Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0647914 TK chuyển đến 2019 18-05-2019 1.000.000đ 935462.180519.063851.Xin ung ho quy tro ngheo Tay Nguyen FT19138060094714
VNFI - 0653570 TK chuyển đến 2019 18-05-2019 1.000.000đ 602819.180519.075637.KTX Tay nguyen
MBVP - 0378283 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 200.000đ MBVCB174457113.Ung ho xay ki tuc xa 115.CT tu 0041000332518 NGUYEN LE HOANG KHANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0595930 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 500.000đ 197945.170519.182306.Chuyen tien
J633 - 0041796 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 500.000đ Sender:01204009.DD:170519.SHGD:19734372.BO:NGUYEN THI LUA.CHUYEN TIEN
VNFI - 0570620 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 500.000đ 226667.170519.165302.Em la Phung den tu Dai Hoc Viet Duc o Binh Duong. Em mong muon dong gop mot chut vao viec xay ki tuc
XC92 - 0000084 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 4.000.000đ THAY GIAO TH.TUAN GIAO UNG HO;xay dung ktx tay nguyen;
XC92 - 0000080 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 20.000.000đ NHOM THIEN NGUYEN 36 HOI PKM;bach thao ung ho xd ktx tay nguyen;
XC92 - 0000076 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 200.000đ VU THANH HUONG GIAO VIEN MN;chu van an 17 thuy khue ung ho xd ktx tay nguyen;
0597 - 0006485 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 300.000đ /Ref:PATTM90H9LR{//}/Ref:PATTM90H9LR{//}TT VNM90H9LR XAY KI TUC XA CAC BE TAY NGUYEN DVC:M S TRAN THI HOANG ANH
MBVP - 0368790 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 2.000.000đ MBVCB174438450.tuoi va sach 24h - Ha Noi ung ho.CT tu 0451000384478 TRAN THI MY HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0216238 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 6.500.000đ IBVCB.1705190907336001.TRAN THE VINH CHIA SE
VNCK - 0215690 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 300.000đ IBVCB.1705190553180001.It thoi nhung deu dan - Tran trong
VNCK - 0214439 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 600.000đ IBVCB.1705190162528001.Co Hang Hoang Quoc Viet Ha Noi va co Lien Van Phu Binh Luc Ha Nam chuyen toi tre em ngheo vung cao
VNCK - 0212199 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 200.000đ IBVCB.1705190995610003.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
XC92 - 0000082 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 5.000.000đ CTCP DAU TU IRB UNG HO QUY;tro ngheo vung cao;
XC92 - 0000078 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 5.000.000đ NHOM THIEN NGUYEN 36 HOI;pkm bach thao ung ho quy tro ngheo vung cao;
MBVP - 0249014 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 200.000đ MBVCB.174220594.mong cac em co nhung bua com ngon..CT tu luu dinh thang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0188824 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 300.000đ IBVCB.1705190477667003.Nguyen Hung Thanh Thai, Ha Noi UH CCT 2 thang
VNFI - 0426636 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 500.000đ 432225.170519.091621.Ung ho Quy ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0152933 TK chuyển đến 2019 17-05-2019 200.000đ IBVCB.1705190926829001.Q Q9 ung ho
VNCK - 0043255 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 1.000.000đ IBVCB.1605190452871003.Pham Ngoc Tung 854 Ta Quang Buu, P5, Q8,HCM Tre em duou 12 tuoi
VNCK - 0041744 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 500.000đ IBVCB.1605191022897001.Phuong Anh Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
J633 - 0007335 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:160519.SHGD:10000650.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 5 2019
VNCK - 0029608 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 200.000đ IBVCB.1605190501848002.X UNG HO CCT
MBVP - 0828213 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 50.000đ MBVCB.173608309.1.CT tu 1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0057558 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 120.000.000đ IBVCB.1605190097135002.KTX 115_ from friends of ComCoThit
VNFI - 0140936 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 100.000đ 904250.150519.221233.Chuc cac e co nhieu bua an ngon FT19136547351568
MBVP - 0137468 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 200.000đ MBVCB.173997123.ung ho.CT tu Huy Vu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0363346 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 6.000.000đ 589308.160519.193737.Anh Le Phuong ung ho lam duong nuoc cho cac chau
VNCK - 0117079 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 500.000đ IBVCB.1605190394560001.Tung Hanoi ung ho chuong trinh nhan dip Quoc te thieu nhi
MBVP - 0100949 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 200.000đ MBVCB.173925815.mot tam long gui quy.CT tu mot tam long gui Quy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0111001 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 2.700.000đ IBVCB.1605190218742005.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0013598 TK chuyển đến 2019 16-05-2019 1.000.000đ Sender:01311003.DD:160519.SHGD:10003401.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CP XAY DUNGJ TECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0751422 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 1.000.000đ MBVCB173450885.dong gop.CT tu 0021000767371 NGUYEN BAO TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
0597 - 0006074 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 1.000.000đ /Ref:P1286801{//}/Ref:P1286801{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo DVC:THAN THI LAN
J633 - 0007341 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:150519.SHGD:10001431.BO:NGUYEN THI THANH QUY.UNG HO COM CO THIT.QUY NGU YEN.
MBVP - 0621245 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 200.000đ MBVCB.173213090.ung ho.CT tu ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0985497 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ 962167.150519.124741.Nuoc sach cho vung cao FT19135870917502
MBVP - 0771437 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ MBVCB.173490342.Trung luu.CT tu Mr. Luc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0009775 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 200.000đ IBVCB.1505190563638001.Them thit cho bat com Them thit cho bat com Them thit cho bat com
VNCK - 0894592 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 10.000đ IBVCB.1505190478820001.sterve 23 55
VNCK - 0898463 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 1.000.000đ IBVCB.1505190615106001.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho thuong xuyen thang 01 & 02/2019
VNFI - 0908419 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 300.000đ 784100.150519.083056.Ung ho quy
VNFI - 0128006 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 300.000đ 953360.150519.205013.Nguyen Thi Bich Thanh NTBT Ung ho quy tro ngheo vung cao 05.2019 FT19135930949012
VNCK - 0997443 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 1.000.000đ IBVCB.1505190884318001.Cao Minh Phuong UHTX- T5.2019
VNCK - 0976878 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 100.000đ IBVCB.1505190084273001.HaiDH UH CCT UH CCT
VNCK - 0958753 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ IBVCB.1505190318919001.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNCK - 0899397 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 400.000đ IBVCB.1505190603906003.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan/Pham Quoc Bao Hai Phong Ung ho cac ban
VNCK - 0008129 TK chuyển đến 2019 15-05-2019 500.000đ IBVCB.1505190912592001.Chau nghiem hien kinh tang