Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Y106 - 0000047 TK chuyển đến 2018 10-11-2017 300.000đ NGUYEN THI TAM;HA NOI;
YP08 - 0889909 TK chuyển đến 2018 09-11-2017 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20171109.183458.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YL83 - 0000005 TK chuyển đến 2018 09-11-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
YL83 - 0000004 TK chuyển đến 2018 09-11-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0850915 TK chuyển đến 2018 01-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0111170781335001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit.
L972 - 0656249 TK chuyển đến 2018 01-11-2017 100.000đ PT..LE LAM SON.20171101.123348.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
J633 - 0004219 TK chuyển đến 2018 01-11-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:011117.SHGD:10001035.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LANANH UNG HO QUY CCT THA NG 11
JN03 - 0808227 TK chuyển đến 2018 31-10-2017 200.000đ PT..HOANG THI XUAN.20171031.170155.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YN93 - 0086559 TK chuyển đến 2018 27-10-2017 1.000.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20171027.070409.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
J633 - 0005044 TK chuyển đến 2018 18-10-2017 500.000đ Sender:79202002.DD:181017.SHGD:10000528.BO:HOANG HAI YEN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNFI - 0204611 TK chuyển đến 2018 17-10-2017 1.000.000đ 096153.171017.085354.Nguyen Van Truong Hai phong ung ho" Com co thit"
7U50 - 0000106 TK chuyển đến 2018 13-10-2017 1.000.000đ PHUNG THI LAN HUONG -HONG BUI UK GD TIEN MAT
Y106 - 0000047 TK chuyển đến 2018 11-10-2017 300.000đ NGUYEN THI TAM;HA NOI;
YL83 - 0000118 TK chuyển đến 2018 10-10-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - A QUANG CT TU THIEN GD TIEN MAT
YL83 - 0000119 TK chuyển đến 2018 10-10-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - NGUYEN TRUONG THINH CT TU THIEN GD TIEN MAT
YL83 - 0000118 TK chuyển đến 2018 10-10-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - A QUANG CT TU THIEN GD TIEN MAT
YL83 - 0000119 TK chuyển đến 2018 10-10-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - NGUYEN TRUONG THINH CT TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0138499 TK chuyển đến 2018 06-10-2017 200.000đ IBVCB.0610170892755001.chau Hung gop suc cung Com Co Thit
VNCK - 0197219 TK chuyển đến 2018 06-10-2017 500.000đ IBVCB.0610170776908001.chuyen chuong trinh com co thit
9717 - 0250625 TK chuyển đến 2018 04-10-2017 200.000đ PT..BUI THI LAM THAO.20171003.203020.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
ZZ02 - 0007420 TK chuyển đến 2018 03-10-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:031017.SHGD:10008913.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.995217100305297 UNG HO COM CO THIT TPHCM
I659 - 0107225 TK chuyển đến 2018 03-10-2017 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20171003.110424.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0679551 TK chuyển đến 2018 02-10-2017 1.000.000đ IBVCB.0210170577695001.Em Son (Vung Tau) ung ho COM CO THIT.
J633 - 0006530 TK chuyển đến 2018 02-10-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:021017.SHGD:10000581.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY CCT
2868 - 0108609 TK chuyển đến 2018 01-10-2017 100.000đ PT..LE LAM SON.20171001.084640.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YP08 - 0889909 TK chuyển đến 2018 11-09-2017 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20171109.183458.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YL83 - 0000005 TK chuyển đến 2018 11-09-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
YL83 - 0000004 TK chuyển đến 2018 11-09-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
ZZ01 - 0004305 TK chuyển đến 2018 12-08-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:081217.SHGD:10006594.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0138499 TK chuyển đến 2018 10-06-2017 200.000đ IBVCB.0610170892755001.chau Hung gop suc cung Com Co Thit
VNCK - 0197219 TK chuyển đến 2018 10-06-2017 500.000đ IBVCB.0610170776908001.chuyen chuong trinh com co thit
9717 - 0250625 TK chuyển đến 2018 10-04-2017 200.000đ PT..BUI THI LAM THAO.20171003.203020.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0638190 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 1.000.000đ IBVCB.3103180333017002.NHL NDPN B12 Hoc vien ctqg Ho chi minh - Cau giay - HN Ung ho quy
VNFI - 0403415 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 1.000.000đ 272637.310318.175235.Ung ho com co thit
VNFI - 0398277 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 200.000đ 283810.310318.153342.Xin gop 1 phan com tang cac chau be vung kho khan. Xin cam on.
VNFI - 0403578 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 500.000đ 297377.310318.175702.Chuyen tien ung ho quy
VNCK - 0622226 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 500.000đ IBVCB.3103180150597002.Ungho CCT
VNCK - 0569199 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 200.000đ IBVCB.3103180204416001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (ung ho dinh ky)
MBVP - 0714640 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 1.000.000đ MBVCB42448958.Ung ho cac chau.CT tu 0021001965336 NGAC VAN THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ02 - 0007420 TK chuyển đến 2018 10-03-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:031017.SHGD:10008913.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.995217100305297 UNG HO COM CO THIT TPHCM
I659 - 0107225 TK chuyển đến 2018 10-03-2017 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20171003.110424.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0679551 TK chuyển đến 2018 10-02-2017 1.000.000đ IBVCB.0210170577695001.Em Son (Vung Tau) ung ho COM CO THIT.
J633 - 0006530 TK chuyển đến 2018 10-02-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:021017.SHGD:10000581.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY CCT
VNCK - 0850915 TK chuyển đến 2018 11-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0111170781335001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit.
L972 - 0656249 TK chuyển đến 2018 11-01-2017 100.000đ PT..LE LAM SON.20171101.123348.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
J633 - 0004219 TK chuyển đến 2018 11-01-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:011117.SHGD:10001035.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LANANH UNG HO QUY CCT THA NG 11
2868 - 0108609 TK chuyển đến 2018 10-01-2017 100.000đ PT..LE LAM SON.20171001.084640.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
TK chuyển đến 2018 30-11--0001
TK chuyển đến 2018 30-11--0001
TK chuyển đến 2018 30-11--0001