Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0548735 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 1.000.000đ IBVCB.0606190556969001.
VNCK - 0532191 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 100.000đ IBVCB.0606190279013003.Vu Thanh Van Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0519531 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 300.000đ IBVCB.0606190429675001.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
MBVP - 0565926 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 1.000.000đ MBVCB.183771847.ung ho thuong xuyeb.CT tu Le Diem Hang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0541729 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 300.000đ MBVCB.183727028.ung ho.CT tu anh taku toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0532678 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 100.000đ MBVCB.183710425.ung ho tro ngheo vung cao.CT tu Ly Hai Nam va Ly Anh Tu ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0509684 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 300.000đ MBVCB.183670014.all.CT tu Nguyet Lam Tue Lam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0504658 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ MBVCB.183661321.Ca nhan.CT tu Thu Hoai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0008182 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:060619.SHGD:10000664.BO:NGUYEN LE QUYNH CHI.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0004671 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ Sender:01352002.DD:060619.SHGD:10000138.BO:QUACH THANH CONG.CK LNH QUY TRO NGHEO VUNG CA O 0611001917137
MBVP - 0425430 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 500.000đ MBVCB.183520602.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0932060 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 500.000đ 200883.050619.213035.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 Ck
VNCK - 0425784 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190705669004.Nguyen thi nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot thanh xuan hnoi Ung ho Quy com co thit
VNFI - 0918097 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 500.000đ 918841.050619.201650.Ung ho com co thit T6 2019
VNFI - 0848159 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ 178947.050619.162520.Vietcombank 0611001917137 Be Nhu Thao ung ho quy tnvc
VNCK - 0380955 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190809848001.Com co thit
0597 - 0009677 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ /Ref:P3259156994Y19{//}/Ref:P3259156994Y19{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UHCCT T62019 DVC:KHONG D UC TRUNG 108-C31
VNCK - 0370225 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190284724006.Anh Phan vung Tau Ung ho
VNCK - 0359863 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190172416002.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 6
VNFI - 0778932 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ 472984.050619.134629.Ung ho Quy ho tro ngheo vung cao
VNFI - 0751144 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ 219195.050619.115616.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT-050619-11:56:00
MBVP - 0128116 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 500.000đ MBVCB.182972438.hoan canh kho khan.CT tu giau ten toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0323106 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ IBVCB.0506190138749005.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0322623 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 300.000đ IBVCB.0506190979929001.chau Hung dong hanh cung CCT thang 6
MBVP - 0117599 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 200.000đ MBVCB.182954092.thang 52019.CT tu em Ten ung ho com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0977600 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 500.000đ MBVCB.182878602.Ung ho T6/2019.CT tu Hoang Bach - Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0362039 TK chuyển đến 2019 05-06-2019 2.000.000đ IBVCB.0506191028374005.Cu co Lang Tuyet Nga ung ho xay truong o Tay Nguyen
MBVP - 0823208 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ MBVCB.182459760.tre em vung cao.CT tu Nhan Chau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0006649 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 2.000.000đ Sender:79202002.DD:040619.SHGD:10001506.BO:DUONG DINH HAI.995219060439715 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
VNFI - 0652160 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ 143752.040619.220835.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0266714 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 200.000đ IBVCB.0406190821984002.motbit P505, 3c resco xuan dinh ung ho tre vung cao
VNCK - 0240096 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 2.000.000đ IBVCB.0406190233312001.Ung ho
MBVP - 0941587 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 100.000đ MBVCB.182804524.tre mau giao.CT tu Nguyen Chau Tue Linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0013507 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:040619.SHGD:10015877.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
MBVP - 0777834 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 100.000đ MBVCB.182380421.ung ho quy.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0774498 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ MBVCB.182374471...CT tu TRAN LAM BICH TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0730627 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 200.000đ MBVCB.182294926.Ung ho ct com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0025561 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:040619.SHGD:10003511.BO:CAO TIEN CUONG.CK
J633 - 0025196 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 200.000đ Sender:01604001.DD:040619.SHGD:10001128.BO:NGUYEN KIM KHANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
Anonymous TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ
VNCK - 0152022 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190146660001.Tran Trung Kien Ung ho
MBVP - 0672329 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ MBVCB.182176399.ung ho cac ct tu thien .CT tu phung mai anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0664644 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 1.000.000đ MBVCB.182160809.Quy Con Co Thit.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0305058 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 300.000đ 973836.030619.153730.NTC ung ho CCT va TNVC FT19154116115362
VNCK - 0105498 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 3.000.000đ IBVCB.0306190658311004.Ung ho quy TNVC thang 6/2019.
VNCK - 0101416 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 200.000đ IBVCB.0306190076041003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNFI - 0282030 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 100.000đ 900832.030619.143806.QTRANG UH QUY FT19154271067393
MBVP - 0575089 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 100.000đ MBVCB.181999828.Sinh Vien.CT tu Tao Gia Nai Ngan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0098951 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190311133002.Quyen Lam Dong ung ho chuong trinh
VNCK - 0096430 TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ IBVCB.0306190615063002.tiktok sg ungho