Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0886035 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ IBVCB.0101180977877001.
VNCK - 0879331 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 2.000.000đ IBVCB.0101180080531007.CHI EM NHIM UNG HO QUI COM CO THIT
VNCK - 0878402 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 2.000.000đ IBVCB.0101180070567001.Chuyen bac tuan: com co thit
VNCK - 0876576 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 100.000đ IBVCB.0101180378067004.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0872413 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180393949001.Cam on Com Co Thit chuyen giup cac be. Chuc nam 2018 suc khoe. NH
VNCK - 0868874 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180433565001.Co hue Bua com co thit tre vung cao
VNCK - 0863406 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180013700001.CT quy tre ngheo mien nui
VNCK - 0861257 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0101180016816001.Ung ho hoc tro vung cao
VNCK - 0854414 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0101180227154001.Tran Minh Duc Haiphong Ung ho
VNCK - 0853163 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180849298001.abc abc abc
VNCK - 0851803 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180077704002.giup tre em ngheo
VNCK - 0851188 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180650700001.Ung ho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0849816 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ IBVCB.0101180398220001.Chau Chang Ung ho quy TNVC
VNCK - 0849563 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180804068001.Ao am cho em
VNAF - 0024956 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
MBVP - 0715863 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB27115841.com co thit.CT tu 0831000021961 NGUYEN HUU LOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0714663 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB27113749.Le Dinh Huyen tran trong ung ho Quy Com Ci Thit cua Nha bao..CT tu 0071002085595 LE DINH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0713442 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ MBVCB27111652.tre em mien nui.CT tu 0761002456789 LE THI THUY TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0703639 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ MBVCB27096008.Ung ho Com co thit.CT tu 0371003921685 NGO THI LUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0697485 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ MBVCB.27086124.nguoi con xa xu.CT tu Nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0695955 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ MBVCB27083575.Ung ho Com co thit.CT tu 0201000425684 LE MANH CUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0692664 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 400.000đ MBVCB.27078060.hoc tro ngheo.CT tu Nguyen Van Hung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0692338 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ MBVCB27077513.Ung ho chuong trinh Com Co Thit.CT tu 0071000045801 NGO QUANG HUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0691368 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 100.000đ MBVCB27075787.ung ho tre em ngheo mien nui.CT tu 0021000352997 TRAN THI HONG HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0689262 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ MBVCB27072064.Hang Nguyen ung ho Com Co Thit.CT tu 0011002614496 NGUYEN THI THU HANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0687135 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ MBVCB27067712.ung ho chuong trinh com co thit.CT tu 0071004217023 NGUYEN VAN DUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0687089 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB27067644.ung ho CCT va chuc mung nam moi ca nha CCT.CT tu 0451000208553 TRUONG THUY DUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0685852 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB.27065195.linh & huong ung ho t1/2018.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0684229 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ MBVCB27061771.Ung ho CCT quy 1 nam 2018.CT tu 0031000904138 NGUYEN MINH TU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0683908 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ MBVCB.27061062.CCT 1/2018.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0683869 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ MBVCB.27060967.ung ho.CT tu tbcm toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0921752 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ VCBVT.84983713427.CT tu 0591001846806.NGUYEN THI QUYNH HOA sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180101212192363.VNVT20180101921752.chuc mung nam moi quy
MBVP - 0682986 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB.27059060.Tre em ngheo mien nui.CT tu Tre em ngheo mien nui toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0662150 TK chuyển đến 2018 23-12-2017 200.000đ 111215.231217.111215.ung ho com co thit
J633 - 0011853 TK chuyển đến 2018 21-12-2017 500.000đ Sender:79202002.DD:211217.SHGD:10001035.BO:HOANG HAI YEN.P14450 HOANG HAI YEN UNG HO .COM CO THIT.
E901 - 0595858 TK chuyển đến 2018 19-12-2017 1.000.000đ PT..BUI XUAN KHOA.20171219.102900.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YN93 - 0111810 TK chuyển đến 2018 19-12-2017 500.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20171219.173642.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
D392 - 0091376 TK chuyển đến 2018 15-12-2017 1.000.000đ PT..HO HUU DAT.20171215.055518.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
J633 - 0005816 TK chuyển đến 2018 15-12-2017 550.000đ Sender:01201003.DD:151217.SHGD:10000196.BO:LA HOANG QUAN.UNG HO QUY COM CO THIT
U635 - 0000035 TK chuyển đến 2018 13-12-2017 200.000đ BO: LE THI MY HANH/ ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
U635 - 0000036 TK chuyển đến 2018 13-12-2017 200.000đ BO: LE THI MY HANH/ NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
ZZ01 - 0004305 TK chuyển đến 2018 08-12-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:081217.SHGD:10006594.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0948736 TK chuyển đến 2018 29-11-2017 500.000đ IBVCB.2911170092181001.Xin ung ho tre em vung cao
25L1 - 0588899 TK chuyển đến 2018 27-11-2017 300.000đ PT..NGUYEN VAN CUONG.20171127.122455.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0238923 TK chuyển đến 2018 23-11-2017 500.000đ IBVCB.2211170573553004.Ung ho Quy com co thit
J633 - 0010338 TK chuyển đến 2018 21-11-2017 500.000đ Sender:79202002.DD:211117.SHGD:10000532.BO:HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
ZZ01 - 0004154 TK chuyển đến 2018 17-11-2017 200.000đ Sender:01202002.DD:171117.SHGD:10002522.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.995217111702444 UNG HO COM CO THIT
ZZ01 - 0005316 TK chuyển đến 2018 15-11-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:151117.SHGD:10007423.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
VNFI - 0627257 TK chuyển đến 2018 11-11-2017 2.000.000đ 344410.111117.102042.Gia dinh chim sau ung ho quy CCT
VNFI - 0627257 TK chuyển đến 2018 11-11-2017 2.000.000đ 344410.111117.102042.Gia dinh chim sau ung ho quy CCT