Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0744406 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 500.000đ IBVCB.0505190554437001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0716429 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ IBVCB.0505190859681001.Ung ho xay truong hoc Dak lak
MBVP - 0850943 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 400.000đ MBVCB168462447.nhom lop G8689 - viet duc ung ho truong dinh nup xa poto - gia lai.CT tu 0011004104198 NGUYEN THI BICH DIEP toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0610976 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 100.000đ 975428.040519.174509.kien quyen gop FT19124899247677
VNFI - 0636947 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 10.000.000đ 962559.040519.195825.Yeu thuong la cho di FT19124000833827
J633 - 0008011 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:040519.SHGD:10000567.BO:MA TO TRINH.UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0679719 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 1.000.000đ MBVCB.168152762.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0773754 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 500.000đ MBVCB.168318593.thang.CT tu em Ten ung ho ch trinh xay KTX Tay Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0669884 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 300.000đ IBVCB.0405190080586001.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUNG CAO
VNCK - 0691604 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 2.000.000đ IBVCB.0405190409700001.Ung ho quy TNVC
VNFI - 0461825 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 20.000.000đ 006516.040519.082440.Than Tang T9 den T12 2018
VNFI - 0655378 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 200.000đ 928183.040519.215419.Ung ho tre em vung cao FT19126065777294
VNFI - 0459616 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 3.000.000đ 003484.040519.081204.Ung ho com co thi Tay Nguyen
ZZ61 - 0005312 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 1.000.000đ Sender:01341001.DD:040519.SHGD:10000260.BO:TRAN NGOC TUAN.(1900000007907249)UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
VNCK - 0684367 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 2.000.000đ IBVCB.0405190854258001.Nguyen Huu Bach ung ho xay ky tuc xa cho em be Tay Nguyen
VNCK - 0673829 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0405191045514001.Ung ho xay KTX cho em be Tay Nguyen
VNCK - 0615523 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 200.000đ IBVCB.0405190088571001.Gop vien gach cho ktx 115 em nho Tay Nguyen
VNCK - 0614260 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 2.500.000đ IBVCB.0405190194299001.Quynh Hoa ung ho xay dung Ky tuc xa
MBVP - 0831002 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 100.000đ MBVCB168424175.TienNK ung ho xay KTX hoc sinh Tay Nguyen.CT tu 0041000154980 NGUYEN KIM TIEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
Anonymous TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ
VNCK - 0542064 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190036702001.Ung ho xd KTX115
VNCK - 0519917 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0305190359637003.UH xay KTX cho 115 em be Tay Nguyen
MBVP - 0490747 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 2.000.000đ MBVCB167797819.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0711000300061 TRINH THI QUE toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0503925 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305191000595001.Ung ho xay dung KTX cho 115 em be Tay Nguyen.
ZZ61 - 0013457 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ Sender:79333001.DD:030519.SHGD:10002036.BO:NGUYEN THI NGOC GIAO.UNG HO KTX
VNFI - 0287478 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 389156.030519.130536.ung ho xay ky tuc xa cho 115 em be Tay Nguyen
VNFI - 0278370 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 235686.030519.122057.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ung ho xay truong
J633 - 0028280 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:030519.SHGD:10012214.BO:VO THI HONG HA.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0024582 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ Sender:48204018.DD:030519.SHGD:18211987.BO:PHAM THI HAI LY.KTX TAY NGUYEN CT
ZZ61 - 0007869 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:030519.SHGD:10004030.BO:HA THI VIEN.UNG HO XAY KTX CHO 115 EM BE TAY NG UYEN
ZZ61 - 0003517 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ Sender:48304001.DD:030519.SHGD:10006774.BO:NGUYEN THI BINH.UNG HO XAY KTX CHO TRE EM TAY N GUYEN TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
2414 - 0002971 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ FTF_CN:9704366810028067013.FrAcc:0111000239921.ToAcc:0611001976574
VNFI - 0218216 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 986812.030519.092134.ung ho xay ktx tay nguyen FT19123140680050
VNCK - 0458050 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 700.000đ IBVCB.0305190131164001.2 ban Ty va My ung ho xay KTS cac ban vung cao
VNFI - 0210087 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 100.000đ 963098.030519.085554.Ung ho xay ktx Tay Nguyen FT19123627450655
VNFI - 0201526 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 176861.030519.082227.Nha Bao Tran Thi Sanh ung ho tre em
VNFI - 0199584 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ 730248.030519.081126.Chuc chu Tuan suc khoe, chuc du an thanh cong
VNCK - 0450518 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190371114001.Chuyen 500k tien ung ho xay ky tuc xa cho tre em vung cao
VNCK - 0449137 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190298384001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0196188 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ 923654.030519.074456.An bacb ung ho xay truong cho cac em FT19123265482375
VNFI - 0194066 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 5.000.000đ 858581.030519.071848.Bank Transfer
VNFI - 0192134 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ 911073.030519.063843.KTX 115 FT19123509300000
VNCK - 0439252 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190949166003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNFI - 0182608 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 973112.020519.224542.Gop com co thit FT19123531647040
VNFI - 0414992 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ 136091.030519.194434.Ung ho quy t5
MBVP - 0569875 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ MBVCB.167937951.ung ho cct.CT tu nguyen thi tuyet nhung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0554153 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ MBVCB.167908937.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
0C72 - 0000260 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 3.000.000đ NGUYEN DIEU LIEN TAM;UNG HO CAC CHAU VUNG CAO; GD TIEN MAT
ZZ61 - 0019023 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:030519.SHGD:10019299.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
VNFI - 0322845 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ 110519.030519.145209.CHAU NGUYEN BINH_CHAU UNG HO CAC BAN.