Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Pham Thi Huyen TK chuyển đến 2019 17-01-2019 300.000đ
Thanh-Binh Nguyen TK chuyển đến 2019 17-01-2019 150.000đ Ủng hộ quỹ Trò nghèo vùng cao
VNFI - 0378768 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 500.000đ 576858.110119.233135.Vietcombank 0611001917137 Nguyen Thi Minh Tam gui chut qua tet cho cac be hoc tro vung cao
MBVP - 0631312 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 100.000đ MBVCB.122405111.tro ngheo vung cao.CT tu mon gau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0850329 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 316.588đ IBVCB.1201190923602001.PNTA TPHCM ung ho
MBVP - 0549347 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 200.000đ MBVCB.122254359.xin duoc chung tay gop suc!.CT tu none toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0801513 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 200.000đ IBVCB.1201190033012002.Hai Ung ho mua sach vo cho cac e den truong
VNCK - 0781373 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 3.000.000đ IBVCB.1201190864489001.Ung ho bua an cho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0688531 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 200.000đ IBVCB.1101190597068002.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh - TP. Nam Dinh ung ho quy
VNFI - 0365227 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 300.000đ 932015.110119.205712.Ung Ho Quy
HW76 - 0000039 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 500.000đ NGUYEN THI KIEU TRANG ung ho com co thit cho tre em ngheo vung nui
J633 - 0005644 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 150.000đ Sender:01309001.DD:110119.SHGD:10000463.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T 122018 T3500 M500
MBVP - 0242433 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 500.000đ MBVCB.121679885.binh thuong.CT tu Nguyen Kim Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0303385 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 500.000đ MBVCB121794253.Ong Hoang The Tan ung ho cac be .CT tu 0181003414753 HOANG THI THU HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0015636 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 1.000.000đ Sender:01311003.DD:110119.SHGD:10006341.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CP XAY DUNGJ TECH HO TRO QUI TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0691816 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 300.000đ IBVCB.1101190737494003.Pham Anh Thai Hanoi QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0698862 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 300.000đ IBVCB.1101191021048002.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0720507 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 1.000.000đ IBVCB.1101190716328001.CHI HANG NTCM UH BAO TAP CHI CHO HS TRUONG MO DE
VNFI - 0275092 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 300.000đ 302664.110119.143013.Yen chuyen
ZZ61 - 0009893 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 500.000đ Sender:79333001.DD:110119.SHGD:10001309.BO:HOANG VAN PHU.HOANG PHU (SAI GON) UNG HO AO AM CH O CAC EM VUNG CAO
VNVT - 0859076 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 30.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190111214121088.VNVT20190111859076.3
MBVP - 0141301 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 4.050.000đ MBVCB121470957.Lee Bakery o Brisbane QLD Uc ung ho tro ngheo vung cao 245 do uc..CT tu 0861000047250 LE THI HONG LIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
DL90 - 0000044 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 900.000đ DANG THI MINH HA;GIA DINH CHIT MAT KHOAI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO;
VNCK - 0504299 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 200.000đ IBVCB.1001190500291001.HO LANG Q.12, TP.HCM QUY CCT
VNCK - 0506754 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 300.000đ IBVCB.1001190720393002.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
VNCK - 0507991 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 1.000.000đ IBVCB.1001190228685007.HO THI NGOC Tp Ho Chi Minh HoThiNgoc ungho QuyTroNgheoVungCao ComCoThit t1.19
VNCK - 0514704 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 200.000đ IBVCB.1001190166683001.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
VNCK - 0522163 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 200.000đ IBVCB.1001190036179004.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0554599 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 200.000đ IBVCB.1001190902240001.A Son Xuan Dinh, Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0576706 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 200.000đ IBVCB.1001190397880003.Nam Phong Tp Ho Chi Minh Nam & Phong ung ho cac ban
VNFI - 0989809 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 1.000.000đ 625509.100119.090736.Ung ho Com co thit
YM25 - 0023196 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 800.000đ //SAL100119YM25011//VNN TT NB 8.12-14.12.2018
ZZ61 - 0003443 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 200.000đ Sender:79307005.DD:100119.SHGD:10001247.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
ZZ61 - 0004946 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 100.000đ Sender:01310001.DD:100119.SHGD:10002017.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
J633 - 0036905 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:100119.SHGD:10011018.BO:TRAN THI HUE.CK
J633 - 0012705 TK chuyển đến 2019 10-01-2019 300.000đ Sender:01309001.DD:100119.SHGD:10001882.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO QUY COM CO THIT
VNFI - 0946818 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 50.000đ 928834.090119.193355.Chuc cac e co nhieu bua an ngon FT19009462831872
ZZ61 - 0010559 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 300.000đ Sender:79310001.DD:090119.SHGD:10010082.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0013166 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:090119.SHGD:10013106.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX T12. UNG HO QUY
VNFI - 0846289 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 1.400.000đ 419637.090119.120857.Loi dep trai ung ho
0596 - 0005390 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 300.000đ IBPS/SE:01204001.DD:090119.SH:11619044.BO:NGUYEN THI ANH NGUYET.CT UNG HO
J633 - 0016145 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 100.000đ Sender:01310001.DD:090119.SHGD:10005302.BO:CHU THI THANH HUONG.COM CO THIT
MBVP - 0666582 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 100.000đ MBVCB.120790676.gui thit cho cac chau.CT tu trinh giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0758041 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 100.000đ MBVCB.120954443.tre vung cao.CT tu tre vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0858591 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 200.000đ MBVCB.121129027.kho khan.CT tu Anh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0355307 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 1.000.000đ IBVCB.0901190661934002.Ri Chip giup cac ban vung cao
VNCK - 0422231 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 300.000đ IBVCB.0901190301415003.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
VNCK - 0443393 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 720.000đ IBVCB.0901190000318001.DU TUE AN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0448962 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 200.000đ IBVCB.0901190270508005.Ung ho bua com co thit 01.2019 fb Kidkiss Tran
VNFI - 0815031 TK chuyển đến 2019 09-01-2019 1.000.000đ 502866.090119.100112.Chuc cac con manh khoe