Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0084142 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 200.000đ IBVCB.2507190908310001.Nhung Ha Noi Ung ho
VNCK - 0094477 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 300.000đ IBVCB.2507190917676002.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
VNCK - 0108312 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 3.000.000đ IBVCB.2507190634821003.HOANG THI HAI.Hoang Thi Hai ung ho cac em be vung cao
VNFI - 0623599 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 200.000đ 894558.250719.122453.Ung ho quy tnvc FT19206390850333
DD4400 - 0545126 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 285.065đ DD4400 - 0545126
MBVP - 0288270 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 200.000đ MBVP - 0288270
ZZ61 - 0011152 TK chuyển đến 2019 24-07-2019 1.000.000đ Sender:01311003.DD:240719.SHGD:10002375.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CTY C P XAY DUNG JTECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0004517 TK chuyển đến 2019 24-07-2019 1.540.000đ Sender:79307005.DD:240719.SHGD:10003179.BO:DO THI DAM.IBSB CHUYEN CHI HNAH LG CNSS
ZZ45 - 0007354 TK chuyển đến 2019 24-07-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:240719.SHGD:10008062.BO:NGUYEN THI THU HIEN.HIENKE UNG HO BAN NHO XAY T RUONG
VNFI - 0302149 TK chuyển đến 2019 24-07-2019 50.000đ 641147.240719.103439.Be Do ung ho FT19205937677006
J633 - 0033641 TK chuyển đến 2019 24-07-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:240719.SHGD:10014593.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0008949 TK chuyển đến 2019 24-07-2019 1.500.000đ Sender:01310001.DD:240719.SHGD:10000933.BO:MA TO TRINH.10065
ZZ61 - 0007836 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 120.000.000đ Sender:79202002.DD:230719.SHGD:10002872.BO:CTY CP TAP DOAN GIAO DUC EGROUP.995219072300749 EGROUP TAI TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0207890 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 300.000đ 465358.230719.200228.Vietcombank 0611001917137 NGUYEN THI MINH TAM ung ho quy TNVC
VNFI - 0196940 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 25.000.000đ 440766.230719.191641.Tang cac em nho vung cao
VNFI - 0101092 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 200.000đ 609281.230719.145838.Le Ngoc Hung ck ung ho quy
VNFI - 0039787 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 200.000đ 592300.230719.114413.ung ho cac be vung cao
VNCK - 0819093 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 1.500.000đ IBVCB.2307190329993002.Quynh Hoa Ung ho tre em thang 7 Vung cao
MBVP - 0472889 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 50.000đ MBVCB.206954044.Q.CT tu Q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0791409 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 300.000đ IBVCB.2307190846024001.NGUYEN MINH THAI.Ung ho Com co thit
VNCK - 0770247 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 1.000đ IBVCB.2207190452228001.ASD qwe QWE
VNFI - 0157883 TK chuyển đến 2019 23-07-2019 500.000đ VNFI - 0157883
VNFI - 0827059 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 7.570.000đ 531471.220719.155952.Nhanhvn va Mentor Academy than gui CT CCT
J993 - 0073845 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 1.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420.ToAcc:0611001917137
VNCK - 0712100 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 1.000.000đ IBVCB.2207190061240001.TMT Ung ho quy
VNFI - 0792201 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 1.000.000đ 003324.220719.144810.Be Phuc An ung ho
J633 - 0049066 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:220719.SHGD:10021944.BO:TRAN THI DINH.T7.2019
VNFI - 0787236 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 300.000đ 241939.220719.143753.Bong ung ho cac ban FT19203856307354
VNCK - 0691270 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 200.000đ IBVCB.2207190186650003.Abc Abc Abc
0595 - 0006905 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 300.000đ /Ref:P3089203812Y19{//}/Ref:P3089203812Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
ZV43 - 0000036 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 6.000.000đ BO: NGUYEN THI THU // CO NGUYEN THI THU UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (COM CO THIT), FO: Q UY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0646030 TK chuyển đến 2019 22-07-2019 1.000đ IBVCB.2207190174491002.asd qwe 1w
VNFI - 0592175 TK chuyển đến 2019 21-07-2019 20.000đ 261185.210719.183011.Bank Transfer
VNCK - 0634980 TK chuyển đến 2019 21-07-2019 1.000đ IBVCB.2107190074291003.AS AS2 SD
MBAF - 0018647 TK chuyển đến 2019 21-07-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0866313 TK chuyển đến 2019 21-07-2019 300.000đ MBVCB.205890975.cct.CT tu 2 be Khoi + Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0662521 TK chuyển đến 2019 20-07-2019 500.000đ MBVCB.205439317.ung ho sach vo cho cac em.CT tu tran thanh van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0566530 TK chuyển đến 2019 20-07-2019 300.000đ IBVCB.2007190021134001.TRAN NGOC BINH.Chuyen tien cho quy com co thit
VNFI - 0333493 TK chuyển đến 2019 20-07-2019 300.000đ 999185.200719.122738.NTC ung ho CCT TNVC FT19201425098841
VNFI - 0455285 TK chuyển đến 2019 20-07-2019 5.699.669đ 910221.200719.211111.Fc Doanh nghiep 1984 ung ho - giao huu bong da voi CCT FC FT19203691604060
MBVP - 0630293 TK chuyển đến 2019 20-07-2019 300.000đ MBVCB.205363522.NVVP.CT tu HOANG VAN NGHIA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0436754 TK chuyển đến 2019 19-07-2019 300.000đ IBVCB.1907190826245001.Nga Hanoi T7/19
VNCK - 0419684 TK chuyển đến 2019 19-07-2019 300.000đ IBVCB.1907190145625003.NGUYEN THI PHUONG THANH.Cac ban In Soc Gau gui cac ban vung cao
VNCK - 0416342 TK chuyển đến 2019 19-07-2019 2.700.000đ IBVCB.1907190514221003.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0380476 TK chuyển đến 2019 19-07-2019 100.000đ IBVCB.1907190106248002.Nguyen Thi My So 18, D1, KP1, Linh Tay, Thu Duc Kho khan
MBVP - 0377452 TK chuyển đến 2019 19-07-2019 200.000đ MBVCB.204858992.Sharing.CT tu Linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0352438 TK chuyển đến 2019 19-07-2019 50.000đ MBVCB.204804999.t.CT tu t toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0351660 TK chuyển đến 2019 19-07-2019 300.000đ MBVCB.204803238.ung ho tre em vung cao.CT tu Nguyen Thi Kim Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0016337 TK chuyển đến 2019 19-07-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:190719.SHGD:10001166.BO:NGUYEN MANH HUNG.(CKRMNO: 110219071985472)MONTH LY DONATION (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
MBVP - 0980563 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 50.000đ MBVCB.204253857.bat ki.CT tu trang vcb vp toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).