Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0036391 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ 903626.100619.172301.1 chut dang tang cac chau tnvc FT19161730114353
VNCK - 0937996 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ IBVCB.1006190811838002.Do Huy Quang Cam Thuong - Ba Vi - Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0018123 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 300.000đ Sender:79310001.DD:100619.SHGD:10023755.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNFI - 0970006 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 116.000đ 946512.100619.145803.Quy com co thit FT19161856808390
VNCK - 0920437 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ IBVCB.1006190496280002.Trituclacs Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0916857 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 50.000đ IBVCB.1006190220718002.Bui Hai Nguyen Anh D9_C4_Xuan Dinh_Bac Tu Liem_Hanoi Com co thit
C263 - 0007124 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 300.000đ /Ref:PALPM90CT97{//}/Ref:PALPM90CT97{//}LP VNM90CT97 NGUYEN MINH HA UNG HO QUY DVC:MRS NGU YEN THI MINH HA
J633 - 0042529 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:100619.SHGD:10016532.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO T5
J633 - 0041798 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:100619.SHGD:10016155.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
VNCK - 0893298 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ IBVCB.1006191033355001.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
MBVP - 0389215 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ MBVCB.185234823.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0875282 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 300.000đ 172939.100619.102814.Quang Tran chung tay cung moi nguoi
J633 - 0032705 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 1.500.000đ Sender:01359001.DD:100619.SHGD:10000552.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1916154510:PHAN HUYEN QUAN G STT 179 THUONG XUYEN UNG HO 2019
MBVP - 0368167 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 50.000đ MBVCB.185192946.1.CT tu 1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0846241 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ 896939.100619.091445.Ung ho quy T6 19 FT19161243140701
ZZ61 - 0003561 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ Sender:01202002.DD:100619.SHGD:10000137.BO:NGUYEN THI THU HOA.995219061020827 UNG HO QUY
MBVP - 0280999 TK chuyển đến 2019 09-06-2019 10.000đ MBVCB.185006189.Sinh vien.CT tu tran van thai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0181667 TK chuyển đến 2019 09-06-2019 200.000đ MBVCB.184798262.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0165071 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 100.000đ MBVCB.184763224.binh thuong.CT tu Nguyen Thi Y Phung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0103496 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0753867 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 500.000đ IBVCB.0806190896757001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0485217 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 300.000đ 909168.080619.075433.Gop chut cho cac be FT19159745010294
VNFI - 0590920 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 100.000đ 226039.080619.152851.Vietcombank 0611001917137 NGUYEN HUY ANH ung ho
VNFI - 0640203 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 20.000đ 355681.080619.191212.Bank Transfer
VNFI - 0295204 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 2.000.000đ 935584.070619.114403.Ung ho Quy FT19158683994699
VNFI - 0405019 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 300.000đ 914215.070619.171604.Ung ho xay ky tuc xa o tay nguyen FT19158604209913
VNFI - 0322596 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 100.000đ 933748.070619.134345.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001976574 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19158033503589
MBVP - 0792820 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ MBVCB.184225462.binh thuong.CT tu tung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0780699 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 600.000đ MBVCB.184204081.nguoi ha noi.CT tu bomeducquang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0624221 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 200.000đ IBVCB.0706190962779003.Gia dinh My keol Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0686881 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ IBVCB.0706190819534001.Haduxi - Hang Duc Xin 13 lo 3B do thi Trung Yen Trung Hoa Shop Haduxi trich 10k moi don hang ung ho tre ngheo
VNFI - 0236853 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ 064686.070619.084335.GOP TIEN CHO QUY COM CO THIT
VNFI - 0237529 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 2.000.000đ 380054.070619.084535.ung ho quy tre em vung cao
VNFI - 0377037 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 840.000đ 333437.070619.160721.Du Dinh An, Xom Don, Kim Long, Tam Duong, VP Ung ho quy
VNFI - 0395246 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 300.000đ 138907.070619.165012.Ung ho com co thit
VNFI - 0412877 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 200.000đ 561577.070619.174007.Ung ho qu hoc tro ngheo vung cao Hong Que
ZC65 - 0006068 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ IBPS/SE:79202002.DD:070619.SH:10004683.BO:VO THI THUONG LAN.XAY DUNG KTX 115 CAC CHAU O TA Y NGUYEN
ZZ61 - 0010646 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:070619.SHGD:10012219.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
MBVP - 0669519 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ MBVCB.183982845.thank you !.CT tu cam on toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0051621 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 300.000đ Sender:79204017.DD:070619.SHGD:17405612.BO:NGUYEN THI ANH THU.NHAN TAI CN BA DINH,HA NOI. MS ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
J633 - 0055460 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 700.000đ Sender:01310005.DD:070619.SHGD:10015297.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN NHO
MBVP - 0639358 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 200.000đ MBVCB.183922518.khong.CT tu Nguyen Anh Ca toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0018045 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 300.000đ Sender:01310012.DD:060619.SHGD:10007523.BO:LUU THUY VAN.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
VNFI - 0020283 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 1.000.000đ 057499.060619.110550.Le Thi Van Chi ung ho CCT TN
MBVP - 0355313 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ MBVCB.183385523.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ45 - 0006026 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 5.000.000đ Sender:01310001.DD:060619.SHGD:10004107.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T6.2019
ZF06 - 0000085 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 500.000đ HOANG THI THANH TAM;HN;UNG HO; GD TIEN MAT
XC92 - 0000071 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 2.270.000đ IBPS/SE:01204009.DD:030619.SH:19238451.TC:XC92.021062.dd 030619 BO:AGRIBANK CN MUONG TE.TR9A LAI LENH CO NGAY 03/6/2019 THAM CHIEU 10030612 DO TK KH DA DOI THANH 7808201003750 MO TAI AGRIBANK HUYEN NAM NHUN
XC92 - 0000068 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 2.690.000đ IBPS/SE:01204009.DD:030619.SH:19238414.TC:XC92.021061.dd 030619 BO:AGRIBANK CN MUONG TE.TR1A LAI LENH CO NGAY 03/6/2019 THAM CHIEU 10030430 DO TK KH DA DOI THANH 7808201004073 MO TAI AGRIBANK NAM NHUN
VNCK - 0559571 TK chuyển đến 2019 06-06-2019 200.000đ IBVCB.0606190445298002.Amon Hd Ung ho cho tre em