Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0801919 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 200.000đ 224818.030719.164046.ung ho com co thit
VNFI - 0841401 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 300.000đ 661693.030719.191207.Ung ho CCT thang 7/2019
ZZ61 - 0005220 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:030719.SHGD:10002898.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
ZZ61 - 0006307 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:030719.SHGD:10001639.BO:VU THI HONG NGOC.995219070351734 ME HAI BE BO NG BON UNG HO CAC CON
J633 - 0024811 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 200.000đ Sender:79302001.DD:030719.SHGD:10003240.BO:PHAM HOANG HA.(CKRMNO: 038219070382006)UNG HO C OM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
25J5 - 0035752 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137
VNFI - 0751907 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 500.000đ 329674.030719.142551.THANH TOAN 2400608-030719-14:25:15
MBVP - 0582198 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 1.000.000đ MBVCB.196317636.quy Tro ngheo vung cao t7.CT tu vu lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0505694 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 500.000đ IBVCB.0207190347373001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0496523 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 300.000đ IBVCB.0207190859953005.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
VNCK - 0479477 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 30.000đ IBVCB.0207190665463002.Bui Van Duc B14 Kim Lien Ha Noi Ung ho Quy com co thit
0595 - 0007293 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 400.000đ /Ref:P1324392{//}/Ref:P1324392{//}NTTrg ung ho CCT 07-2019 DVC:NGUYEN TUAN TRUNG
VNFI - 0407823 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 200.000đ 763061.020719.111157.Ong Pu gui qua thang 7 toi ac
VNCK - 0447695 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 200.000đ IBVCB.0207190809980002.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 7
VNCK - 0436937 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 300.000đ IBVCB.0207190010108002.PHAM QUOC CUONG.UNG HO CAC CHAU NHO VUNG CAO
VNFI - 0360766 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 500.000đ 808752.020719.091204.Ung ho quy T6 2019 FT19183160667195
VNAF - 0106787 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
MBVP - 0395135 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 300.000đ MBVCB195976060.Ung ho CCT quy 3.CT tu 0031000904138 NGUYEN MINH TU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0331633 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 500.000đ 940800.020719.050333.Dong gop hang thang cho quy
VNFI - 0557505 TK chuyển đến 2019 02-07-2019 2.000.000đ 969107.020719.174318.Ung ho Quy FT19183539053639
J633 - 0017474 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 1.000.000đ Sender:79302001.DD:010719.SHGD:10001761.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035219063082398)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0013901 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:010719.SHGD:10022067.BO:LUONG QUOC TE.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
ZZ61 - 0010949 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 2.000.000đ Sender:79202002.DD:010719.SHGD:10002102.BO:DUONG DINH HAI.995219070121857 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
ZZ61 - 0009865 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 100.000đ Sender:01310012.DD:010719.SHGD:10010178.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0009639 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:010719.SHGD:10009022.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANG UHTX T6. UNG HO QUY
VNFI - 0319657 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 100.000đ 614662.010719.222456.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Ung ho quy
VNFI - 0239250 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 200.000đ 525883.010719.170120.Vietcombank 0611001917137 ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0394327 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 200.000đ IBVCB.0107190047131003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0376630 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 1.000.000đ IBVCB.0107190154361011.Ha Tuyet Ngoc Minh 158/63/5 Nguyen Van Cu, LB, HN ung ho quy
VNCK - 0376368 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 1.000.000đ IBVCB.0107190827813010.ong Thang ba San 554/1/3 Nguyen Van Cu, LB, HN ung ho quy
VNCK - 0366579 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 200.000đ IBVCB.0107190434801002.ung ho ung ho
VNCK - 0344542 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 100.000đ IBVCB.0107190949108003.DANG DINH TUAN.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0332701 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 200.000đ IBVCB.0107190531438002.Nguyen Thi Yen Nhi 929 Le Chi Dan, Tuong Binh Hiep, Thu Dau Mot, BD hoc sinh ngheo vung cao
VNCK - 0332518 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 600.000đ IBVCB.0107190119314003.Be U HN UHTX thang 6-7/2019
VNCK - 0318462 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 100.000đ IBVCB.0107190071716001.CAC EM CO HOAN CANH KHO KHAN KHO KHAN
VNCK - 0295283 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 500.000đ IBVCB.0107191011905001.Dong Hoang TpHCM Ung ho com co thit thang 6/2019
MBVP - 0379539 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 200.000đ MBVCB.195941497.em gui tien ung ho tre e ngheo vung cao.CT tu Phan Thanh Dat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0370705 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 50.000đ MBVCB.195924492.on dinh.CT tu Quan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0337975 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 1.000.000đ MBVCB.195859404.quy tro ngheo vung cao.CT tu thanh tam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0132854 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 200.000đ MBVCB.195488962.linh&huong gop quy T7/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0020343 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 2.000.000đ Sender:79317002.DD:010719.SHGD:10000865.BO:MAI THI THUY LAN.NGUYEN KIEU LINH CHUYEN TIEN U NG HO
0595 - 0006138 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 500.000đ /Ref:P1323593{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
MBVP - 0993649 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 500.000đ MBVCB195412806.ung ho xay KTX Tay Nguyen.CT tu 0081000847855 LE MANH HUNG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0048167 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 300.000đ 964957.010719.091350.Mot chut tam long nho cho cac em nho vung cao FT19182765504409
VNFI - 0319856 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 500.000đ 934080.010719.223036.Mai my linh ung ho cac con CCT FT19183053064664
6813 - 0626893 TK chuyển đến 2019 01-07-2019 1.000.000đ FTF_CN:9704366810028067013.FrAcc:0111000239921.ToAcc:0611001976574
MBVP - 0952785 TK chuyển đến 2019 30-06-2019 1.500.000đ MBVCB.195315935.QUY COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0261136 TK chuyển đến 2019 30-06-2019 500.000đ IBVCB.3006190932782002.Duong gia cat tuong Ung ho com co thit Ung ho com co thit
VNFI - 0967116 TK chuyển đến 2019 30-06-2019 200.000đ 531897.300619.174235.Chu the DongA Bank chuyen tien
VNCK - 0247044 TK chuyển đến 2019 30-06-2019 100.000đ IBVCB.3006190626302003.NDAK Ung ho CCT thang 6/2019