Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0925178 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 8.800đ IBVCB.0705190640300001.sd g5 1
VNFI - 0084024 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 500.000đ 939523.070519.083819.Ung ho chuong trinh com co thit FT19127007404342
VNFI - 0994120 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ 526032.060519.172344.Ung ho CCT thang 5/2019
MBVP - 0294537 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ MBVCB.169115460.KTX Tay Nguyen.CT tu DM Linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0013919 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:060519.SHGD:10015399.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
VNCK - 0840696 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ IBVCB.0605190166363004.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Quy Tro ngheo vung cao
J633 - 0034549 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ Sender:01309001.DD:060519.SHGD:10005054.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0833790 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 100.000đ IBVCB.0605190855463002.Be Quang Minh Vinh Phuc ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0902015 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 637054.060519.134325.Uho CT com co thit T5 2019
MBVP - 0210779 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ MBVCB168971060.NC Ho Tro Tre Em Ngheo Vung Cao .CT tu 0531002538189 CHAU DOAN THIEN NHAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0205239 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ MBVCB.168961353.a.CT tu nguyen thi thu hang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0884042 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 161054.060519.122626.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 Hueck
VNFI - 0879291 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 2.600.000đ 801003.060519.121015.Cong ty Employment Hero gui
3BU5 - 0015331 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ FTF_CN:9704366801274947016.FrAcc:0021001037111.ToAcc:0611001917137
ZZ45 - 0007257 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 5.000.000đ Sender:79310001.DD:060519.SHGD:10009879.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T5.2019
VNFI - 0828929 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 148382.060519.094629.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy tro ngheo vung cao
J633 - 0017390 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ Sender:79334001.DD:060519.SHGD:10000922.BO:PHAM THI TUYET HOA0969865.UNG HO COM CO THIT (V CB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH HA NOI
VNCK - 0789828 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ IBVCB.0605190037130001.Be U HN UHTX thang 5/2019
J633 - 0014640 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 2.000.000đ Sender:79334001.DD:060519.SHGD:10000681.BO:NGUYEN THI HUYNH ANH0109338.NGUYEN THI HUYNH AN H CK HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
J633 - 0013015 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:060519.SHGD:10000640.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036219050486289)4/05/ 2019 DONATION UNG HO QUY COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNCK - 0783719 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ IBVCB.0605191001134002.Nguyen Hoang Anh Ha Noi Ung ho quy
VNCK - 0781993 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ IBVCB.0605190704670001.Nguyen Thi Yen Nhi 929 Le Chi Dan, Tuong Binh Hiep, TDM, Binh Duong hoc sinh ngheo vung cao
MBVP - 0116085 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ MBVCB.168799143.Ung ho T5/2019.CT tu Hoang Bach - Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0788888 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ 489644.060519.011633.UH Quy Com Co Thit
VNFI - 0787945 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 628648.060519.002626.TB.20190506.G0461912620891 Source of fund Salary
VNCK - 0902666 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 5.000.000đ IBVCB.0605190420670004.Ung ho xay ky tuc xa cho hoc sinh Tay Nguyen
VNFI - 0039489 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 071562.060519.202655.Vietcombank 0611001976574 KTX 115
VNCK - 0896204 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ IBVCB.0605190624916002.Em loankt Uh xay ktx cac be tn
VNFI - 0001597 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ 830282.060519.174650.MOT CHUT TAM LONG. FT19126380770317
XC92 - 0000109 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 15.000.000đ TRAN THI NHA PHUONG;VVN VSAF FH LUDWIGSHAFEN DUC UNG HO XD KTX TAY NGUYEN;
ZZ61 - 0016857 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ Sender:01360002.DD:060519.SHGD:10001247.BO:NGUYEN THANH NGA NGUYEN THI OANH.DINHCUC UNG HO XAY KY TUC XA 115 TAY NGUYEN CCT
VNFI - 0922779 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 844911.060519.143838.ung ho xay truong cho cac chau
ZZ61 - 0014015 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ Sender:01321001.DD:060519.SHGD:10003025.BO:NGUYEN VAN KHUE.UNG HO KTX
VNFI - 0837701 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 987489.060519.101330.Ung ho xay ktx cho cac be Tay Nguyen FT19126652974205
J633 - 0019545 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:060519.SHGD:10006521.BO:VU HOANG.UNG HO XAY KY TUC XA TAY NGUYEN
VNFI - 0787623 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ 994993.060519.001438.Ung ho xay ktx vung cao FT19126941533790
MBVP - 0942876 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 100.000đ MBVCB.168648239.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Bao Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0887197 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 500.000đ MBVCB.168539809.comcothit.CT tu yakul toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0888178 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 500.000đ MBVCB.168541856.ung ho CCT.CT tu ung ho CCT toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0936228 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 1.000.000đ MBVCB.168635618.gia dinh ung ho chuong trinh.CT tu pham lan anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0779600 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 2.000.000đ 677316.050519.214851.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
MBVP - 0986160 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 100.000đ MBVCB.168735318.ung ho cac ban kho khan.CT tu Thanh Hieu Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0713553 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ IBVCB.0505190527723001.CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT 29 pho Mai Dich Ung ho dinh ky
VNCK - 0728406 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ IBVCB.0505190120947008.Nguyen Dinh Toan 11Mac thien Tich Q.5, Hcm Ung ho
VNCK - 0733482 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 100.000đ IBVCB.0505190317265008.Nguyen Thi Chanh ung ho quy tro ngheo vung cao L1-05.09 Vinhomes Central Park Thien nguyen
VNFI - 0775885 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 100.000đ 935523.050519.211249.Ung ho quy FT19126031213540
VNFI - 0774263 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 500.000đ 114300.050519.205851.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0719142 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ 403195.050519.144135.Me hai be Bong Bon ung ho cac con
VNCK - 0757417 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 300.000đ IBVCB.0505190217885001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
VNCK - 0755912 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ IBVCB.0505190172073002.Nguyen Thi Nguyet Phan Dinh Giot - Thanh Xuan -HN Ung ho quy Com co thit