng cao
Vũ Gia Trung TK chuyển đến 2019 27-03-2019 100.000đ Ủng hộ quỹ TNVC
VNCK - 0311961 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 100.000đ IBVCB.2703190883867001.NGUYEN QUANG HUY so 504 B13 Dong Xa Mai Dich Cau Giay Ha Noi tre em ngheo hieu hoc
VNFI - 0045418 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 1.000.000đ 388139.270319.204705.Dong gop quy t3
VNCK - 0283050 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 500.000đ IBVCB.2703190093283002.Anh Thu Phu Thuan-Q7 Tro ngheo vung cao
VNCK - 0281533 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 1.000.000đ IBVCB.2703190780721001.ung ho quy
VNFI - 0916848 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 200.000đ 924739.270319.113008.Minh Quan 32 Ha Hoi ung ho FT19086191062096
N634 - 0000048 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 4.625.000đ HUA THI MY, MYHANH LUONG VA OLE(SKOVMAND) INTETELLIGENT INSECT CONTROL, FRANCE UNG HO CCT GD TIEN MAT
VNFI - 0897557 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 500.000đ 102204.270319.102204.Chau Robert gui1 chut qua cho quy CCT
VNCK - 0218113 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 3.500.000đ IBVCB.2703190679592002.Pham Ngoc Long 45A, ngo 121 Thai Ha, Trung Liet, Dong Da, Ha noi Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0311493 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 1.000.000đ MBVCB.151617400.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0009366 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:270319.SHGD:10003296.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
MBVP - 0304275 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 500.000đ MBVCB.151603005.la lanh dum la rach.CT tu Thai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0211568 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 500.000đ IBVCB.2703190113430002.Be Phuc Q Tan Phu TP HCM Quy com co thit
MBVP - 0297419 TK chuyển đến 2019 27-03-2019 2.000.000đ MBVCB.151589481.kinh doanh .CT tu Vu Dinh Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0012095 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:260319.SHGD:10004104.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO QUY
VNFI - 0655598 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 300.000đ 907674.260319.082548.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 032019
J633 - 0038557 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:260319.SHGD:10015198.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN NHO
ZZ61 - 0007032 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 200.000đ Sender:01321001.DD:260319.SHGD:10001062.BO:NGUYEN VAN KHUE.UNG HO CCT
VNFI - 0724712 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 2.500.000đ 223198.260319.125622.Zen ung ho thang 3
MBVP - 0177247 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 300.000đ MBVCB.151349074.Kha.CT tu Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0155982 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 200.000đ IBVCB.2603190260495003.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0094425 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 4.000đ IBVCB.2603190205677001.rex s
ZZ61 - 0004112 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:260319.SHGD:10001858.BO:NGUYEN VAN CUONG.HO TRO TRE EM KHO KHAN
VNCK - 0125808 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 200.000đ IBVCB.2603191040118002.Ung ho bua com co thit 03.19 fb Kidkiss Tran
ZZ61 - 0005198 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:260319.SHGD:10000978.BO:LUONG QUOC TE.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO X IN GIAU TEN
VNCK - 0086355 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 300.000đ IBVCB.2603190430047002.cac ban In Soc Gau gui cac ban vung cao
VNCK - 0060580 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ IBVCB.2503190088649001.Chuc Quy giup do duoc nhieu chau be
VNCK - 0086410 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 200.000đ IBVCB.2603190668479002.Nhung Ha Noi ung ho
VNFI - 0785499 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 9.000.000đ 323299.260319.161853.Dang Thai Giang - Ung ho quy tro ngheo
MBVP - 0125578 TK chuyển đến 2019 26-03-2019 500.000đ MBVCB.151254364.cac chau hoc sinh vung cao.CT tu Nguyen Linh Dan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
DD4400 - 0204943 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 30.316đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
MBVP - 0664412 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ MBVCB.150567980.bt.CT tu thang 3 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0627458 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ 115767.250319.210641.Tong Hoang Viet, truong cap 1 Thang Long.
VNCK - 0048758 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 200.000đ IBVCB.2503190849777004.Abc Abc Abc
25I7 - 0008455 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 100.000đ PT._.20190325.192445.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNFI - 0605036 TK chuyển đến 2019 25-03-2019 54.700.000đ 933897.250319.185614.Giai Cup CCT mua xuan Lan 3 - 2019 ung ho FT19084660168523