Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0010276 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:230419.SHGD:10000943.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY COM CO THIT
VNFI - 0295894 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ 737247.230419.085410.xay ky tuc xa cho hoc sinh
ZZ61 - 0004796 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:01202021.DD:230419.SHGD:10000497.BO:NGUYEN KIM NHUNG.995219042300058 KTX GIANG DO NG DAK LAK BAN NGUYEN CHI UNG HO CAC BE
VNFI - 0272747 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 400.000đ 994649.220419.232538.Fanpage Dat nen gia re ung ho cac em FT19113402313092
MBVP - 0931489 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 5.000.000đ MBVCB163336615.KTX115.CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0270900 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 300.000đ 984681.220419.225718.Le thi luyen ung ho xay KTX
VNFI - 0270831 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ 984651.220419.225622.Ung ho KTX 115
VNFI - 0269477 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 980867.220419.223920.Ung ho du an KTX 115 FT19113094648024
VNFI - 0500824 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 943866.230419.215551.KK ung ho KTX TayNguyen FT19114205745941
MBVP - 0277588 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ MBVCB163799354.ung ho du an ktx 115.CT tu 0011002411014 NGUYEN CONG HUAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0474911 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ 233531.230419.191518.Ung ho tre em ngheo tay nguyen
VNFI - 0452559 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ 980176.230419.172902.Ung ho xay ky tuc xa Tay Nguyen FT19113916118540
MBVP - 0210457 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 5.000.000đ MBVCB163671422.Ung ho KTX Tay Nguyen.CT tu 0301002008888 NGUYEN MANH VINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0440352 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 100.000đ IBVCB.2304190575888002.Ung Ho Sach cho Hoc Tro
ZZ61 - 0016073 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:01202002.DD:230419.SHGD:10006481.BO:TRAN THI LOAN.995219042357976 CHUYEN TIEN CHO QUY COM CO THIT TAY NGUYEN
VNFI - 0405702 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 148786.230419.151647.Ung ho XD ky tuc xa cho 115 em HS VC
VNCK - 0432330 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2304190157936004.Chau Vu Anh Quan 6A3 THCS Alpha ung ho xay KTX 115
VNCK - 0428303 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2304190924866002.XD KTX Tay Nguyen
VNFI - 0373721 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 250.000đ 566239.230419.133913.Ung ho xay ky tuc xa tre em Tay Nguyen
MBVP - 0146981 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 300.000đ MBVCB163559208.Ung ho CCT Tay Nguyen.CT tu 0021000622190 NGO MINH HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0415170 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.700.000đ IBVCB.2304190989218001.CO TRAN HOANG NHI GUI TANG CAC CHAU
25I3 - 0008464 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ FTF_CN:9704366800252839047.FrAcc:0011000376466.ToAcc:0611001976574
MBVP - 0130013 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 200.000đ MBVCB163528254.ung ho ktx.CT tu 0011004016560 VU HOAI NAM toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0351614 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 200.000đ 756694.230419.115146.Ung ho xay ky tuc xa cho tre em vung cao
VNFI - 0347975 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 077796.230419.113814.Chuyen tien KTX 115
ZZ61 - 0009952 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 2.000.000đ Sender:01201003.DD:230419.SHGD:10006075.BO:DO THI THU HOA.UNG HO XAY KY TUC XA
F352 - 0000044 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 100.000đ PHAM THI BICH NGOC;CHUYEN TIEN CHO TRE EM VUNG CAO;
ZZ61 - 0009366 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ Sender:79309001.DD:230419.SHGD:10001871.BO:NGUYEN DUY HUNG.NGUYEN DUY HUNG UNG HO XAY KY T UC XA O DAK LAK
VNFI - 0336808 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 200.000đ 900798.230419.110243.Ung ho CT KTX FT19113568154046
VNFI - 0333778 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 060733.230419.105320.Chuyen tien Ky tuc xa TN
MBVP - 0994937 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ MBVCB163464520.Ung ho du an KTX115.CT tu 0541000206613 NGUYEN HUY QUANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0008342 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:230419.SHGD:10002002.BO:NGUYEN THI HOANG LAN.995219042353343 CHUYEN T IEN CHO QUY TAY NGUYEN
YD17 - 0262134 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ FTF_CN:6868683909136013 .FrAcc:0011003175861.ToAcc:0611001976574
VNCK - 0380264 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2304190353373001.KTX
ZZ61 - 0007305 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 300.000đ Sender:01310001.DD:230419.SHGD:10004786.BO:NGUYEN THU HA.NGUYEN THU HA UNG HO XAY KTX
J633 - 0014257 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:230419.SHGD:10005562.BO:NGO TUAN GIANG.UNG HO XAY DUNG KTX TAY NGUYEN
VNFI - 0308084 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 100.000đ 909833.230419.093542.UH xay KTX EA Dah FT19113424080370
ZZ61 - 0006608 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ Sender:79307006.DD:230419.SHGD:10003598.BO:HOANG VAN HAI.KTX 115 TAY NGUYEN
J633 - 0009126 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:230419.SHGD:10003453.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO CHUONG TRINH KTX. C AM ON CAC ANH CHI
J633 - 0008771 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:230419.SHGD:10001534.BO:NGUYEN THI HONG HANH.FB HONG HANH NGUYEN UNG HO KTX 115
VNFI - 0296691 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 973885.230419.085704.Ung ho xay truong Ea dah Tay Nguyen FT19113037026603
J633 - 0007592 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:79204017.DD:230419.SHGD:17921655.BO:NGUYEN THI MINH.CN TPHCM, NGUYEN THI MINH CT
VNFI - 0295699 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ 535825.230419.085322.Ung ho du an KTX115
Vu Tiet TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ ung ho quy tro - will
ZZ61 - 0025687 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01202021.DD:220419.SHGD:10007829.BO:LE HUYNH PHUONG.995219042232694 UNG HO QUY, V UI LONG GIAU TEN
ZZ61 - 0024143 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:220419.SHGD:10014497.BO:VO THI THANH THUY.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
ZZ61 - 0023990 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01201004.DD:220419.SHGD:10014033.BO:DUONG THI HONG HANH.UNG HO XAY KY TUC XA
ZZ61 - 0023105 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:79201001.DD:220419.SHGD:10014086.BO:NGUYEN VAN BANG.UNG HO XAY KTX
ZZ61 - 0022697 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79333001.DD:220419.SHGD:10003306.BO:TRAN THI KIM DUNG.UNG HO XAY KTX CHO 115 BE
ZZ61 - 0019724 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01202002.DD:220419.SHGD:10004948.BO:NGUYEN THI HIEN.995219042258499 UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN