Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0012506 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:01202021.DD:180419.SHGD:10003633.BO:TRAN THI CAM TU.995219041833480 KTX
ZZ61 - 0008886 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ Sender:79202002.DD:180419.SHGD:10002932.BO:TRAN MINH TUAN.995219041854440 UU TIEN UNG HO 115 E NHO
ZZ61 - 0008174 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:180419.SHGD:10004988.BO:NGUYEN MINH PHUONG.PHUONG GOP QUY
ZZ61 - 0007761 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ Sender:01202021.DD:180419.SHGD:10002418.BO:CTY CP CHUNG KHOAN FPT...68656689.._CHIHO_CT EZ TRANSFER: SOTK 058C100853 LE THI THU HONG LE THI THU HONG NOP TIEN KTX TAY NGHUYEN 058C100853 LE THI THU HONG QUY TRO NGHEO VUNG CAO 061100197657
ZZ61 - 0005714 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:180419.SHGD:10003891.BO:NGUYEN KIM THUAN.XAY DUNG KTX CHO 115 EM HS TAY NGUYEN.
ZZ61 - 0005697 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ Sender:01202021.DD:180419.SHGD:10001010.BO:NGO THI THANH THUY.995219041851928 KTX CHO 11 5 EM HOC SINH
ZZ61 - 0005096 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ Sender:01202001.DD:180419.SHGD:10000651.BO:TO VU SINH.995219041851326 KTX
ZZ61 - 0004320 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 5.000.000đ Sender:01202001.DD:180419.SHGD:10000160.BO:DUONG DINH HAI.995219041824808 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT.TN XAY KTX
ZZ61 - 0004225 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 3.000.000đ Sender:01201003.DD:180419.SHGD:10000763.BO:NGUYEN KHAC HUNG.AP UNG HO CCT TAY NGUYEN XD KT X TAY NGUYEN
ZZ45 - 0005583 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:180419.SHGD:10004263.BO:HOANG LAM HONG.UNG HO KTX
ZZ02 - 0004558 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ Sender:01202002.DD:180419.SHGD:10001313.BO:HINH CAO SON.995219041827557 UNG HO XAY KTX C HO 115 HS TAY NGUYEN
ZZ01 - 0003317 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ Sender:01202021.DD:180419.SHGD:10000471.BO:TRINH THU HANG.995219041884112 CT UNG HO XAY KT X
YT86 - 0005383 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ IBPS/SE:01201003.DD:180419.SH:10002632.BO:NGUYEN THI THUY LINH.KTX
YQ43 - 0006453 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ IBPS/SE:01202002.DD:180419.SH:10004129.BO:NGUYEN HONG HANH.995219041856074 - CHUYEN TIEN
XJ41 - 0005484 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ IBPS/SE:01310001.DD:180419.SH:10004872.BO:BUI THI MINH GIANG.UNG HO XAY DUNG KTX CHO HOC S INH TAY NGUYEN
VNVT - 0637979 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ VCBVT.84961858686.CT tu 0161000088611.LE THI NGUYET CAM sang 0611001976574.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190418234926368.VNVT20190418637979.KTX
VNFI - 0471621 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 5.000.000đ 501896.180419.215247.Ung ho xay KTX Tay Nguyen ko dua ten len chu nhe
VNFI - 0471418 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 975941.180419.215058.Dinh Luc ung ho xay dung ktx Giang Dong Daklak FT19108749113386
VNFI - 0470449 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 832868.180419.214309.Ung ho ktx
VNFI - 0469919 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 970526.180419.213922.Ung ho com co thit Tay Nguyen FT19108425436807
VNFI - 0468394 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 965156.180419.212813.Ung ho xay KTX cho 115 em FT19108808391867
VNFI - 0467701 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 498299.180419.212304.D M Tuan ung ho qu CCT Tay Nguyen
VNFI - 0467628 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 400.000đ 962390.180419.212246.Van Viet Thien An Van Ngoc Minh Anh Van Phu Hai Nguyen Thi Phuong Thao FT19108749008410
VNFI - 0466492 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 497057.180419.211441.Ung ho cac em nho Giang Dong
VNFI - 0465424 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 826201.180419.210741.Ktx
VNFI - 0462372 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 944251.180419.204803.TAY NGUYEN FT19108319046289
VNFI - 0459187 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 817616.180419.202832.UH xay ktx HS Krong Nang Dak Lak
VNFI - 0449447 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 032684.180419.193228.IBFTA 190418000019864 Chuyen qua ZaloPay
VNFI - 0447307 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 802130.180419.192023.Chuyen tien
VNFI - 0439034 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 120567.180419.183603.Ung ho xay dung ki tuc xa cho hoc sinh Tay nguyen
VNFI - 0438294 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 790648.180419.183157.Chuyen tien
VNFI - 0433642 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 949148.180419.180738.Huyen Bui ung ho quy KTX FT19108644117883
VNFI - 0422477 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 913356.180419.172112.KTX FT19108644047697
VNFI - 0422459 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 006642.180419.172002.Be Phuc An ung ho
VNFI - 0421154 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 724411.180419.171640.Ung ho xay ky tuc xa Tay nguyen
VNFI - 0419193 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 902923.180419.171006.Ho Luu Quynh ung ho chuong trinh CCT Tay Nguyen FT19108673336332
VNFI - 0410430 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 757351.180419.164239.Ung ho KTX
VNFI - 0404090 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 200.000đ 750064.180419.162431.UH 115 em Tay Nguyen
VNFI - 0354699 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 690937.180419.140218.KTX
VNFI - 0352461 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 2.000.000đ 274166.180419.135826.Nguyen Huu Thang chuyen tien ung ho quy com co thit xay nha noi tru cho hoc sinh Tay Nguyen
VNFI - 0350537 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 039617.180419.134720.Ung ho em nho Giang Dong
VNFI - 0347413 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 977157.180419.133503.Huong Giang UH xay KTX cho hs o Tay Nguyen FT19108006317322
VNFI - 0347320 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 273820.180419.133832.Ung ho KTX
VNFI - 0346394 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 502476.180419.132851.PTH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO XAY KTX TAY NGUYEN
VNFI - 0345295 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 300.000đ 679699.180419.132554.Chuyen tien xd ktx cho 115 em hs Tay Nguyen
VNFI - 0340388 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 500.000đ 270991.180419.125646.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Nguyen Hong Hanh ung ho KTX CCT Tay Nguyen
VNFI - 0332967 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 492598.180419.122039.UNG HO CCT TAY NGUYEN-180419-12:20:09
VNFI - 0330847 TK chuyển đến 2019 18-04-2019 1.000.000đ 090310.180419.001057.NGUYEN VAN GIANG chuyen tien toi QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001976574
VNCK - 0764413 TK chuyển đến 2019 17-04-2019 500.000đ IBVCB.1704190457478001.Phuong Anh Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0739546 TK chuyển đến 2019 17-04-2019 1.560.000đ IBVCB.1704190003750002.Phong Ke Toan Haian Group Cang Hai An P.KT HAG ung ho quy com co thit thang 03+04/2019