Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0268392 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ 324562.030619.135721.QUYNH ANH UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0015469 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:030619.SHGD:10021720.BO:NGUYEN THI THANH QUY.UNG HO COM CO THIT. QUY NG UYEN
VNCK - 0071574 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 300.000đ IBVCB.0306190776337001.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
ZZ61 - 0012103 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:030619.SHGD:10007362.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNFI - 0203686 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 300.000đ 938233.030619.100807.Ung ho com co thit FT19154099840239
VNCK - 0056103 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 1.000.000đ IBVCB.0306190363418001.Quynh Hoa Ung ho tre em Vung cao
ZZ61 - 0009815 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 4.000.000đ Sender:01201011.DD:030619.SHGD:10001946.BO:HOANG MANH DAT.UNG HO TRO VUNG CAO T5
ZZ61 - 0009557 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:030619.SHGD:10007757.BO:LUONG QUOC TE.UNG HO QUY COM CO THIT.
YV56 - 0006356 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ /Ref:P1302540{//}/Ref:P1302540{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
VNCK - 0050828 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190653340001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
ZZ61 - 0007292 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:030619.SHGD:10001467.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
VNFI - 0178251 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ 135083.030619.084136.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0470359 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 100.000đ MBVCB.181803024.gui thit cho cac chau.CT tu trinh bao giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0465214 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ MBVCB.181791157.ung ho CCT.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0038366 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190218100001.Ung ho T6.2019
VNCK - 0038309 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ IBVCB.0306190099812001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
VNCK - 0037611 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ IBVCB.0306190866378003.NDAK Ung ho CCT thang 5 2019, tet thieu nhi 1/6
VNCK - 0093730 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 3.000.000đ IBVCB.0306190665787002.gia dinh Kien Minh ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0250835 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ 996988.030619.124505.Quyen gop CCT FT19154094000934
VNCK - 0073539 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190275039001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0019852 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:030619.SHGD:10006547.BO:NGUYEN THI KIM HONG.EM XIN UNG HO XAY NHA CHO C AC EM TAY NGUYEN
VNFI - 0179507 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 1.000.000đ 756489.030619.084641.2M ung ho xay HTX cho tre em Tay Nguyen
VNFI - 0019133 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 200.000đ 729131.020619.083644.Kg chuong trinh cct
VNFI - 0008779 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 500.000đ 702735.020619.050308.Dong gop hang thang cho quy
3BN3 - 0153122 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137
M052 - 0626900 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 1.200.000đ FTF_CN:9704366607208583029.FrAcc:0161001605416.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0438275 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 100.000đ MBVCB.181731908.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0102569 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
VNCK - 0966651 TK chuyển đến 2019 02-06-2019 500.000đ IBVCB.0206190201565003.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
MBVP - 0993554 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 200.000đ MBVCB.181005135.nvvp.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0262226 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 10.000đ MBVCB.181356781.Sinh vien.CT tu Tran Van Thai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0256884 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 100.000đ MBVCB.181345219.tuy quy thay hoan canh nao can nhat .CT tu tran quan va le anh tuan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0245835 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 200.000đ MBVCB.181321743.linh&huong ung ho CCT t6/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0245038 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 20.000đ MBVCB.181319979.hoc sinh.CT tu huynh thi my dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0209120 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 1.000.000đ MBVCB.181248128.ktx115.CT tu iporipippi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0175714 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 500.000đ MBVCB.181183763.Trao yeu thuong..CT tu Nguyen Thi Tuyet Nhung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0102169 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 500.000đ IBAFT.0210180275573002.Ung ho quy TNVC
VNCK - 0885104 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 200.000đ IBVCB.0106190587842003.Chuyen tien cho quy com co thit
VNCK - 0900098 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 100.000đ IBVCB.0106191036204002.Trieu Bao ung ho
VNFI - 0807730 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 500.000đ 526688.010619.074212.DG QTNVC
VNFI - 0850001 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 100.000đ 309321.010619.104008.Kts Lan Anh.HN ung ho T5
VNFI - 0850457 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 100.000đ 309501.010619.104143.Kts Lan Anh.hn ung ho T6
MBVP - 0137158 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 500.000đ MBVCB.181106225.xay KTX Tay Nguyen.CT tu Le Manh Hung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0126475 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 2.600.000đ MBVCB.181083443.ung ho 2tr6.CT tu pham cao khoi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0797767 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 500.000đ 939531.010619.002232.Chuyen quy tre em vung cao FT19152720230994
VNFI - 0806559 TK chuyển đến 2019 01-06-2019 500.000đ 970896.010619.073113.Khanh An ung ho cac ban nho FT19152142906613
ZZ61 - 0014199 TK chuyển đến 2019 31-05-2019 100.000đ Sender:01310012.DD:310519.SHGD:10011352.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
ZZ61 - 0020367 TK chuyển đến 2019 31-05-2019 1.000.000đ Sender:01616002.DD:310519.SHGD:10003737.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN MAY
MBVP - 0944022 TK chuyển đến 2019 31-05-2019 5.000.000đ MBVCB.180884547.gui loi den cac be co mot quoc te thieu nhi vui ve.CT tu vu thi phuong nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0774737 TK chuyển đến 2019 31-05-2019 500.000đ IBVCB.3105190191592001.Dong Hoang TpHCM Ung ho com co thit thang 5/2019