Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0763611 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 700.000đ IBVCB.2606190460495002.NguyenVinhhn ung ho quy
VNFI - 0043562 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 7.000.000đ 948037.260619.185701.Giai nhi otofun 13 - 2 trieu, lien quan BK toan thu 5 trieu - da giao huu voi Cct FC FT1917790345675
VNFI - 0047078 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 2.000.000đ 960537.260619.191239.May Sala Kora ung ho Quy TNVC FT19177490802460
VNFI - 0927346 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 500.000đ 433933.260619.132306.UH quy TNVC T6
MBVP - 0483966 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 1.000.000đ MBVCB192576246.ung ho quy.CT tu 0541001634313 NGUYEN THI NGUYET NGA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0664665 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 300.000đ IBVCB.2506190472511004.Lamlinhbon Ecopark Ung ho quy
VNCK - 0676642 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 200.000đ IBVCB.2506190591497001.Nhung Ha Noi Ung ho
VNFI - 0543183 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 1.000.000đ 913702.250619.043904.ung ho quy com co thit
VNVT - 0783718 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190625210230523.VNVT20190625783718.1
ZZ61 - 0015603 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 300.000đ Sender:01201011.DD:250619.SHGD:10012724.BO:NGUYEN VAN CUONG.HAPPY FOR CHILDREN
J633 - 0050009 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 200.000đ Sender:01663001.DD:250619.SHGD:10000771.BO:TRUONG NGOC HUY.HO TRO
0597 - 0010071 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 300.000đ /Ref:P3289176498Y19{//}/Ref:P3289176498Y19{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
DD2760 - 0001298 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
DD4400 - 0005902 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 254.841đ Tra lai tien gui/Interest paid
J633 - 0013001 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:250619.SHGD:10000924.BO:DO THI THU THUY.(CKRMNO: 033219062587477)UNG HO COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
MBVP - 0547310 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 1.000.000đ MBVCB192695845.Ung ho quy CCT xay ktx cho cac em Tay Nguyen.CT tu 0021000338629 NGUYEN THI YEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0522178 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 200.000đ MBVCB192648779.Ung ho Com co thit.CT tu 0611001939316 PHAM THI KIM PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0015236 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:250619.SHGD:10005525.BO:BUI DANH HUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
DD4400 - 0044143 TK chuyển đến 2019 25-06-2019 216.765đ Tra lai tien gui/Interest paid
VNFI - 0429052 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 500.000đ 004934.240619.154744.Be Phuc An ung ho
MBVP - 0269807 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 300.000đ MBVCB.192158151.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu NXH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0525688 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 300.000đ 199945.240619.212839.ung ho cho quy
VNFI - 0513454 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 1.050.000đ 895854.240619.202223.Chau Thi Lan Thanh 0908.499.009 ung ho SET TUI VAI
VNFI - 0482424 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 1.050.000đ 159029.240619.180602.HA THI HIEN 0986617937 ung ho SET TUIVAI
ZZ61 - 0011218 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 1.050.000đ Sender:01202001.DD:240619.SHGD:10002325.BO:TRUONG HONG DUYEN.995219062455061 TRUONG HONG DUYEN,0904340440,UNG HO SET TUI VAI
RA97 - 0000186 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 500.000đ NGUYEN QUOC ANH;UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT;
C263 - 0007025 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 200.000đ /Ref:PALPM90DPA{//}/Ref:PALPM90DPA{//}LP VNM90DPAN UNG HO QUY CCT DVC:MS PHUNG THI THANH X UAN
J633 - 0021913 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 100.000đ Sender:79302001.DD:240619.SHGD:10003229.BO:PHAM HOANG HA.(CKRMNO: 038219062289663)UNG HO T RO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0030302 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:240619.SHGD:10012052.BO:PHAM MINH HIEN.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0004335 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 1.000.000đ Sender:01307001.DD:240619.SHGD:10000974.BO:VUONG HUU HIEN.IBNO.1 CIGA
J633 - 0024949 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 170.000đ Sender:79310001.DD:240619.SHGD:10007736.BO:LUU THUY VAN.UNG HO KTX 115
J633 - 0031334 TK chuyển đến 2019 24-06-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:240619.SHGD:10009853.BO:LE THI THANH HUONG.1 CHUT DONG GOP
VNCK - 0432765 TK chuyển đến 2019 23-06-2019 1.000.000đ IBVCB.2306190751248001.TMT Ung ho quy
VNFI - 0120837 TK chuyển đến 2019 23-06-2019 400.000đ 986911.230619.072131.nhom lop G 8689 viet duc ung ho truong dan toc dinh nup xa poto gia lai FT19175958940490
MBVP - 0988595 TK chuyển đến 2019 23-06-2019 500.000đ MBVCB191791086.ung ho quy cct.CT tu 0021000352060 LAM THI THU THUY toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0436088 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 100.000đ MBVCB.190671614.anonymous.CT tu anonymous toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0687596 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 200.000đ MBVCB.191157345.tuy quy quyet dinh .CT tu tran quan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0685471 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 4.320.000đ MBVCB191153086.chau Bach ung ho .CT tu 0011003795401 TRINH THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0296483 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 2.700.000đ IBVCB.2106190616904001.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNFI - 0827828 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 11.200.000đ 063420.210619.163750.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Be Hoang An ung ho CCT
VNCK - 0252034 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 500.000đ IBVCB.2106190911657001.Phuong Anh Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
YV56 - 0006618 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 300.000đ /Ref:P3059172319Y19{//}/Ref:P3059172319Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
J633 - 0010687 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:210619.SHGD:10003038.BO:HA SON LAM.GUI TRO NGHEO TAY NGUYEN
VNFI - 0651144 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 100.000đ 107920.210619.080130.Le Ngoc Hung HN ung ho quy
MBAF - 0017351 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0457006 TK chuyển đến 2019 21-06-2019 300.000đ MBVCB.190716589.NVVP.CT tu HOANG VAN NGHIA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0102481 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 200.000đ IBVCB.2006190821906002.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
VNFI - 0536495 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 1.000.000đ 612417.200619.155223.Ung ho quy
VNFI - 0490971 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 500.000đ 130981.200619.135539.TNVC-200619-13:55:37
VNFI - 0393079 TK chuyển đến 2019 20-06-2019 500.000đ 085264.200619.082904.ung ho