Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0014514 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 300.000đ Sender:01201011.DD:230519.SHGD:10010333.BO:HOANG THI YEN.CO YEN LANG SON CK
C263 - 0009673 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 50.000.000đ /Ref:P2310156805{//}/Ref:P2310156805{//}TL2.OW1905234400005, UNG HO KY TUC XA EADAH DVC:NG UYEN THI MINH PHUONG CAN HO 25,TANG5,R1B,ROYAL CITY 72 NGUYEN TRAI, TXUAN, HN
MBVP - 0803894 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 2.000.000đ MBVCB177118598.Ung ho Quy hoc tro ngeo vung cao.CT tu 0081000385379 NGUYEN NAM PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
Z526 - 0000086 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ LUONG THI TUAT;UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO KHU VUC TAY NGUYEN TIEN 1.000.000D(MOT TRIEU VND);
J633 - 0024843 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 100.000đ Sender:01204001.DD:230519.SHGD:11898470.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0812280 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 928750.230519.134431.ungho ktx 115 tay nguyen
VNFI - 0798244 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ 913296.230519.123609.Chuyen tien ung ho CCT Tay Nguyen
MBVP - 0736346 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ MBVCB176998118.sozozo.CT tu 0491000164164 BUI QUOC PHONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0790965 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 300.000đ 904406.230519.120028.Ung ho KTX115
VNCK - 0850424 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ IBVCB.2305190021261003.Ung ho xay truong Daklak
ZZ07 - 0011028 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 300.000.000đ Sender:79622001.DD:230519.SHGD:10000826.BO:JAPAN VIETNAM PETROLEUM CO., LTD.CTY DAU KHI NH AT VIET (JVPC)CHUYEN TIEN UNG HO XAY KY TUC XA CHO 115 EM BETAI XA EA DAK (TAY NGUYEN)
J633 - 0011011 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:230519.SHGD:10003651.BO:DAO CONG DUC.UNG HO KY TUC XA TAY NGUYEN
ZZ61 - 0003934 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 600.000đ Sender:01201011.DD:230519.SHGD:10001793.BO:NGUYEN THI MINH NGOC MINH.UNG HO CHO CAC CHAU
ZZ61 - 0003868 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:230519.SHGD:10001306.BO:NGUYEN DINH NGOC.NGOC MINH UNG HO XAY KTX CHO 1 15 E HS O TAY NGUYEN
VNFI - 0722342 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 789154.230519.081401.Ung ho KTX 115
VNFI - 0721153 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 947412.230519.080355.ung ho CCT-Tay Nguyen FT19143505005029
MBVP - 0661618 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ MBVCB176854992.ung ho KTX.CT tu 0011004016104 VU QUANG HUY toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0720282 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ 980594.230519.075649.ung ho xay truong hoc
VNCK - 0817780 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2305190101703001.ung ho xay KTX cho 115 be o Tay Nguyen
MBVP - 0655005 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ MBVCB176839731.ung ho quy CCT-KTX115.CT tu 0011004316277 NGUYEN BICH HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0648674 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 2.000.000đ MBVCB176825765.Nhat An ung ho xay ky tuc cho tre em Tay Nguyen.CT tu 0441000736060 TRAN THI NHAT AN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
Vương Thu Hiền TK chuyển đến 2019 22-05-2019 500.000đ Ủng hộ quỹ trò nghèo vùng cao
VNCK - 0748429 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.000đ IBVCB.2205190828487001.asd 12 asd
XC92 - 0000090 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 2.620.828.415đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TT TK CKH
XC92 - 0000089 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.572.497.048đ QUY TNVC TT TK CKH
VNCK - 0750292 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.000đ IBVCB.2205190970869001.asd 23 asd
ZZ61 - 0012641 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 500.000đ Sender:01307001.DD:220519.SHGD:10006415.BO:NGUYEN HONG THANG.IBNGUYEN HONG THANG CHUYEN KH OAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0748205 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.000đ IBVCB.2205190014343002.asd 123 asd
VNCK - 0720239 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 100.000đ IBVCB.2205190691621001.thu nthuan chia se
VNCK - 0716843 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 100.000đ IBVCB.2205190799195002.Lily Nguyen 80 Nghia thuc p5 q5 0382550088 Hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0692439 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 200.000đ IBVCB.2205190391796002.Abc Abc Abc
VNFI - 0508301 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.000.000đ 503546.220519.094129.ung ho cac em
VNFI - 0703411 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 500.000đ 982339.220519.222637.Ung ho com co thit FT19143486777550
Z052 - 0000102 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 200.000đ PHAM THI BICH NGOC;UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO;
VNFI - 0480163 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 500.000đ 358993.220519.073120.Vietcombank 0611001976574 PHAM THI TRINH ung ho du an 115 xay ky tuc xa
VNCK - 0806709 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 300.000đ IBVCB.2205190951850001.Ung ho du an KTX hoc tro Tay Nguyen
MBVP - 0314341 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 300.000đ MBVCB.176162229.ung ho cac chau ngheo vung cao.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0645712 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 500.000đ IBVCB.2105190506647001.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
XC92 - 0000054 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 30.186.250đ IBPS/SE:01204009.DD:210519.SH:19798058.TC:XC92.000054.dd 200519 BO:AGRIBANK CN TUAN GIAO -9 DIEN BIEN.CHUYEN TRA LAI LENH SO 19052010028722 NGAY 20/05/2019 DO SAI TEN DVH
J633 - 0022460 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 200.000đ Sender:01663001.DD:210519.SHGD:10000334.BO:TRUONG NGOC HUY.UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0208530 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 500.000đ MBVCB.175969314.NVVP.CT tu HOANG VAN NGHIA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0290803 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 500.000đ 165941.210519.111411.ung ho quy
VNCK - 0590350 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2105190709796002.Ung ho CT CCT
0597 - 0006544 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 300.000đ /Ref:P3059141238Y19{//}/Ref:P3059141238Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
VNFI - 0262090 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 1.000.000đ 909004.210519.095109.Nguyen Tien Dat ung ho quy tro ngheo FT19141483061927
MBAF - 0016153 TK chuyển đến 2019 21-05-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
NGO VU HONG HANH TK chuyển đến 2019 20-05-2019 500.000đ Ủng hộ cho các bé bữa cơm có thịt
0595 - 0006192 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 1.000.000đ /Ref:P1290288{//}/Ref:P1290288{//}Lan DVC:THAN THI LAN
ZZ45 - 0009143 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:200519.SHGD:10013045.BO:TRAN THI DINH.CCT T5.2019
25I9 - 0003608 TK chuyển đến 2019 20-05-2019 100.000đ PT._.20190520.172852.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.