Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0857360 TK chuyển đến 2019 30-06-2019 200.000đ MBVCB.195109424.nvvp.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0774551 TK chuyển đến 2019 29-06-2019 1.000.000đ 911049.290619.160103.Ung ho quy FT19180706479802
MBVP - 0791980 TK chuyển đến 2019 29-06-2019 200.000đ MBVCB.194954532.tuy quy su dung cho hoan canh can nhat .CT tu tran quan le khanh dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0106098 TK chuyển đến 2019 29-06-2019 500.000đ IBAFT.2805190394844002.Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0133995 TK chuyển đến 2019 29-06-2019 100.000đ IBVCB.2906190865046002.Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0137664 TK chuyển đến 2019 29-06-2019 1.000.000đ IBVCB.2906190550560005.Lam Thi Ngoc Ngan Q2 Ung ho Quy com co thit
VNCK - 0164977 TK chuyển đến 2019 29-06-2019 2.000.000đ IBVCB.2906190313615001.Zen ung ho thang 6/2019
MBVP - 0713562 TK chuyển đến 2019 29-06-2019 500.000đ MBVCB194796610.KTX.CT tu 0071000715391 HA THI HOANG YEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0638573 TK chuyển đến 2019 29-06-2019 500.000đ 952221.290619.000527.Gui cac em vung cao FT19180576902606
VNFI - 0623760 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 1.050.000đ 418186.280619.213001.Bui thi hai yen - sdt 0988613695 ung ho Set tui vai
VNFI - 0430397 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 300.000đ 210271.280619.111933.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 06 NAM 2019
VNFI - 0383805 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 200.000đ 165137.280619.091546.Chuc cac em luon hoc tot
VNCK - 0077954 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 1.000.000đ IBVCB.2806190094281005.Tran Trung Kien Ung ho
VNCK - 0038323 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 50.000đ IBVCB.2806190503309004.Nguyet Nga. Ung ho quy tro ngheo vung cao 28.06.2019
VNCK - 0006549 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 400.000đ IBVCB.2806190169000003.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T5+6/2019
VNCK - 0006209 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 300.000đ IBVCB.2806190123348001.Thuc Dang ung ho CCT T06/2019
VNCK - 0005182 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 500.000đ IBVCB.2806190349156002.Ung ho quy
MBVP - 0534735 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 200.000đ MBVCB.194438296.Ung ho com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0523221 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 200.000đ MBVCB.194417044.quy tuy hy cong duc.CT tu Vu van Hong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
XC92 - 0000107 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 5.000.000đ NGUYEN HUY THUY;nguyen thuy hoa hoi nguoi viet trondhem-nauy ung ho quy;
ZZ61 - 0005700 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 100.000đ Sender:01310005.DD:280619.SHGD:10004841.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
ZZ61 - 0009396 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:280619.SHGD:10008722.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0010106 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 1.000.000đ Sender:01616002.DD:280619.SHGD:10001639.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN JUNE
ZZ61 - 0020459 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 4.000.000đ Sender:01201011.DD:280619.SHGD:10013749.BO:HOANG MANH DAT.GOI T6
J993 - 0055797 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 2.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420.ToAcc:0611001917137
J633 - 0008459 TK chuyển đến 2019 28-06-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:280619.SHGD:10000390.BO:PHAM THI MAI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
MBVP - 0295164 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 200.000đ MBVCB.193974214.thang 6.CT tu le trung thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0289380 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 1.000.000đ MBVCB193962322.An + Nam.CT tu 0021000767371 NGUYEN BAO TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
YT86 - 0006944 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 2.000.000đ IBPS/SE:01321001.DD:270619.SH:10001910.BO:DIEP THI NHU QUYNH.UNG HO QUY COM CO THIT
0595 - 0010375 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 200.000đ /Ref:P3289178971Y19{//}/Ref:P3289178971Y19{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T6/2019 DVC:DO THUY LINH SO 4, NGO 256 THUY KHUE
VNCK - 0921900 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 300.000đ IBVCB.2706190975518001.Mot chut tam long
MBVP - 0196050 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 200.000đ MBVCB.193789858.tre em ngheo.CT tu Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
4H69 - 0009215 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 500.000đ /Ref:PATTM90MJ53{//}/Ref:PATTM90MJ53{//}TT VNM90MJ53 QUY TRO NGHEO VUNG CAOQUY TRO NGHEO V UNG CAOCHUONG TRINH COM CO THIT DVC:MS LE NGOC QUYNH
VNCK - 0899145 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 500.000đ IBVCB.2706190339468002.Anh Thu Phu Thuan - Q7 Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0192785 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 2.800.000đ 540154.270619.131557.KHUONG DINH NAM
MBVP - 0170947 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 500.000đ MBVCB.193744777.ung ho quy.CT tu Le Manh Quan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0894434 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 200.000đ IBVCB.2706190424638001.Abc Abc Abc
VNCK - 0893064 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 500.000đ IBVCB.2706190465954002.Nguyen Thi Thu Huyen UH Quy
VNFI - 0130979 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 100.000đ 260805.270619.095251.Chia se
ZZ61 - 0004859 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:270619.SHGD:10004345.BO:TRAN THI DINH.T6
VNFI - 0102448 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 1.000.000đ 185840.270619.081622.Dong gop quy t6
MBVP - 0977505 TK chuyển đến 2019 27-06-2019 2.000.000đ MBVCB193563516.ung ho xay ktx tay nguyen.CT tu 0181002134353 TRAN NGUYEN NGOC DIEM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0012911 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 50.000đ Sender:01352002.DD:260619.SHGD:10001013.BO:LY KIM NGUON.LY NGUON UNG HO QUY TNVC
VNCK - 0760089 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 500.000đ IBVCB.2606190870913002.Chu Do, Bao Quan, Bao Lam, con Do ung ho Quy
VNCK - 0738373 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 50.000đ IBVCB.2606190759394002.Luong Khanh Ly B14 Kim Lien Ha Noi quy com co thit
MBVP - 0862724 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 2.000.000đ MBVCB.193331236.quy tro ngheo vung cao.CT tu QAn toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0835683 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 500.000đ MBVCB.193280703.ung ho xay truong moi.CT tu zero112358 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0014197 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 2.000.000đ Sender:01309001.DD:260619.SHGD:10002474.BO:TAO HAI NHAN.UNG HO QUY
VNFI - 0979012 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 100.000đ 706261.260619.154616.Qu Tro ngheo vung cao
VNCK - 0761936 TK chuyển đến 2019 26-06-2019 1.050.000đ IBVCB.2606190357025003.Le Thi Hong Tram - SDT 0973377689 - Ung ho SET TUI VAI