Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0509549 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 400.000đ IBVCB.0305190757053001.Nguyen Hung Thanh Thai, Ha Noi UH xay KTX cho 115 tre e Tay Nguyen
ZZ01 - 0005031 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:030519.SHGD:10003070.BO:CHAU THI LAN THANH.995219050354204 DG QUY TNV C
ZZ61 - 0006088 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:030519.SHGD:10005875.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANG UHTX T5. UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0003506 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 300.000đ Sender:48304001.DD:030519.SHGD:10006004.BO:LE BICH NGOC.UNG HO QUY COM CO THIT TAI NGOAI T HUONG VIET NAM CN BA DINH
YQ43 - 0005607 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBPS/SE:01310012.DD:030519.SH:10005793.BO:NGUYEN BINH TRANG.KTX
VNCK - 0471860 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0305190801915002.Yamamoto Ryoko Q7 xay ky tuc xa Tay Nguyen
J633 - 0014117 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:030519.SHGD:10005262.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
VNCK - 0453451 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0305190992694001.
MBVP - 0360343 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 3.000.000đ MBVCB.167558665.xay truong hoc Tay nguyen.CT tu Ha noi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0184932 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ 692903.020519.231805.UNG HO KTX115-020519-23:17:43
VNFI - 0434973 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 487485.030519.214005.Ung ho cac con
VNCK - 0572438 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ IBVCB.0305190328800001.Ung ho xay ky tuc xa be cho 115 em be Tay Nguyen
VNCK - 0565726 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190306158001.Ung ho xd KTX
MBVP - 0592318 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 300.000đ MBVCB167981254.ung ho xay KTX tre o Tay nguyen.CT tu 0011000642601 LUU VAN NANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0549562 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190394984001.Ung ho quy TNVC xay KTX cho tre em Tay Nguyen
VNFI - 0959779 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ 051931.020519.093014.2M ung ho xay dung KTX cho hoc sinh Tay Nguyen
ZZ61 - 0010451 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ Sender:79334001.DD:020519.SHGD:10000822.BO:PHAM DUC LONG.HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XC92 - 0000120 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 20.000.000đ PHONG XNK CT TM VIGLACERA;ung ho quy xay dung ktx tay nguyen;
VNFI - 0975493 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 600.000đ 505735.020519.102201.ung ho quy
ZZ61 - 0026987 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:020519.SHGD:10032935.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO XAY KTX115
VNCK - 0360259 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 100.000đ IBVCB.0205190771334001.KTX115 - Ea Dah
MBVP - 0208327 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ MBVCB167274834.KTX.CT tu 0071000715391 HA THI HOANG YEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0158381 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ MBVCB167185756.KTX -hungnd ung ho ctt TN.CT tu 0011001758135 NGUYEN DINH HUNG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0009793 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:020519.SHGD:10012858.BO:VU LE HANG.UNG HO TO AM KTX 115
C263 - 0006698 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ /Ref:P1270876{//}/Ref:P1270876{//}NTTrung ung ho CCT 05-2019 DVC:NGUYEN TUAN TRUNG
ZZ61 - 0027169 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 3.000.000đ Sender:01202001.DD:020519.SHGD:10004993.BO:LY HONG HANH.995219050259558 COM CO THIT THAN G 5
ZZ61 - 0022217 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 2.000.000đ Sender:79202002.DD:020519.SHGD:10002450.BO:DUONG DINH HAI.995219050222760 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
ZZ61 - 0020488 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 4.000.000đ Sender:79201001.DD:020519.SHGD:10003606.BO:HOANG MANH DAT.GOI TIEN UNG HO CAC TRO VUNG CAO
ZZ61 - 0004790 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 120.000.000đ Sender:01202002.DD:020519.SHGD:10000101.BO:CTY CP TAP DOAN GIAO DUC EGROUP.995219050200317 EGROUP TAI TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XC92 - 0000122 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 400.000.000đ ct noi bo
VNFI - 0974249 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 2.000.000đ 503658.020519.101753.ung ho quy tre em vung cao
VNFI - 0973191 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 2.000.000đ 419113.020519.101407.Ung ho quy tre em vung cao
VNFI - 0972371 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 2.000.000đ 417307.020519.101128.Ung ho quy tre em vung cao
VNFI - 0931816 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ 519818.020519.051749.Dong gop hang thang cho quy
VNFI - 0177395 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 300.000đ 950804.020519.215120.NTC ung ho TNVC va CCT FT19123395803479
VNCK - 0437103 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190664960001.motbit Co nhue ung ho tre vung cao
VNCK - 0435148 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ IBVCB.0205190583036001.DO XUAN THINH TIEN PHONG BA VI HA NOI CAC EM NHO CO HOAN CANH KHO KHAN
VNCK - 0427071 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ IBVCB.0205190161718003.tiktok sg ungho
VNCK - 0367854 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.200.000đ IBVCB.0205190642919001.Gia dinh Mat Chit Van Hau ung ho
VNCK - 0363549 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190312429002.ung ho ung ho
VNCK - 0363084 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 50.000đ IBVCB.0205190898065001.Luong Khanh Ly B14-Kim Lien- Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0351722 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190687100001.Thuc Dang ung ho CCT T04/2019
VNCK - 0334035 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ IBVCB.0205190528720001.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
VNCK - 0325929 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 22.300.000đ IBVCB.0205190229932004.CBCNV - VPDD EmploymentHero TPHCM
VNCK - 0321153 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000đ IBVCB.0205190980254002.ASD 123 qwe
VNCK - 0321095 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 300.000đ IBVCB.0205190623438001.Com co thit
VNCK - 0310934 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 3.000.000đ IBVCB.0205190307729004.Ung ho quy TRO NGHEO VUNG CAO thang 5/2019.
VNCK - 0308324 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 300.000đ IBVCB.0205190769753002.Lcoxt hanoi facebook
VNCK - 0304830 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190183155001.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 5
VNCK - 0291572 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ IBVCB.0105190769247001.Ung ho T5/2019