Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0654714 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 5.000.000đ 241561.010819.172222.Kasho ck tien ung ho Com Co Thit
VNFI - 0634784 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 1.000.000đ 447951.010819.162734.Ung ho quy FT19213334707311
VNFI - 0618073 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 300.000đ 435493.010819.154537.NTC ung ho CCT va TNVC FT19213068529614
VNCK - 0857707 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ IBVCB.0108190222739002.tiktok sg ungho
J633 - 0049357 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 2.000.000đ Sender:01309001.DD:010819.SHGD:10004667.BO:TAO HAI NHAN.NHAN TAO UNG HO QUY
VNCK - 0856422 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 14.000.000đ IBVCB.0108190422683002.THAI VAN LUONG.Hoang Luong - Ban cua MC Phan Anh hung ho
VNFI - 0611427 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 12.000.000đ 501346.010819.152841.Chuyen tien HaThanh ban Mc Phan Anh ung ho.
VNFI - 0611067 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 12.000.000đ 500775.010819.152712.Ngoc nguyen ban cua Mc Phan Anh ung ho
MBVP - 0227437 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ MBVCB.211939703.UH CCT.CT tu BDK toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0845707 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 200.000đ IBVCB.0108190699617001.ung ho ung ho
VNCK - 0843277 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 1.000.000đ IBVCB.0108190163197002.TRINH THI HUONG.UH quy
VNCK - 0840220 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 1.000.000đ IBVCB.0108190689827002.BM hcm ung ho
ZZ61 - 0009085 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 4.000.000đ Sender:79201001.DD:010819.SHGD:10006230.BO:HOANG MANH DAT.UNG HO THANG 7
MBVP - 0183128 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 100.000đ MBVCB.211858092.a.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0832002 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 100.000đ IBVCB.0108190740643004.DANG DINH TUAN.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0826708 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 300.000đ IBVCB.0108190270269002.Be U HN UHTX thang 8/2019
VNCK - 0826112 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 100.000đ IBVCB.0108190682889001.Lai Xuan Quyen 1910 Toa Nha FLC Complex so 36 Pham Hung, Ha Noi chuc cac con manh khoe hoc gioi
MBVP - 0167615 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 200.000đ MBVCB.211828388.binh thuong.CT tu Nguyen Thu Ha toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0164191 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 200.000đ MBVCB.211821869.nho.CT tu dong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
25J5 - 0047675 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137
VNCK - 0823733 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 300.000đ IBVCB.0108190226957001.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
VNCK - 0821242 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 50.000đ IBVCB.0108190957326001.PHAN HONG SON.Ung ho 2700696
MBVP - 0155556 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ MBVCB.211805827.pacheo.CT tu dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0819181 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 5.000.000đ IBVCB.0108190213402002.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
ZZ61 - 0007336 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 2.000.000đ Sender:01202002.DD:010819.SHGD:10001474.BO:DUONG DINH HAI.995219080121293 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
J633 - 0017642 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 400.000đ Sender:01604002.DD:010819.SHGD:10000474.BO:NGUYEN KIM KHANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
VNFI - 0507318 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 300.000đ 355353.010819.100437.Ung ho Com co thit FT19213391963810
J633 - 0025035 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:310719.SHGD:10008742.BO:NGUYEN QUANG CUONG.NGUYEN QUANG CUONG COM CO THIT
L433 - 0000083 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 1.000.000đ HUA THI MY - FB NGOC TRAN MUA SET TUI (5 CAI) UNG HO QUY GD TIEN MAT
ZZ61 - 0019951 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 1.000.000đ Sender:01616002.DD:310719.SHGD:10004216.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN JULY
MBVP - 0667097 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 100.000đ MBVCB.211003016.nvvp.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0681511 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 50.000đ MBVCB.211036612.Q.CT tu Q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0699822 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 100.000đ MBVCB.211074719.batkyai.CT tu batkyai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0722919 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 500.000đ MBVCB211120392.Nguyen Hai Van ung ho Quy.CT tu 0301002912364 NGUYEN HAI VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0750342 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 200.000đ MBVCB.211176487.thang 82019.CT tu em Ten ung ho ct com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0827189 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 200.000đ MBVCB.211321179.Ung ho chuong trinh com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0966571 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 2.000.000đ MBVCB211609258.Tuoi va Sach 24h-HN ung ho.CT tu 0451000384478 TRAN THI MY HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0653648 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 1.000.000đ IBVCB.3107190665823002.Quy tre em ngheo vung cao Quy ho tro tre em ngheo vung cao Quy ho tro tre em ngheo vung cao
VNCK - 0688934 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 200.000đ IBVCB.3107190099634003.TRAN THI NGOC ANH.Ngoc Anh 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh ung ho quy
VNCK - 0701778 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 50.000đ IBVCB.3107190880270002.LUU MINH NGUYET NGA.Nguyet Nga ung ho thang 7.2019. Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0706679 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 100.000đ IBVCB.3107190519840003.Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0707538 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 1.000.000đ IBVCB.3107190423300001.Tran Trung Kien Ung ho
VNCK - 0709714 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 1.000.000đ IBVCB.3107190339910005.Dang Tran Hoang Hang Thang
VNCK - 0722346 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 200.000đ IBVCB.3107190970877002.NGUYEN THI YEN NHI 929 Le Chi Dan,Tuong Binh Hiep, Thu Dau Mot, BD Hoc sinh ngheo vung cao
VNCK - 0737654 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 500.000đ IBVCB.3107190372659002.Dong Hoang TpHCM Ung ho com co thit thang 7/2019
VNCK - 0766392 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 500.000đ IBVCB.3107190388181002.Nguyen Tham tre em ngheo
VNFI - 0127613 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 400.000đ 495862.310719.080952.Kg chuong trinh cct
ZZ61 - 0016683 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:310719.SHGD:10019585.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0006357 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:310719.SHGD:10007547.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
VNFI - 0374301 TK chuyển đến 2019 31-07-2019 200.000đ 402899.310719.180426.Ung ho com co thit