Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0634775 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 500.000đ MBVCB164484407.yakul xay truong.CT tu 0011004255513 PHAM THI MINH HOAI toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0828453 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 500.000đ 692661.250419.120859.VU THI VAN HUONG UNG HO CCT TAY NGUYEN
VNFI - 0794117 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 5.000.000đ 350960.250419.101738.CONG TY TNHH DV HANG HOA ACSV UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO-250419-10:16:05
J633 - 0023292 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 1.000.000đ Sender:01201003.DD:250419.SHGD:10005403.BO:NGUYEN THI KIM ANH.UNG HO XAY DUNG KTX CHO 115 CHAU TAY NGUYEN.
J633 - 0020845 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:250419.SHGD:10005837.BO:VU THI BICH NGOC.UNG HO KTX 115
VNFI - 0782417 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 1.000.000đ 147010.250419.094059.Lan Huong Reatimes ung ho Ky tuc xa 115
J633 - 0006851 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:250419.SHGD:10002612.BO:DANG TIEN DUNG.DANG YEN LINH UNG HO KTX115 0979 487767
ZZ61 - 0004293 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 1.000.000đ Sender:01202021.DD:250419.SHGD:10000276.BO:NGUYEN THUY PHUONG.995219042550897 CHUYEN TIE N UNG HO KTX115
DD4400 - 0132713 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 48.282đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
VNCK - 0616168 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 150.000đ IBVCB.2404190704946001.Chuc cac em hoc tot
MBVP - 0800405 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 200.000đ MBVCB164788663.lynachuyenkhoan.CT tu 0011004049708 PHAM NGOC HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0770972 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 300.000đ MBVCB.164730894.bt.CT tu phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0728120 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 200.000đ IBVCB.2504190225832002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T4/2019
VNFI - 0925239 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 900.000đ 976533.250419.171840.nhe long FT19115860135587
VNFI - 0923786 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 20.000.000đ 144276.250419.171332.Anh Dan ung ho xay ky tuc xa hoc sinh tay nguyen
0595 - 0011656 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 300.000đ /Ref:P3279115097Y19{//}/Ref:P3279115097Y19{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
ZZ61 - 0019251 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 300.000đ Sender:01307001.DD:250419.SHGD:10016907.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0715509 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 300.000đ IBVCB.2504190734244001.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
VNCK - 0714848 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 200.000đ IBVCB.2504190163200002.Nhung . .
VNCK - 0703973 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 500.000đ IBVCB.2504190606703007.Duong Thi Thu Q9, TPHCM ung ho cac em thang 5
VNCK - 0701512 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 200.000đ IBVCB.2504190638405002.Ung ho cac chau xay truong o Tay Nguyen
VNCK - 0700332 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 200.000đ IBVCB.2504190531173002.Nguyen Huong Tra Ha Noi Quy Tro Ngheo Vung Cao
J633 - 0056883 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 1.000.000đ Sender:01348002.DD:250419.SHGD:10002864.BO:BUI THI THIEN NGA.NGO MINH TUAN 50B HANG BAI HN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (CHUYEN TIEP VCB BA DINH HN)
ZZ61 - 0009431 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 200.000đ Sender:01307001.DD:250419.SHGD:10006907.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO DU AN COM CO THIT
VNCK - 0659522 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 11.000đ IBVCB.2504190565008001.hieu haha
MBVP - 0585392 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 300.000đ MBVCB.164392811.ung ho du an xay truong cho tre em tay nguyen.CT tu nguyen van trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0634419 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 500.000đ IBVCB.2504190711676002.Be Phuc Q Tan Phu TPHCM Quy com co thit
ZZ61 - 0005137 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 1.000.000đ Sender:01311002.DD:250419.SHGD:10000218.BO:NGUYEN KHANH HUNG.CCT TAY NGUYEN KTX115 HUNG BX L
VNCK - 0628433 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 200.000đ IBVCB.2504190057726002.Co Thu Q9 Ky tuc xa
DD2760 - 0001308 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
J633 - 0011095 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ Sender:01204001.DD:240419.SHGD:11973206.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0009570 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:240419.SHGD:10007311.BO:BUI THUY LINH.UNG HO XAY DUNG KTX115
ZZ61 - 0005605 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ Sender:01313007.DD:240419.SHGD:10000198.BO:VU LIEN HUONG.KTX TAY NGUYEN
ZZ61 - 0004555 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ Sender:01201011.DD:240419.SHGD:10000964.BO:NGUYEN THI HONG XINH.GOP QUY XAY KTX115 HOC SIN H TAI EA DAH
ZZ61 - 0004347 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:240419.SHGD:10001380.BO:LE VAN QUYEN.CHAU LE NHAN NGHIA LE TRI TIN TAI THON PHUC TAN, GIA TAN, GIA LOC, HAI DUONG UNG HO CT CCT
ZZ61 - 0004112 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:240419.SHGD:10003203.BO:VO THI THUY TRANG.IBUNG HO XAY KTX HOC SINH
YV56 - 0006226 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ /Ref:PALPM908DVG{//}/Ref:PALPM908DVG{//}LP VNM908DVG UNG HO COM CO THIT DVC:MRS TRINH THI NGOC DIEP
VNFI - 0730682 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 708563.240419.211240.UNG HO XAY DUNG KTX115
VNFI - 0719047 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 968543.240419.200339.Xay ky tuc xa tro ngheo Tay Nguyen FT19114330407819
VNFI - 0703574 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 542888.240419.183850.Chuyen tien
VNFI - 0694098 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ 938330.240419.175403.Ung ho xay truong
VNFI - 0665761 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 253192.240419.162027.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Gop tien xay dung Ktx 115
VNFI - 0663134 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 419083.240419.161716.Tuyet Hang gop qui
VNFI - 0662050 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ 000398.240419.161413.Ung ho
VNFI - 0652862 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 300.000đ 142609.240419.154927.ung ho xay truong
VNFI - 0640563 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 300.000đ 327511.240419.151241.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Chuyen khoan quy tro ngheo vung cao xd KTX115
VNFI - 0626356 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 659438.240419.143225.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 ung ho xay truong vung cao
VNFI - 0610828 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ 911703.240419.134548.Ung ho du an KTX115 FT19114080779758
VNFI - 0607206 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 358224.240419.133024.Vo Thi Thu Hien ung ho xay truong
VNFI - 0603379 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 987717.240419.131122.Ung ho xd KTX115 FT19114805402350