Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0018098 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 10.000.000đ Sender:01348002.DD:020118.SHGD:10000628.BO:BUI THI THIEN NGA.NGO MINH TUAN 50B HANG BAI HN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO ( DNCT VCB BA DINH HN )
J633 - 0009480 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:020118.SHGD:10002867.BO:NGUYEN DUC MINH.NGUYEN DUC MINH UNG HO QUY CCT.
J633 - 0008974 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:020118.SHGD:10003155.BO:VU HOANG.UNG HO QUY COM CO THIT
J633 - 0008526 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ Sender:01311001.DD:020118.SHGD:18401713.BO:HO HUU HAU.UNG HO COM CO THIT
J633 - 0008282 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:020118.SHGD:10002122.BO:NGUYEN DUC MINH.NGUYEN DUC MINH UNG HO QUY CCT.
DA24 - 0039150 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ FTF.CN:9704366812696805013.FrAcc:0531002538636 .ToAcc:0611001917137
C263 - 0006197 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 2.000.000đ /Ref:P808333{//}/Ref:P808333{//}ung ho tre em ngheo vung cao DVC:NGUYEN VIET AN
7B42 - 0000100 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 3.500.000đ nguyen thi Xi tai My ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
ZZ61 - 0010392 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01207001.DD:020118.SHGD:10000066.BO:LO THU HA.CHUYEN TIEN
2109 - 0000207 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ PHAM VAN DOAN , YENMY HOTEL 22 HAONG HOA THAM NHATRANG ,UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0908813 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180558433001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit
VNCK - 0908813 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180558433001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit
MBVP - 0683651 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB27060517.Gui quy Tro ngheo vung cao - Chuc mung nam moi!.CT tu 0021002310421 NGUYEN THI TIEU AI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNVT - 0921705 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ VCBVT.84972388832.CT tu 0341002017251.HOANG QUANG THAM sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180101235119488.VNVT20180101921705.Tre em ngheo
VNFI - 0914175 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ 961662.010118.155019.Le Ngoc Anh ung ho quy CCT FT18002580416007
VNFI - 0914028 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ 771015.010118.153902.NGUYEN THI HA NHUNG Ung ho quy CCT
VNFI - 0913959 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ 959386.010118.153350.Com co thit FT18002337305306
VNFI - 0913529 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ 647682.010118.145749.TuanXu ung ho thang 1 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNFI - 0911617 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ 934950.010118.120355.Ung ho tro ngheo vung cao FT18002700774610
VNFI - 0909413 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ 916032.010118.091254.Chuc mung nam moi CCT nam 2018 FT18002528917506
VNFI - 0909150 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ 721107.010118.084651.AGRIBANK tre em vung cao
VNFI - 0909035 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.500.000đ 912812.010118.083633.Ung ho Quy FT18002610809590
VNCK - 0886308 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180102573003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNCK - 0886035 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ IBVCB.0101180977877001.
VNCK - 0879331 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 2.000.000đ IBVCB.0101180080531007.CHI EM NHIM UNG HO QUI COM CO THIT
VNCK - 0878402 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 2.000.000đ IBVCB.0101180070567001.Chuyen bac tuan: com co thit
VNCK - 0876576 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 100.000đ IBVCB.0101180378067004.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0872413 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180393949001.Cam on Com Co Thit chuyen giup cac be. Chuc nam 2018 suc khoe. NH
VNCK - 0868874 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180433565001.Co hue Bua com co thit tre vung cao
VNCK - 0863406 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180013700001.CT quy tre ngheo mien nui
VNCK - 0861257 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0101180016816001.Ung ho hoc tro vung cao
VNCK - 0854414 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0101180227154001.Tran Minh Duc Haiphong Ung ho
VNCK - 0853163 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180849298001.abc abc abc
VNCK - 0851803 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180077704002.giup tre em ngheo
VNCK - 0851188 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180650700001.Ung ho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0849816 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ IBVCB.0101180398220001.Chau Chang Ung ho quy TNVC
VNCK - 0849563 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180804068001.Ao am cho em
VNAF - 0024956 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
MBVP - 0715863 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB27115841.com co thit.CT tu 0831000021961 NGUYEN HUU LOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0714663 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB27113749.Le Dinh Huyen tran trong ung ho Quy Com Ci Thit cua Nha bao..CT tu 0071002085595 LE DINH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0713442 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ MBVCB27111652.tre em mien nui.CT tu 0761002456789 LE THI THUY TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0703639 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ MBVCB27096008.Ung ho Com co thit.CT tu 0371003921685 NGO THI LUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0697485 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ MBVCB.27086124.nguoi con xa xu.CT tu Nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0695955 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ MBVCB27083575.Ung ho Com co thit.CT tu 0201000425684 LE MANH CUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0692664 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 400.000đ MBVCB.27078060.hoc tro ngheo.CT tu Nguyen Van Hung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0692338 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ MBVCB27077513.Ung ho chuong trinh Com Co Thit.CT tu 0071000045801 NGO QUANG HUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0691368 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 100.000đ MBVCB27075787.ung ho tre em ngheo mien nui.CT tu 0021000352997 TRAN THI HONG HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0689262 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ MBVCB27072064.Hang Nguyen ung ho Com Co Thit.CT tu 0011002614496 NGUYEN THI THU HANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0687135 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ MBVCB27067712.ung ho chuong trinh com co thit.CT tu 0071004217023 NGUYEN VAN DUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0687089 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB27067644.ung ho CCT va chuc mung nam moi ca nha CCT.CT tu 0451000208553 TRUONG THUY DUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.