Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0108986 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 500.000đ MBVCB.170477780.Cam on.CT tu Thank you toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0913783 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 1.000.000đ MBVCB.170273253.ung ho xay truong cho cac chau vung cao.CT tu Bui Luong Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0219444 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 200.000đ IBVCB.0905190569470001.* * *
VNCK - 0260052 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 500.000đ IBVCB.0905190946931002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
ZZ61 - 0012186 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 1.000.000đ Sender:01202002.DD:090519.SHGD:10004869.BO:NGUYEN THI THU HOA.995219050920278 UNG HO CAC BE VUNG CAO
VNFI - 0582621 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 500.000đ 275670.090519.100715.Em Ti ung ho cac anh chi
VNFI - 0583509 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 2.500.000đ 972645.090519.101009.VU THI QUYNH HOA CHUYEN TIEN UNG HO LAM SAN TRUONG SUOI BAU PHU YEN SON LA FT19129427300060
VNFI - 0687162 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 116.000đ 916999.090519.155915.Quy com co thit FT19129385110966
XC92 - 0000045 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 912.410đ IBPS/SE:01310012.DD:080519.SH:10013849.TC:XC92.000024.dd 080519 BO:TCB.HOAN TRA LCC SHGD 190014382 N08/05/2019 DO SAI TK DVH
ZZ61 - 0009075 TK chuyển đến 2019 09-05-2019 500.000đ Sender:79333001.DD:090519.SHGD:10001426.BO:NGUYEN THI QUYNH.UNG HO QUY COM CO THIT
VNFI - 0316564 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 1.000.000đ 255109.070519.233120.Ung ho KTX 115 Tay Nguyen
1666 - 0007132 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 1.000.000đ IBPS/SE:01202001.DD:080519.SH:10006366.BO:NGUYEN DUONG THANH.NGUYEN DUONG THANH UNG HO XAY TRUONG
VNCK - 0111981 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 200.000đ IBVCB.0805190969948002.Ck T5
VNCK - 0116409 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 200.000đ IBVCB.0805190116006004.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0121703 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 300.000đ IBVCB.0805190613124002.chau Hung dong hanh cung CCT thang 5/2019
VNCK - 0170899 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 500.000đ IBVCB.0805190079371002.Hong Cha Va dong hanh cung Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNFI - 0344509 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 200.000đ 999198.080519.090655.Nguyen Thi Hong Nhung ung ho chuong trinh com co thit FT19128118503274
VNFI - 0344739 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 300.000đ 831094.080519.090748.Ung ho quy T5 2019 FT19128339347583
VNFI - 0388904 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 200.000đ 941969.080519.112528.Xay truong vung cao FT19128527080493
ZZ61 - 0005707 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 300.000đ Sender:79204017.DD:080519.SHGD:17377022.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
VNCK - 0089925 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 500.000đ IBVCB.0805190964889001.Tran Trung Kien Ung ho
MBVP - 0663465 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 200.000đ MBVCB.169801005.quy tro ngheo vung cao.CT tu bui thao minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0735045 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 400.000đ MBVCB.169939789.ung ho.CT tu anh taku toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0741070 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 200.000đ MBVCB169950314.Pham Huong Thao ung ho CT Com co thit.CT tu 0021000247048 PHAM HUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0887362 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 100.000đ MBVCB.170219832.anonymous.CT tu anonymous toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0891514 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 500.000đ MBVCB.170228188.binh thuong.CT tu nguyen thuy van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0099221 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0068836 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 500.000đ IBVCB.0805190935869003.em Bup Hanoi ung ho Quy TNVC_ T4,5.2019
VNCK - 0083742 TK chuyển đến 2019 08-05-2019 500.000đ IBVCB.0805190974535002.Bui Anh Nam tre em vung cao
VNFI - 0301514 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 500.000đ 952425.070519.210327.Xin duoc dau ten - dong gop xay dung KTX Tay Nguyen FT19127387501540
VNFI - 0255568 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ 065496.070519.172140.Chuyen tien cho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0004731 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ Sender:01201011.DD:070519.SHGD:10002162.BO:DINH VAN TUNG.UNG HO CAC CHAU. CHUC CHU TUAN LU ON MANH KHOE DE CAC CHAU CO THEM IT THIT
VNFI - 0249890 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ 512562.070519.170009.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ky tuc xa TE Tay Nguyen
VNFI - 0062573 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ 552634.060519.233817.Ung ho quy com co thit
VNCK - 0995163 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0705190909290001.Ung ho xay KTX115.
VNCK - 0915706 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0605190152330003.Anh em BeeBoo ung ho KTX115
J633 - 0038654 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:070519.SHGD:10015224.BO:DANG THE QUAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0014729 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:070519.SHGD:10005645.BO:TRAN THI DINH.UNG HO XAY KTX
C263 - 0007099 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 300.000đ /Ref:P3259127828Y19{//}/Ref:P3259127828Y19{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UH CCT T52019 DVC:KHONG DUC TRUNG 108-C31
ZZ61 - 0013796 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:070519.SHGD:10009606.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
VNFI - 0276389 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 20.000đ 337845.070519.185101.Bank Transfer
VNFI - 0269892 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ 923048.070519.181759.Ung ho qu hoc tro ngheo vung cao
VNFI - 0185230 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ 687297.070519.141546.Ong Pu gui qua thang 5 den cac ac
VNFI - 0106541 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 350.000đ 533457.070519.095041.TuanXu ung ho thang 5 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
25D1 - 0448335 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801319233059.FrAcc:0071003087152.ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0015312 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ Sender:01202021.DD:070519.SHGD:10007695.BO:DUONG THI MINH HANG.995219050720069 UNG HO QU Y COM CO THIT
J633 - 0011447 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:070519.SHGD:10003308.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY COM CO THIT
J993 - 0012888 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 2.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420.ToAcc:0611001917137
L332 - 0006263 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ IBPS/SE:79310001.DD:070519.SH:10012217.BO:PHAM THI TRAM.THANH TOAN DIEN TU
MBVP - 0422794 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 100.000đ MBVCB.169360173.binh thuong.CT tu Nguyen Thu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).