Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0752635 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ 236145.050419.124059.Ung ho quy - thong qua anh Doan Hieu Minh
VNFI - 0714467 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 350.000đ 999458.050419.095035.TuanXu ung ho thang 4 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNCK - 0416064 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ IBVCB.0504190987189002.Nguyen Hai ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0383473 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504191042874001.Le Thai Huong - Reading challenge - ung ho mua sach
VNCK - 0378123 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504191007640003.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0337749 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504190915283001.A B C
VNCK - 0328880 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 900.000đ IBVCB.0504190899019003.Be Nguyen Dang Thai Son dong gop
VNCK - 0307637 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ IBVCB.0504191018135002.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (ung ho dinh ky hang thang)
VNCK - 0305092 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ IBVCB.0504190279827002.Nguyen Hoang Anh Hanoi Ung ho quy
VNCK - 0303856 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504190143001001.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
VNCK - 0296745 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504190559239001.Quynh Anh Bac Tu Liem Ung ho quy
MBVP - 0752330 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ MBVCB.155993380.cac ban nho.CT tu tram anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0739871 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 100.000đ MBVCB.155968101.Ung ho Quy.CT tu VanNK toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0729851 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 100.000đ MBVCB.155947497.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Bao Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0712529 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.500.000đ MBVCB155913185.Nguyen Hung Son ung ho cac em nho vung cao.CT tu 0061000585061 NGUYEN HUNG SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0706523 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 2.000.000đ MBVCB155901494.Thao khanh hoa chuyen.CT tu 0061001128311 HOANG VAN THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0681220 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB155855867.hungnd ung ho quy cct.CT tu 0011001758135 NGUYEN DINH HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0626424 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB.155759564.quy tro ngheo vung cao 2019.CT tu tch toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0616805 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB.155742663.Di Lam.CT tu Thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0599875 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 100.000đ MBVCB.155711955.na.CT tu na toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0590842 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ MBVCB.155695622.Ung ho T4-2019.CT tu Hoang Bach - Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0574411 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB.155662246.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0550134 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ MBVCB.155616686.Ung ho hang thang.CT tu Duong Thuy Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0521189 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB.155557453.Ung ho Com co thit th4/2019.CT tu Pham Phuc Khanh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0016349 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:050419.SHGD:10014006.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
J633 - 0006562 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:050419.SHGD:10001958.BO:NGUYEN THI HONG NHUNG.NGUYEN THI HONG NHUNG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT THANG 4.2019
VNCK - 0151801 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 500.000đ IBVCB.0304190633486005.Vuong Chieu Nghi Annabella My Phu 3C, Quan 7 tre em hieu hoc
MBVP - 0477426 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 500.000đ MBVCB.155475232.quy CCT.CT tu phan thi luu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
QF81 - 0000675 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 500.000đ FTF_CN:9704366810028067013.FrAcc:0111000239921.ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0015896 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 3.000.000đ Sender:79307001.DD:040419.SHGD:10001833.BO:TO THI HANG.IBCHI HONG KIM CCT DUC UNG HO CAC B E
VNFI - 0612282 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 300.000đ 993679.040419.170218.Ung ho CCT thang 4/2019
VNCK - 0237005 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 300.000đ IBVCB.0404190207854002.Nguyen Le Hoang - Phan Thi Hai Binh Q.Hai Ba Trung, Ha Noi QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0229362 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 500.000đ IBVCB.0404190426732003.HXH KHO KHAN
MBVP - 0391547 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 200.000đ MBVCB.155319695.ung ho Com co thit.CT tu KM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0219586 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 100.000đ IBVCB.0404190154691004.Bong kem Go vap Bt
VNCK - 0214819 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 200.000đ IBVCB.0404190031841001.ung ho ung ho
VNCK - 0214676 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 200.000đ IBVCB.0404190408481002.Nguyen Thi Chinh 105 Nguyen Tu Gian - P.12 - Q. Go Vap Ho Tro tm
XC92 - 0000070 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 4.624.000đ THAY THICH HUYEN DIEU UNG HO;cct 200$* 23120d;
25D1 - 0423004 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801319233059.FrAcc:0071003087152.ToAcc:0611001917137
VNCK - 0184601 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 200.000đ IBVCB.0404190815789002.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNFI - 0489659 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 500.000đ 497234.040419.095939.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 Hueck
MBVP - 0313017 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 1.000.000đ MBVCB155178759.tu thien.CT tu 0021000767371 NGUYEN BAO TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0005606 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 135.000.000đ Sender:79309001.DD:040419.SHGD:10001004.BO:QUY TRO NGHEO VUNG CAO.CHUYEN TIEN SANG VCB DE HO TRO TIEN AN CHO CAC TRUONG
VNFI - 0478161 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 300.000đ 203601.040419.092314.Le Quang Chinh ung ho thang 4/2019
ZZ61 - 0005238 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 100.000đ Sender:01201011.DD:040419.SHGD:10002272.BO:VU THI THANH HUONG.CO HUONG UNG HO 1/6
MBVP - 0284414 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 1.500.000đ MBVCB.155120774.Quy Com Co Thit.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
P443 - 0846598 TK chuyển đến 2019 03-04-2019 1.100.000đ FTF_CN:9704366804926969016.FrAcc:0111001514517.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0955834 TK chuyển đến 2019 03-04-2019 300.000đ MBVCB.154705849.ung ho.CT tu Anh Taku ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0971432 TK chuyển đến 2019 03-04-2019 200.000đ MBVCB.154735562.vung cao.CT tu Tre em toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0981460 TK chuyển đến 2019 03-04-2019 500.000đ MBVCB.154753942.aaa.CT tu NaBon toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).