Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0015756 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:110719.SHGD:10001120.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0972830 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 50.000đ MBVCB.200660015.1.CT tu 1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0019781 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:100719.SHGD:10001855.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T 34 5 6 2019 T4250 M500
ZZ61 - 0004842 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 200.000đ Sender:79307005.DD:100719.SHGD:10003813.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO COM CO THIT
VNFI - 0624928 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 100.000đ 931189.100719.151516.Ung ho FT19191460046498
VNFI - 0572548 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 200.000đ 843719.100719.125103.ck com co thit
VNFI - 0542171 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 116.000đ 936671.100719.111555.H FT19191418815429
VNCK - 0396479 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 200.000đ IBVCB.1007190207185003.A Son Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0384773 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 250.000đ IBVCB.1007190060765001.BUI DUC THIEN.
VNCK - 0361025 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 200.000đ IBVCB.1007190152906002.NGUYEN THI PHUONG.chuyen tien thang 7
VNCK - 0348433 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 1.000.000đ IBVCB.1007190363580001.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho thuong xuyen thang 3 & 4/2019
MBVP - 0899417 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 100.000đ MBVCB.200487722.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0852807 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 300.000đ MBVCB.200391891.Tro ngheo vung cao.CT tu Com Co Thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0778294 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 500.000đ MBVCB.200248266.bt.CT tu nguyen hai ninh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0741028 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 300.000đ MBVCB.200178987.ung ho.CT tu anh Taku toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0641967 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 1.000.000đ MBVCB.199971436.nho Quy phan bo den hoan canh kho khan can ho tro.CT tu chi Viet cong ty HPe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0012612 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:100719.SHGD:10010651.BO:TRAN THI THAO NGUYEN.UNG HO QUY COM CO THIT
J633 - 0017016 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 300.000đ Sender:01310005.DD:100719.SHGD:10006168.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO T6
VNFI - 0627364 TK chuyển đến 2019 10-07-2019 1.000.000đ 940108.100719.152018.Ck FT19191805001024
VNFI - 0171127 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 500.000đ 005198.090719.061609.LUCKY LEO Ung ho xay KTX cho cac e hoc sinh Eadah Tay Nguyen
VNFI - 0155852 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 1.000.000đ 367822.080719.220846.Nguyen Thi Hong Chuyen, Xom Don, Kim Long, Tam Duong, VP Ung ho quy
VNCK - 0313401 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 1.000đ IBVCB.0907190080797001.asd qw qwe123123qweqw
MBVP - 0571429 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 200.000đ MBVCB.199822167.Neu tui em can dong luc thi anh luon ben canh day..CT tu tabo.vn toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0369703 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 500.000đ 993129.090719.164423.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 Ck
VNFI - 0368218 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 200.000đ 926001.090719.164458.Ung ho quy com co thit FT19190941580849
VNCK - 0282958 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 500.000đ IBVCB.0907190161823001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0270532 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 300.000đ IBVCB.0907190793752001.Tran Kim Anh ung ho xay KTX Tay Nguyen ung ho xay KTX Tay Nguyen
VNCK - 0262712 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 500.000đ IBVCB.0907190758734001.Tran Thanh Dang Son Tre ngheo tinh Ha Giang
VNFI - 0286130 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 367.000đ 807173.090719.132754.TuanXu ung ho thang 7 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNFI - 0240513 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 2.000.000đ 081461.090719.105457.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0210369 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 500.000đ 051825.090719.094210.LUCKY LEO ho tro den cac em nho co hoan canh kho khan
MBVP - 0395271 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 50.000đ MBVCB.199497608.bt .CT tu Luan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0221421 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 1.000.000đ IBVCB.0907190457111004.TRINH THI HUONG.
ZZ61 - 0006387 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 3.000.000đ Sender:01202001.DD:090719.SHGD:10001133.BO:LY HONG HANH.995219070951909 COM CO THIT THAN G7
ZZ61 - 0006240 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 1.200.000đ Sender:79303001.DD:090719.SHGD:10004431.BO:TRAN KIM THINH.GUI CAC EM VUNG CAO
9304 - 0000010 TK chuyển đến 2019 09-07-2019 995.000đ GIA DINH CHAU NGOC HA UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0074613 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 200.000đ IBVCB.0807190485544003.bui hoang minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0072426 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 200.000đ IBVCB.0807190069648001.NGUYEN DUC HUNG.Chau Hung gop suc CCT thang 7
VNAF - 0107847 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0967633 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 300.000đ MBVCB.198857498.ca nhan.CT tu Thu Hoai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0306020 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 1.000.000đ MBVCB.199312341.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0157092 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 500.000đ MBVCB.199027881.Thank you.CT tu Cam on toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0010041 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 1.000.000đ Sender:01314007.DD:080719.SHGD:10000803.BO:NGUYEN ANH TUNG.NGUYEN BINH _ CHAU UNG HO CAC B AN.
J633 - 0042603 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:080719.SHGD:10018220.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
J633 - 0050230 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 700.000đ Sender:01310005.DD:080719.SHGD:10021971.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN NHO
ZZ45 - 0004562 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 3.000.000đ Sender:01310001.DD:080719.SHGD:10000555.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T7.2019
VNFI - 0891781 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 2.000.000đ 968157.080719.093032.Tuoi va sach 24h- Ha Noi ung ho FT19189608606306
VNCK - 0153163 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 500.000đ IBVCB.0807190984450001.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNCK - 0147526 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 50.000đ IBVCB.0807190905028005.Bui Hai Nguyen Anh D9-C4-Xuan Dinh_Bac Tu Liem_HN Com co thit
VNCK - 0099460 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 1.000.000đ IBVCB.0807190566717002.Dang Tran Hoang Hang Thang