Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0828688 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 100.000đ MBVCB163140262.ktx115.CT tu 0711000267853 XUAN VAN TUNG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0819592 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163124392.2 ban Anh Anh ung ho xay KTX Dak Lak..CT tu 0611001491323 BUI THI KIM DINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0791031 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163072740.ung ho KTX115- CCT Tay Nguyen.CT tu 0021001504781 NGUYEN HOANG QUYEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0755209 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.800.000đ MBVCB163008285.Ung ho xay KTX 115.CT tu 0301000298244 VU THI THU TRANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0679017 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 2.000.000đ MBVCB162858430.KTX.CT tu 0451000225161 PHAM MINH HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0056130 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:220419.SHGD:10024804.BO:DAO CONG DUC.UNG HO XAY KY TUC XA TAY NGUYEN
J633 - 0054478 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:220419.SHGD:10023596.BO:NGUYEN QUANG TUAN.UNG HO XAY DUNG KY TUC XA KT1 15
J633 - 0042613 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79502001.DD:220419.SHGD:10000834.BO:NGUYEN VAN TAN.C/T: QUY TRO NGHEO VUNG CAO; UNG HO XAY KY TUC XA TRA EM NGHEO
J633 - 0038460 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:220419.SHGD:10014274.BO:PHUNG THU HUYEN.UNG HO XAY KY TUC XA CHO 115 HO C SINH TAY NGUYEN
J633 - 0034488 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:220419.SHGD:10005322.BO:LE NGOC TRANG.UNG HO 115 EM NHO O GIANG DONG GI ANG THANH
J633 - 0027416 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:220419.SHGD:10001174.BO:TA DINH CONG.CHAU TA DINH PHONG UNG HO XAY KY T UC XA TAI TAY NGUYEN
J633 - 0010296 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:220419.SHGD:10004979.BO:BUI VAN DUC.KTX TAY NGUYEN
J633 - 0010123 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 5.000.000đ Sender:01310001.DD:220419.SHGD:10004569.BO:VU DUNG.UNG HO XAY KY TUC XA EA DAH
J633 - 0010061 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:220419.SHGD:10003727.BO:PHAN THI LIEN HUONG.LIEN HUONG UNG HO KTX
0576 - 0005570 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBPS/SE:01310012.DD:220419.SH:10003991.BO:NGO GIA BAO.KTX CHO 115 HOC SINH GIANG DONG TAY NGUYEN
0597 - 0007005 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ /Ref:P3059112692Y19{//}/Ref:P3059112692Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
VNFI - 0181174 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 169525.220419.160824.PHAM THI CHAU (HANH MINH) UNG HO CHUONG TRINH 115
VNFI - 0177942 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 974879.220419.160104.Vu Thi Quynh Hoa chuyen tien ung ho lam san trg Suoi Bau Phu Yen Son La FT19112529095654
VNFI - 0160536 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 951422.220419.152030.Ung ho xay ki tuc Ea Dah Be Tue Minh
VNFI - 0046089 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 607206.220419.091246.Ung ho xay KTX
VNCK - 0349154 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ IBVCB.2204190330045002.Vu Thi Thanh Cuc Quy com co thit Tro ngheo vung cao
VNCK - 0346618 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190249581001.Ung ho KTX 115
VNCK - 0340281 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204191029287002.Tran Trung Kien Ung ho
VNCK - 0328793 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ IBVCB.2204190753978001.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
VNCK - 0317234 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 5.000.000đ IBVCB.2204190088566001.chi Tu q4 CCT hang thang
VNCK - 0314163 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204190565224001.Ha HN Xay KTX Ea Dah
VNCK - 0288171 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ IBVCB.2204190629838003.ung ho quy
VNCK - 0269533 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ IBVCB.2204190208651001.Nguyen Thuy Ha Tre em ngheo
VNCK - 0250893 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ IBVCB.2204190823611004.Abc Abc Abc
MBVP - 0918856 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB.163311956.xay ktx.CT tu iporipippi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0827235 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ MBVCB.163138138.KTX115.CT tu Duy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0732788 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 100.000đ MBVCB.162966351.ngheo.CT tu tai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0689831 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ MBVCB.162882214.KTX115.CT tu TuyetP toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0647208 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ MBVCB.162780714.ca nhan.CT tu Thu Hoai ung ho xay KTX o Daklak toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0043890 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01352002.DD:220419.SHGD:10001008.BO:TRAN THI HAI THANH.TRAN THI HAI THANH UNG HO XA Y KYTUC XA CHO CAC EM HOC SINH EADAHNHAN TAI VCB CN BA DINH, HA NOI
J633 - 0015283 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:220419.SHGD:10003276.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO THANG 3
J633 - 0011696 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:220419.SHGD:10005746.BO:TRAN THI DINH.CCT T4.19
0597 - 0006315 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ /Ref:P1262607{//}/Ref:P1262607{//}Nhung uh xay KTX Daklak DVC:NGUYEN THI TUYET NHUNG
VNCK - 0151176 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ IBVCB.2004190507111002.Pham Dinh Long Hung Yen Tot
MBVP - 0506399 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ MBVCB.162480216.Ung ho KTX Tay Nguyen.CT tu 115 Hoc sinh Tay Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0974979 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ 170626.210419.170626.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0585135 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 2.000.000đ MBVCB.162652073.KTX Tay Nguyen.CT tu Miu Miu gop tien xay KTX tay nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0944241 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 5.000.000đ 499245.210419.133442.Ung ho xay KTX
VNCK - 0177576 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 500.000đ IBVCB.2104190834672001.Dang Phan Que Ngoc-Cinna Dang Sai Gon Com co thit Tay Nguyen
VNCK - 0172152 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 50.000đ IBVCB.2104190419929002.manh hao a92 kdc kim son phuong tan phong q7 ko
VNCK - 0171471 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2104190507925002.KTX
MBAF - 0015000 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0509094 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 100.000đ MBVCB.162485682.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0891392 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ 402672.200419.232153.Ung ho xay ky tuc xa
MBVP - 0629598 TK chuyển đến 2019 21-04-2019 200.000đ MBVCB162742932.ung ho com thit Tay Nguyen.CT tu 0491000134535 NGUYEN THANH VINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.