Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0436088 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 100.000đ MBVCB.190671614.anonymous.CT tu anonymous toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0687596 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 200.000đ MBVCB.191157345.tuy quy quyet dinh .CT tu tran quan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0685471 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 4.320.000đ MBVCB191153086.chau Bach ung ho .CT tu 0011003795401 TRINH THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0296483 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 2.700.000đ IBVCB.2106190616904001.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNFI - 0827828 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 11.200.000đ 063420.210619.163750.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Be Hoang An ung ho CCT
VNCK - 0252034 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 500.000đ IBVCB.2106190911657001.Phuong Anh Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
YV56 - 0006618 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 300.000đ /Ref:P3059172319Y19{//}/Ref:P3059172319Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
J633 - 0010687 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:210619.SHGD:10003038.BO:HA SON LAM.GUI TRO NGHEO TAY NGUYEN
VNFI - 0651144 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 100.000đ 107920.210619.080130.Le Ngoc Hung HN ung ho quy
MBAF - 0017351 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0457006 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 300.000đ MBVCB.190716589.NVVP.CT tu HOANG VAN NGHIA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0102481 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 200.000đ IBVCB.2006190821906002.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
VNFI - 0536495 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 1.000.000đ 612417.200619.155223.Ung ho quy
VNFI - 0490971 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 500.000đ 130981.200619.135539.TNVC-200619-13:55:37
VNFI - 0393079 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 500.000đ 085264.200619.082904.ung ho
VNCK - 0129149 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 745.758đ IBVCB.2006190609913003.NGUYEN MINH KHOA 346 LE VAN THO GO VAP HCM COM CO THIT
ZZ61 - 0006185 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 300.000đ Sender:79202002.DD:200619.SHGD:10002026.BO:VU THI HONG NGOC.995219062053212 ME HAI BE BO NG BON UNG HO CAC CON
MBVP - 0304333 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 1.500.000đ MBVCB.190388739.ung ho quy com co thit.CT tu phong ke toan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0254404 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 300.000đ MBVCB.190291750.ung ho cac chau ngheo.CT tu quy Tro Ngheo Vung Cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0182398 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 100.000đ MBVCB.190136194.bt.CT tu Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0177858 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 1.000.000đ MBVCB190127199.ung ho xay KTX CCT.CT tu 0071001498707 HOANG NGOC DUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0247805 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 2.000.000đ MBVCB190278948.Tran Ngoc Bich VTV1 ung ho Quy tro ngheo Tay Nguyen.CT tu 0021001775110 TRAN NGOC BICH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0033394 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 300.000đ IBVCB.1906190994979001.UNG HO CAC CHAU VUNG CAO
VNCK - 0991675 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 1.000.000đ IBVCB.1906191012258007.Giup Quy
MBVP - 0927725 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 500.000đ MBVCB189834075.UNG HO QUY TRO NGHEO VC.CT tu 0491001945775 TRAN THI HUE toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0981474 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 200.000đ IBVCB.1906190989998002.Nguyen phuong thao Ha Noi Com co thit mien Trung
MBVP - 0908204 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 500.000đ MBVCB.189796758.pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0018882 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:190619.SHGD:10000057.BO:NGUYEN MANH HUNG.(CKRMNO: 110219061988192)MONTH LY DONATION (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
D395 - 0000053 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 5.200.000đ VO ANH TRIET CT/ CAC HOC SINH LOP 12A-12B (2018-2019) GUI AO AM CHO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
VNFI - 0170962 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 500.000đ 712767.190619.103723.Ung ho cac con bua an
J633 - 0013178 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:190619.SHGD:10005011.BO:DOAN HANG NGA.UNG HO COM CO THIT
J633 - 0008756 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 5.000.000đ Sender:01310001.DD:190619.SHGD:10001910.BO:CT CP CONG NGHE FUNDME.FUNDME CHUYEN QUY TRO NG HEO VUNG CAO
VNVT - 0672349 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190619217029838.VNVT20190619672349.haha
VNFI - 0192907 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 1.300.000đ 931801.190619.113830.Tro ngheo vung cao FT19170197879010
ZZ61 - 0004625 TK chuyển đến 2019 19-06-2019 3.000.000đ Sender:01202021.DD:190619.SHGD:10000672.BO:NGUYEN CONG DUC.995219061951459 UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0886623 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 10.000.000đ IBVCB.1806190533974002.Ojas Minh Mishra India Ca nhan ung ho Quy com co thit
ZZ45 - 0005128 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 300.000đ Sender:79310001.DD:180619.SHGD:10001363.BO:NGUYEN THI TRANG.KTX CHO HOC SINH TAY NGUYEN
VNFI - 0024335 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 10.000.000đ 162442.180619.163004.ONG BA PHAM NGOC NAM BAI CHAY HA LONG UNG HO
VNCK - 0929298 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 1.000đ IBVCB.1806190762695001.asd 123 asd
VNCK - 0927818 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 100.000đ IBVCB.1806190211367002.Cac em hoc sinh vung cao Mong cac em kho khan hanh phuc
ZZ61 - 0006170 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 250.000đ Sender:79310001.DD:180619.SHGD:10006773.BO:CHU THI QUYNH HOA.UNG HO TRUONG TAY NGUYEN HO B AN
VNCK - 0879416 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 1.000.000đ IBVCB.1806190040820004.
VNCK - 0863799 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 1.000.000đ IBVCB.1806190069397001.vo danh vo danh Ung ho Com co thit
VNCK - 0854531 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 200.000đ IBVCB.1806190783265004.ung ho bua com co thit 05.19 fb Kidkiss Tran
VNCK - 0848090 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 1.000.000đ IBVCB.1806190306973001.Ung ho Com Co Thit.
MBVP - 0594616 TK chuyển đến 2019 18-06-2019 4.036.000đ MBVCB189182429.Lees Bakery in Brisbane Australia.CT tu 0861000047250 LE THI HONG LIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0278603 TK chuyển đến 2019 17-06-2019 200.000đ MBVCB.188551745.TH khan cap 1.CT tu TH khan cap 1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0273093 TK chuyển đến 2019 17-06-2019 10.000đ MBVCB.188540265.sinh vien.CT tu tran van thai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0676474 TK chuyển đến 2019 17-06-2019 500.000đ IBVCB.1606190170520001.Huy+Tran ung ho
VNFI - 0830505 TK chuyển đến 2019 17-06-2019 20.550.000đ 690965.170619.214936.Gia dinh Mai Moc Mien ung ho xay truong cho hoc sinh tay nguyen