Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0566040 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 200.000đ MBVCB.157363979.Ung ho qui com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0510156 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 500.000đ MBVCB157262774.Le Duc Manh - Ung go quy Tro ngheo vung cao.CT tu 0641000026665 LE DUC MANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0508058 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 500.000đ MBVCB.157257629.binh thuong.CT tu tung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0010115 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 1.000.000đ Sender:01202002.DD:090419.SHGD:10003232.BO:NGUYEN THI THU HOA.995219040937895 CHUYEN TIE N T04.19
J633 - 0024607 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 2.000.000đ Sender:79604001.DD:090419.SHGD:10000133.BO:NGUYEN VIET XUAN.UNG HO LAM KTX EA DAH DAKLAK CHARGEDETAILS OUR
VNFI - 0363379 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 2.000.000đ 917033.080419.171422.Dong gop quy tu Hoang Thu Trang Vietnam va Sripad India. FT19098369100663
XC92 - 0000043 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 5.964.000đ IBPS/SE:01204009.DD:050419.SH:19388107.TC:XC92.021033.dd 040419 BO:AGRIBANK HUYEN DIEN BIE9N.HOAN TRA LENH CHUYEN SO 10020941 NGAY 04/04/2019 DO SAI TEN DVH, TEN DUNG: TRUONG MAM NON SO 2 XA NA NHAN
YP86 - 0006191 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 300.000đ /Ref:P3029098057Y19{//}/Ref:P3029098057Y19{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UH CCT T4 2019 DVC:KHONG DUC TRUNG 108-C31
ZZ61 - 0009183 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 2.000.000đ Sender:01352002.DD:080419.SHGD:10000341.BO:LE THI KIM DUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0011088 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 2.000.000đ Sender:01201011.DD:080419.SHGD:10002840.BO:DANG HUNG MINH.UNG HO DOAN HIEU MINH VAF CHUONG TRINH
VNFI - 0284015 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 2.000.000đ 928063.080419.134602.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0056625 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 800.000đ Sender:01310001.DD:080419.SHGD:10025478.BO:LUU THUY VAN.UNG HO QUY
MBVP - 0191642 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 1.000.000đ MBVCB156659931.Le My Ai Linh ung ho Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0021000491695 LE MY AI LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0265921 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 1.000.000đ MBVCB.156800913.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0278131 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 2.000.000đ MBVCB.156822265.ung ho quy CCT .CT tu Thach Ngoc Chinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0702006 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 50.000đ IBVCB.0804190124248001.Vu duc giang Hoan canh kho khan
VNCK - 0685256 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 200.000đ IBVCB.0804190492087002.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0683289 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 200.000đ IBVCB.0804190909659001.chuyen tien thang 4
VNCK - 0681292 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 200.000đ IBVCB.0804190512363001.Nga Hanoi T4/2019
VNCK - 0648103 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 300.000đ IBVCB.0804190341609001.minh khoi ung ho quy ung ho quy
VNCK - 0640004 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 500.000đ IBVCB.0804190486172002.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNCK - 0621139 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 500.000đ IBVCB.0804190160154001.Be Nhat Minh quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0602150 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 1.000.000đ IBVCB.0804190385910002.Nguyen Ngoc Thang 19 Tran Cao Van, Da nang Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0595428 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 300.000đ IBVCB.0804190129586001.LE THI NGAN Yen my, yen mo , NB Hoan canh binh thuong
VNCK - 0591094 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 500.000đ IBVCB.0804190571278001.Gop quy Com Co Thit cua bac Tuan
VNAF - 0095091 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0452481 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 100.000đ MBVCB.157130675.ung ho.CT tu Dao Hong Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0311827 TK chuyển đến 2019 08-04-2019 200.000đ MBVCB.156880889.Quy tro ngheo vung cao.CT tu Diep Quoc Huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0558843 TK chuyển đến 2019 07-04-2019 500.000đ IBVCB.0704190262471001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNFI - 0059536 TK chuyển đến 2019 07-04-2019 660.000đ 948128.060419.225134.Tam long nho danh cho cac be Vung cao FT19098519725054
VNFI - 0097922 TK chuyển đến 2019 07-04-2019 1.000.000đ 970838.070419.114808.Ung ho quy com co thit FT19098811789307
MBVP - 0102648 TK chuyển đến 2019 07-04-2019 1.000.000đ MBVCB.156487045.Qui Com co thit.CT tu Gia dinh DTTBB HN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0927766 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190406211059702.VNVT20190406927766.2
VNFI - 0988734 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ 910227.060419.150444.Ha Tran ung ho com thit cho cac em hoc tro vung cao FT19096035640525
VNFI - 0970662 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ 967707.060419.132847.Ba Ha Thi Ho Hoa ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0932968 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 1.000.000đ 929939.060419.102355.Ung ho chuong trinh com co thit FT19096224734118
VNFI - 0895894 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ 137537.060419.055225.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0935667 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 100.000đ MBVCB.156347966.Annonymous.CT tu Annonymous toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0883142 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 100.000đ MBVCB.156247409.Luon hanh phuc va manh me nhe. #tabo1.CT tu #tabo1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0855359 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 600.000đ MBVCB.156196295.cct thang 2-3.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0833929 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 1.000.000đ MBVCB156155816.Dong gop cho ct Com Co Thit.CT tu 0071001951142 TRAN VINH NAM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0826653 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ MBVCB156142079.NMHA79 ung ho quy tro ngheo vung cao com co thit.CT tu 0011001336666 NGUYEN MANH HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0805126 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ MBVCB.156101337.Cam on.CT tu Thank you toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0789680 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 200.000đ MBVCB.156072134.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0787964 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ MBVCB.156068624.ung ho CCT.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0766985 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 200.000đ MBVCB.156024739.Quy hoc tro ngheo vung cao.CT tu Ong ba Phung gui tang cac chau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Thi Cam Van Chu TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ
J633 - 0039192 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:050419.SHGD:10014409.BO:PHAM THI THU HUYEN.UNG HO QUY TRO NGHEO
VNFI - 0875628 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ 936422.050419.205058.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19095227805004
VNFI - 0764540 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.000.000đ 493056.050419.134223.A Truong Xuan Nguyen ck