Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0999226 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 200.000đ IBVCB.1507190536134003.Gia dinh My keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0120328 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 300.000đ IBVCB.1607190971441001.Them thit cho bat com Them thit cho bat com Them thit cho bat com
VNCK - 0118168 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 300.000đ IBVCB.1607190898817001.Hoan Binh thuong
MBVP - 0651415 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 300.000đ MBVCB.203582177.Ung ho.CT tu Ky Nguyet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0650787 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 200.000đ MBVCB203581096.ung ho quy.CT tu 0021001757017 DAO HOANG TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0554710 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 200.000đ MBVCB.203396819.quy com co thit.CT tu Phuc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0172311 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 300.000đ 901319.160719.114151.Ho tro Quy tro ngheo vung cao FT19197705208089
J633 - 0017120 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:160719.SHGD:10007292.BO:NGO VAN GIANG.NGO VAN GIANG CK
J633 - 0011725 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 1.000.000đ Sender:01323001.DD:150719.SHGD:10000413.BO:NGUYEN CANH NGOC THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0020680 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 1.000.000đ Sender:01348002.DD:150719.SHGD:10001276.BO:BUI THI THIEN NGA.NGO MINH TUAN 50B HANG BAI HN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (CHUYEN VCB BA DINH HA NOI)
YL07 - 0000054 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 500.000đ VU MANH DAN NT - UNG HO QUY TRE NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNFI - 0889959 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 900.000đ 227550.150719.135508.UNG HO CCT QUY 3 19
VNFI - 0053401 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 200.000đ 987356.150719.205755.Julia ung ho quy FT19196906890490
VNCK - 0967964 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 300.000đ IBVCB.1507190542410001.VU THI THU HANG.It thoi nhung deu dan! Tran trong!
VNCK - 0954611 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 30.000đ IBVCB.1507190818812002.Bui Van Duc F212-b14-kim lien -ha noi ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0938645 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 1.000.000đ IBVCB.1507190843249001.CAO MINH PHUONG UHTX - T07.2019
VNCK - 0932108 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 200.000đ IBVCB.1507190283635001.Hoang Gia Hy Dong Da Hanoi Tre em
VNCK - 0912179 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 500.000đ IBVCB.1507190903421002.DAO THI HOANG LAN.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0909619 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 100.000đ IBVCB.1507190909405003.NGUYEN HA THAN SONG CAU PHU YEN BT
VNCK - 0863089 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 500.000đ IBVCB.1407190406104002.CCT Tu q4 Cct
MBVP - 0355805 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 100.000đ MBVCB.202998681.Quy.CT tu Quy Tro Ngheo Vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0161489 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 50.000đ MBVCB.202638510.theo y kien Quy.CT tu chuyen tien tu thien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0008860 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 100.000đ Sender:01352002.DD:150719.SHGD:10000568.BO:LY KIM NGUON.LY NGUON UNG HO QUY TNVC
0105 - 0005462 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 200.000đ IBPS/SE:01310001.DD:150719.SH:10001595.BO:PHAM THI TRAM.THANH TOAN DIEN TU
VNCK - 0836228 TK chuyển đến 2019 14-07-2019 1.000.000đ IBVCB.1407190404617006.Tran Tu Thanh ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0868082 TK chuyển đến 2019 14-07-2019 100.000đ MBVCB.202229846.tre em.CT tu Huy Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0784601 TK chuyển đến 2019 13-07-2019 500.000đ IBVCB.1307191029236003.Bin Khoai Tay 258/7/15 Bong Sao P5 Q8 TP. HCM Gui cac em mien cao
MBVP - 0704202 TK chuyển đến 2019 13-07-2019 200.000đ MBVCB.201888569.Child.CT tu Paura toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0830959 TK chuyển đến 2019 13-07-2019 500.000đ MBVCB.202142046.ung ho quy.CT tu ung ho quy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0732862 TK chuyển đến 2019 13-07-2019 200.000đ IBVCB.1307190810933001.VO THANH NHON.X Ung ho CCT
XJ45 - 0006408 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 200.000đ IBPS/SE:79309001.DD:120719.SH:10002256.BO:PHAN THI LY MY.UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0004547 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 300.000đ Sender:01310005.DD:120719.SHGD:10002727.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0007932 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:120719.SHGD:10006029.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
VNFI - 0261738 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 50.000đ 987842.120719.160202.Be Do ung ho FT19193847919715
VNFI - 0140090 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 500.000đ 628171.120719.102613.ung ho quy TNVC
VNCK - 0656513 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 300.000đ IBVCB.1207190544308002.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0638397 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 1.000.000đ IBVCB.1207190781160001.Pham Duc Phong Q9, Tp.HCM NA
MBVP - 0533575 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 200.000đ MBVCB.201540939.be.CT tu ung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0459504 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 200.000đ MBVCB.201406321.cong nhan .CT tu Nguyen Van Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0012347 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 300.000đ Sender:01309001.DD:120719.SHGD:10001512.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO COM CO THIT
VNFI - 0204719 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 200.000đ 557605.120719.135019.ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0950761 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 500.000đ MBVCB.200611778.ung ho tre em vung cao .CT tu phan quoc cuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0456111 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 200.000đ IBVCB.1007190234372003.Nguyen thi nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot thanh xuan hnoi Ung ho Quy com co thit
MBVP - 0341471 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 200.000đ MBVCB.201171140.bt.CT tu ThanhQN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0311260 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 500.000đ MBVCB.201108626.ung ho cac tre em vung cao.CT tu nguyen bang thuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0961824 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 300.000đ 843828.110719.155920.Ung ho quy
MBVP - 0228570 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 500.000đ MBVCB.200951585.tre em ngheo vung cao.CT tu phuong ha nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0222210 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 1.000.000đ MBVCB200940300.gop quy T6 ,t7.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0922740 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 400.000đ 043156.110719.143251.Chuyen tien
ZZ61 - 0006204 TK chuyển đến 2019 11-07-2019 200.000đ Sender:01202021.DD:110719.SHGD:10002121.BO:TRUONG NGOC HUY.995219071152895 CHUYEN TIEN