Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0116605 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 235.000đ IBVCB.0301180703773004.Binh bun - KIST ung ho cac em nho vung cao
VNCK - 0113147 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0301180352381002.Ban Gau va ban Soc gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0108639 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 500.000đ IBVCB.0301180697919001.Nguyen Quang Hieu Ha Noi Ung ho Quy Com Co Thit
VNCK - 0101439 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ IBVCB.0301180790340003.Do Van Dung - KIST ung ho cac em nho vung cao
VNCK - 0099809 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 400.000đ IBVCB.0301180531578002.Nguyen Thi Thu Huong - KIST ung ho cac em nho vung cao
VNCK - 0075017 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 500.000đ IBVCB.0301180176782002.TRONG CHINH VS MAI HUE UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0065651 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0301180870648002.Tran Hai Mi ung ho tre em vung cao!
VNCK - 0061717 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 500.000đ IBVCB.0301180636186001.Ung ho chuong trinh
VNCK - 0056601 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ IBVCB.0301180589840001.ung ho com co thit
VNCK - 0049252 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ IBVCB.0301180684441003.Anh Phan Vung Tau Ung ho
VNCK - 0048475 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 100.000đ IBVCB.0301180277813001.Nguyen Manh Cuong Tre vung cao
VNCK - 0028457 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 300.000đ IBVCB.0201180868903001.tre em kho khan
Q394 - 0408828 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 100.000đ FTF.CN:9704366803990138011.FrAcc:0311000595754 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0915540 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 500.000đ MBVCB27413662.Hoang Bach - Hoang Kien UH T1-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0901804 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ MBVCB.27394651.ung ho tro ngheo vung cao.CT tu Quynh Huong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0896230 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 500.000đ MBVCB.27386777.gia dinh.CT tu gia dinh Song Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0876173 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 500.000đ MBVCB27358373.Ung ho cac chau vung cao.CT tu 0541000301969 NGUYEN HAI NINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0019646 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 50.000đ Sender:01309001.DD:030118.SHGD:10005449.BO:LE KHANH VAN.UNG HO QUY
J633 - 0012893 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 5.000.000đ Sender:01323001.DD:030118.SHGD:10000240.BO:PHAM NHU TUNG.PHAM NHU TUNG QUYEN GOP
ZZ61 - 0008897 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 500.000đ Sender:79201001.DD:030118.SHGD:10006265.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
25I7 - 0002026 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20180103.172441.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
RY50 - 0212696 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20180103.092417.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0039604 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ IBVCB.0301181042511002.gop suc cung CCT 1/2018
VNCK - 0039604 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ IBVCB.0301181042511002.gop suc cung CCT 1/2018
RY50 - 0212696 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20180103.092417.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
RY50 - 0212696 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20180103.092417.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0039604 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ IBVCB.0301181042511002.gop suc cung CCT 1/2018
25M5 - 0267650 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ FTF.CN:4283100004380653 .FrAcc:0021000619989 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0008761 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:020118.SHGD:10006052.BO:TRAN THI HAI ANH.995218010255607 UNG HO QUY
ZZ61 - 0008591 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ Sender:48304001.DD:020118.SHGD:10003963.BO:NGUYE
ZZ61 - 0006190 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:020118.SHGD:10002866.BO:DUONG DINH HAI.995218010203137 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
ZZ61 - 0005758 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:020118.SHGD:10000153.BO:NGHIEM BICH THU.XIN GOP CHUT TINH CAM NHO NHO C HO CAC EM DEN TRUONG CO AO AM
ZZ61 - 0005586 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:020118.SHGD:10002238.BO:NGUYEN THI HUONG THAO.995218010202486 GOP QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0003603 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:79201001.DD:020118.SHGD:10000558.BO:NGUYEN THI THU HUONG.UNG HO COM CO THIT
ZZ45 - 0011271 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 3.000.000đ Sender:01310001.DD:020118.SHGD:10018742.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 1.2018
ZZ01 - 0008384 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:020118.SHGD:10009033.BO:LY HONG HANH.995218010209303 COM CO THIT THAN G 1
VNFI - 0950339 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ 775409.020118.172003.AGRIBANK Ung ho CCT
VNFI - 0940214 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 50.000đ 126429.020118.144158.Bao Yen ung ho tre vung cao
VNFI - 0925264 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 600.000đ 111117.020118.100006.ung ho quy Q1.2018
VNFI - 0919421 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 100.000đ 149606.020118.075133.Ung ho tre em ngheo mien nui
VNFI - 0918754 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ 594944.020118.044739.Ly Thu Huong ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0918377 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ 059293.010118.231530.NGUYEN VAN DINH chuyen tien toi QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001917137
VNFI - 0918307 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ 904718.010118.230111.Chut qua nho mung nam moi cho cac em FT18002117260350
VNFI - 0917785 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ 010544.010118.213738.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0979715 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180249834001.Ung ho com co thit
VNCK - 0908813 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180558433001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit
VNCK - 0978772 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180996002001.Le Thu Huong 95B Lang Ha Tat nien Com co thit
VNCK - 0970666 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180847830002.Ung ho Quy TNVC
VNCK - 0962742 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180599976002.ung ho quy
VNCK - 0962564 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201181008396002.Ung ho cac chau