Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0499624 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 876257.190419.083602.KTX mong 115 em o Tay Nguyen co mai am
ZZ61 - 0004609 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ Sender:79310001.DD:190419.SHGD:10002453.BO:HUYNH MINH TRI.DONG GOP KTX CHO HOC SINH TAY NG UYEN
ZZ61 - 0003864 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ Sender:01307001.DD:190419.SHGD:10001760.BO:NGUYEN THI THANH XUAN.IBKTX
VNFI - 0495029 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 373640.190419.081329.ung ho CCT-TN
VNCK - 0931133 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190854267001.Mai Thanh Tuan Hai Hau, Nam Dinh, ung ho tro ngheo Tay Nguyen
VNFI - 0490593 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 100.000đ 947591.190419.074208.Gop chut qua cho cac ban nho vung cao FT19109211168494
VNFI - 0487263 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 201383.190419.070130.Ung ho xay ktx cho cac em
VNFI - 0487025 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 205585.190419.065748.Nguyen Yen ung ho quy
VNFI - 0486500 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 848850.190419.064905.KTX
VNFI - 0486371 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 100786.190419.064659.tham gia dung ktx cho 115 em hs tay nguyen
VNFI - 0483848 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 842555.190419.044812.Chuyen tien
VNFI - 0481154 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 400.000đ 918643.190419.002308.Ung ho com co thit Tay Nguyen FT19109537324559
VNFI - 0309709 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 635850.180419.105407.Chuyen tien Com co thit Tay Nguyen
VNFI - 0306731 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 942723.180419.104502.Ung ho quy tro ngheo vung cao xay dung ktx tay nguyen FT19108005790969
VNFI - 0306379 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 590273.180419.104347.CCT Tay Nguyen (TK thuoc chi nhanh Ba dinh Ha Noi)
VNFI - 0292805 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 259131.180419.095728.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ung ho com co thit tay nguyen
VNFI - 0291560 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 996870.180419.095725.Ung ho xay dung KTX FT19108459477073
VNFI - 0290562 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 993528.180419.095349.Ung ho cac chau FT19108190739787
VNFI - 0278378 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 957715.180419.091327.Nagar Bunty An ung ho xay KTX cho tre em Tay Nguyen FT19108467628439
VNFI - 0277554 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 493440.180419.090908.DAO THE TUAN HALONGNEWDAY CHUYEN KHOAN QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0277117 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 591382.180419.090851.Ung ho KTX
VNFI - 0272345 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 584139.180419.085100.Fb KazuNgan ung ho
VNFI - 0271805 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 583174.180419.084828.Chuyen tien
VNFI - 0271290 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 936822.180419.084706.Ktx cho 115 e hs tay nguyen FT19108277967474
VNFI - 0270427 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 580973.180419.084250.Chuyen tien xay ktx cho hs Tay Nguyen tu Ngoc Loan HVCTKhu vuc II
VNFI - 0269126 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 276155.180419.083746.ung ho ktx
VNFI - 0267316 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 066261.180419.082915.Ho tro tro ngheo vung Tay Nguyen
VNFI - 0266060 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 890083.180419.081928.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ung ho xay truong
VNFI - 0264942 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 912308.180419.081334.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ung ho xay KTX cho 115 em hoc sinh Tay Nguyen
VNFI - 0262519 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 566527.180419.080217.Chuyen tien ung ho xay ktx tay nguyen
VNFI - 0262092 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 053174.180419.075912.CT UNG HO XAY KTX TAY NGUYEN
VNFI - 0261757 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 835427.180419.075340.Vietcombank 0611001976574 hoang nguyen Tp Bac Giang
VNFI - 0261618 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 3.000.000đ 909894.180419.075533.Tuan PVI ung ho quy ngheo vung cao FT19108668208071
VNFI - 0255857 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 103101.180419.063259.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001976574 KTX
VNFI - 0254213 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 600.000đ 112438.180419.045657.Ly Thu Huong ung ho xay KTX
VNFI - 0251922 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 450.000đ 669108.180419.004219.Co Van Giang Vo ung ho xay KTX
VNFI - 0251898 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 266693.180419.004459.HL ung ho Quy tro ngheo vung cao xay dung KTX Tay Nguyen
VNFI - 0251636 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 978351.180419.002900.Ung ho xay KTX FT19108968134351
VNFI - 0251053 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 10.000.000đ 668816.180419.000837.Dinh Hong Khanh ung ho xay ky tuc xa
VNFI - 0250772 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 266625.180419.000511.KTX
VNFI - 0250709 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 700.000đ 273420.170419.235912.gop suc
VNFI - 0250670 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 332134.170419.115811.ky tuc xa tay nguyen
VNCK - 0911870 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 2.000.000đ IBVCB.1804190485309001.khong Huyen - ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0905552 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ IBVCB.1804190484255001.Ktx
VNCK - 0889299 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1804190815245001.KY TUC XA CHO 115 EM HOC SINH TAY NGUYEN
VNCK - 0888545 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 100.000đ IBVCB.1804190355149001.KTX
VNCK - 0883453 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ IBVCB.1804190265495001.Gop gio thanh bao - Ung ho xay KTX Tay Nguyen- Tran trong!
VNCK - 0876875 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ IBVCB.1804190733244001.Chau Ung ho tien xay dung Ky tuc xa o Tay Nguyen
VNCK - 0862564 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1804190571502001.Hay giup 115 em nho cua Giang Dong, Giang Thanh (Xa Ea Dah, Huyen Krong Nang - Dak Lak). Can lam, cac ban a!
VNCK - 0861829 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ IBVCB.1804190721254001.KTX