Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0150434 TK chuyển đến 2019 07-02-2019 300.000đ IBVCB.0702190913432001.Ung ho cac chau
VNCK - 0148901 TK chuyển đến 2019 07-02-2019 200.000đ IBVCB.0702191030244001.Tun con - -
VNFI - 0030342 TK chuyển đến 2019 07-02-2019 350.000đ 384251.070219.192907.TuanXu ung ho thang 2 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNCK - 0140304 TK chuyển đến 2019 07-02-2019 500.000đ IBVCB.0702190936416001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
MBVP - 0921205 TK chuyển đến 2019 07-02-2019 500.000đ MBVCB133375198.gop quy T2.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0898461 TK chuyển đến 2019 07-02-2019 50.000đ MBVCB.133305327.Dong gop.CT tu Nguyen Tan Cuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0124485 TK chuyển đến 2019 06-02-2019 100.000đ IBVCB.0602191041563008.tiktok sg ungho
VNFI - 0992717 TK chuyển đến 2019 06-02-2019 500.000đ 931965.060219.122355.HH ung ho, chuc mung nam moi CCT FT19042029946489
VNFI - 0989766 TK chuyển đến 2019 06-02-2019 500.000đ 367249.060219.101912.Vietcombank 0611001917137 Tnvc
VNVT - 0924718 TK chuyển đến 2019 06-02-2019 300.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190206219577518.VNVT20190206924718.mong com co thit Tet dam am
VNCK - 0114976 TK chuyển đến 2019 06-02-2019 1.000.000đ IBVCB.0602190140829001.Khanh ngoc, an nhien, khanh minh 172/14a bach dang, nt, kh Li xi cac ban vung cao
MBVP - 0881610 TK chuyển đến 2019 06-02-2019 500.000đ MBVCB.133253338.binh thuong.CT tu VAN CHI NHAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0856830 TK chuyển đến 2019 06-02-2019 300.000đ MBVCB.133167796.cn ve huu.CT tu ong ba su tan thu un chuc tet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0805425 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 200.000đ MBVCB133002051.Ung ho quy Com co thit.CT tu 0711000247642 VUONG KHA CUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0978558 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 200.000đ 945855.050219.190637.Ung ho com co thit
VNFI - 0972433 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 200.000đ 937765.050219.135943.Ung ho
VNFI - 0971935 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ 608875.050219.133412.DG QTNVC
VNFI - 0969179 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ 952350.050219.111956.Chuc mung nam moi FT19042887370880
VNFI - 0966610 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ 943713.050219.092844.Chuc Tet cac e nho vung cao. Hanh phuc am no FT19042071307923
VNFI - 0965955 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 100.000.000đ 941409.050219.085653.Tet cho con FT19042704567800
VNFI - 0965679 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 100.000đ 005093.050219.084054.IBFTA 190205000001441 Ung ho CCT
VNFI - 0963120 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ 381350.050219.021407.Ung ho quy
VNFI - 0961881 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ 572390.050219.005149.Chuyen tien
VNFI - 0961279 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ 923342.050219.003313.Ngo Duc Thanh, so noi vu ha noi ung ho quy FT19042146280752
VNFI - 0961210 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 1.000.000đ 570175.050219.003056.Chuyen tien ung ho Quy Com Co Thit
VNFI - 0960929 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 200.000đ 810020.050219.002335.UHKTX T2 2019
VNFI - 0960576 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 300.000đ 920450.050219.001328.TT Chuc cac em manh khoe. Mung tuoi cac em FT19042074358994
VNCK - 0100665 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 1.000.000đ IBVCB.0502190291229001.Chuc cac con luon co duoc nhung bua an no va ngon
VNCK - 0099827 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 1.000.000đ IBVCB.0502190480187001.
VNCK - 0093685 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ IBVCB.0502190426247001.Mr Son Hanoi Chuc cac chau nam moi nhieu niem vui hon
VNCK - 0091055 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 200.000đ IBVCB.0502190770177004.Me con Xi Muoi Tphcm Giup cac be an com co thit va duoc hoc hanh
VNCK - 0079713 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 1.000.000đ IBVCB.0502190708729001.Do Thu Hoa Nguyen Duc Canh Ung ho quy
VNCK - 0078744 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 5.000.000đ IBVCB.0502190875629001.Li xi tre em vung cao
VNCK - 0076913 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 200.000đ IBVCB.0402190990137001.Ung ho chu Tuan Ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0071511 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 1.000.000đ IBVCB.0402190534719001.
PAVP - 0222009 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 300.000đ VCBPAY133028008.Tran thi Lan GV THPT Ta Quang Buu, Ha Noi.TRAN THI LAN CT den QUY TRO NGHEO VUNG CAO.0611001917137.
MBVP - 0845846 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ MBVCB.133135018.com co thit.CT tu com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0838116 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ MBVCB.133108210.Ung ho T2-2019.CT tu Hoang Bach-Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0819438 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ MBVCB.133041924.ung ho chuong trinh ao am vung cao.CT tu le thi phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0818921 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 200.000đ MBVCB133040359.ung ho CCT.CT tu 0341007064127 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0817303 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ MBVCB.133036960.gui thit cho cac chau.CT tu trinh bao giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0817268 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 1.000.000đ MBVCB.133036891.tro ngheo.CT tu Dang anh Tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0816465 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 1.000.000đ MBVCB.133033495.Tre em.CT tu NHH VCB toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0814807 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ MBVCB.133029251.Ung ho cac em dip nam moi.CT tu Dang Quoc Khanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0813194 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 100.000đ MBVCB.133024865.ung ho tu thien.CT tu Nguyen Quoc Thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0812797 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ MBVCB133023739.ho tro cac e vung cao.CT tu 0021000452140 HOANG TO LOAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0812509 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ MBVCB.133022966.Ung ho CCT.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0812452 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 300.000đ MBVCB133022804.Ung ho Com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0810724 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 500.000đ MBVCB133018121.Ung Ho Com Co Thit.CT tu 0451000397517 VAN THAI LONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0981566 TK chuyển đến 2019 05-02-2019 200.000đ 655428.050219.212339.Vietcombank 0611001917137 Doan Minh Dieu Huong mung nam moi quy tro ngheo