Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ45 - 0015543 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:050819.SHGD:10024373.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
VNFI - 0590062 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 300.000đ 288421.050819.142135.ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0238321 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 500.000đ IBVCB.0508190636928001.NGUYEN VAN MANH.Bao quan, bao lam, em do, con do
VNFI - 0553728 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 1.050.000đ 174294.050819.124912.Ha thi kim hoang -0768831770 trung tam y te thot not UNG HO SET TUI VAI FT19217017629807
VNCK - 0226034 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 2.000.000đ IBVCB.0508190036664002.LUU PHUONG ANH.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao (Thang 7&8)
MBVP - 0172470 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 1.200.000đ MBVCB213621242.mua sach Le Minh Thu ung ho quy.CT tu 0011000526923 NGUYEN TAM ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0216102 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 200.000đ IBVCB.0508190864438001.Nguyen Tran Huu Ai 132-134 Dong Khoi, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T8.2019
VNFI - 0500924 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 200.000đ 633425.050819.104029.Ung ho cac con
VNCK - 0212063 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 2.000.000đ IBVCB.0508190228460001.VU VAN DAT.Ung ho quy
J633 - 0027866 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 300.000đ Sender:01310001.DD:050819.SHGD:10009163.BO:TAO NGUYET ANH.UNG HO TRO NGHEO
ZZ61 - 0009838 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:050819.SHGD:10012763.BO:LUONG QUOC TE.DONG GOP UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0008193 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:050819.SHGD:10004822.BO:LUONG THI VAN ANH.UNG HO COM CO THIT
VNFI - 0464997 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 300.000đ 484855.050819.092358.Ung ho CCT thang 8/2019
J633 - 0014735 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:050819.SHGD:10000410.BO:LE DANG QUANG.UNG HO COM CO THIT
VNFI - 0462390 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 300.000đ 064301.050819.091334.Vietcombank 0611001917137 NGUYEN THI MINH TAM ung ho quy TNVC
VNCK - 0196635 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 200.000đ IBVCB.0508190437107003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
J633 - 0007597 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:050819.SHGD:10011175.BO:NGUYEN PHUC NGHIA.NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO CCT
J633 - 0007528 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:050819.SHGD:10000714.BO:TA THI THU HA.UNG HO QUY
ZZ61 - 0006111 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:050819.SHGD:10001483.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T8
J633 - 0004509 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:050819.SHGD:10000861.BO:MA TO TRINH.KHONG
CZ57 - 0000002 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 1.000.000đ PHAM XUAN PHUNG UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
MBVP - 0989842 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 500.000đ MBVCB.213461657.Ung ho T8-2019.CT tu Hoang Bach - Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0003646 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:050819.SHGD:10000627.BO:BUI HUY TUAN.PUSH UP CHALLENGE
MBVP - 0818113 TK chuyển đến 2019 04-08-2019 500.000đ MBVCB213101440.be Pham Nhat Nam ung ho t8/19.CT tu 0021000323348 VU MINH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0355534 TK chuyển đến 2019 04-08-2019 500.000đ 534409.040819.163222.Tran Thanh Hai dong gop hang thang cho quy
VNFI - 0353447 TK chuyển đến 2019 04-08-2019 200.000đ 914661.040819.162305.Ung ho quy FT19217007974035
VNCK - 0145080 TK chuyển đến 2019 04-08-2019 1.000.000đ IBVCB.0408190470912001.NGUYEN HUU QUOC.Bui Anh Tuan ung ho quy nhan dip sinh nhat minh
VNCK - 0124172 TK chuyển đến 2019 04-08-2019 300.000đ IBVCB.0408190464964002.VU DINH THI.Com co thit
VNCK - 0123080 TK chuyển đến 2019 04-08-2019 100.000đ IBVCB.0408190298248003.NDAK Ung ho CCT thang 7/2019
VNFI - 0376901 TK chuyển đến 2019 04-08-2019 2.000.000đ 933515.040819.181006.Ung ho Quy FT19217060469863
VNCK - 0153703 TK chuyển đến 2019 04-08-2019 1.000.000đ IBVCB.0408190387839003.PHAM THI NGOAN.Con Thai Hung va Anh Tuan gop chut xd ktx 115
MBVP - 0791719 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 200.000đ MBVCB.213044669.tuy quy su dung .CT tu le khanh dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0102240 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 1.000.000đ IBVCB.0308190190706001.NGUYEN VIET HAI.
VNFI - 0050396 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 1.000.000đ 980239.030819.082729.Nguyen Thi Hong Chuyen, Xom Don, Kim Long, Tam Duong, VP Ung ho quy
VNFI - 0058682 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 1.000.000đ 025484.030819.090317.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0062332 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 100.000đ 883133.030819.091611.KTX115
VNFI - 0068143 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 100.000đ 979827.030819.093649.quyen gop chuong trinh com co thit
VNFI - 0127935 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 500.000đ 183439.030819.131434.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0624069 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 500.000đ MBVCB.212717227.UH CCT.CT tu Hanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0671355 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 500.000đ MBVCB.212812171.gui yeu thuong.CT tu nguyen thi tuyet nhung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0716318 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 20.000đ MBVCB.212897658.giau suong suong.CT tu nguyen hong quan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0726299 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 500.000đ MBVCB.212916244.hi.CT tu nguyen hoang nhan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0728961 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 200.000đ MBVCB.212921312.na.CT tu NGUYEN TRUONG SON toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0769719 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 50.000đ MBVCB.212998983.tu thien.CT tu minh tien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0895720 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 500.000đ VCBVT.84988957979.CT tu 0611001477389.NGUY DAO TUYET HANG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190803235229804.VNVT20190803895720.UNG HO QUY
VNCK - 0042781 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 3.000.000đ IBVCB.0308190132801004.LE THI CHIN.Ung ho Com co thit thang 8/2019.
VNFI - 0116860 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 200.000đ 826070.030819.122200.Ung ho CCT FT19215123061210
VNFI - 0051937 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 1.000.000đ 043609.030819.083441.ung ho xay dung ktx tay nguyen
VNFI - 0027849 TK chuyển đến 2019 03-08-2019 300.000đ 045272.020819.224947.IBFTA 190802000037376 UNG HO XAY DUNG KTX TAY NGUYEN
1666 - 0005573 TK chuyển đến 2019 02-08-2019 250.000đ IBPS/SE:79333001.DD:020819.SH:10000817.BO:VU THI PHUONG HOA.UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO