Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0779861 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 200.000đ IBVCB.0509190149375006.DUONG THI LE HANG.ung ho bua com co thit 09.19 fb kidkiss tran
VNCK - 0760823 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 2.000.000đ IBVCB.0509190815157001.LE THI CHIN.Ung ho Com co thit thang 9/2019.
VNCK - 0733440 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 5.000.000đ IBVCB.0509190829564002.Khang Binh Duong Tre ngheo hoc gioi
VNCK - 0705335 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 1.000.000đ IBVCB.0509190853712001.NGUYEN VIET HAI.
VNCK - 0700437 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 2.000.000đ IBVCB.0509190822398002.GD Tieu Honi HCM Com co thit
VNCK - 0680364 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 1.000.000đ IBVCB.0409190951965001.NGUYEN NGOC THANH TUYEN.ung ho quy com co thit
VNCK - 0679827 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 200.000đ IBVCB.0409190765281002.motbit Xuan Dinh Ung ho tre vung cao
MBVP - 0748775 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 300.000đ MBVCB.231472437.ung ho.CT tu Anh Taku toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0744137 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 1.000.000đ MBVCB.231463581.ung ho Trung Thu.CT tu Le Diem Hang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0723750 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 3.000.000đ MBVCB.231426799.Tiec Trung Thu.CT tu Phuong Nguyen Lien gop TIEC TRUNG THU 2019 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0522078 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 100.000đ MBVCB.231052488.dts.CT tu a dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0044083 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:050919.SHGD:10015122.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
J633 - 0028102 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 200.000đ Sender:01604003.DD:050919.SHGD:10001423.BO:NGUYEN KIM KHANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
ZZ61 - 0011932 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 4.000.000đ Sender:01201004.DD:050919.SHGD:10010446.BO:CT TNHH CHUYEN NGU DUC.CHUYEN NGU DUC UNG HO QU Y TRO NGHEO VUNG CAO CHO COM CO THIT
QG03 - 0000068 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 2.500.000đ BUI LINH CHI UNG HO TET TRUNG THU CHO CAC BE VUNG CAO GD TIEN MAT
ZZ61 - 0007497 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:040919.SHGD:10008040.BO:LE TRUNG DUONG.TIEC TRUNG THU
ZZ61 - 0006555 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 300.000đ Sender:01201004.DD:040919.SHGD:10006668.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC THANG 8 2019
ZZ45 - 0005780 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:040919.SHGD:10006945.BO:THAI VAN DUNG.THAI VAN CHUYEN TIEN TIEC TRUNG T HU CHO CAC CHAU
ZZ07 - 0009790 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 30.000.000đ Sender:01311001.DD:040919.SHGD:10001156.BO:NGUYEN THI LY.DAU GIA TRANH
VNVT - 0902040 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190904216644307.VNVT20190904902040.mong com co thit
VNFI - 0385725 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 300.000đ 640415.040919.160716.fb Mai Nguyen Tuyet ung ho
VNFI - 0349110 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 1.000.000đ 821595.040919.145759.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0332430 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 15.000.000đ 161268.040919.142420.CTCP LOGISTIC HANG KHONG CT HO TRO CT AO AM VUNG CAO DO QUY TRO NGHEO VUNG CAO TO CHUC
VNFI - 0326033 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 500.000đ 580150.040919.141107.Em Thao Tee ung ho Tiec Trung Thu
VNFI - 0318144 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ 322898.040919.135413.Chi nguyet ck ung ho trung thu FT19247380380061
VNFI - 0312281 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ 848832.040919.013838.ung ho quy tro ngheo vung cao, chuong trinh com co thit
VNFI - 0295373 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ 302256.040919.123649.TIEC TRUNG THU FT19247900753731
VNFI - 0263716 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 10.000.000đ 159227.040919.110439.ONG PHAM NGOC NAM UNG HO QUA NAM HOC MOI
VNFI - 0251464 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 500.000đ 270813.040919.103745.Mai kha hung ung ho chuong trinh trung thu
VNFI - 0237934 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ 138067.040919.095144.ung ho trung thu cho em
VNFI - 0228939 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 1.000.000đ 474867.040919.093120.em ThangNN gui ung ho cac be
VNFI - 0199546 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 100.000đ 566157.040919.080755.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0186682 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 500.000đ 000173.040919.050501.Tran Thanh Hai dong gop hang thang cho quy
VNFI - 0184961 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 300.000đ 681507.040919.020038.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Nguyen van tuan uh Tiec Trung Thu
VNFI - 0180189 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 100.000đ 201148.030919.233928.TIEC TRUNG THU FT19247644316560
VNFI - 0175763 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 500.000đ 196412.030919.224914.NTC ung ho CCT va TNVC chuc cac e trung thu vui ve FT19247076319709
VNCK - 0625637 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ IBVCB.0409190827504001.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 9
VNCK - 0622160 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 300.000đ IBVCB.0409190219198004.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0606531 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 300.000đ IBVCB.0409190263834002.PHAM QUOC CUONG.ung hoc cac chau
VNCK - 0602766 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 250.000đ IBVCB.0409190864038002.NGUYEN THI TUYET MINH.TIEC TRUNG THU
VNCK - 0582527 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ IBVCB.0409190543483003.Nguyen Quang Tuyen 31-33 Ngo Quyen, Hoan Kiem, HN theo tieu chi cua Quy
VNCK - 0581271 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 1.000.000đ IBVCB.0409190049095001.NGUYEN MAI LAN.Gui qua Trung Thu cho tre em tai cac diem truong Huyen Tuan Giao - Tinh Dien Bien.
U194 - 0000063 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ LE THI THU HA;CO HA VUI TET TRUNG THU CUNG CAC BE; GD TIEN MAT
MBVP - 0481496 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ MBVCB230963285.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0201000693326 TRAN HONG TAM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0456493 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 200.000đ MBVCB230910291.BBPP - TIEC TRUNG THU.CT tu 0011004103388 PHAM THI THU NGA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0380598 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 500.000đ MBVCB230761158.Le Thi Cam Tho ung ho Tiec Trung Thu.CT tu 0301000297305 LE THI CAM THO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0377160 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 500.000đ MBVCB230754774.Ung ho Tiec Trung thu.CT tu 0071001263860 NGUYEN THU NHAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0328722 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 500.000đ MBVCB230664297.tiec trung thu.CT tu 0251002477755 LE THI THAM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0313490 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 1.000.000đ MBVCB.230635083.quy com co thit t9.CT tu Vu lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0198852 TK chuyển đến 2019 04-09-2019 500.000đ MBVCB.230404317.Ung ho T9-2019.CT tu Hoang Bach - Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).