Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0490500 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 300.000đ IBVCB.1406190436747002.Chi la yeu thuong
VNCK - 0487553 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 1.000.000đ IBVCB.1406190518332001.CAO MINH PHUONG UHTX - T06.2019
VNFI - 0126286 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 300.000đ 967614.140619.173128.ung ho quy tre ngheo vung cao
VNCK - 0408466 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 200.000đ IBVCB.1406190304849001.Ung ho quy thang 6
VNCK - 0403379 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 500.000đ IBVCB.1406190410495002.Be Nhat Minh quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0399389 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 200.000đ IBVCB.1406190947421001.LE MAI TP HCM TRE EM VUNG CAO
MBVP - 0790732 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 100.000đ MBVCB.187746263.ung ho quy.CT tu PHAM THU TRANG toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
3BU1 - 0120242 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 300.000đ FTF_CN:9704366801274947016.FrAcc:0021001037111.ToAcc:0611001917137
VNFI - 0055349 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 500.000đ 922607.140619.144134.Chau tuyet ung ho quy FT19165075882335
VNFI - 0142357 TK chuyển đến 2019 14-06-2019 300.000đ 792338.140619.183017.chau chung giup
VNCK - 0342769 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 300.000đ IBVCB.1306190885918002.Pham Anh Thai Tay Son, Dong Da, Ha Noi Gui Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0318579 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 500.000đ IBVCB.1306190412507003.Gia dinh Pham Ngoc Tung- Nguyen Dieu Linh 2602, B2, 854 Ta Quang Buu, _5, Q8, HCM Tre em duoi 12 tuoi
VNFI - 0741921 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 200.000đ 083183.130619.105911.LUCKY LEO mot chut ho tro den cac em nho co hoan canh kho khan
VNCK - 0303349 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 200.000đ IBVCB.1306190671845003.NGUYEN THI YEN NHI 929 Le Chi Dan,Tuong Binh Hiep,Thu Dau Mot, BD Tre em ngheo vung cao
VNCK - 0302293 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 30.000đ IBVCB.1306190974749002.Bui Van Duc B14 Kim Lien Ha Noi Ung ho Quy com co thit
MBVP - 0359365 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 100.000đ MBVCB186927305.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0531002547605 TA HONG HAI HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0005750 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:130619.SHGD:10003738.BO:VU THI THANH HONG.TRANG UNG HO
VNCK - 0291022 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 100.000đ IBVCB.1306190822615004.Anh Toan Seniart Tu thien
VNCK - 0285800 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 300.000đ IBVCB.1306190581373001.Nga Hanoi T6/19
VNFI - 0693116 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 500.000đ 687709.130619.082634.Vietcombank 0611001917137 Ung ho
VNFI - 0847534 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 500.000đ 031428.130619.163756.IBFTA 190613000018724 Ung ho tro ngheo vung cao
VNFI - 0741261 TK chuyển đến 2019 13-06-2019 300.000đ 082513.130619.105725.LUCKY LEO Ung ho xay KTX cho cac e hoc sinh Tay Nguyen
ZZ61 - 0012129 TK chuyển đến 2019 12-06-2019 1.000.000đ Sender:01311003.DD:120619.SHGD:10003986.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CTY C P XAY DUNG J TECH HO TRO QUI TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0016518 TK chuyển đến 2019 12-06-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:120619.SHGD:10006634.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 6 VA 7
VNCK - 0205743 TK chuyển đến 2019 12-06-2019 2.000đ IBVCB.1206190248211005.123 123 123
VNCK - 0216576 TK chuyển đến 2019 12-06-2019 800.000đ IBVCB.1206190139555001.Tam & Huong tang cac ban nho vung cao. Chuc cac ban hoc tap tot va luon vui ve xxx
ZZ61 - 0005016 TK chuyển đến 2019 12-06-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:120619.SHGD:10001121.BO:NGUYEN THI THU HIEN.HIENKE UNG HO QUY XAY TRUON G
J633 - 0011649 TK chuyển đến 2019 12-06-2019 5.000.000đ Sender:01310005.DD:120619.SHGD:10003535.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
VNFI - 0520102 TK chuyển đến 2019 12-06-2019 800.000đ 273158.120619.133457.UNG HO DU AN KTX TAY NGUYEN
ZZ61 - 0003957 TK chuyển đến 2019 12-06-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:120619.SHGD:10001557.BO:PHAM THI THANH BINH.UNG HO XAY DUNG KI TUC XA T RE EM TAY NGUYEN
VNFI - 0465080 TK chuyển đến 2019 12-06-2019 100.000đ 929363.120619.102612.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001976574 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19163383376288
VNCK - 0054853 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 100.000đ IBVCB.1106190238511001.Tre em hieu hoc tre em hieu hoc tre em hieu hoc
VNCK - 0044646 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ IBVCB.1106191023814002.Ung ho thang 5
VNCK - 0019988 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ IBVCB.1106190930072001.X UNG HO CCT
MBVP - 0926324 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ MBVCB.186277335.tuy quy su dung cho hoan canh nao can nhat.CT tu le anh tuan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0834239 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ MBVCB.186095442.ung ho cac chau .CT tu Tran anh Dan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0688045 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 500.000đ MBVCB.185830249.Dang di lam.CT tu Le Hong Son toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0063130 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 250.000đ IBVCB.1106190460781001.
VNCK - 0086205 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 20.000.000đ IBVCB.1106190473687001.VC anh chi Tung-Lan (Berlin) & nhung nguoi ban
VNCK - 0093241 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 500.000đ IBVCB.1106190810161002.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Quy Tro ngheo vung cao
VNFI - 0117603 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 500.000đ 965481.110619.061524.Ong ba noi Kit Do ung ho Quy Com co thit FT19162460005437
VNFI - 0240784 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 367.000đ 211937.110619.133944.TuanXu ung ho thang 6 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNFI - 0386850 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ 777153.110619.212007.Chuc cac e ngoan giu tinh than vuot kho
ZZ61 - 0011744 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 3.450.000đ Sender:79303008.DD:110619.SHGD:10014755.BO:TRAN KIM THINH.GUI CAC EM VUNG CAO
MBVP - 0661812 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 1.000.000đ MBVCB.185776549.quy Tro ngheo vung cao t6.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0015260 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:110619.SHGD:10001818.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0323394 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ MBVCB.185095547.ha noi.CT tu nguyen hai nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0638419 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ MBVCB.185722920.ung ho cac hoc tro ngheo.CT tu Nguyen Van Son toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0056104 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 400.000đ 403014.100619.182344.Chuyen tien
VNCK - 0978264 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 88.888đ IBVCB.1006190149179004.Nguyen Hong Hai T6 K10 Hong Hai - Ha Long - Quang Ninh Goodluck to all of u