Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0779242 TK chuyển đến 2019 15-09-2019 500.000đ 253501.150919.093058.Mai My Linh ung ho CCT FT19259910297761
MBVP - 0793386 TK chuyển đến 2019 15-09-2019 200.000đ MBVCB.237147978.Nhan vien.CT tu Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0926236 TK chuyển đến 2019 15-09-2019 100.000đ MBVCB.237440656.quy com co thit.CT tu phuc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0919435 TK chuyển đến 2019 15-09-2019 300.000đ MBVCB.237425361.cac chau ngheo vung cao.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0832750 TK chuyển đến 2019 15-09-2019 100.000đ MBVCB.237240029.Ung ho cac ban.CT tu Quan Thuc Anh Quoc Bao Quoc Dat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0824125 TK chuyển đến 2019 15-09-2019 300.000đ MBVCB.237220628.Trung .CT tu Mr.X toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0729676 TK chuyển đến 2019 14-09-2019 500.000đ 860297.140919.210428.3248014687 Chuyen qua MoMo Ung ho quy TNVC
VNFI - 0656127 TK chuyển đến 2019 14-09-2019 1.000.000đ 147825.140919.162432.Ung ho Quy tro ngheo vung cao FT19257274349051
MBVP - 0681715 TK chuyển đến 2019 14-09-2019 30.000đ MBVCB.236912401.phat tu MinhKhac .CT tu le dinh khac toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0636234 TK chuyển đến 2019 14-09-2019 400.000đ 188386.140919.152333.Kg chuong trinh cct
VNCK - 0793218 TK chuyển đến 2019 14-09-2019 500.000đ IBVCB.1409190760665001.Bui Cong Duyen Ha Noi Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0751449 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 2.000.000đ IBVCB.1309190886148007.DANG THI TRUC GIANG.Luckymoney ung ho
VNFI - 0442484 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 500.000đ 358416.130919.185610.Me hai be Bong Bon ung ho cac con. Chuc cac con trung thu vui
VNCK - 0659620 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 300.000đ IBVCB.1309190418841004.VU THI THU HANG.Chi la yeu thuong!
VNFI - 0218312 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 100.000đ 003253.130919.094641.Ung ho CCT
MBVP - 0480934 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 500.000đ MBVCB.236471611.ung ho cac chau tre vung cao.CT tu Ngo Hong Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0191816 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 200.000đ 678256.130919.083851.chau Thao Linh ung ho
MBVP - 0530564 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 50.000đ MBVCB.236577032.u.CT tu l toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0041424 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 1.000.000đ Sender:01204001.DD:130919.SHGD:11528991.BO:DO THI KIM HOA.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0395148 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 1.000.000đ 928156.130919.164810.Linh ung ho qui
MBVP - 0455331 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 10.000đ MBVCB.236422132.sinh vien.CT tu tranvanthai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0483325 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 200.000đ 545550.130919.215611.QUYNH ANH CK UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0711332 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 500.000đ IBVCB.1309190257544001.NHH_VCB Vung cao Tre em
VNCK - 0749711 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 1.000.000đ IBVCB.1309190894218005.NGUYEN THI HOAN.HO TRO TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0166448 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 500.000đ 863606.130919.010652.Ung ho cac be
VNCK - 0668919 TK chuyển đến 2019 13-09-2019 200.000đ IBVCB.1309190997037001.Co LAN ANH va Be LUFFY ung ho CCT 29 pho Mai Dich Dinh ky hang thang
VNFI - 0996147 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 500.000đ 894044.120919.141537.Ung ho
J633 - 0034036 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:120919.SHGD:10002381.BO:LE DANG QUANG.UNG HO COM CO THIT
VNFI - 0989325 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 500.000đ 886876.120919.140020.Em Ti chuc cac anh chi Trung thu am ap
VNCK - 0567233 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 200.000đ IBVCB.1209190253373004.Nguyen phuong thao Ha Noi Com co thit mien Trung
VNCK - 0563692 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 300.000đ IBVCB.1209191008127003.nguyen hai thanh Quan 2, TP.HCM Ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0926288 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 100.000đ MBVCB.235558777.Q.CT tu Q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
YV56 - 0006479 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 300.000đ /Ref:P3059255487Y19{//}/Ref:P3059255487Y19{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UHCCTT92019 DVC:KHONG DU C TRUNG 108-C31
ZZ45 - 0005870 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 5.000.000đ Sender:01310005.DD:120919.SHGD:10008089.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
VNCK - 0546645 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 2.000.000đ IBVCB.1209190128856001.Truong Lap Vi Q4 Tp Ho Chi Minh Ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao (Com co thit)
VNCK - 0541797 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 350.000đ IBVCB.1209190539414001.DAO VAN CUONG.CHUT TAM LONG T8
VNFI - 0856243 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 300.000đ 447845.120919.082108.Mr Nghiem ung ho CCT thang 9 FT19255056135230
VNCK - 0536261 TK chuyển đến 2019 12-09-2019 100.000đ IBVCB.1209190270514002.Thu Hoa Trung thu cho em
VNCK - 0422080 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 200.000đ IBVCB.1109190863864002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
J633 - 0009604 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:110919.SHGD:10000881.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0555043 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 100.000đ 279524.110919.105701.Tiec Trung thu
VNCK - 0509310 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 500.000đ IBVCB.1109190825730005.NGUYEN HUU ANH TUAN D0602 CHUNG CU PHU THANH, Q.TAN PHU, TP HCM UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0005837 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 300.000đ Sender:01310012.DD:110919.SHGD:10007179.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNFI - 0516643 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 160.000đ 432712.110919.094149.Nuoi 1 chau
VNFI - 0495102 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 400.000đ 205905.110919.085529.Su co huong thien
ZZ61 - 0003590 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 300.000đ Sender:01307001.DD:110919.SHGD:10001240.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0009351 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 1.000.000đ Sender:79202002.DD:110919.SHGD:10003227.BO:NGUYEN THI THU HOA.995219091126778 MUNG TRUNG THU CHO CAC BE
VNFI - 0526207 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 300.000đ 325183.110919.100038.Ung ho quy
VNFI - 0816038 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 500.000đ 460140.110919.214720.Pham thi nhung ct ung ho
VNCK - 0478951 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 100.000đ IBVCB.1109190105177001.Lai Xuan Quyen 1910 Toa Nha FLC Complex so 36 Pham Hung, Ha Noi chuc cac con manh khoe hoc gioi