Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0016225 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:220419.SHGD:10010455.BO:LE THI HOANG YEN.UNG HO XAY KTX115
ZZ61 - 0015092 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:220419.SHGD:10007334.BO:NGUYEN THU HOAI.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
ZZ61 - 0014987 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ Sender:01201004.DD:220419.SHGD:10005518.BO:NGUYEN THI TUYET MAI.KTX
ZZ61 - 0014440 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:220419.SHGD:10006810.BO:LA QUANG DUNG.UNG HO KTX 115
ZZ61 - 0014084 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01201003.DD:220419.SHGD:10003980.BO:TRUONG MINH HOANG.UNG HO KTX115
ZZ61 - 0013906 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01201003.DD:220419.SHGD:10005955.BO:BUI DUY ANH.UNG HO COM CO THIT XAY KTX CHO TRE EM TAY NGUYEN
ZZ61 - 0011301 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:220419.SHGD:10005052.BO:TRAN ANH TUYET.UNG HO XAY KY TUC XA CHO TRE EM NGUOI MONG O TAY NGUYEN
ZZ61 - 0011204 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:220419.SHGD:10006314.BO:LE NGOC TRA MY.IBJORDAN, MY VA ALEXIA UNG HO QU Y XAY DUNG KY TUC XA CHO 115 EM HOC SINH TAY NGUYEN
ZZ61 - 0011104 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79303001.DD:220419.SHGD:10010942.BO:PHAM VAN VIET.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0008917 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:220419.SHGD:10006363.BO:NGUYEN DANG DUONG.IBXAY DUNG KTX 115
ZZ61 - 0007554 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:220419.SHGD:10005848.BO:DAO THUY DUONG.IBGOP XAY KTX TAY NGUYEN
ZZ61 - 0006795 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ Sender:01352002.DD:220419.SHGD:10000134.BO:LE TRONG KHOI.LE TRONG KHOI UNG HO CAC CHAU T AYNGUYEN
ZZ61 - 0006649 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 2.000.000đ Sender:79307006.DD:220419.SHGD:10004231.BO:PHUNG THI NGOC CHAM.CHUYEN TIEN CHO QUY COM CO THIT TAY NGUYEN
ZQ85 - 0000026 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 3.000.000đ CHI NGUYEN THI NGOC THAO - CT TNHH TM DV OTO KIM SON UNG HO XAY KY TUC XA CHO HOC SINH EA DAH
XC92 - 0000079 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ BAC TRUONG THI;tien a1-5kdt yen hoa cau giay hn ung ho xd ktx tay nguyen;
VNFI - 0265358 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 5.000.000đ 216714.220419.215706.ung ho KTX 115
VNFI - 0261350 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 553933.220419.092857.ung ho xay ktx cho hoc sinh ngheo
VNFI - 0260494 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 2.000.000đ 944402.220419.212305.Ung ho xay KTX cho tre em Mong tai Ea Dah
VNFI - 0239668 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 033837.220419.192823.IBFTA 190422000021535 KTX ung ho xay
VNFI - 0239605 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 055335.220419.192757.Chuyen tien ktx
VNFI - 0236556 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 974515.220419.191220.KTX
VNFI - 0229369 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 211079.220419.183820.Ung ho KTX115
VNFI - 0219895 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 910392.220419.175641.Trung ung ho ki tuc xa Ea Dar FT19112001115740
VNFI - 0202758 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 954485.220419.170159.Ung ho ktx thon Giang Dong xa Ea Dah FT19112432290186
VNFI - 0173364 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 311081.220419.155009.me thuc uyen chuyen tien
VNFI - 0169382 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ 111532.220419.153726.Vietcombank 0611001976574 Ung ho xay KTX cho cac chau nguoi Mong o Tay Nguyen
VNFI - 0161768 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 146634.220419.152323.KTX-220419-15:22:19
VNFI - 0161643 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 076259.220419.152303.ung ho xay ktx cho 115 em hs vung Tay Nguyen
VNFI - 0141742 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 298283.220419.143312.FB Duong Nguyen ung ho
VNFI - 0141133 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 298202.220419.143120.VU NHI A ung ho
VNFI - 0136102 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 324959.220419.141634.Ung ho quy tro ngheo vung cao!
VNFI - 0134688 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 804260.220419.141227.UNG HO XAY DUNG KTX FT19112530089620
VNFI - 0128507 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 917775.220419.135305.Ung ho du an KTX 115 FT19112514507095
VNFI - 0126983 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 912599.220419.134745.LD Long ung ho xay dung KTX tro ngheo Tay Nguyen FT19112648090842
VNFI - 0098971 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 919030.220419.114900.Ung ho xay ki tuc xa FT19112162304496
VNFI - 0013399 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 901716.210419.221330.Ung ho KTX cho cac em hoc sinh EA DAH
VNCK - 0332769 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204190606260001.Ung ho ctrinh xay KTX115
VNCK - 0318333 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190718342001.HO TRO XAY KY TUC XA HS TAY NGUYEN
VNCK - 0307997 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190172078005.gop tien xay phong o cho hoc sinh Tay nguyen
VNCK - 0280210 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204190927179001.Ung ho KTX 115
VNCK - 0273245 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204190684527002.Cong trinh ky tuc xa
VNCK - 0273038 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190896707001.Ung ho xay dung ky tuc xa cho cac em
VNCK - 0259487 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 5.000.000đ IBVCB.2204190011903001.KTX
VNCK - 0255611 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190502841001.Ung ho quy xay KTX115
MBVP - 0882862 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163240573.ktx.CT tu 0811000031265 HONG THAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0877756 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ MBVCB163230937.ung ho xay ktx daklac.CT tu 0061000201660 LE THI MY HUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0869048 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163213507.ung ho ktx115.CT tu 0081000790001 LE TRUNG HIEU toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0850065 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ MBVCB163179309.ung ho KTX 115.CT tu 0451000378419 LAM THI VIET toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0844656 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ MBVCB163169736.VU THI THUY HA TCT QUAN LY BAY VN UNG HO DU AN KTX115.CT tu 0011004241888 VU THI THUY HA toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0837589 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163156437.Viet chuyen quy tro ngheo vung cao.CT tu 0181000916418 LE QUOC VIET toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.