Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0476118 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 200.000đ 799413.070919.201052.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0322474 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 1.000.000đ 156384.070919.112641.CK FT19250651804161
MBVP - 0319497 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 300.000đ MBVCB.232466734.tu tam.CT tu a Da toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0381763 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 1.000.000đ 796731.070919.145206.TRAN Linh Ung ho CTCCT
VNFI - 0353970 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 1.000.000đ 229161.070919.131506.TIEC TRUNG THU-070919-13:14:04
VNFI - 0350102 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 500.000đ 828730.070919.125832.Vo chong Qu nh Quoc ung ho cac be vung cao
VNFI - 0223477 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 500.000đ 353470.060919.222108.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 CK Ung ho quy
VNFI - 0222515 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 500.000đ 823700.060919.221421.Vietcombank 0611001917137 Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0988298 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 500.000đ IBVCB.0709190306685001.TRUONG LUU HA.TRung thu cho cac chau
VNCK - 0018819 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 100.000.000đ IBVCB.0709190253596001.PHAM SON HA.Com co thit Belgium
P391 - 0030637 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 300.000đ FTF_CN:9704366801669600014.FrAcc:0071003309678.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0496675 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 200.000đ MBVCB232827777.ck ung ho.CT tu 0011003993089 NGUYEN THU HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0422338 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 500.000đ MBVCB.232671856.Cam on !.CT tu Thank you toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0393614 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 100.000đ MBVCB.232615247.Du an vi tre em vung cao.CT tu MTQ toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0370671 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 200.000đ MBVCB.232569802.nho.CT tu dong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0304238 TK chuyển đến 2019 07-09-2019 500.000đ MBVCB.232434975.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0034044 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:060919.SHGD:10015804.BO:NGUYEN THI HONG NHUNG.NHUNG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNFI - 0988771 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 200.000đ 861467.060919.114922.Ong Pooh gui qua TT toi ac
VNFI - 0942993 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 500.000đ 839037.060919.101404.Chi phuong linh gui qua trung thu cho cac em vung cao FT19249672749620
VNFI - 0901008 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 300.000đ 237435.060919.083839.Le Thi Thu Trang ung ho cac be
VNFI - 0875653 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 500.000đ 113129.060919.030129.Gui cac em chut qua trung thu.
VNFI - 0861043 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 200.000đ 951653.050919.102508.Em Minh Mon tang cac ac tiec trung thu
VNFI - 0178690 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 200.000đ 534344.060919.192450.In Cun gui tang cac ban FT19249474655616
VNFI - 0002581 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 100.000đ 887366.060919.122916.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19249008830409
VNCK - 0936745 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 300.000đ IBVCB.0609190170638003.NGUYEN THI PHUONG THANH.Cac ban In Soc Gau gui cac ban vung cao
VNCK - 0920682 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 500.000đ IBVCB.0609190155180001.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNCK - 0910255 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 2.000.000đ IBVCB.0609190400548001.Nguyen Ngoc Anh Hoa Phat - Ha Noi Qui tro ngheo vung cao
VNCK - 0886983 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 1.000.000đ IBVCB.0609190865429002.Tran Trung Kien Ung ho
VNCK - 0880629 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 500.000đ IBVCB.0609190647011002.Tran Ngoc Yen Viet Hung Long Bien Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0875280 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 200.000đ IBVCB.0609190202745005.NGUYEN VAN KHAI Binh Dinh Quy tro ngheo vung cao, com co thit
VNCK - 0871225 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 200.000đ IBVCB.0609190723491003.Dinh Duc Trong 52 Khong Tu, Hiep Phu, Q9, tpHCM Tre em ngheo, khuyet tat
MBVP - 0985391 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 3.000.000đ MBVCB231944122.Gia dinh Cong-Mai ung ho Quy tro ngheo vung cao-BFTVVNVX061.CT tu 0381000563203 LE YEN NHI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0921072 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 500.000đ MBVCB231821488.Ung ho TetTrungThu cho cac em vung cao.CT tu 0271000513981 PHAM VIET MINH CHAU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0255625 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 300.000đ MBVCB.232329882.trung thu.CT tu ha toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0255394 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 200.000đ MBVCB.232329446.trung thu.CT tu kim anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0213822 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 200.000đ MBVCB.232241389.quy toan quyen su dung so tien nay cho noi can nha.CT tu le khanh dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0102740 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 1.000.000đ MBVCB231975605.ung ho Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0521000716528 TRAN DUY HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ02 - 0008395 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 300.000đ Sender:79204017.DD:060919.SHGD:17294516.BO:NGUYEN THI ANH THU.TRA TAI CN BA DINH. MS ANH T HU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
J633 - 0012528 TK chuyển đến 2019 06-09-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:060919.SHGD:10003798.BO:NGUYEN THUC ANH.NGUYEN THUC ANH UH COM CO THIT
J633 - 0025201 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:050919.SHGD:10008805.BO:NGUYEN PHUONG DUNG.UNG HO TIEC TRUNG THU
ZZ45 - 0004445 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 18.000.000đ Sender:01310001.DD:050919.SHGD:10000826.BO:NGUYEN THU TRANG.NGUYEN THU TRANG UNG HO XAY TH U VIEN TH QUAI TO
ZF01 - 0000064 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 500.000đ TRAN VU TUE MINH, 12 LEICESTER ROAD, ENGLAND UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNFI - 0784331 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 200.000đ 203647.050919.174449.ung ho tre em vung cao
VNFI - 0704974 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 100.000đ 015532.050919.151851.Tiec Trung Thu
VNFI - 0697997 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 500.000đ 008626.050919.150628.ung ho Trung thu
VNFI - 0569847 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 300.000đ 529006.050919.095632.Ung ho cac em Toa Tinh FT19248453078165
VNFI - 0556971 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 1.000.000đ 861839.050919.092717.Nguyen ha khue uh
VNFI - 0547493 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 500.000đ 850041.050919.090311.Gui tang cac em nho vung cao TIEC TRUNG THU
VNFI - 0507145 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 500.000đ 809468.040919.224210.DDD truong Ban Ly Chieng Khoang
VNCK - 0806758 TK chuyển đến 2019 05-09-2019 200.000đ IBVCB.0509190625732002.NGUYEN TRUNG THANH.Dr Thanh Nguyen Maths School, Chung cu Green Star, Co Nhue, Ha Noi