Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0881089 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 200.000đ 915668.200419.211117.Ct ung ho quy hoc tro ngheo vung cao FT19112023407500
MBVP - 0309151 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 10.000.000đ MBVCB162090301.Gd Ba Dam Thi Minh, dia chi: NV22, Khu Hapulico, So 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan, HN ung ho xay ky tuc xa cho tre em nguoi Mong o Ea Dah.CT tu 0011002405456 DO QUYNH HOA toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0300799 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ MBVCB.162071076.xay ky tuc xa.CT tu nguyen phuc hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0297543 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 10.000.000đ MBVCB.162063640.ung ho tre em Tay Nguyen.CT tu Pham Minh Quang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0704611 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 925611.190419.210957.Ung ho xay ktx FT19110200988602
VNCK - 0044046 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ IBVCB.1904190557435001.Tran Duc Chien P1501 D3 CC15 17 Ngoc Khanh Ha Noi KTX
MBVP - 0281948 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB.162027989.xay ky tuc xa cho hoc sinh.CT tu pmt toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0281356 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB.162026627.ung ho xay KTX.CT tu BM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0034350 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ IBVCB.1904191013859001.Tuti - Fruti HCM KTX
MBVP - 0266419 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ MBVCB.161994238.ung ho xay truong.CT tu ThuVienHanu va VuThiNha toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0668522 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 296575.190419.180015.Ung ho Quy
VNFI - 0661918 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 693413.190419.173043.Ung ho xay dung KTX Ea Dah
VNCK - 0019231 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190439795001.Ung ho xay ky tuc xa tai Ea Dah
VNCK - 0003809 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 5.000.000đ IBVCB.1904190189305003.Ung ho xay truong cho cac chau
ZZ61 - 0012440 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:190419.SHGD:10012823.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 04/2019
J633 - 0038673 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ Sender:01314007.DD:190419.SHGD:10009011.BO:DAO HOA BINH.DAO HOA BINH CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
J633 - 0037509 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ Sender:01663001.DD:190419.SHGD:10000520.BO:TRUONG NGOC HUY.CK
ZZ61 - 0011186 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:190419.SHGD:10005021.BO:VU THI HONG NGOC.995219041956307 ME HAI BE BO NG BON UNG HO CAC CON
VNCK - 0993156 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190756577001.Nguyen Minh Ngoc 273 Co Nhue Ung ho xay ky tuc xa cho EA Dah
MBVP - 0177917 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ MBVCB161824871.yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0583520 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 196582.190419.134529.Vietcombank 0611001917137 KTX 115
MBVP - 0168154 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB.161806660.UNG HO KTX 115.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0978243 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 5.000.000đ IBVCB.1904190393950002.Ung ho Quy CCT. Quy 2.
MBVP - 0162208 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB.161795499.bt.CT tu thang 4 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0158397 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB.161788540.Ung ho xay KTX Tay Nguyen.CT tu De Bun Soc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0569591 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 993332.190419.124435.Ung ho KTX TN FT19109744817925
MBVP - 0154126 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB.161780343.xay khu nha o .CT tu Thach Ngoc Chinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0153225 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB.161778781.Tre em ngheo vung cao.CT tu Anh Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZF01 - 0000031 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 96.795.000đ chuyen tien ung ho vao tai khoan cu
ZF01 - 0000030 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 367.000đ chuyen tien ung ho vao tai khoan cu
VNFI - 0545566 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 764452.190419.110955.Ung ho xay ky tuc xa chi 115 e hs
VNCK - 0947719 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ IBVCB.1904190416082001.Tran Kim Anh ung ho xay KTX Tay Nguyen ung ho xay KTX Tay Nguyen
MBVP - 0102760 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 50.000đ MBVCB.161678497.Sinh Vien.CT tu Huynh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0012083 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:190419.SHGD:10001404.BO:NGUYEN MANH HUNG.(CKRMNO: 110219041985930)MONTH LY DONATION (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
MBVP - 0994034 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB.161660280.KTX.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0940002 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190802541002.cac ban In Soc Gau gui cac ban vung cao
ZZ61 - 0005221 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:190419.SHGD:10002546.BO:NGO QUANG TRUNG.NHA BAP GOP QUY
ZZ61 - 0005132 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:79307005.DD:190419.SHGD:10005509.BO:NGUYEN HONG THANG.IBNGUYEN HONG THANG CHUYEN KH OAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0495195 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 524193.190419.081411.Ung ho com co thit tay nguyen
VNCK - 0931396 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ IBVCB.1904190998267001.ung ho xay KTS cho 115 em hoc sinh Tay Nguyen ung ho xay KTS cho 115 em hoc sinh Tay Nguyen ung ho xay KTS cho 115 em hoc sinh Tay Nguyen
VNFI - 0488400 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 853107.190419.071744.Dinh Chi Dang ung ho quy xay KTX Tay Nguyen
MBVP - 0966386 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ MBVCB.161598667.NVVP.CT tu HOANG VAN NGHIA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0479115 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ 193936.180419.233020.HieuAn ung ho CCT Tay Nguyen
MBVP - 0953833 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ MBVCB161572501.ung ho ktx Dak Lak .CT tu 0021001357543 PHAM PHUONG MAI toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0478522 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 043351.180419.231855.Ung ho quy tro ngheo
VNFI - 0477610 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 903151.180419.230317.VU THI QUYNH HOA UNG HO XAY KTX CHO TRE EM TAY NGUYEN FT19109540999090
VNFI - 0477310 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 507125.180419.225848.Do tuyet trinh ung ho quy tro ngheo vung cao xay ky tuc xa o tay nguyen
MBVP - 0950893 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ MBVCB161566814.KTX.CT tu 0071000715391 HA THI HOANG YEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0949900 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ MBVCB161564815.ung ho xay ktx.CT tu 0611001914395 KIEU THI HUE NGOC toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0048653 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190522071001.KTX Tay Nguyen