Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0905537 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 1.000.000đ IBVCB.0208190320188001.PHAM THI NGOC DUNG.Ung ho Quy com co thit
VNAF - 0110995 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
MBVP - 0590497 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ MBVCB.212644783.linh huong gop quy t8/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0584474 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 500.000đ MBVCB.212631973...CT tu Tran Lam Bich Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0582590 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ MBVCB.212628064.tat ca tre em vung cao.CT tu William Chau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0566412 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ MBVCB.212594433.ktx115.CT tu Tran Khanh Son toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0910589 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ IBVCB.0208190579434001.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 8
VNCK - 0938003 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 1.000.000đ IBVCB.0208190286183002.Anthony Good luck
VNCK - 0941824 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ IBVCB.0208190953285002.LUONG TUAN ANH.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T7/2019
VNCK - 0944166 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 500.000đ IBVCB.0208190565689001.Lamlinhbon Ecopark Ung ho quy
VNCK - 0971053 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ IBVCB.0208190723909002.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
VNCK - 0972474 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ IBVCB.0208190007553005.DUONG THI LE HANG.ung ho bua com co thit 08.2019 fb Kidkiss Tran
VNCK - 0973152 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 6.000.000đ IBVCB.0208190244777004.Ung ho quy Vu Quynh Ngoc Ngan hang vietinbank ung ho quy Ky tuc xa
VNCK - 0991665 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 1.000đ IBVCB.0208190635078001.ASDqe qwe asd
VNFI - 0005263 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ 951120.020819.202915.Ung ho CT Com Co Thit
VNFI - 0761747 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 500.000đ 128979.020819.092731.DBS ung ho CCT
VNFI - 0857922 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 50.000đ 789218.020819.135932.Ung ho 2790703
VNFI - 0868131 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 50.000đ 803199.020819.142411.Ung ho 2900704
VNFI - 0934127 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ 869523.020819.163821.Ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0008133 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 200.000đ Sender:01202002.DD:020819.SHGD:10002519.BO:TRUONG NGOC HUY.995219080253957 CHUYEN TIEN U NG HO COM CO THIT
MBVP - 0552074 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 300.000đ MBVCB.212565893.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0501272 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 400.000đ MBVCB.212471048.xaylophocvungcao.CT tu hue toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0995997 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 1.000.000đ 194791.020819.194924.Ung ho quy com co thit. Hoc sinh Vinschool
VNFI - 0020385 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 500.000đ 009106.020819.214337.Vietcombank 0611001976574 FB CHI NGUYEN ung ho
VNCK - 0004828 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 5.000.000đ IBVCB.0208190128744001.NGUYEN TIEN QUAN.Ung ho Com co thit Tay Nguyen
0595 - 0006298 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ /Ref:P1342528{//}/Ref:P1342528{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
ZZ61 - 0006394 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ Sender:01202001.DD:010819.SHGD:10000886.BO:VU THI HONG NGOC.995219080152055 ME HAI BE BO NG BON UNG HO CAC CON
MBVP - 0124568 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ MBVCB.211742791.ung ho chun.CT tu nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0804029 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 200.000đ IBVCB.0108190574556004.ung ho ung ho ung ho
ZZ01 - 0003364 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:010819.SHGD:10000311.BO:CHAU THI LAN THANH.995219080150971 DG QTNVC
VNFI - 0475365 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ 556980.010819.075821.UNG HO QUY COM CO THIT-010819-07:58:03
MBVP - 0103646 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ MBVCB.211696375.nguoi con xa xu.CT tu nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0999346 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 100.000đ MBVCB.211685920.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Bao Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0792193 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 300.000đ IBVCB.0108190162438001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
MBVP - 0997690 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ MBVCB.211681794.com co thit.CT tu yakul toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0996450 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 300.000đ MBVCB.211678667.mien nui.CT tu quy com co Thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0995434 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ MBVCB.211676092.ung ho chuong trinh ao am vung cao.CT tu truong mam non happyme toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0639159 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ 328981.010819.163858.Be Nguyen Ngoc Thuy Anh HS lop 1A4 truong TH Pham Hong Thai tp Nam Dinh UH chuong trinh
VNFI - 0620858 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ 437591.010819.155236.Ung ho cac em nho vung cao FT19213708116431
J633 - 0043006 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 300.000đ Sender:01310005.DD:010819.SHGD:10013737.BO:LUU THUY VAN.UNG HO QUY
VNFI - 0590469 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000đ 480504.010819.143451.Ung ho XD ky tuc xa 115
ZZ07 - 0011499 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 500.000.000đ Sender:01310005.DD:010819.SHGD:10011583.BO:NGUYEN THI THANH THUY.AXIA NGUYEN UNG HO DU AN XAY DUNG KY TUC XA 115
ZZ61 - 0009152 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 200.000đ Sender:79303008.DD:010819.SHGD:10011798.BO:CHU THI HANH.UNG HO XAY KTX 115 TAY NGUYEN
VNFI - 0535734 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 26.500.000đ 374400.010819.112158.Giai bong da mua ha Com co thit 2019 - Fairplay 5T, Tigren 5T, Dret 5T, CCT 4.5T, Le quy don HD 6.5T
VNFI - 0474731 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 1.000.000đ 405736.010819.075334.LUCKY LEO Ung ho xay KTX cho cac e hoc sinh Tay Nguyen
VNFI - 0707949 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 200.000đ 666672.010819.211947.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0878492 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 200.000đ IBVCB.0108190776772001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (ung ho dinh ky hang thang)
VNFI - 0667578 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 60.000.000đ 428171.010819.180700.MC PHAN ANH CT HO TRO
MBVP - 0266548 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 1.000.000đ MBVCB.212011652.Giang vien dai hoc.CT tu Tran Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0655355 TK chuyển đến 2019 01-08-2019 5.000.000đ 241655.010819.172432.Atmos ung ho chuong trinh Com Co Thit