Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0304334 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ IBVCB.1102190651693002.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0303344 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ IBVCB.1102190678970001.Ung ho CCT Ung ho CCT
VNFI - 0236122 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ 292530.110219.152820.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 Hueck
VNCK - 0299893 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 200.000đ IBVCB.1102190642134003.Bao Nhi Ha Noi Ung ho Quy
VNFI - 0222261 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 200.000đ 009895.110219.141617.IBFTA 190211000005332 ung ho quy
ZZ61 - 0021984 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ Sender:79303008.DD:110219.SHGD:10021812.BO:BUI PHUONG DUNG.E DUNG LIXI QUY
J633 - 0053546 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 100.000đ Sender:01310001.DD:110219.SHGD:10021910.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO THANG 1
VNFI - 0217193 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ 175418.110219.134425.Chuyen tien
VNCK - 0289410 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 200.000đ IBVCB.1102190929128002.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 2
ZZ45 - 0014704 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:110219.SHGD:10024663.BO:BANG TIEN MANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0047726 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:110219.SHGD:10018193.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU LI XI TET CAC BA N NHO
VNCK - 0284282 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 1.000.000đ IBVCB.1102190206786001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ45 - 0013940 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:110219.SHGD:10014195.BO:NGUYEN THI MINH NGUYET.TET CHO CON
VNCK - 0282419 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 2.500.000đ IBVCB.1102190782074001.Tran Huu Truong va Tran Thu Trang Facebook TranThuTrangFC Ung-ho CCT tu hoat-dong dau-gia tranh
ZZ61 - 0013966 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 800.000đ Sender:79201001.DD:110219.SHGD:10010535.BO:NGUYEN THI THAI VINH.CHUT QUA NHO CHO CAC TRE E M VUNG CAO
VNCK - 0278775 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 200.000đ IBVCB.1102190222292004.ung ho ung ho ung ho
J633 - 0031691 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:110219.SHGD:10004580.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0194836 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ 118798.110219.105434.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0011152 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 300.000đ Sender:79310001.DD:110219.SHGD:10005597.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
MBVP - 0244430 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 200.000đ MBVCB.133967221.T2/2019.CT tu Em Ten ung ho Quy com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009643 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:110219.SHGD:10004142.BO:CHU THI CAM VAN.CK
J633 - 0025020 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:110219.SHGD:10002929.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036219020485699)4/02/ 2019 DONATION COMCOTHIT NGUYEN HIEU UNG HO QUY (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
ZZ61 - 0008950 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 400.000đ Sender:01310012.DD:110219.SHGD:10017876.BO:VU THI CHAU QUYNH.UNG HO TRE EM VUNG CAO
MBVP - 0241063 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 200.000đ MBVCB.133960511.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0268955 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 200.000đ IBVCB.1102190235020003.Anh Phan vung Tau Ung ho
YV56 - 0006298 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 1.000.000đ /Ref:P1191552{//}/Ref:P1191552{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo vung cao DVC:THAN THI LAN
C263 - 0006232 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 3.000.000đ /Ref:P1191193{//}/Ref:P1191193{//}ung ho qui tro ngheo vung cao DVC:NGUYEN VIET AN
0595 - 0006225 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 5.000.000đ /Ref:P1191069{//}/Ref:P1191069{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo vung cao DVC:THAN THI LAN
0105 - 0006216 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 1.000.000đ /Ref:P1191026{//}/Ref:P1191026{//}ho tro quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
ZZ61 - 0005414 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 50.000đ Sender:01352002.DD:110219.SHGD:10000535.BO:NGUYEN THI ANH NGOC.NGUYEN THI ANH NGOC UNG HO QUY
VNCK - 0256122 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 500.000đ IBVCB.1102190090457001.Gop quy Com Co Thit
Katie Vo TK chuyển đến 2019 10-02-2019 500.000đ
VNCK - 0223974 TK chuyển đến 2019 10-02-2019 200.000đ IBVCB.1002190401683001.X UNG HO CCT
VNFI - 0120362 TK chuyển đến 2019 10-02-2019 200.000đ 994587.100219.090001.Ung ho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0249185 TK chuyển đến 2019 10-02-2019 200.000đ IBVCB.1002190386051002.NDAK Ung ho CCT thang 2 2019, tet nguyen Ky Hoi.
VNFI - 0150953 TK chuyển đến 2019 10-02-2019 1.000.000đ 760731.100219.170840.Vietcombank 0611001917137 Chuc mung nam moi cac em
VNCK - 0223643 TK chuyển đến 2019 10-02-2019 123.568đ IBVCB.1002190285019002.NGUYEN HONG HAI T6 K10 HHAI HA LONG QUANG NINH Goodluck to all of u
VNCK - 0215512 TK chuyển đến 2019 10-02-2019 500.000đ IBVCB.0902190269597002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh Tuan
VNFI - 0094628 TK chuyển đến 2019 09-02-2019 5.000.000đ 955730.090219.154924.May-Sala-Kora ung ho cac ban TNVC 2.19 FT19042402081050
VNFI - 0100162 TK chuyển đến 2019 09-02-2019 300.000đ 125066.090219.173926.ung ho chuong trinh com co thit
VNFI - 0111657 TK chuyển đến 2019 09-02-2019 1.000.000đ 139207.090219.220354.Happy new year
MBVP - 0991783 TK chuyển đến 2019 09-02-2019 100.000đ MBVCB.133596065.ung ho quy.CT tu Dao Ngoc Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0980590 TK chuyển đến 2019 09-02-2019 300.000đ MBVCB.133554818.Binh thuong.CT tu V toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0087483 TK chuyển đến 2019 08-02-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0151724 TK chuyển đến 2019 08-02-2019 200.000đ IBVCB.0702190599272001.nguyen long mung tet
VNCK - 0172429 TK chuyển đến 2019 08-02-2019 500.000đ IBVCB.0802190265970001.Luong Thi Ngoc Bich Ha Noi Ung ho chuong trinh
MBVP - 0953450 TK chuyển đến 2019 08-02-2019 1.000.000đ MBVCB.133468583.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0950210 TK chuyển đến 2019 08-02-2019 1.500.000đ MBVCB133460184.Nguyen Hung Son ung ho cac em nho vung cao.CT tu 0061000585061 NGUYEN HUNG SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0147274 TK chuyển đến 2019 07-02-2019 1.000.000đ IBVCB.0702190577014001.le diem hanh No8 Ban dao Linh dam ung ho thuong xuyen
VNFI - 0008638 TK chuyển đến 2019 07-02-2019 900.000đ 719446.060219.235010.Chuyen tien