Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0602704 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 985524.240419.130800.Ung ho xau ktx FT19114989805300
VNFI - 0595485 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 837156.240419.122835.ung ho KTX Tay Nguyen - Daklak
VNFI - 0590018 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ 941229.240419.120314.Ung ho ktx115 FT19114870109673
VNFI - 0582405 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 650277.240419.113007.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ung ho du an KTX115
VNFI - 0516675 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ 295435.240419.071604.Phung ung ho xay nha KTX cho 115 hs xa EaDah
VNDN - 0025285 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 5.000.000đ IBVCB.2404190335622001.Cong ty OMEGA ung ho tien xay nha KTX cho 115 HS Ea Dah
VNCK - 0557101 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ IBVCB.2404190153841004.UH xay dung KTX115
VNCK - 0535804 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ IBVCB.2404190373552001.Ung ho xay KTX
VNCK - 0532287 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2404190644610002.Vu Van Quynh ung ho quy
VNCK - 0525028 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ IBVCB.2404190092724001.Ung ho xay truong o tay nguyen
VNCK - 0524740 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ IBVCB.2404190213200001.Chau Tram Anh va The Khoa ung ho
VNCK - 0514854 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2404190782496001.Do Thi Thanh Hoai, Vung Tau ung ho
VNCK - 0492541 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ IBVCB.2404190472577001.Ung ho quy xay KTX
MBVP - 0470258 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ MBVCB164160650.Ung ho xay dung KTX115.CT tu 0071000678687 DANG VU VIET ANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0374270 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 300.000đ MBVCB163989371.ung ho 1 hat cat xay truong vung cao. .CT tu 0041000143949 NGUYEN DUC DAI toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0314935 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ MBVCB163877186.ung ho xay ktx quy cct tai daklak.CT tu 0011004240790 TRAN THI TUYET MAI toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0297202 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ MBVCB163837365.ung ho CCT xay truong cho cac con.CT tu 0031000406878 LUONG THI MY HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0039310 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:240419.SHGD:10015080.BO:NGUYEN THI PHUONG LAN.UNG HO XAY TRUONG VUNG CA O
J633 - 0035955 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 250.000đ Sender:01310012.DD:240419.SHGD:10013504.BO:PHAM DUC MINH.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
J633 - 0028677 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:240419.SHGD:10011590.BO:TRAN THI THANH LOAN.UNG HO XAY DUNG KTX115
J633 - 0023617 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ Sender:01310001.DD:240419.SHGD:10009564.BO:TRAN THI NGOC LAN.KTX115
ZZ61 - 0009630 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ Sender:79307005.DD:240419.SHGD:10011225.BO:TRAN THI YEN MINH.IBXAY KI TUC XA
Q369 - 0000294 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ NGUYEN THI THANH TAM NOP UNG HO XAY DUNG KTX 115 GD TIEN MAT
VNCK - 0551819 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ IBVCB.2404190435526001.ung ho ung ho ungho
VNVT - 0754413 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190424217607576.VNVT20190424754413.1
VNFI - 0710069 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 551111.240419.191209.Chuyen tien
VNCK - 0553168 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000đ IBVCB.2404190991838002.asd 123 asd
ZA76 - 0000076 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ NGUYEN THANH HA NT GD TIEN MAT
VNCK - 0501439 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000đ IBVCB.2404190491549001.123 we asd
VNCK - 0483544 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2304190911135005.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
MBVP - 0428992 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ MBVCB164087658.ung ho xay dung ktx115 Ea Dah.CT tu 0011000662825 HOANG THUY ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0299399 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ MBVCB.163842782.tre em vung cao.CT tu Nguyeen van Sau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0372973 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 300.000đ IBVCB.2304190888397001.Chuc cac con som co truong hoc
VNFI - 0290607 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 622076.230419.083055.LE THI MINH THU CHUYEN KHOAN
ZZ61 - 0003680 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:230419.SHGD:10002856.BO:NGUYEN THI MY DIEN.IBJANIE UNG HO QUY XAY KY TU C XA EA DAH
VNCK - 0368817 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ IBVCB.2304190544519002.P.QLRR - VCBL ung ho xay dung truong hoc o Tay Nguyen.
I461 - 0000026 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ nghiem thi nguyet anh thai binh chuyen tien ung ho xay dung ky tuc xa 115 GD TIEN MAT
MBVP - 0946093 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ MBVCB163368406.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0011001015053 NGUYEN DINH TRONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0278343 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 100.000đ 973334.230419.063449.nam phong ung ho xay kts nguoi mong o tay nguyen
VNFI - 0278246 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 2.000.000đ 973074.230419.063141.Chuyen tien ung ho xay ktx cho hoc sinh Tay Nguyen
MBVP - 0253234 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ MBVCB.163750812.KTX.CT tu Nguyen Thi Thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0465419 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 959803.230419.182505.dong gop cho quy
VNCK - 0446683 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 300.000đ IBVCB.2304190135763002.Nguyen Thi Thanh Hai HCM Ung ho xay KTX cho hoc sinh ngheo Tay Nguyen
XC92 - 0000142 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 7.000.000đ MR KIM JUNG SIK;from vietnam stong korea ung ho cct;
MBVP - 0142538 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ MBVCB.163551317.pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0142235 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 100.000đ MBVCB.163550706.Tay Nguyen.CT tu Ktx toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0137519 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 100.000đ MBVCB.163542023.binh thuong.CT tu le duy lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0392421 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2304190680541001.TMT Ung ho quy
ZZ61 - 0007600 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 200.000đ Sender:01360002.DD:230419.SHGD:10000196.BO:NGUYEN THI PHUONG ANH.UNG HO DU AN KTX 115
VNCK - 0377103 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2304191004547001.Ung ho xay truong Daklak