Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
0597 - 0006315 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ /Ref:P1262607{//}/Ref:P1262607{//}Nhung uh xay KTX Daklak DVC:NGUYEN THI TUYET NHUNG
VNCK - 0151176 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ IBVCB.2004190507111002.Pham Dinh Long Hung Yen Tot
MBVP - 0506399 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ MBVCB.162480216.Ung ho KTX Tay Nguyen.CT tu 115 Hoc sinh Tay Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0974979 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 170626.210419.170626.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0585135 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 2.000.000đ MBVCB.162652073.KTX Tay Nguyen.CT tu Miu Miu gop tien xay KTX tay nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0944241 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 5.000.000đ 499245.210419.133442.Ung ho xay KTX
VNCK - 0177576 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ IBVCB.2104190834672001.Dang Phan Que Ngoc-Cinna Dang Sai Gon Com co thit Tay Nguyen
VNCK - 0172152 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 50.000đ IBVCB.2104190419929002.manh hao a92 kdc kim son phuong tan phong q7 ko
VNCK - 0171471 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2104190507925002.KTX
MBAF - 0015000 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0509094 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 100.000đ MBVCB.162485682.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0891392 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ 402672.200419.232153.Ung ho xay ky tuc xa
MBVP - 0629598 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ MBVCB162742932.ung ho com thit Tay Nguyen.CT tu 0491000134535 NGUYEN THANH VINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0628550 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ MBVCB162740667.Le Duc Manh - KTX115.CT tu 0641000026665 LE DUC MANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0206165 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ IBVCB.2104190100704001.Ung ho xay dung ky tuc xa cho hs Tay Nguyen
MBVP - 0627088 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 7.000.000đ MBVCB162737375.Gia dinh Ong Nguyen Duc Be ung ho 7tr xay ky tuc xa cho tre em Tay Nguyen - KTX.CT tu 0011002175554 NGUYEN DUC HUNG LINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0995779 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 300.000đ 497662.210419.073440.ung ho cay dung ktx tay nguyen
VNCK - 0204017 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ IBVCB.2104190115732001.KTX
MBVP - 0621707 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 300.000đ MBVCB162725748.#UH xay Ktx cho tre em Tay Nguyen.CT tu 0611001929883 DAO THI THUY toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0977129 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 928030.210419.171940.Ban Zin va Tom ung ho xay ktx 115 FT19112011532870
VNFI - 0976644 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 926449.210419.171634.Ung ho xay ktx hoc sinh Tay Nguyen FT19112204015745
MBVP - 0601719 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 2.000.000đ MBVCB162684775.Dong gop cho du an KTX 115.CT tu 0011000513262 NGUYEN TUE KHANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0974704 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.200.000đ 920450.210419.170517.Ung ho CCT Tay Nguyen FT19112977729057
VNFI - 0968598 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ 529530.210419.162724.Ung ho CCT Tay Nguyen
VNFI - 0965499 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ 991093.210419.160907.Ung ho quy com co thit Tay Nguyen FT19112179586995
VNCK - 0187761 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 100.000đ IBVCB.2104190816782001.Nguyen Van Trung - Ung ho KTX
MBVP - 0581990 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ MBVCB162645930.uh CCT.CT tu 0011004335095 TRAN NGOC ANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0955150 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 2.000.000đ 886392.210419.150219.Ung ho KTX115
VNFI - 0950154 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 10.000.000đ 506202.210419.142304.QUY CHU DONG LO VIEC THIEN
VNFI - 0947062 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 300.000đ 059597.210419.135909.ung ho to am KTX 115
VNFI - 0942621 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 100.000đ 194818.210419.132004.Ung ho hsTN
VNFI - 0940079 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 10.000.000đ 494175.210419.125717.Ung ho xay KTX Tay Nguyen
VNFI - 0933928 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 128244.210419.102211.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ung ho ktx
VNFI - 0930676 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 5.000.000đ 280761.210419.120956.Ung ho xay truong
VNCK - 0174457 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2104190515901001.Ung ho KTX 115 tre em tai Ea Dah
VNFI - 0921380 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 965349.210419.110529.Ung ho xd truong hoc FT19112160510255
VNFI - 0921200 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 2.000.000đ 813534.210419.110202.Du an KTX 115 FT19112202840606
VNCK - 0170666 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ IBVCB.2104190933717001.quah thi hau ung ho xay dung ki tuc xa
VNFI - 0917656 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ 951601.210419.103511.Ung ho quy FT19112491516168
VNCK - 0168407 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ IBVCB.2104191017731002.Suri Nguyen ung ho xay KTX cho HS Tay Nguyen
VNCK - 0167792 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.500.000đ IBVCB.2104190686535001.Co giao Lan Huong, Giang ung ho xay truong tro ngeo Tay nguyen
VNCK - 0167516 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ IBVCB.2104190432147001.ung ho xay dung ky tuc xa cho hoc sinh hai thon nguoi Mong di cu vao Tay Nguyen
VNCK - 0164259 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ IBVCB.2104190704863001.
VNFI - 0907056 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 743869.210419.091219.Ung ho xay cau cho tre em vung cao
VNFI - 0899521 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ 429954.210419.074027.Ung ho xay KTX cho hs Tay Nguyen .
MBVP - 0516780 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ MBVCB162504212.gop quy xay truong Krong Nang.CT tu 0011002614496 NGUYEN THI THU HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0392135 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 200.000đ MBVCB.162261384.Kha.CT tu Vu Viet Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0784522 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 2.000.000đ 247805.200419.115926.NHTMCP CONG THUONG VIET NAM - CHI NHANH BINH XUYEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0754484 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 100.000đ 998055.200419.095532.kien ung ho FT19110084645195
VNCK - 0124503 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000đ IBVCB.2004190944871006.n n n