Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0311390 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 300.000đ 211526.310719.155559.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 7 NAM 2019
VNFI - 0314091 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 1.650.000đ 701749.310719.160103.Shopaholic chuyen tien ung ho quy. Xin cam on.
Anonymous TK chuyển đến 2019 30-07-2019 1.000.000đ
ZZ61 - 0003934 TK chuyển đến 2019 30-07-2019 400.000đ Sender:01201011.DD:300719.SHGD:10001940.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC THANG 7 2019
MI98 - 0000105 TK chuyển đến 2019 30-07-2019 500.000đ VU KHOI NGUYEN UNG HO GD TIEN MAT
MBVP - 0638887 TK chuyển đến 2019 30-07-2019 200.000đ MBVCB.210942006.tuy quy su dung cho hoan canh nao kho khan .CT tu le khanh dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0395828 TK chuyển đến 2019 30-07-2019 150.000đ MBVCB.210484833.tu thien .CT tu lam thi huyen trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0376988 TK chuyển đến 2019 30-07-2019 200.000đ MBVCB.210445559.Binh thuong.CT tu Dan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0014253 TK chuyển đến 2019 30-07-2019 1.000.000đ Sender:79302001.DD:300719.SHGD:10000154.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035219073087536)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0007074 TK chuyển đến 2019 30-07-2019 1.000.000đ Sender:01307001.DD:300719.SHGD:10003063.BO:VUONG HUU HIEN.IBNO.1 CIGA
VNFI - 0542565 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 500.000đ 215458.290719.100637.Chuyen tien
VNFI - 0552931 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 100.000đ 372883.290719.103212.Gui qu tro ngheo vung cao
VNFI - 0582802 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 2.000.000đ 004473.290719.114057.Ung ho quy
VNFI - 0612481 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 100.000đ 295591.290719.132019.Chuyen tien
VNCK - 0491366 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 300.000đ IBVCB.2907190931174001.Thuc Dang ung ho CCT T07/2019
VNCK - 0465469 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 300.000đ IBVCB.2907190579029001.lcoxt hanoi facebook
VNCK - 0425009 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 300.000đ IBVCB.2907190083853001.Hoa Quy com co thit
VNCK - 0401943 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 500.000đ IBVCB.2907190510536001.PHAN THI BAO TRAN.huy- tran ung ho
VNCK - 0392382 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 500.000đ IBVCB.2807190982708001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh Tuan
J633 - 0019957 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:290719.SHGD:10000382.BO:PHAM THI MAI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
C263 - 0009227 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 500.000đ /Ref:PATTM90QIBW{//}TT VNM90QIBW CHUONG TRINH COM CO THIT THANG 7QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHU ONG TRINH COM CO THIT DVC:MS LE NGOC QUYNH
HW70 - 0000108 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 10.000.000đ CHERRY VU COM CO THIT NEWZEALAND CHUYEN TIEN UNG HO GD TIEN MAT
VNAF - 0110228 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 500.000đ IBAFT.2805190394844002.Ung ho quy Com co thit
J633 - 0020083 TK chuyển đến 2019 29-07-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:290719.SHGD:10000642.BO:NGUYEN THANH NGOC.HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0889728 TK chuyển đến 2019 28-07-2019 300.000đ MBVCB.209671560.ung ho quy.CT tu Nguyen Khanh Van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0826570 TK chuyển đến 2019 28-07-2019 100.000đ MBVCB.209529746.tay bac.CT tu me mon gau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0164195 TK chuyển đến 2019 27-07-2019 500.000đ 287653.270719.103230.Donation from Momo Chan
VNFI - 0165196 TK chuyển đến 2019 27-07-2019 2.250.000đ 319513.270719.103524.Nhom Zen ung ho thang 7 FT19208046337703
VNFI - 0182309 TK chuyển đến 2019 27-07-2019 1.000.000đ 112810.270719.112810.Xin ung ho bua com co thit cho hoc tro vung cao
MBVP - 0686043 TK chuyển đến 2019 27-07-2019 150.000đ MBVCB.209240108.binh thuong.CT tu Vu minh huyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0618052 TK chuyển đến 2019 27-07-2019 2.000.000đ MBVCB.209097205.Cac gia dinh can giup do.CT tu Gia Dinh JJ toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0234140 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 1.600.000đ IBVCB.2607190737897001.Ngoc Anh Brisbane, Uc quy CCT
VNFI - 0067547 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 1.000.000đ 034972.260719.192947.Ung ho quy t7
MBVP - 0550042 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 50.000đ MBVCB.208949049.TS.CT tu DQ toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0026713 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 300.000đ 939161.260719.171303.Chuyen tien den Ngan hang khac
VNCK - 0189774 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 300.000đ IBVCB.2607190394674002.DAO VAN CUONG.chut tam long t7
VNCK - 0156550 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 500.000đ IBVCB.2607190138404002.Anh Thu Phu Thuan-Q7 Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0867186 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 200.000đ 218679.260719.101710.ung ho com co thit
VNFI - 0847134 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 200.000đ 716922.260719.092324.Vietcombank 0611001917137 ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0003946 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 400.000đ Sender:01201004.DD:260719.SHGD:10001624.BO:NGUYEN VAN CUONG.HO TRO TRE EM NGHEO KHO
VNCK - 0137291 TK chuyển đến 2019 26-07-2019 200.000đ IBVCB.2607190488291007.NGUYEN THUY VAN TP. HCM CHIA SE
DD2760 - 0001285 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
0595 - 0014006 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 300.000đ /Ref:P3249206016Y19{//}/Ref:P3249206016Y19{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
ZZ61 - 0005001 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:250719.SHGD:10003584.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANG UHTX T7, T8, UNG HO QUY, U NG HO CAC CHAU
DD4400 - 0474191 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 67.002đ Tra lai tien gui/Interest paid
J633 - 0007293 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:250719.SHGD:10000991.BO:DO THI THU THUY.(CKRMNO: 033219072585530)UNG HO COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0015573 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:250719.SHGD:10005124.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO COM CO THIT TU FAYETT EVILLE AR
MBVP - 0150406 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 1.000.000đ MBVCB208141256.Be Dan Tam ung ho ct Com Co Thit.CT tu 0161000848871 NGUYEN HUU QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0056133 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 500.000đ IBVCB.2507190057598003.Phuong Anh Ha Noi Quy tro ngheo vung cai
VNCK - 0074458 TK chuyển đến 2019 25-07-2019 500.000đ IBVCB.2507190229310005.Duong Thi Thu Q9, Tp.HCM ung ho thang 08