Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0980563 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 50.000đ MBVCB.204253857.bat ki.CT tu trang vcb vp toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0351630 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 5.000.000đ IBVCB.1807190547374001.NGUYEN TUNG LAM.Dai gia dinh Phuc Tam ung ho QTNVC
VNCK - 0345566 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 500.000đ IBVCB.1807190486163001.PHAM CAO NGHIEN.NghienPham ct ho tro Tro ngheo vung cao
MBVP - 0251998 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 200.000đ MBVCB.204595587.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ45 - 0009116 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:180719.SHGD:10009832.BO:NGUYEN THI KIM OANH.DONATION. THANKS
VNCK - 0301433 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 200.000đ IBVCB.1807190264641005.NGUYEN THI LE PHUONG MAI.mong com co thit
VNCK - 0280662 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 100.000đ IBVCB.1807190991086001.Lai Xuan Quyen 1910 Toa Nha FLC Complex so 36 Pham Hung, Ha Noi co doanh thu la trich ung ho
VNFI - 0710745 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 300.000đ 983927.180719.093428.Nguyen Thi Bich Thanh ung ho tre em ngheo vung cao NTBT 07.2019 FT19199867310870
VNFI - 0699044 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 500.000đ 912389.180719.090000.Ung ho Com co thit
MBVP - 0991027 TK chuyển đến 2019 18-07-2019 5.000đ MBVCB.204276619.hoc tro ngheo.CT tu An Yen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0155919 TK chuyển đến 2019 17-07-2019 1.100.000đ IBVCB.1707190215818001.DANG THI MAI HUONG.Dang Thi Mai Huong 0983526885 ung ho set tui vai
VNCK - 0196265 TK chuyển đến 2019 17-07-2019 100.000đ IBVCB.1707190538964003.HA THI MINH THANG.Ung ho
VNCK - 0188554 TK chuyển đến 2019 17-07-2019 200.000đ IBVCB.1707190490200002.Duong Thi Thu Q9, TPHCM ung ho cac em
VNFI - 0400435 TK chuyển đến 2019 17-07-2019 500.000đ 803457.170719.082931.TNVC-170719-08:29:30
MBVP - 0875632 TK chuyển đến 2019 17-07-2019 300.000đ MBVCB.204035880.ung ho cac chau ngheo vung cao.CT tu tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0844285 TK chuyển đến 2019 17-07-2019 100.000đ MBVCB.203977733.Ung ho cac em.CT tu Thanh Mai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0399297 TK chuyển đến 2019 17-07-2019 1.000.000đ 573824.170719.082435.Qu tro ngheo vung cao
VNFI - 0419875 TK chuyển đến 2019 17-07-2019 100.000đ 282755.170719.092701.Vietcombank 0611001976574 NGUYEN LE NHAT HAO chuyen khoan
VNCK - 0999226 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 200.000đ IBVCB.1507190536134003.Gia dinh My keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0120328 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 300.000đ IBVCB.1607190971441001.Them thit cho bat com Them thit cho bat com Them thit cho bat com
VNCK - 0118168 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 300.000đ IBVCB.1607190898817001.Hoan Binh thuong
MBVP - 0651415 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 300.000đ MBVCB.203582177.Ung ho.CT tu Ky Nguyet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0650787 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 200.000đ MBVCB203581096.ung ho quy.CT tu 0021001757017 DAO HOANG TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0554710 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 200.000đ MBVCB.203396819.quy com co thit.CT tu Phuc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0172311 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 300.000đ 901319.160719.114151.Ho tro Quy tro ngheo vung cao FT19197705208089
J633 - 0017120 TK chuyển đến 2019 16-07-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:160719.SHGD:10007292.BO:NGO VAN GIANG.NGO VAN GIANG CK
J633 - 0011725 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 1.000.000đ Sender:01323001.DD:150719.SHGD:10000413.BO:NGUYEN CANH NGOC THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0020680 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 1.000.000đ Sender:01348002.DD:150719.SHGD:10001276.BO:BUI THI THIEN NGA.NGO MINH TUAN 50B HANG BAI HN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (CHUYEN VCB BA DINH HA NOI)
YL07 - 0000054 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 500.000đ VU MANH DAN NT - UNG HO QUY TRE NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNFI - 0889959 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 900.000đ 227550.150719.135508.UNG HO CCT QUY 3 19
VNFI - 0053401 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 200.000đ 987356.150719.205755.Julia ung ho quy FT19196906890490
VNCK - 0967964 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 300.000đ IBVCB.1507190542410001.VU THI THU HANG.It thoi nhung deu dan! Tran trong!
VNCK - 0954611 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 30.000đ IBVCB.1507190818812002.Bui Van Duc F212-b14-kim lien -ha noi ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0938645 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 1.000.000đ IBVCB.1507190843249001.CAO MINH PHUONG UHTX - T07.2019
VNCK - 0932108 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 200.000đ IBVCB.1507190283635001.Hoang Gia Hy Dong Da Hanoi Tre em
VNCK - 0912179 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 500.000đ IBVCB.1507190903421002.DAO THI HOANG LAN.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0909619 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 100.000đ IBVCB.1507190909405003.NGUYEN HA THAN SONG CAU PHU YEN BT
VNCK - 0863089 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 500.000đ IBVCB.1407190406104002.CCT Tu q4 Cct
MBVP - 0355805 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 100.000đ MBVCB.202998681.Quy.CT tu Quy Tro Ngheo Vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0161489 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 50.000đ MBVCB.202638510.theo y kien Quy.CT tu chuyen tien tu thien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0008860 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 100.000đ Sender:01352002.DD:150719.SHGD:10000568.BO:LY KIM NGUON.LY NGUON UNG HO QUY TNVC
0105 - 0005462 TK chuyển đến 2019 15-07-2019 200.000đ IBPS/SE:01310001.DD:150719.SH:10001595.BO:PHAM THI TRAM.THANH TOAN DIEN TU
VNCK - 0836228 TK chuyển đến 2019 14-07-2019 1.000.000đ IBVCB.1407190404617006.Tran Tu Thanh ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0868082 TK chuyển đến 2019 14-07-2019 100.000đ MBVCB.202229846.tre em.CT tu Huy Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0784601 TK chuyển đến 2019 13-07-2019 500.000đ IBVCB.1307191029236003.Bin Khoai Tay 258/7/15 Bong Sao P5 Q8 TP. HCM Gui cac em mien cao
MBVP - 0704202 TK chuyển đến 2019 13-07-2019 200.000đ MBVCB.201888569.Child.CT tu Paura toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0830959 TK chuyển đến 2019 13-07-2019 500.000đ MBVCB.202142046.ung ho quy.CT tu ung ho quy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0732862 TK chuyển đến 2019 13-07-2019 200.000đ IBVCB.1307190810933001.VO THANH NHON.X Ung ho CCT
XJ45 - 0006408 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 200.000đ IBPS/SE:79309001.DD:120719.SH:10002256.BO:PHAN THI LY MY.UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0004547 TK chuyển đến 2019 12-07-2019 300.000đ Sender:01310005.DD:120719.SHGD:10002727.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT