Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0377037 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 840.000đ 333437.070619.160721.Du Dinh An, Xom Don, Kim Long, Tam Duong, VP Ung ho quy
VNFI - 0395246 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 300.000đ 138907.070619.165012.Ung ho com co thit
VNFI - 0412877 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 200.000đ 561577.070619.174007.Ung ho qu hoc tro ngheo vung cao Hong Que
ZC65 - 0006068 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ IBPS/SE:79202002.DD:070619.SH:10004683.BO:VO THI THUONG LAN.XAY DUNG KTX 115 CAC CHAU O TA Y NGUYEN
ZZ61 - 0010646 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:070619.SHGD:10012219.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
MBVP - 0669519 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ MBVCB.183982845.thank you !.CT tu cam on toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0051621 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 300.000đ Sender:79204017.DD:070619.SHGD:17405612.BO:NGUYEN THI ANH THU.NHAN TAI CN BA DINH,HA NOI. MS ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
J633 - 0055460 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 700.000đ Sender:01310005.DD:070619.SHGD:10015297.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN NHO
MBVP - 0639358 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 200.000đ MBVCB.183922518.khong.CT tu Nguyen Anh Ca toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0018045 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 300.000đ Sender:01310012.DD:060619.SHGD:10007523.BO:LUU THUY VAN.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
VNFI - 0020283 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 1.000.000đ 057499.060619.110550.Le Thi Van Chi ung ho CCT TN
MBVP - 0355313 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ MBVCB.183385523.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ45 - 0006026 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 5.000.000đ Sender:01310001.DD:060619.SHGD:10004107.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T6.2019
ZF06 - 0000085 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 500.000đ HOANG THI THANH TAM;HN;UNG HO; GD TIEN MAT
XC92 - 0000071 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 2.270.000đ IBPS/SE:01204009.DD:030619.SH:19238451.TC:XC92.021062.dd 030619 BO:AGRIBANK CN MUONG TE.TR9A LAI LENH CO NGAY 03/6/2019 THAM CHIEU 10030612 DO TK KH DA DOI THANH 7808201003750 MO TAI AGRIBANK HUYEN NAM NHUN
XC92 - 0000068 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 2.690.000đ IBPS/SE:01204009.DD:030619.SH:19238414.TC:XC92.021061.dd 030619 BO:AGRIBANK CN MUONG TE.TR1A LAI LENH CO NGAY 03/6/2019 THAM CHIEU 10030430 DO TK KH DA DOI THANH 7808201004073 MO TAI AGRIBANK NAM NHUN
VNCK - 0559571 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ IBVCB.0606190445298002.Amon Hd Ung ho cho tre em
VNCK - 0548735 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 1.000.000đ IBVCB.0606190556969001.
VNCK - 0532191 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 100.000đ IBVCB.0606190279013003.Vu Thanh Van Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0519531 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 300.000đ IBVCB.0606190429675001.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
MBVP - 0565926 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 1.000.000đ MBVCB.183771847.ung ho thuong xuyeb.CT tu Le Diem Hang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0541729 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 300.000đ MBVCB.183727028.ung ho.CT tu anh taku toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0532678 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 100.000đ MBVCB.183710425.ung ho tro ngheo vung cao.CT tu Ly Hai Nam va Ly Anh Tu ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0509684 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 300.000đ MBVCB.183670014.all.CT tu Nguyet Lam Tue Lam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0504658 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ MBVCB.183661321.Ca nhan.CT tu Thu Hoai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0008182 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:060619.SHGD:10000664.BO:NGUYEN LE QUYNH CHI.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0004671 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ Sender:01352002.DD:060619.SHGD:10000138.BO:QUACH THANH CONG.CK LNH QUY TRO NGHEO VUNG CA O 0611001917137
MBVP - 0425430 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 500.000đ MBVCB.183520602.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0932060 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 500.000đ 200883.050619.213035.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 Ck
VNCK - 0425784 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190705669004.Nguyen thi nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot thanh xuan hnoi Ung ho Quy com co thit
VNFI - 0918097 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 500.000đ 918841.050619.201650.Ung ho com co thit T6 2019
VNFI - 0848159 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ 178947.050619.162520.Vietcombank 0611001917137 Be Nhu Thao ung ho quy tnvc
VNCK - 0380955 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190809848001.Com co thit
0597 - 0009677 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ /Ref:P3259156994Y19{//}/Ref:P3259156994Y19{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UHCCT T62019 DVC:KHONG D UC TRUNG 108-C31
VNCK - 0370225 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190284724006.Anh Phan vung Tau Ung ho
VNCK - 0359863 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190172416002.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 6
VNFI - 0778932 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ 472984.050619.134629.Ung ho Quy ho tro ngheo vung cao
VNFI - 0751144 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ 219195.050619.115616.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT-050619-11:56:00
MBVP - 0128116 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 500.000đ MBVCB.182972438.hoan canh kho khan.CT tu giau ten toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0323106 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190138749005.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0322623 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ IBVCB.0506190979929001.chau Hung dong hanh cung CCT thang 6
MBVP - 0117599 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ MBVCB.182954092.thang 52019.CT tu em Ten ung ho com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0977600 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 500.000đ MBVCB.182878602.Ung ho T6/2019.CT tu Hoang Bach - Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0362039 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 2.000.000đ IBVCB.0506191028374005.Cu co Lang Tuyet Nga ung ho xay truong o Tay Nguyen
MBVP - 0823208 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ MBVCB.182459760.tre em vung cao.CT tu Nhan Chau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0006649 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 2.000.000đ Sender:79202002.DD:040619.SHGD:10001506.BO:DUONG DINH HAI.995219060439715 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
VNFI - 0652160 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ 143752.040619.220835.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0266714 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 200.000đ IBVCB.0406190821984002.motbit P505, 3c resco xuan dinh ung ho tre vung cao
VNCK - 0240096 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 2.000.000đ IBVCB.0406190233312001.Ung ho
MBVP - 0941587 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 100.000đ MBVCB.182804524.tre mau giao.CT tu Nguyen Chau Tue Linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).