Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0709346 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 284402.190419.214311.Greensun
MBVP - 0298261 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB162065258.ung ho KTX.CT tu 0451000479702 BUI DINH THONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0705823 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 158789.190419.211740.KTX
MBVP - 0297488 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB162063364.ung ho quy tro ngheo vung cao Tay nguyen.CT tu 0061000581755 PHAM QUANG TOAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0705639 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 285041.190419.211648.UH Xay dung KTX
VNFI - 0705146 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 927354.190419.211324.Ki tuc xa Tay Nguyen FT19110350530440
MBVP - 0296626 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 100.000đ MBVCB162061515.Ung ho xay KTX cho 115 em hoc sinh Tay Nguyen.CT tu 0341007125313 HOANG THI YEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0295979 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ MBVCB162060255.ung ho KTX Tay Nguyen.CT tu 0491001582265 HOANG THI HOA PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0704310 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 924678.190419.210753.Ung ho cct tay nguyen FT19110700835866
VNCK - 0041638 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190896277002.Ung ho CCT xay KTX
VNFI - 0698357 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 744094.190419.203158.Xay dung truong ktt115
MBVP - 0285552 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ MBVCB162036163.Ung ho Quy tro Ngheo.CT tu 0381000537272 NGUYEN NGOC ANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0284652 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB162034106.Ung ho xay KTX Daklak.CT tu 0451000271649 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0037731 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190406205002.Ung ho xay KTX HS Tay Nguyen
VNFI - 0687750 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 439197.190419.193137.ung ho xay ktx cho 115 tre em TN
VNFI - 0684380 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 958843.190419.191352.Chuc cac em som co KTX moi khang trang FT19109725787828
MBVP - 0272472 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ MBVCB162006922.ung ho xay truong hoc.CT tu 0011003604196 DANG THI THU HUYEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0679873 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 944148.190419.185023.Ung ho du an xd ki tuc xa FT19109669964304
MBVP - 0265166 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB161991385.Chau Dinh Nguyen Khanh Phuong ung ho kinh phi xay dung KTX cho hoc sinh Tay Nguyen.CT tu 0011001918061 DINH VIET TUNG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0677022 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 934417.190419.183619.Ung ho xay KTX cho tre em ngheo vung cao FT19109725643530
VNCK - 0031100 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190243583003.KTX CCT TAY NGUYEN
VNFI - 0673625 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 923096.190419.181922.Ung ho tay nguyen FT19109725584085
VNFI - 0672269 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 918680.190419.181308.Ung ho xay ky tuc xa FT19109207039806
VNFI - 0667680 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 101557.190419.175345.Ung ho xay Ktx
VNFI - 0667413 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 902524.190419.175142.Ung ho xay dung KTX hs Tay Nguyen FT19109044159578
MBVP - 0253587 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ MBVCB161968228.ung ho quy vung cao.CT tu 0161000034222 NGUYEN THANH BINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0666310 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 099334.190419.174706.KTX Tay Nguyen
VNCK - 0025246 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190929281001.KTX115
VNCK - 0021215 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190807747001.Ung ho CCT Tay Nguyen
VNCK - 0017344 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190554297001.Ung ho xay KTX quy CCT tai Daklak
VNCK - 0015029 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190158729002.Chau MInh ung ho xay KTX cho hoc sinh Tay Nguyen
VNCK - 0014756 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190027901001.Ung ho cho com co thit Tay Nguyen
VNFI - 0641086 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 916846.190419.162754.KTX 115 FT19109000070179
VNFI - 0640805 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 066522.190419.162653.Ung ho quy tre em ngheo ct CCT
VNFI - 0640201 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 065753.190419.162530.Tran Hoai Phuong ct giup tre em vung cao CCT
DL66 - 0000093 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 20.000.000đ CTY CPTT ANH SANG DIEU KY UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT TAY NGUYEN XAY KI TUC XA CHO 115 EM HOC SINH
VNFI - 0635952 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 936549.190419.161107.NGUYEN THI NGOC
VNFI - 0631887 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 255696.190419.160400.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0000916 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904191044403001.THAM GIA DUNG KY TUC XA CHO 115 EM HOC SINH TAY NGUYEN
VNFI - 0617092 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 943295.190419.152648.Ung ho xay ktx tro ngheo tay nguyen FT19109735870627
VNFI - 0613969 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 933292.190419.151827.UH xay KTX tre em o Tay Nguyen FT19109011512070
VNFI - 0613332 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 538425.190419.151515.NGUYEN THANH HUYEN CHUYEN KHOAN UH QUY KTX CHO 115 EM
VNCK - 0994186 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190724905002.Ung ho xay truong Tay Nguyen
MBVP - 0194262 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 50.000đ MBVCB161855864.ung ho Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0451000405613 TRUONG DAC HUY toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ01 - 0006064 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ Sender:79202002.DD:190419.SHGD:10004900.BO:BUI THI THU HANG.995219041933721 KTX 115 TAI EA DAH
J633 - 0034328 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:190419.SHGD:10010863.BO:NGUYEN THI MINH.KTX
VNFI - 0600479 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 013903.190419.144207.dung bds ung ho
VNFI - 0600483 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 245719.190419.144214.Ung ho xdung ktx hsinh Tay Nguyen
VNFI - 0599396 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 988092.190419.143919.Gau-Sau gui KTX 115 FT19109593285478
J633 - 0033552 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:190419.SHGD:10010632.BO:NGUYEN MINH THU.KTX 115