Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0102648 TK chuyển đến 2019 07-04-2019 1.000.000đ MBVCB.156487045.Qui Com co thit.CT tu Gia dinh DTTBB HN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0927766 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190406211059702.VNVT20190406927766.2
VNFI - 0988734 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ 910227.060419.150444.Ha Tran ung ho com thit cho cac em hoc tro vung cao FT19096035640525
VNFI - 0970662 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ 967707.060419.132847.Ba Ha Thi Ho Hoa ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0932968 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 1.000.000đ 929939.060419.102355.Ung ho chuong trinh com co thit FT19096224734118
VNFI - 0895894 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ 137537.060419.055225.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0935667 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 100.000đ MBVCB.156347966.Annonymous.CT tu Annonymous toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0883142 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 100.000đ MBVCB.156247409.Luon hanh phuc va manh me nhe. #tabo1.CT tu #tabo1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0855359 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 600.000đ MBVCB.156196295.cct thang 2-3.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0833929 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 1.000.000đ MBVCB156155816.Dong gop cho ct Com Co Thit.CT tu 0071001951142 TRAN VINH NAM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0826653 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ MBVCB156142079.NMHA79 ung ho quy tro ngheo vung cao com co thit.CT tu 0011001336666 NGUYEN MANH HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0805126 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ MBVCB.156101337.Cam on.CT tu Thank you toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0789680 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 200.000đ MBVCB.156072134.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0787964 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 500.000đ MBVCB.156068624.ung ho CCT.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0766985 TK chuyển đến 2019 06-04-2019 200.000đ MBVCB.156024739.Quy hoc tro ngheo vung cao.CT tu Ong ba Phung gui tang cac chau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Thi Cam Van Chu TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ
J633 - 0039192 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:050419.SHGD:10014409.BO:PHAM THI THU HUYEN.UNG HO QUY TRO NGHEO
VNFI - 0875628 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ 936422.050419.205058.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19095227805004
VNFI - 0764540 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.000.000đ 493056.050419.134223.A Truong Xuan Nguyen ck
VNFI - 0752635 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ 236145.050419.124059.Ung ho quy - thong qua anh Doan Hieu Minh
VNFI - 0714467 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 350.000đ 999458.050419.095035.TuanXu ung ho thang 4 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNCK - 0416064 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ IBVCB.0504190987189002.Nguyen Hai ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0383473 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504191042874001.Le Thai Huong - Reading challenge - ung ho mua sach
VNCK - 0378123 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504191007640003.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0337749 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504190915283001.A B C
VNCK - 0328880 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 900.000đ IBVCB.0504190899019003.Be Nguyen Dang Thai Son dong gop
VNCK - 0307637 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ IBVCB.0504191018135002.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (ung ho dinh ky hang thang)
VNCK - 0305092 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ IBVCB.0504190279827002.Nguyen Hoang Anh Hanoi Ung ho quy
VNCK - 0303856 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504190143001001.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
VNCK - 0296745 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 300.000đ IBVCB.0504190559239001.Quynh Anh Bac Tu Liem Ung ho quy
MBVP - 0752330 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ MBVCB.155993380.cac ban nho.CT tu tram anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0739871 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 100.000đ MBVCB.155968101.Ung ho Quy.CT tu VanNK toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0729851 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 100.000đ MBVCB.155947497.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Bao Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0712529 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.500.000đ MBVCB155913185.Nguyen Hung Son ung ho cac em nho vung cao.CT tu 0061000585061 NGUYEN HUNG SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0706523 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 2.000.000đ MBVCB155901494.Thao khanh hoa chuyen.CT tu 0061001128311 HOANG VAN THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0681220 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB155855867.hungnd ung ho quy cct.CT tu 0011001758135 NGUYEN DINH HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0626424 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB.155759564.quy tro ngheo vung cao 2019.CT tu tch toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0616805 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB.155742663.Di Lam.CT tu Thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0599875 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 100.000đ MBVCB.155711955.na.CT tu na toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0590842 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ MBVCB.155695622.Ung ho T4-2019.CT tu Hoang Bach - Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0574411 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB.155662246.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0550134 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 500.000đ MBVCB.155616686.Ung ho hang thang.CT tu Duong Thuy Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0521189 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ MBVCB.155557453.Ung ho Com co thit th4/2019.CT tu Pham Phuc Khanh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0016349 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:050419.SHGD:10014006.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
J633 - 0006562 TK chuyển đến 2019 05-04-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:050419.SHGD:10001958.BO:NGUYEN THI HONG NHUNG.NGUYEN THI HONG NHUNG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT THANG 4.2019
VNCK - 0151801 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 500.000đ IBVCB.0304190633486005.Vuong Chieu Nghi Annabella My Phu 3C, Quan 7 tre em hieu hoc
MBVP - 0477426 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 500.000đ MBVCB.155475232.quy CCT.CT tu phan thi luu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
QF81 - 0000675 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 500.000đ FTF_CN:9704366810028067013.FrAcc:0111000239921.ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0015896 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 3.000.000đ Sender:79307001.DD:040419.SHGD:10001833.BO:TO THI HANG.IBCHI HONG KIM CCT DUC UNG HO CAC B E
VNFI - 0612282 TK chuyển đến 2019 04-04-2019 300.000đ 993679.040419.170218.Ung ho CCT thang 4/2019