Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0351938 TK chuyển đến 2019 27-04-2019 1.000.000đ MBVCB.165713995.Ung Ho KTX 115.CT tu Nguyen Thi Ngoc Diem toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0430331 TK chuyển đến 2019 27-04-2019 50.000đ MBVCB.165857842.ck.CT tu gem coffee toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0982204 TK chuyển đến 2019 27-04-2019 100.000đ IBVCB.2704190687490001.Thu Vung Tau Hoan canh kho khan
VNFI - 0422338 TK chuyển đến 2019 27-04-2019 400.000đ 782110.270419.163502.Kg chuong trinh cct
MBVP - 0261187 TK chuyển đến 2019 27-04-2019 500.000đ MBVCB.165539724.chuc cac be hoc tot.CT tu Huyen Khanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0249652 TK chuyển đến 2019 27-04-2019 500.000đ MBVCB.165514979.Ung ho CCT 2019.04.CT tu DBS toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0417955 TK chuyển đến 2019 27-04-2019 100.000đ 276405.270419.161909.Ung ho tu thien
VNCK - 0979899 TK chuyển đến 2019 27-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2704190642050002.Ung ho xay ktx 115 tre em vung cao
VNFI - 0278272 TK chuyển đến 2019 27-04-2019 300.000đ 935119.260419.234201.Khanh An - Khanh Linh ung ho xay KTX cho cac ban Tay Nguyen FT19117179247240
J633 - 0006965 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:260419.SHGD:10001213.BO:NGUYEN HOA BINH.UNG HO QUY XAY TRUONG VA CAC VI EC CHO TRE EM NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0009530 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:260419.SHGD:10009081.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0009023 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 400.000đ Sender:01201011.DD:260419.SHGD:10004617.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC T42019
ZZ61 - 0004652 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 300.000đ Sender:01201004.DD:260419.SHGD:10001697.BO:NGUYEN VAN CUONG.HO TRO TRE EM KHO KHAN
VNFI - 0124423 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 2.500.000đ 266434.260419.143015.Zen ung ho thang 4
VNFI - 0117811 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 840.000đ 912345.260419.141446.Phi Thi Bien, Xom Don, Kim Long, Tam Duong, VP Ung ho quy
VNFI - 0115182 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 500.000đ 057731.260419.140801.ung ho cac em
VNFI - 0110411 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 900.000đ 245784.260419.135542.UNG HO CCT QUY 2 2019
VNFI - 0081816 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 200.000đ 350141.260419.120904.G
VNFI - 0006385 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 300.000đ 265038.260419.083325.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 04 NAM 2019
VNCK - 0910680 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2604190016721003.Cuong cac be vung cao cac be vung cao
VNCK - 0890385 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 50.000đ IBVCB.2604190075505002.Nguyet Nga ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0839161 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 500.000đ IBVCB.2604190025998002.Quyen Lam Dong ung ho chuong trinh
VNCK - 0834996 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 2.000.000đ IBVCB.2604190650444003.Cac con Minh Nguyet, Chau Anh, Dieu Anh ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0825702 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 500.000đ IBVCB.2604190606168003.Vo minh xuan Son tan, son tay, quang ngai Khong
MBVP - 0939711 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 200.000đ MBVCB.165070008.bt.CT tu Ngo Toan Thang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0904914 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 500.000đ MBVCB.165005091.ung ho xay truong.CT tu zero112358 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0843873 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 200.000đ MBVCB164887267.ung ho.CT tu 0021001757017 DAO HOANG TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0825587 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 2.000.000đ MBVCB.164845748.ung ho xay truong cho cac chau vung cao.CT tu bui luong hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0813782 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 200.000đ MBVCB.164817042.tre em vung cao.CT tu nguyen van sau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0167232 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 2.400.000đ MBVCB.165335033.Quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0021331 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 1.000.000đ Sender:01616002.DD:260419.SHGD:10005033.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN APRI L
25I8 - 0009346 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 100.000đ PT._.20190426.154949.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNFI - 0113703 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 200.000đ 380151.260419.140414.Ung ho quy tro ngheo vung cao tay nguyen
VNFI - 0110404 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 500.000đ 211836.260419.135541.Ung ho xay ktx cho hoc sinh Tay Nguyen
VNFI - 0059910 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 2.000.000đ 049089.260419.110354.Ung ho du an KTX115
VNFI - 0124884 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 5.000.000đ 477999.260419.142729.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Quach Tuyet Lan ung ho xay truong tai krongnang
VNFI - 0148606 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 500.000đ 251443.260419.152357.Ung ho XD KTX tro ngheo vung cao
VNFI - 0985059 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 500.000đ 624815.250419.223831.Vietcombank 0611001976574 Chau Tran Tu Anh ung ho xay KTX tre em o Tay Nguyen
ZZ61 - 0019723 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:260419.SHGD:10014049.BO:NGO QUANG DUNG.UNG HO TAY NGUYEN
ZZ61 - 0023760 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 1.000.000đ Sender:79302001.DD:260419.SHGD:10010221.BO:NGUYEN THI THAM.(50219042650008) NGUYEN THI THA M UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
R659 - 0000224 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 300.000đ TRAN THI MINH THANH;QUY CCT TAY NGUYEN;
MBVP - 0199239 TK chuyển đến 2019 26-04-2019 1.000.000đ MBVCB165400888.DAI GIA DINH TRUNG NGA, CHINH HUE UNG HO XAY TRUONG KTX115.CT tu 0101001070875 NGUYEN TRONG CHINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
DD4400 - 0354769 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 17.004đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
VNFI - 0956669 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 500.000đ 984941.250419.193343.Ung ho xay ktx115 FT19115840093851
YL89 - 0000129 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 100.000.000đ CT TNHH MY PHAM SHISEIDO VIET NAM CHUYEN TIEN UNG HO XAY KTX TAY NGUYEN -QUY TRO NGHEO VUN G CAO//0200
MBVP - 0736576 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 300.000đ MBVCB164665449.tay nguyen.CT tu 0141000866567 DO THE HANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0910103 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 1.000.000đ 920807.250419.163440.Ung ho xay dung ktx 115 FT19115052204309
J633 - 0068964 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:250419.SHGD:10015922.BO:TRAN THI THAI.UNG HO CAC BE VI MOT TUONG LAI TU OI DEP HON
VNCK - 0708329 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 20.000.000đ IBVCB.2504190374175001.Thy va An ung ho ktx115
VNCK - 0694977 TK chuyển đến 2019 25-04-2019 500.000đ IBVCB.2504190868219001.Ung ho xay dung KTX115