Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0879563 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 200.000đ 910080.200419.205721.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001976574 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19112134036101
VNFI - 0810420 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 500.000đ 608797.200419.142917.KTX 115
VNFI - 0807644 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 200.000đ 303642.200419.141438.Chuyen tien xay KTX Tay Nguyen
VNFI - 0791948 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 2.000.000đ 823275.200419.124201.UH xay KTX115 Tay Nguyen FT19110763349107
VNFI - 0775434 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000.000đ 966469.200419.111800.Ung ho KTX CCT Tay Nguyen Dak Lak FT19110004907037
VNFI - 0761538 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 500.000đ 920958.200419.102319.Ung ho Ktx tay nguyen FT19110028089071
VNFI - 0760937 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 300.000đ 313125.200419.102046.Don Le UH XD KTX
VNFI - 0759957 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000.000đ 642699.200419.101710.KTX-200419-10:16:28
VNFI - 0759114 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000.000đ 248481.200419.101325.Chuyen tien ung ho Com Co Thit Tay Nguyen
VNFI - 0742031 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 300.000đ 795277.200419.090450.Ung ho xay dung ktx 115
VNFI - 0741838 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000.000đ 035763.200419.090013.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001976574 Ung ho xay truong Ea Dah
VNFI - 0719292 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 300.000đ 486793.190419.234833.ung ho chuong trinh
VNFI - 0715867 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000.000đ 970451.190419.224856.Fb My Tom ung ho xay dung KTX Tay Nguyen FT19110609611979
VNFI - 0714869 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 200.000đ 238781.190419.223632.ktx 115
VNCK - 0146836 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 4.800.000đ IBVCB.2004190491825001.Ha Thi Minh Nguyet - ung ho xay KTX Tay Nguyen
VNCK - 0146033 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2004190343333001.THAM GIA DUNG KY TUC XA CHO 115 EM HOC SINH TAY NGUYEN
VNCK - 0139780 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 2.000.000đ IBVCB.2004190964831002.Thuy nguyen ung ho quy com co thit
VNCK - 0123350 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 2.000.000đ IBVCB.2004190199051002.Khanh An ung ho xay KTX tro ngheo nguoi Mong tai Ea Dah
VNCK - 0116876 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 500.000đ IBVCB.2004190673405002.Ung ho xay ky tuc xa cho tre em Tay Nguyen
VNCK - 0089044 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2004190245470001.Minh Chau - Yen Hoa - Cau Giay
VNCK - 0088200 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 500.000đ IBVCB.2004191022882001.GUI QUY TRO NGHEO XAY KTX
VNCK - 0087258 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2004190871914001.KTX 115
VNCK - 0083053 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2004191008992001.Gia dinh Thao Thinh ung ho xay KTX tai Tay Nguyen
VNCK - 0079089 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 300.000đ IBVCB.2004190258754003.X UNG HO CCT TAY NGUYEN
VNCK - 0076513 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 500.000đ IBVCB.2004190198206001.Minh Duc & Minh Vu ung ho xay KTX cho 115 ban hoc sinh Tay Nguyen
VNCK - 0064979 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 300.000đ IBVCB.2004190351334001.Tran Cong Doan- Vung Tau- KTX
VNCK - 0049901 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 500.000đ IBVCB.1904190202134001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0503005 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 5.000.000đ MBVCB162473064.Tran Ngoc Bich ung ho KTX tro ngheo Tay Nguyen.CT tu 0021001775110 TRAN NGOC BICH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0492639 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 500.000đ MBVCB162451963.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0161000369005 TRAN NGOC KHANH NAM toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0442765 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 200.000đ MBVCB162353348.KTX.CT tu 0021001580334 PHAM ANH THUY DUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0415289 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 500.000đ MBVCB162303233.ung ho CCT Tay Nguyen.CT tu 0711000220582 DANG THI THU TRANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0402398 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 8.000.000đ MBVCB162279529.Ung ho xay KTX 115.CT tu 0301000298244 VU THI THU TRANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0398596 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 200.000đ MBVCB162273063.em SOC_Thanh Hoa chuyen, mong cac anh chi som co KTX.CT tu 0011004037928 NGO THI PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0382259 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 300.000đ MBVCB162242816.ung ho KTX Tay Nguyen.CT tu 0541000260588 DOAN THI THU HA toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0345873 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 300.000đ MBVCB162173153.ung ho xay KTX.CT tu 0541000207583 NGUYEN THI BICH PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0336144 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 5.000.000đ MBVCB162152617.Ung ho KTX.CT tu 0021001830092 NGUYEN THI THU HA toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0331152 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 500.000đ MBVCB162141346.ung ho xd KTX 115.CT tu 0611000184809 HOANG THI KIM CHI toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0881089 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 200.000đ 915668.200419.211117.Ct ung ho quy hoc tro ngheo vung cao FT19112023407500
MBVP - 0309151 TK chuyển đến 2019 20-04-2019 10.000.000đ MBVCB162090301.Gd Ba Dam Thi Minh, dia chi: NV22, Khu Hapulico, So 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan, HN ung ho xay ky tuc xa cho tre em nguoi Mong o Ea Dah.CT tu 0011002405456 DO QUYNH HOA toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0300799 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ MBVCB.162071076.xay ky tuc xa.CT tu nguyen phuc hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0297543 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 10.000.000đ MBVCB.162063640.ung ho tre em Tay Nguyen.CT tu Pham Minh Quang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0704611 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 500.000đ 925611.190419.210957.Ung ho xay ktx FT19110200988602
VNCK - 0044046 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ IBVCB.1904190557435001.Tran Duc Chien P1501 D3 CC15 17 Ngoc Khanh Ha Noi KTX
MBVP - 0281948 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB.162027989.xay ky tuc xa cho hoc sinh.CT tu pmt toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0281356 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ MBVCB.162026627.ung ho xay KTX.CT tu BM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0034350 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 200.000đ IBVCB.1904191013859001.Tuti - Fruti HCM KTX
MBVP - 0266419 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 2.000.000đ MBVCB.161994238.ung ho xay truong.CT tu ThuVienHanu va VuThiNha toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0668522 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 296575.190419.180015.Ung ho Quy
VNFI - 0661918 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ 693413.190419.173043.Ung ho xay dung KTX Ea Dah
VNCK - 0019231 TK chuyển đến 2019 19-04-2019 1.000.000đ IBVCB.1904190439795001.Ung ho xay ky tuc xa tai Ea Dah