Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0012641 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 500.000đ Sender:01307001.DD:220519.SHGD:10006415.BO:NGUYEN HONG THANG.IBNGUYEN HONG THANG CHUYEN KH OAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0748205 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.000đ IBVCB.2205190014343002.asd 123 asd
VNCK - 0720239 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 100.000đ IBVCB.2205190691621001.thu nthuan chia se
VNCK - 0716843 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 100.000đ IBVCB.2205190799195002.Lily Nguyen 80 Nghia thuc p5 q5 0382550088 Hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0692439 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 200.000đ IBVCB.2205190391796002.Abc Abc Abc
VNFI - 0508301 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.000.000đ 503546.220519.094129.ung ho cac em
VNFI - 0703411 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 500.000đ 982339.220519.222637.Ung ho com co thit FT19143486777550
Z052 - 0000102 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 200.000đ PHAM THI BICH NGOC;UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO;
VNFI - 0480163 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 500.000đ 358993.220519.073120.Vietcombank 0611001976574 PHAM THI TRINH ung ho du an 115 xay ky tuc xa
VNCK - 0806709 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 300.000đ IBVCB.2205190951850001.Ung ho du an KTX hoc tro Tay Nguyen
MBVP - 0314341 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 300.000đ MBVCB.176162229.ung ho cac chau ngheo vung cao.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0645712 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 500.000đ IBVCB.2105190506647001.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
XC92 - 0000054 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 30.186.250đ IBPS/SE:01204009.DD:210519.SH:19798058.TC:XC92.000054.dd 200519 BO:AGRIBANK CN TUAN GIAO -9 DIEN BIEN.CHUYEN TRA LAI LENH SO 19052010028722 NGAY 20/05/2019 DO SAI TEN DVH
J633 - 0022460 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 200.000đ Sender:01663001.DD:210519.SHGD:10000334.BO:TRUONG NGOC HUY.UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0208530 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 500.000đ MBVCB.175969314.NVVP.CT tu HOANG VAN NGHIA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0290803 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 500.000đ 165941.210519.111411.ung ho quy
VNCK - 0590350 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2105190709796002.Ung ho CT CCT
0597 - 0006544 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 300.000đ /Ref:P3059141238Y19{//}/Ref:P3059141238Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
VNFI - 0262090 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 1.000.000đ 909004.210519.095109.Nguyen Tien Dat ung ho quy tro ngheo FT19141483061927
MBAF - 0016153 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
NGO VU HONG HANH TK chuyển đến 2019 20-05-2019 500.000đ Ủng hộ cho các bé bữa cơm có thịt
0595 - 0006192 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 1.000.000đ /Ref:P1290288{//}/Ref:P1290288{//}Lan DVC:THAN THI LAN
ZZ45 - 0009143 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:200519.SHGD:10013045.BO:TRAN THI DINH.CCT T5.2019
25I9 - 0003608 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 100.000đ PT._.20190520.172852.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
J633 - 0031396 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:200519.SHGD:10002585.BO:NGUYEN MANH HUNG.(CKRMNO: 110219051983162)MONTH LY DONATION (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
L433 - 0000023 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 144.845.485đ quy tro ngheo vung cao tat toan tk co ky han de payoff hdtd so 144/19/pgddt/bd, con lai ch uyen vao tk tt tai vcb
MBVP - 0112066 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 500.000đ MBVCB.175765344.VTE.CT tu TT toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0861860 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 200.000đ MBVCB.175453944.quy su dung so tien cho hoan canh nao can nhat .CT tu tran my ha toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0882845 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 200.000đ MBVCB.175492632.Ung ho xay dung KTX 115.CT tu NXH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0497092 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 300.000đ IBVCB.2005190099929001.Tran Kim Anh Ha noi ung ho xay KTX Tay Nguyen
VNCK - 0506005 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 600.000đ IBVCB.2005190218069003.Minh Chau - Thuc Anh Huynh Thuc Khang - Ha Noi Minh Chau - Thuc Anh Ung ho Com co thit T3-5/19
J633 - 0015771 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:200519.SHGD:10002438.BO:LUU THUY VAN.UNG HO QUY
J633 - 0011118 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:200519.SHGD:10002435.BO:LUU THUY VAN.UNG HO QUY
ZZ45 - 0010398 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 300.000.000đ Sender:01310012.DD:200519.SHGD:10015670.BO:NGUYEN THI THANH THUY.AXIA NGUYEN UNG HO DU AN KTX TAY NGUYEN
J633 - 0024014 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:200519.SHGD:10007922.BO:NGUYEN VAN GIANG.UNG HO XAY KTX TRE EM TAY NGUY EN
J633 - 0024339 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:200519.SHGD:10009455.BO:HOANG PHUONG NGA.KTX115
VNFI - 0979517 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 1.000.000đ 742049.200519.090500.Ung ho xay ktx tay nguyen
VNFI - 0096251 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 800.000đ 058869.200519.150740.Chu the DongA Bank chuyen tien
VNFI - 0837148 TK chuyển đến 2019 19-05-2019 200.000đ 728797.190519.084422.Ung ho cac hoan canh kho khan
VNCK - 0421532 TK chuyển đến 2019 19-05-2019 100.000đ IBVCB.1905190197869001.Chi Hai HCM Tre em vung cao ngheo
MBVP - 0729324 TK chuyển đến 2019 19-05-2019 100.000đ MBVCB.175175146.bt.CT tu Tran Thi Huyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0704048 TK chuyển đến 2019 19-05-2019 1.000.000đ MBVCB.175120882.tre em ngheo.CT tu binh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0678085 TK chuyển đến 2019 19-05-2019 2.000.000đ MBVCB175068964.ung ho ktx 115 cua gd Hai Liem.CT tu 0451000258355 NGUYEN THI SAM toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0648369 TK chuyển đến 2019 18-05-2019 300.000đ 937080.180519.064954.Ung ho Quy FT19138836700679
25D1 - 0457042 TK chuyển đến 2019 18-05-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801319233042.FrAcc:0011004354722.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0530795 TK chuyển đến 2019 18-05-2019 200.000đ MBVCB.174762695.thang 5.CT tu Thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0519085 TK chuyển đến 2019 18-05-2019 3.000.000đ MBVCB.174741026.Ung ho bua an cua cac em.CT tu HPE VN PN team toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0424026 TK chuyển đến 2019 18-05-2019 200.000đ MBVCB.174551587.yen.CT tu yen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0663125 TK chuyển đến 2019 18-05-2019 500.000đ 281480.180519.085219.ung ho Qui
VNFI - 0644832 TK chuyển đến 2019 18-05-2019 500.000đ 923617.180519.013824.Dong gop quy CCT FT19138905580613