Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0583609 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 002573.190419.134812.Ung ho xay dung ki tuc xa cho hoc sinh Tay Nguyen
VNCK - 0981352 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190264510001.KTX ung ho 115 em hoc sinh Tay nguyen
VNFI - 0582985 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 564364.190419.134716.chau Huong ung ho KTX 115
VNFI - 0582326 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 107832.190419.134446.Ung ho xay ky tuc xa
VNFI - 0581666 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 533719.190419.134050.UNG HO DU AN XAY NHA VUNG CAO CHO HOC TRO NGHEO
VNFI - 0581545 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ 609786.190419.134156.ung ho xay KTX cho cac con Tay Nguyen
VNCK - 0979939 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190054938001.Chuyen tien ung ho Quy Com co thit
VNFI - 0580607 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 924046.190419.133422.Vietcombank 0611001976574 ung ho xay ktx
VNCK - 0979445 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190316350001.Ung ho CCT
VNFI - 0580245 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 195915.190419.133330.Vietcombank 0611001976574 Ung ho Quy tro ngheo vung cao KTX
J633 - 0027316 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:190419.SHGD:10010319.BO:BUI DANH HUONG.UNG HO XAY KTX 115
MBVP - 0166359 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161803316.KTX 115.CT tu 0351000627603 VU TRONG QUAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0978047 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190814094001.Ung ho xay KTX cho 115 em be Tay Nguyen
MBVP - 0164623 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161800133.ung ho ktx115.CT tu 0011000830586 PHAM BA SON toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0575778 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 532911.190419.131541.TRAN THI THANH THAO CHUYEN KHOAN UNG HO KTX
ZZ61 - 0009013 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:79307005.DD:190419.SHGD:10013938.BO:NGUYEN THI THU NGUYET.IBKTX 115
VNFI - 0575012 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 982183.190419.131319.Nguyen Thanh Nhan ung ho KTX vung cao
VNFI - 0574801 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 981870.190419.131210.Chuyen tien ung ho cct
VNFI - 0574424 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 773719.190419.131020.ung ho ktx
MBVP - 0159548 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 5.000.000đ MBVCB161790590.Phan Tan Viet ung ho xay truong tai Ea Dah.CT tu 0011000227179 NGUYEN THI AI XUAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0571435 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 240255.190419.005444.Facebook Ngo Hai Yen- ung ho tro ngheo Tay Nguyen
VNCK - 0974116 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190829336001.KTX 115
VNCK - 0972776 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ IBVCB.1904190603784001.KTX
J633 - 0026011 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:190419.SHGD:10009152.BO:DANG HUU VUONG.KTX
VNFI - 0568588 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 974074.190419.123908.Vu Manh Tat Thang ung ho quy tro ngheo vung cao.
MBVP - 0155170 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161782489.KTX.CT tu 0611001939316 PHAM THI KIM PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0566070 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 970456.190419.122552.UH xay KTX cho HS Krong Nang
VNFI - 0560109 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 962701.190419.115919.Ung ho xd KTX TN
VNCK - 0963122 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 3.000.000đ IBVCB.1904190474152001.Nhom Cham Heo Mau Lon gop xay Ky tuc xa cho 115 hs Giang Dong & Giang Thanh
VNCK - 0959100 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904191017402001.NHA ZINTIN UH KTX TAY NGUYEN
VNFI - 0534099 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 286745.190419.103840.Ng.Hai ung ho xay dung ky tuc xa Ea Dah
MBVP - 0118137 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ MBVCB161709536.gop quy t4.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0528882 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 759033.190419.101910.Xin ung ho xd KTX cho 115 em nho Krong Nang Dak Lak
MBVP - 0112009 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 5.000.000đ MBVCB161697173.tran thi minh nguyet ung ho com co thit tay nguyen.CT tu 0071001238501 TRAN THI MINH NGUYET toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0948853 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 3.000.000đ IBVCB.1904190665534005.Vu Thu Hang ung ho KTX Com co thit Tay Nguyen
VNFI - 0520860 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ 095340.190419.095340.ung ho tre ngheo vung cao
VNFI - 0520024 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 600.000đ 170630.190419.095118.VU THI HONG DIEP CHUYEN CCT TAY NGUYEN- QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0945345 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190542320001.Ung ho CCT
VNFI - 0516629 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 009219.190419.094052.IBFTA 190419000004428 Ung ho xay ktx hoc sinh Tay Nguyen
J633 - 0011414 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ Sender:79310001.DD:190419.SHGD:10003737.BO:NGUYEN THI TUYET NHUNG.KTX CHO 115 EM NHO GIANG DONG
MBVP - 0990920 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161653333.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0491000068671 DAO THI NGOC CHAM toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0990585 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ MBVCB161652980.Quynh Trang Hepura ung ho CCT Tay Nguyen.CT tu 0281000393866 LE THI QUYNH TRANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0010084 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:190419.SHGD:10002837.BO:NGUYEN THI NHU HOA.KTX
J633 - 0009973 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:190419.SHGD:10002778.BO:NGUYEN THI HA ANH.XAY KTX TAY NGUYEN
MBVP - 0989674 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ MBVCB161650998.Ky tuc xa.CT tu 0011001618697 LE THI THU HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0989366 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ MBVCB161650411.DT Theu ung ho xay KTX.CT tu 0021001682564 DOAN THI THEU toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZB88 - 0000019 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ NGUYEN THI HONG;KTX;
VNFI - 0503678 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 300.000đ 984308.190419.085358.Ung ho xay KTX Tay Nguyen FT19109482206207
J633 - 0007356 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ Sender:01309001.DD:190419.SHGD:10000503.BO:CAO THI HANH.GIA DINH HANH HIEP UNG HO XAY KTX CHO TRE EM KRONG NANG
VNFI - 0499945 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ 206765.190419.083822.ung ho xd ktx cho 115 hoc sinh Tay Nguyen